W Y D A W N I C T W A
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zakup powyżej 500 zł. hurtowy, lub 250 zł. detaliczny.

Darmowa dostawa

 

Cenniki do pobrania
Oferta cenowa

Certyfikat kompetencji zaw.przewoźnika drogowego w.15.

Certyfikat kompetencji zaw.przewoźnika drogowego w.15.
Certyfikat kompetencji zaw.przewoźnika drogowego w.15.
brak opisu

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 110,00 zł (netto: 104,76 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego.
Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego.

 

Niniejszy podręcznik jest materiałem szkoleniowym dla przewoźnika oraz osoby zarządzającej transportem  drogowym zawierającym informacje niezbędne do egzaminu kompetencji zawodowych w zakresie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób i rzeczy.

 

Zawarta w podręczniku wiedza oparta została o stan prawny obowiązujący w dniu 1 stycznia 2017 roku. 

 

Spis Treści:

 Rozdział I Prawo cywilne

      Umowy zawierane w transporcie drogowym
      Umowy o przeniesienie praw
             Umowy o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw
             Umowy o świadczenie usług
      Roszczenia i ich przedawnienie
      Ubezpieczenia stosowane w transporcie drogowym
             Ubezpieczenia komunikacyjne
             Ubezpieczenia działalności gospodarczej

Rozdział II Prawo handlowe

      Przepisy w sprawie prowadzenia działalności  gospodarczej
      Podejmowanie działalności gospodarczej
      Wybrane formy działalności transportowej
             Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
             Przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie
             Spółka cywilna
             Spółki prawa handlowego
      Łączenie, podział i przekształcanie spółek
             Łączenie spółek
             Podział spółek
             Przekształcanie spółek

Rozdział III Prawo pracy i zagadnienia socjalne

      Wybrane zagadnienia z prawa pracy
             Pracownik, pracodawca
             Stosunek pracy i umowa o pracę
             Układ zbiorowy pracy
             Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
             Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
             Zakaz konkurencji
             Regulamin pracy
             Nagradzanie pracowników
             Odpowiedzialność pracowników
             Czas pracy
             Urlopy
             Zatrudnienie młodocianych
             Przedawnienie roszczeń
             Postępowanie pojednawcze
             Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
      Bezpieczeństwo i higiena pracy
             Podstawowe obowiązki pracodawcy
             Prawa i obowiązki pracownika
             Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
             Szkolenie
             Odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej
             Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział IV Czas pracy kierowców

      Normy dotyczące czasu pracy
      Normy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw w prowadzeniu i odpoczynku
      Praca kierowców w godzinach nadliczbowych
      Czas pracy kierowców niepozostających  w stosunku pracy

Rozdział V Tachografy

      Tachografy analogowe
      Tachografy cyfrowe
      Kontrole tachografów na drodze
      Obowiązki pracodawcy w zakresie eksploatacji tachografów

Rozdział VI Prawo finansowe

      System ewidencji gospodarczej
      Rachunkowość – podstawowe pojęcia
      Kalkulacja
      Amortyzacja w ujęciu księgowym
      Sprawozdawczość finansowa
      Interpretacja dokumentów finansowych
      Rachunkowość i sprawozdawczość  – odpowiedzialność

Rozdział VII Finansowanie inwestycji

      Ocena opłacalności inwestycji
      Źródła finansowania inwestycji    

Rozdział VIII Bieżące finansowanie przedsiębiorstw

      Informacje ogólne o bankach
      Rodzaje finansowych rozliczeń bankowych
      Kredyty bankowe

Rozdział IX Podatki i opłaty

Rozdział X Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem

      Otoczenie przedsiębiorstwa
      Zasady sprawnej organizacji
      Struktura organizacyjna
      Zarządzanie przedsiębiorstwem
      Planowanie w przedsiębiorstwie
      Marketing w przedsiębiorstwie
      Nowoczesne techniki elektroniczne w zarządzaniu

Rozdział XI Przepisy o wykonywaniu transportu drogowego

      Informacje ogólne
      Wymagania w zakresie rejestracji działalności
      Warunki dopuszczania do zawodu przewoźnika drogowego
      Warunki dopuszczania do rynku transportowego
             Zezwolenia i licencje
             Zezwolenia w przewozach osób
             Zezwolenia w przewozach rzeczy
             Przewozy kabotażowe
      Przewozy niezarobkowe (na potrzeby własne)
      Opłaty w transporcie
      Dodatkowe obowiązki przewoźników  w drogowym transporcie osób
             Honorowanie ulg obywateli
             Rozkład jazdy autobusów i jego znaczenie
             Formularz jazdy i jego znaczenie

Rozdział XII Umowy międzynarodowe w transporcie drogowym

      Prawo Unii Europejskiej
      Umowy bilateralne
      Porozumienie EKMT
      Konwencje międzynarodowe
             Konwencje regulujące przepisy ruchu drogowego
             Konwencje regulujące sprawy socjalne w transporcie
             Konwencje regulujące przewozy osób
             Konwencje regulujące przewozy rzeczy
             Konwencje celne

Rozdział XIII Przewozy specjalistyczne

      Przewozy towarów niebezpiecznych (ADR)
      Przewozy odpadów
      Przewozy artykułów żywnościowych  szybko psujących się (ATP)
      Przewozy zwierząt
      Przewozy nienormatywne
      Przewozy kontenerowe
      Przewozy kombinowane

Rozdział XIV Kontrole w transporcie drogowym

      Kontrole administracyjne
      Inspekcja Transportu Drogowego
      Policja
      Państwowa Inspekcja Pracy
      Państwowa Inspekcja Sanitarna
      Inne kontrole

Rozdział XV Bezpieczeństwo ruchu i standardy techniczne pojazdów

      Zasady dopuszczania pojazdów do ruchu
      Obsługi pojazdów
      Wymagania wobec kierowców
      Ograniczenia w ruchu drogowym
      Przyczyny wypadków drogowych
      Sieci drogowe
             Sieć dróg krajowych
             Sieć dróg w Europie

Rozdział XVI Zasady załadunku pojazdów i mocowania ładunków

      Bezpieczeństwo przewozu
      Obowiązki uczestników przewozu
      Siła ciężkości i stabilność ładunku
      Wymagania konstrukcyjne wobec nadwozi pojazdów
      Ograniczenia ładowania pojazdów
      Zasady rozmieszczania ładunków w pojeździe
      Sposoby mocowania ładunku i środki do tego stosowane

Rozdział XVII Organizacje społeczne i zawodowe w transporcie drogowym

      Związki zawodowe
      Międzynarodowe organizacje zawodowe
      Krajowe organizacje zawodowe          

Rozdział XVIII Testy egzaminacyjne

      TEST - przykład dla przewozu osób
      TEST – przykład dla przewozu rzeczy

Rozdział XIX Zadania egzaminacyjne

      Przykłady zadań w zakresie przewozu osób
             Zadanie 1 – Obliczanie kosztów, przychodu i zysku
             Zadanie 2 – Harmonogram czasu wycieczki
      Przykłady zadania w zakresie przewozu rzeczy
             Zadanie 1 – Rozliczanie wynagrodzeń kierowców
             Zadanie 2 – Harmonogram czasu podróży
      Inne przykładowe zadania do egzaminu
             Zadanie 1 - Harmonogram czasu podróży
             Zadanie 2 - Harmonogram jazdy i kosztów wycieczki
             Zadanie 3 - Obliczanie kosztów, przychodu i zysku
             Zadanie 4 - Rozliczanie wynagrodzeń kierowców
             Zadanie 5 - Sporządzanie rozkładu jazdy
             Zadanie 6 - Harmonogram podróży w komunikacji

 

Dostępność: brak towaru

Cena: 110,00 zł (netto: 104,76 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego 2018

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego 2018
Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego 2018

Książka "Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego"

ISBN 9788395003417  - kierowana jest do osób przygotowujących się do egzaminu państwowego upoważniającego do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym osób i rzeczy. Zawiera także przykładowe testy.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 110,00 zł (netto: 104,76 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Ekomobilność. Tom I. Innowacyjne i ekologiczne środki transportu

Ekomobilność. Tom I. Innowacyjne i ekologiczne środki transportu
Ekomobilność. Tom I. Innowacyjne i ekologiczne środki transportu
Dwutomowa monografia „Ekomobilność” stanowi podsumowanie projektu „ECO-Mobilność”, realizowanego w Politechnice Warszawskiej. Autorzy monografii reprezentują różne specjalności naukowe. Projekt „ECO-Mobilność” zrealizowano w ram...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 94,50 zł (netto: 90,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Ekomobilność. Tom II. Innowacyjne rozwiązania poprawy i przywracania mobilności człowieka

Ekomobilność. Tom II. Innowacyjne rozwiązania poprawy i przywracania mobilności człowieka
Ekomobilność. Tom II. Innowacyjne rozwiązania poprawy i przywracania mobilności człowieka
Dwutomowa monografia „Ekomobilność” stanowi podsumowanie projektu „ECO-Mobilność”, realizowanego w Politechnice Warszawskiej. Autorzy monografii reprezentują różne specjalności naukowe. Projekt „ECO-Mobilność” zrealizowano w ram...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 85,00 zł (netto: 80,95 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Tom 2

Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Tom 2
Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Tom 2

Drugi tom obszernej monografii o bezpieczeństwie transportu, która powstała w ramach projektu badawczego pt. „Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu”. Głównym celem projektu było opracowanie modelu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu w Polsce, traktując integrację bezpieczeństwa w poszczególnych gałęziach, jako warunek poprawy jakości zarządzania i skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych.

Dostępność: brak towaru

Cena: 84,00 zł (netto: 80,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

ADR 2017-19 Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych

ADR 2017-19 Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych
ADR 2017-19 Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych ADR 2017-2019, to kolejne i najnowsze wydanie książki cenionych w swojej dziedzinie autorów będących wybitnymi specjalistami ADR. Podobnie jak poprzednie wydania, książka stanowi praktyczny oraz teoretyczny poradnik, dotyczący szeroko rozumianej krajowej i międzynarodowej problematyki przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym.

448 stron stanowi pełen zakres przepisów, wraz z tabelą porządkującą warunki i wymagania przewozowe dla każdego towaru niebezpiecznego.

Dostępność: brak towaru

Cena: 80,00 zł (netto: 76,19 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Publiczny transport miejski - Zasady tworzenia rozkładów jazdy"

Publiczny transport miejski - Zasady tworzenia rozkładów jazdy"
Publiczny transport miejski - Zasady tworzenia rozkładów jazdy"

Spis Treści:

Rozdział I - Podstawy prawne komunikacji publicznej................................................    ...

Dostępność: brak towaru

Cena: 79,00 zł (netto: 75,24 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Publiczny transport miejski. Zasady tworzenia rozkładów jazdy

Publiczny transport miejski. Zasady tworzenia rozkładów jazdy
Publiczny transport miejski. Zasady tworzenia rozkładów jazdy

Spis Treści:

Rozdział I - Podstawy prawne komunikacji publicznej................................................    6
Definicja usług publicznych i użyteczności  publicznej  ................................................  6

Komunikacja publiczna w Unii Europejskiej  ...............................................................  7

Etapy integracji transportu pasażerskiego w Unii Europejskiej  ................................  7

Nowy stan prawny Unii Europejskiej w zakresie  publicznego transportu zbiorowego ..  15

Komunikacja publiczna w kraju  .............................................................................  19

Dotychczasowy stan prawny krajowego  transportu publicznego  ..........................  19

Wybrane elementy ustawy o samorządach ................................................... 25

Wybrane elementy ustawy o gospodarce komunalnej  .................................... 26

Wybrane elementy ustawy o ulgach w przewozach  ......................................  28

Wybrane elementy ustawy o zamówieniach publicznych  ................................  28

Wybrane elementy ustawy o o udzielaniu koncesji na roboty budowlane i usługi .. 36

Podsumowanie stanu obecnego w zakresie publicznego transportu drogowego .... 37

Nowe rozwiązania w zakresie komunikacji pasażerskiej wg ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym  ...............................................................  38

Informacje ogólne i definicje  ...................................................................  38

Organizacja i zarządzanie transportem użyteczności publicznej  ......................  41

Organizacja i zarządzanie transportem zbiorowym niemającym statusu
użyteczności publicznej  .......................................................................... 49

Ekologiczność i energochłonność transportu  ............................................... 56

Ustalanie rekompensaty w transporcie użyteczności publicznej  ...................... 59

Plan zrównoważonego rozwoju transportu  .................................................. 65

Istniejące przeszkody w zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym  .......... 75

Źródła finansowania komunikacji publicznej  ................................................. 76

Rozdział II System komunikacji zbiorowej  ...............................................................  79

Pojęcie systemu komunikacji zbiorowej ...................................................................  79

Rodzaje systemów komunikacyjnych  ...............................................................  79
Modele funkcjonowania komunikacji publicznej  ..................................................  82

Sieć komunikacyjna  ...........................................................................................  84
Linie komunikacyjne  ...........................................................................................  86

Podział linii ze względu na obsługę przystanków  .................................................  87

Linie zwykłe  .......................................................................................... 91

Linie przyspieszone  ................................................................................  91

Linie pospieszne  ....................................................................................  92

Linie ekspresowe  ...................................................................................  94

Podział linii ze względu na okres kursowania  ......................................................  95

Linie stałe dzienne  .................................................................................  96

Linie okresowe dzienne  ...........................................................................  97

Linie nocne  .........................................................................................  101

Linie sezonowe, okolicznościowe i specjalne  ..............................................  104

Wyjątki w kursowaniu dla określonych pór roku  ..........................................  110

Podział linii ze względu na zasięg trasy  ...........................................................  114

Linie miejskie  .....................................................................................   115

Linie aglomeracyjne  .............................................................................   118

Linie międzygminne (lokalne)  .................................................................   123

Podział linii komunikacyjnych ze względu na ich przebieg  ...........................................   125

Kursy komunikacyjne  ........................................................................................  127

Rodzaje kursów komunikacyjnych  ..................................................................  127

Kursy handlowe  ...................................................................................  128

Warianty podstawowe kursów wahadłowych  ......................................   129

Warianty kursów skróconych lub wydłużonych  ....................................   134

Linie i kursy okrężne  ......................................................................   141

Wjazdy kieszeniowe  ......................................................................   145

Kursy łączone między liniami  ...........................................................   152

Kursy dojazdowe i zjazdowe  ..................................................................  157

Kursy łączące linie w ramach brygad wieloliniowych  ....................................  162

Znaczenie zajezdni w rozkładzie jazdy  ..........................................................   166

Parametry sieci komunikacyjnej  ...................................................................   170

Infrastruktura komunikacyjna  .............................................................................  172

Liniowa infrastruktura komunikacyjna  .............................................................  172

Liniowa drogowa infrastruktura komunikacyjna ............................................  172

Liniowa szynowa infrastruktura komunikacyjna  ..........................................  174

Punktowa infrastruktura komunikacyjna  ..........................................................  176

Środki transportowe  .........................................................................................  181

Drogowe środki transportu publicznego ..........................................................   181

Autobusy  ...........................................................................................  182

Trolejbusy  ..........................................................................................  188

Szynowe środki transportu publicznego  ..........................................................  189

Tramwaje  ...........................................................................................  189

Kolej miejska i aglomeracyjna  .................................................................  194

Metro  ................................................................................................  196

Jakość komunikacji zbiorowej  .............................................................................  197
Projektowanie układów komunikacyjnych  ..............................................................  198
Rola informacji w komunikacji publicznej  ...............................................................  199

Rozdział III - Przygotowania do budowy  rozkładu jazdy autobusów  ........................  201

Rozpoznanie zagadnienia  ..................................................................................  201
Przyczyny budowania rozkładu jazdy  ...................................................................  203

Nowa linia komunikacyjna  ............................................................................  204
Modyfikacja linii istniejącej  ..........................................................................  206
Zmiana trasy uwarunkowana czynnikami zewnętrznymi  .....................................  208

Zapotrzebowanie na przewozy  ...........................................................................  212

Badanie potoków pasażerskich  .....................................................................  212
Potencjalne grupy pasażerów  ....................................................................... 224
Analizy demograficzne  ................................................................................  234

Miejsca obsługi pasażerów oraz postojów technicznych  ..........................................  236
Wyznaczenie przebiegu linii komunikacyjnej  ..........................................................  267

Linie o charakterze użyteczności publicznej  ....................................................  268
Linie komercyjne  ........................................................................................ 274

Przewozy komercyjne regularne ................................................................ 274

Przewozy komercyjne regularne specjalne  ................................................. 279

Rozpoznanie terenowe  ................................................................................  286

Drogi szynowe - tramwaje  .....................................................................  287

Drogi kołowe - autobusy  ........................................................................ 288

Istota porozumień międzygminnych i związków transportowych  ..........................  290

Analiza rentowności linii komunikacyjnych  .............................................................  295
Układy kursów autobusowych  ............................................................................  297
Pojęcie prędkości w komunikacji publicznej  ...........................................................  299

Rodzaje prędkości w komunikacji publicznej  ....................................................  299
Prędkości jazdy występujące w komunikacji miejskiej  ........................................  310

Czasy przejazdów na liniach komunikacyjnych  .......................................................  317

Czynniki wpływające na wyznaczania czasów przejazdów  ..................................  317

Czynniki stałe  ....................................................................................   320

Czynniki zmienne  ................................................................................   343

Czasy przejazdu na linii komunikacyjnej  ..........................................................  366

Wyznaczenie czasów przejazdu ...............................................................  366

Odchylenia od czasów przejazdu w komunikacji miejskiej  .............................  367

Stosowanie wyjątków w czasach przejazdu  ........................................  367

Rozwiązania szczególne w wyznaczaniu czasów przejazdu  .....................  375

Zerowy czas przejazdu pomiędzy przystankami  ..............................  375

Różnicowanie czasów przejazdów pomiędzy przystankami .................  377

Wydłużenie czasu przejazdu pomiędzy przedostatnim przystankiem,
a krańcówką  ...........................................................................  379

Buforowanie czasów w przypadku połączeń z konieczną przesiadką ....  383

Czasy przejazdów pomiędzy słupkami przystankowymi tego samego
zepołu przystankowego  .............................................................  384

Lokalne ograniczenie prędkości, a rozkład jazdy  ...................................  385

Czas postojów na liniach komunikacyjnych  .....................................................  387

Układ trasy a taryfa przewozowa  ..................................................................  388

Rozdział IV  - Budowanie rozkładu jazdy  ..........................................................  394
Wyznaczenie zapotrzebowania na przewóz  ...........................................................  396
Taktowanie częstości i częstotliwości linii komunikacyjnej  ........................................  397
Uwarunkowania prawne w konstrukcji rozkładu jazdy  ..............................................  405

Uzgodnienia korzystania z przystanków i dworców  ...........................................  406
Zastosowanie ustawy o czasie pracy kierowców  .............................................  407

Wyznaczanie czasów buforowych  .......................................................................  422
Układanie szczegółowego rozkładu jazdy  ..............................................................  433
Klasyfikacja zadań transportowych (brygad)  .........................................................  449

Typy zadań (brygad) transportowych  ............................................................  450

Brygada całodzienna .............................................................................  450

Brygada całodzienna ze skróconymi godzinami kursowania  ...........................  450

Brygada szczytowa dla szczytu porannego  ...............................................  451

Brygada szczytowa dla szczytu popołudniowego  ........................................  452

Brygada dzienna jednozmianowa  .............................................................  453

Brygada jednozmianowa poranna  ............................................................  454

Brygada jednozmianowa popołudniowa  .....................................................  454

Brygada jednozmianowa wieczorna  ..........................................................  455

Brygada nocna  ....................................................................................  456

Organizacja pracy zadań (brygad) transportowych  ...........................................  456

Przydział taboru do zadań transportowych  ............................................................  456
Optymalizacja organizacji pracy taboru i kierowców  ................................................  467
Nomenklatura zadań transportowych  ...................................................................  477
Podział służb, miejsce zmian i harmonogramy pracy kierowców  ..................................  488
Rozkład jazdy w różnych typach dni ruchowych  .....................................................  501
Rozkłady jazdy dla przewozów regularnych  specjalnych  ..........................................  504
Szczególne uwarunkowania w tworzeniu rozkładu jazdy  ...........................................  508

Odcinki jednotorowe w komunikacji tramwajowej  ..............................................  508
Odcinki dróg o nienormatywnej szerokości  ......................................................  513
Rozkład jazdy komunikacji zastępczej na przykładzie autobusu
za tramwaj  ...............................................................................................  518

Rozkład jazdy pojedynczej linii w sieci komunikacyjnej  .............................................  529

Powiązania między liniami komunikacyjnymi  .....................................................  530

Kształt połączenia przesiadkowego  .........................................................   534

Dostosowanie taryfy biletowej do połączeń przesiadkowych ..........................  536

Czas oczekiwania na połączenie przesiadkowe ............................................  537

Warunki, w których oczekuje się na połączenie przesiadkowe ........................  538

Niezawodność wystąpienia przesiadki w wyznaczonym miejscu  .....................  538

Informacja na temat możliwości dokonywania przesiadki  ..............................  539

Grupowanie linii pod kątem przesiadek na określonych ciągach komunikacyjnych,
w tym obecność połączeń alternatywnych ................................................. 541

Celowość połączeń przesiadkowych  .........................................................  542

Możliwości dokonywania przesiadek w obszarze węzłów przesiadkowych  .........  543

Obecność i wyposażenie węzłów przesiadkowych  .......................................  546

Synchronizacja na wspólnych odcinkach  ........................................................  546
Schematy synchronizacyjne dla sieci komunikacyjnej  ........................................  552

Rodzaje raportów związanych z rozkładami jazdy  ...................................................  564
Formy wykorzystania rozkładu jazdy  ....................................................................  577

Wykorzystanie rozkładu jazdy u przewoźnika  ...................................................  577

Kalendarz powszechny i komunikacyjny  ....................................................  577

Plan pracy przewozowej  ........................................................................  582

Budowa planu zatrudnienia w oparciu o podział służb  ..................................  589

Wyznaczenie planu urlopowego w grupie kierowców prowadzących pojazdy .....  593

Okresy rozliczeniowe pracy kierowców prowadzących pojazdy  ............................  601
Publikacja rozkładu jazdy dla pasażerów  .........................................................  603

Statyczne formy prezentowania rozkładów jazdy  ......................................   603

Dynamiczne systemy prezentowania rozkładów jazdy  .................................   608

Zastosowanie rozkładów jazdy  ....................................................................   610

............................................................................................  627

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 79,00 zł (netto: 75,24 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

ADR 2015. Przewóz Drogowych Towarów Niebezpiecznych

ADR 2015. Przewóz Drogowych Towarów Niebezpiecznych
ADR 2015. Przewóz Drogowych Towarów Niebezpiecznych
Spis treści

1. Wprowadzenie ( Regulacje prawne)
2. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych
3. Opakowania, sztuki przesyłki i opakowania zbiorcze
4. Zwolnienia
5. Dokumenty
6. Przewóz w sztu...

Dostępność: brak towaru

Cena: 71,00 zł (netto: 67,62 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Przewozy osób i rzeczy. Podręcznik kierowcy

Przewozy osób i rzeczy. Podręcznik kierowcy
Przewozy osób i rzeczy. Podręcznik kierowcy
brak opisu

Dostępność: brak towaru

Cena: 70,00 zł (netto: 66,67 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Przewóz towarów niebezpiecznych wyd.19 Poradnik kierowcy WKŁ

Przewóz towarów niebezpiecznych wyd.19 Poradnik kierowcy WKŁ
Przewóz towarów niebezpiecznych wyd.19 Poradnik kierowcy WKŁ

Przepisy określające warunki przewozu, ładowania oraz wyładowania towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Informacje dotyczące stopnia zagrożenia, jakie stwarza dany towar niebezpieczny, środków ostrożności, które nal...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 69,00 zł (netto: 65,71 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl