W Y D A W N I C T W A
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zakup powyżej 500 zł. hurtowy, lub 250 zł. detaliczny.

Darmowa dostawa

 

Cenniki do pobrania
Oferta cenowa

Badania niszczące połączeń spajanych wg wymagań polskich norm

Badania niszczące połączeń spajanych wg wymagań polskich norm
Badania niszczące połączeń spajanych wg wymagań polskich norm

I Badania własności mechanicznych 5

1. Wstęp 5

2. Pobieranie próbek do badań (ze złączy spawanych). Złącza próbne 5

3. Próby rozciągania 7
3.1. Próba statyczna rozciągania metali (PN-91/H-04310) 7
3.2. Próba statyczna rozciągania doczołowych złączy spajanych (PN-88/M-69710) 11
3.3. Próba rozciągania spoiny (PN-57/M-69712) 13
3.4. Próba rozciągania stopiwa (PN-64/M-69708) 14
3.5. Próby rozciągania złączy ze spoinami pachwinowymi (PN-80/M-69714) 14

4. Próba ścinania złączy ze zgrzeinami punktowymi i liniowymi (PN-74/M-69782) 17

5. Próby zginania 18
5.1. Próba zginania doczołowych złączy spawanych lub zgrzewanych (PN-88/M-69720) 19

6. Próby udarności 23
6.1. Próba udarności stali i staliwa (PN-79/M-04370) 24
6.2. Próba udarności płaskiego złącza doczołowego (PN-88/M-69733) 25
6.3. Próba udarności stopiwa (PN-64/M-69708) 25
6.4. Wyznaczanie krzywej przejścia w stan kruchości 25
6.5. Próba udarności po sztucznym starzeniu (PN-81/H-04373, PN-69/M-69734) 27

7. Próby mechaniki pękania 27
7.1. Metodyka wyznaczania współczynnika intensywności naprężeń Krc (PN-87/H-04335) 29
7.2. Metodyka oceny rozwarcia pęknięcia (COD) 31
7.3. Metodyka wyznaczania całki odkształcenia (całki Rice'a) u wierzchołka pęknięcia JIC 32

8. Próby łamania 34

9. Próby twardości 36
9.1. Sposób Brinella (PN-91/H-04350) 36
9.2. Sposób Vickersa (PN-91/H-04360) 38
9.3. Sposób Rockwella (PN-91/H-04355) 39
9.4. Próba twardości złącz spawanych i zgrzewanych (PN-64/M-69751) 39

10. Próby zmęczeniowe metali (PN-76/M-04325) 42

11. Badania dopuszczające i sprawdzające różnych materiałów dodatkowych do spawania według przepisów i wymagań Morskich Towarzystw Klasyfikacyjnych 44
11.1. Badania dopuszczeniowe drutów elektrodowych do półautomatycznego spawania w osłonach gazów ochronnych 46
11.2. Badania dopuszczeniowe kombinacji spawalniczych (drug - topnik) przeznaczonych do automatycznego spawania łukiem krytym 54
11.3. Wymagania stawiane przez TU Rheinland stopiwom w osłonach gazów ochronnych oraz wykonanym automatycznie łukiem krytym 58

12. Normy dotyczące badań własności mechanicznych 61

13. Literatura 63

II Badania metalograficzne 64

1. Wstęp 64

2. Przygotowanie próbek 64
2.1. Pobieranie próbek 64
2.2. Przygotowanie zgładów do badań makroskopowych 67
2.3. Oględziny makroskopowe i rejestracja wyników 71
2.4. Zakres zastosowania badań makroskopowych + w spawalnictwie 72
2.5. Przygotowanie zgładów do badań mikroskopowych 72
2.6. Badania mikrostruktury rejestracja wyników 79
2.7. "Nieniszczące" badania mikrostruktury 81

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 13,53 zł (netto: 11,00 zł )
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Badania penetracyjne połączeń spawanych, odlewów i odkuwek

Badania penetracyjne połączeń spawanych, odlewów i odkuwek
Badania penetracyjne połączeń spawanych, odlewów i odkuwek

Książka zawiera podstawowe wiadomości na temat rodzajów i sposobów badań penetracyjnych połączeń spawanych.
Książka jest adresowana do osób zawodowo związanych z oceną zgodności elementów łączonych przez spawanie
<br /...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 43,00 zł (netto: 40,95 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz

Badania radiograficzne - zestaw pytań sprawdzających.

Badania radiograficzne - zestaw pytań sprawdzających.
Badania radiograficzne - zestaw pytań sprawdzających.

Opracowanie przeznaczone jest dla kandydatów badan radiograficznych planujących uzyskanie odpowiednich kwalifikacji i certyfikatów według wymagań normy PN-EN 473 oraz dla przemysłowych operatorów aparatury do badan radiograficznych. Opracowanie może być przydatne dla studentów wyższych uczelni technicznych lub szkół średnich o kierunku mechanicznym lub metalurgicznym oraz tych osób, których zamiarem jest poszerzenie wiadomości z zakresu kontroli jakości w dziedzinie spawalnictwa przy zastosowaniu badan radiograficznych.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 22,14 zł (netto: 18,00 zł )
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Badania wizualne odkuwek

Badania wizualne odkuwek
Badania wizualne odkuwek

W podręczniku podano charakterystykę procesu kucia i odkuwek oraz podział i terminologię wad (niezgodności) odkuwek wykrywanych metodą wizualną. Na podstawie przykładu omówiono zasady oceny jakości odkuwek na podstawie badań wizualnych. Dostęp do materiałów źródłowych podręcznika zapewnia wykaz literatury i wykaz wykorzystanych norm.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 21,00 zł (netto: 20,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Badania wizualne odlewów

Badania wizualne odlewów
Badania wizualne odlewów

W opracowaniu podano charakterystykę odlewów i niezgodności w nich występujących, opisano stosowane do określania chropowatości powierzchni odlewów wzorce wzrokowo – dotykowe oraz dotykowe i bezdotykowe przyrządy, określono zasady badania chropowatości za pomocą tych środków. Opisano i podano zasady klasyfikacji niezgodności powierzchniowych odlewów za pomocą wymiarowania i wzorców do odlewów żeliwnych oraz staliwnych. W odrębnych rozdziałach określono sposób dokumentowania uzyskanych wyników badań oraz przykłady ćwiczeniowe z badań wizualnych odlewów.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 21,00 zł (netto: 20,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Badania wizualne złączy spawanych

Badania wizualne złączy spawanych
Badania wizualne złączy spawanych

Do wykrywania oraz określania wymiarów niezgodności spawalniczych stosuje się różne metody badań nieniszczących. Jednak metodą podstawową, obowiązkowo stosowaną dla wszystkich konstrukcji spawanych, są badania wizualne. Dlatego opracowano poradnik, którego zawartość powinna ułatwić czytelnikowi przyswojenie informacji zarówno z zakresu teoretycznej jak i praktycznej realizacji badań wizualnych, natomiast personelowi badań nieniszczących służyć pomocą przy wykonywaniu ich codziennych obowiązków służbowych.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 73,50 zł (netto: 70,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Badania wizualne złączy spawanych - zestaw pytań sprawdzających

Badania wizualne złączy spawanych - zestaw pytań sprawdzających
Badania wizualne złączy spawanych - zestaw pytań sprawdzających

Publikacja obejmuje zestawy pytań i odpowiedzi w zakresie pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia kwalifikacji wg EN 473. Uzupełnienie opracowania stanowi wykaz wykorzystanej literatury. Należy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe dokładne rozdzielenie pytań sprawdzających dla poszczególnych stopni kwalifikacji nie jest możliwe. Zawsze bowiem istnieje obszar, w którym spotykają się pytania o podobnym charakterze.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 21,00 zł (netto: 20,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Badania wizualne złączy spawanych. 2017

Badania wizualne złączy spawanych. 2017
Badania wizualne złączy spawanych. 2017

ISBN 978-83-61272-77-9

W normach dotyczących zarządzania jakością zdefiniowano pojęcie specjalnych procesów produkcyjnych, do których zaliczono również spawanie. Spawanie stanowi zatem proces, którego wynik nie może być w pełni sprawdzony przez kontrolę i badania wyrobu oraz gdzie niedostatki przebiegu procesu mogą się ujawnić podczas eksploatacji wyrobu. Z tego powodu zarówno ilość, jak i wielkość niezgodności spawalniczych w wykonywanych złączach powinna być możliwie najmniejsza.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 73,50 zł (netto: 70,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Badania złączy spawanych - Przegląd metod

Badania złączy spawanych - Przegląd metod
Badania złączy spawanych - Przegląd metod

Spis treści


Część I
Badania nieniszczące złączy spawanych
1. Badania wizualne
1.1. Podstawy badań wizualnych
1.2. Badania wizualne według normy PN-EN 970
1.3. Przyrządy i urządzenia...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 59,00 zł (netto: 56,19 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz

Kontrola jakości prac spawalniczych

Kontrola jakości prac spawalniczych
Kontrola jakości prac spawalniczych
brak opisu

Dostępność: brak towaru

Cena: 50,00 zł (netto: 47,62 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kontrola nieniszcząca złączy spawanych. Podręcznik

Kontrola nieniszcząca złączy spawanych. Podręcznik
Kontrola nieniszcząca złączy spawanych. Podręcznik

W podręczniku wyjaśniono pojęcie niezgodności, wady i nieciągłości. Scharakteryzowano złącza spawane oraz najczęściej stosowane w praktyce przemysłowej metody i techniki badań nieniszczących. Podano sposoby oceny jakości złączy spawanych według obowiązujących przepisów. Dla wygody czytelników podano w ostatnich rozdziałach wykaz wykorzystanych w opracowaniu i związanych z omawianą tematyką norm oraz wykaz literatury źródłowej.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 42,00 zł (netto: 40,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Kurs podstawowy BASIC-3 stopień. Zestaw pytań sprawdzających

Kurs podstawowy BASIC-3 stopień. Zestaw pytań sprawdzających
Kurs podstawowy BASIC-3 stopień. Zestaw pytań sprawdzających

Publikacja obejmuje zestawy pytań i odpowiedzi na poziomie drugiego i trzeciego stopnia kwalifikacji wg EN 473, zgodne z programem kursu podstawowego „BASIC – 3. STOPIEŃ”. Uzupełnienie opracowania stanowi wykaz wykorzystanej literatury.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 10,50 zł (netto: 10,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl