CENNIK

Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

budownictwo (472)

Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych 48,00 zł 50,40 zł
Zrównoważone systemy odwodnienia miast 66,00 zł 69,30 zł
Budownictwo z technologią cz.2 /WSiP/ 39,62 zł 41,60 zł
Ochrona konstrukcji żelbetowych Arkady 33,33 zł 35,00 zł
Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy Arkady 75,60 zł 79,38 zł
Ćwiczenia z metod obliczeniowych w budownictwie zrównoważonym 15,24 zł 16,00 zł
Roboty malarskie i lakiernicze. Praktyczny poradnik w pytaniach i odpowiedziach 47,62 zł 50,00 zł
REMO 2009 wiadomości konserwatorskie 100,00 zł 105,00 zł
Fachowiec na budowie Nr 01(01)07 4,63 zł 5,00 zł
Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych 50,00 zł 52,50 zł
Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo 58,10 zł 61,00 zł
Zagrożenia biologiczne w budynku Arkady 46,67 zł 49,00 zł
Autoklawizowany beton komórkowy 76,10 zł 79,90 zł
Zarys budownictwa ogólnego /WSiP/ Technologia 37,43 zł 39,30 zł
Mechanika budowli. Zbiór zadań Konstrukcje budowlane 28,10 zł 29,51 zł
Dawne wyroby ze stopów żelaza 26,00 zł 27,30 zł
Betonowe silosy na kiszonki 15,00 zł 15,75 zł
Cementy wieloskładnikowe w budownictwie 38,10 zł 40,00 zł
Otwory w dachach wykonywanych ze stalowych profili trapezowych 55,00 zł 67,65 zł
Podręcznik oceny jakości wykonania lekkich metalowych obudów. Podstawy 50,00 zł 61,50 zł
Wytyczne do projektowania i wykonania dachów z izolacją przeciwwodną-wytyczne dachów płaskich 45,00 zł 55,35 zł
Wytyczne doboru łączników do montażu płyt warstwowych 40,00 zł 49,20 zł
Wytyczne doboru łączników do montażu stalowych blach profilowych dachów i ścian 40,00 zł 49,20 zł
Płyty warstwowe w sztywnych okładzinach metalowych.Przew.dla 41,90 zł 44,00 zł
Betonownie. Budowa, eksploatacja, technologia robót Kabe 76,19 zł 80,00 zł
Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej 66,00 zł 69,30 zł
Budowa konstrukcji gruntowo-powłokowych 32,00 zł 33,60 zł
Bezwykopowa renowacja sieci podziemnych 26,67 zł 28,00 zł
ABC izolacji przeciwwilgociowych. Ekspert Budowlany 12,50 zł 13,50 zł
Wzmacnianie konstrukcji budowlanych Arkady 65,71 zł 69,00 zł
Trwałość budynków i budowli 48,00 zł 50,40 zł
Tynkarz. Kabe 20,00 zł 21,00 zł
Metody obliczeniowe w budownictwie zrównoważonym 15,24 zł 16,00 zł
Mikrotunelowanie 46,00 zł 48,30 zł
Budownictwo ogólne tom 4 Konstrukcje budynków Arkady 94,29 zł 99,00 zł
Katalog rozwiązań akustycznych DAFA A 1.01 38,00 zł 39,90 zł
Zagadnienia stateczności konstrukcji metalowych 60,00 zł 63,00 zł
Budownictwo ogólne. Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń. Tom 5. 94,29 zł 99,00 zł
Dwór w Rogowie. Zabytek budownictwa drewnianego XVII w. 81,90 zł 86,00 zł
Wentylacja i ogrzewanie w nowych przepisach 18,10 zł 19,00 zł
Wytyczne doboru łączników do montażu na dachach płaskich 24,39 zł 30,00 zł
Stalowe blachy trapezowe jako konstrukcja nośna dachów płaskich 40,00 zł 49,20 zł
Podstawy i technologie uzdatniania wody tom 2 106,67 zł 112,00 zł
Rusztowania. LIWONA. Montaż, normy demontaż 11,43 zł 12,00 zł
ABC akustycznych sufitów podwieszanych. Poradnik eksperta 12,50 zł 13,50 zł
Bezpieczeństwo pracy w budownictwie 40,95 zł 43,00 zł
Konstrukcje metalowe cz.1 Arkady 65,71 zł 69,00 zł
Niekonwencjonalne systemy kanalizacji 14,29 zł 15,00 zł
Projektowanie i budowa betonowych silosów na kiszonki 25,00 zł 26,25 zł
Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym 65,71 zł 69,00 zł
Oczyszczanie ścieków przemysłowych 89,52 zł 94,00 zł
Ekonomiczność instalacji. Co to jest i jak ją liczyć? 24,76 zł 26,00 zł
Umowy budowlane - Istotne i ogólne warunki umów 64,76 zł 68,00 zł
Wodociągi i kanalizacja cz.1 Wodociągi 53,05 zł 55,70 zł
Podstawy dynamiki budowli 52,00 zł 54,60 zł
Wykonywanie podłóg i okładzin z materiałów mineralnych 76,10 zł 79,90 zł
Zdrowy Dom 92,38 zł 97,00 zł
Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu. Podręcznik 22,10 zł 23,21 zł
Wykonywanie mieszanek betonowych Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Szkoły ponadgimnazjalne 22,10 zł 23,21 zł
Wodociągi i kanalizacja cz.2 Kanalizacja 73,05 zł 76,70 zł
BIOZ w budownictwie - poradnik w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wyd.2 50,48 zł 53,00 zł
Środowisko wewnętrzne, wentylacja i wyposażenie technologiczne pomieszczeń inwentarskich. Bydło, kozy i owce 80,00 zł 84,00 zł
ABC ocieplania domu. Ekspert budowlany 12,50 zł 13,50 zł
Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych 56,19 zł 59,00 zł
Statyka budowli cz.1 Konstrukcje budowlane WSiP 37,62 zł 39,50 zł
Projektowanie lotnisk i portów lotniczych 75,24 zł 79,00 zł
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych Tom 2 133,00 zł 139,65 zł
Ochrona przed wilgocią i korozją biologiczną w budownictwie 80,95 zł 85,00 zł
BUDOWNICTWO DREWNIANE 56,19 zł 59,00 zł
Izolacyjność akustyczna w budownictwie mieszkaniowym. Praktyczny poradnik 46,67 zł 49,00 zł
Eksploatacja i modernizacja wind 18,95 zł 19,90 zł
Stany spręzysto - plastyczne i nośność graniczna układów prętowych 52,29 zł 54,90 zł
Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków 75,24 zł 79,00 zł
Wprowadzenie do geotechniki 40,00 zł 42,00 zł
ZASADY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH na podstawie PN-B-03264:1999 35,00 zł 36,75 zł
Dom po powodzi.Poradnik 20,00 zł 21,00 zł
Wybrane metody badawcze we współczesnym laboratorium geotechnicznym: od podłoża do parametrów gruntowych. 44,00 zł 46,20 zł
KAMIENIARSTWO. Współczesne spojrzenie na tradycję 65,71 zł 69,00 zł
Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. T. 2 46,67 zł 49,00 zł
Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. T. 1 66,57 zł 69,90 zł
Tablice do projektowania konstrukcji metalowych. Arkady. 65,71 zł 69,00 zł
Sieci i obiekty wodociągowe 26,67 zł 28,00 zł
ABC certyfikatów energetycznych budynków. Wyciąg aktów prawnych 23,81 zł 25,00 zł
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom.1 133,00 zł 139,65 zł
Budynki wysokie wyd.2 uzupełnione i poprawione 45,71 zł 48,00 zł
Hydroizolacje pomieszczeń mokrych i wilgotnych. Projektowanie i warunki techniczne wykonywania i odbioru robót 31,43 zł 33,00 zł
Sztuka budowania. Współczesny paradygmat 56,19 zł 59,00 zł
Przygotowanie dokumentacji przetargowej. Kwalifikacja B.30.2 38,76 zł 40,70 zł
Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Arkady 81,90 zł 86,00 zł
Uprawnienia budowlane. Pytania na egzamin pisemny i ustny 47,62 zł 50,00 zł
Eksploatacja obiektów budowlanych. Podręcznik 34,29 zł 36,00 zł
Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i systemach kanalizacyjnych 46,67 zł 49,00 zł
Inżynieria wiatrowa. Podstawy i zastosowania. Arkady 65,71 zł 69,00 zł
Ochrona konstrukcji żelbetowych Arkady 37,14 zł 39,00 zł
Inżynieria Bezpieczeństwa obiektów Antropogenicznych Nr 1/2015 19,05 zł 20,00 zł
VADEMECUM BUDOWLANE 94,29 zł 99,00 zł
Mosty ruchome. Wydanie I 60,95 zł 64,00 zł
Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka 80,00 zł 84,00 zł
Układnice magazynowe 34,29 zł 36,00 zł
Podstawy organizacji budowy 46,67 zł 49,00 zł
Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2. Atlas rysunków z CD-ROM 65,71 zł 69,00 zł
Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych. Kwalifikacja B.18.2. Podręcznik do nauki zawodów technik budownictwa i murarz-tynkarz 38,48 zł 40,40 zł
Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych. Kwalifikacja B.18.4 32,00 zł 33,60 zł
Wykonywanie tynków. Kwalifikacja B.18.3. Podręcznik do nauki zawodów technik budownictwa i murarz-tynkarz 38,48 zł 40,40 zł
Jak to się robi? Parkiety, deski, panele podłogowe. Układanie i konserwacja 23,71 zł 24,90 zł
Katalog standardowych rozwiązań projektowych detali dla projektów budowlanych 150,48 zł 158,00 zł
Jak zbudować dom. Praktyczny poradnik w pytaniach i odpowiedziach. Kabe 53,33 zł 56,00 zł
Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 2 94,29 zł 99,00 zł
Efektywność energetyczna 2015 18,10 zł 19,00 zł
Dachy, podstawy projektowania i wykonawstwa. 60,00 zł 63,00 zł
Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych 36,00 zł 37,80 zł
Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych 40,00 zł 42,00 zł
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 2016 80,95 zł 85,00 zł
Technologia betonu samozagęszczalnego 49,52 zł 52,00 zł
Sucha zabudowa wnętrz.Kabe 2015 20,00 zł 21,00 zł
Leksykon podstaw budownictwa niskoenergochłonnego 33,33 zł 35,00 zł
Kominki 18,95 zł 19,90 zł
Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych 18,95 zł 19,90 zł
Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych 23,81 zł 25,00 zł
Testy na uprawnienia bud.cz.2.specjalność konstrukcyjno-budow 47,62 zł 50,00 zł
Modelowanie 3D dla potrzeb iluminacji obiektów. Preskrypt 20,95 zł 22,00 zł
Testy na uprawnienia budowlane Specjalność architektoniczna. Część 1 47,62 zł 50,00 zł
Testy na uprawnienia budowlane specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 47,62 zł 50,00 zł
Pre-norma T-1/2 kpl. KonstrukcjiBetonowych 238,10 zł 250,00 zł
Rusztowania w budownictwie. Budowa i eksploatacja Kabe 24,76 zł 26,00 zł
Elementy kompozycji urbanistycznej K.Wejchert Arkady 46,67 zł 49,00 zł
Konstrukcje metalowe cz.2 wyd.2 Arkady 60,00 zł 63,00 zł
Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane cz.1 z kluczem 75,24 zł 79,00 zł
Stalowe budynki halowe Arkady 54,29 zł 57,00 zł
Budownictwo ogólne. Fizyka budowli. Tom 2. Arkady 94,29 zł 99,00 zł
Prawo budowlane oraz wybrane akty wykonawcze 8,57 zł 9,00 zł
Tradycyjne i nowoczesne materiały budowlane 38,10 zł 40,00 zł
Grzejniki C.O.Poradnik instalatora i inwestor.w 100 pyt.i odp 40,00 zł 42,00 zł
Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego. Wydanie I 56,19 zł 59,00 zł
Garaże wielostanowiskowe. Projektowanie i realizacja Arkady 56,19 zł 59,00 zł
Zarys budownictwa ogólnego Technologia WSiP 39,52 zł 41,50 zł
Podstawy i technologie uzdatniania wody tom 1 102,86 zł 108,00 zł
Opomiarowanie i rozliczanie mediów 2015. Nr.2/2015 23,81 zł 25,00 zł
Projektowanie zbiorników żelbetowych. T. 2 Zbiorniki na ciecze 56,19 zł 59,00 zł
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 83,81 zł 88,00 zł
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe budynków. Arkady 46,67 zł 49,00 zł
Eksploatacja obiektów budow. Poradnik dla właścicieli i zarządzających nieruchomości. 76,19 zł 80,00 zł
Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych 46,67 zł 49,00 zł
Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych. Zeszyt 2 37,14 zł 39,00 zł
Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli wyd.2 47,62 zł 50,00 zł
ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT STANU SUROWEGO. KWALIFIKACJA B.33.2. ORGANIZACJA I KONTROLOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 29,24 zł 30,70 zł
Okna prawidłowo zamontowane. Okna fasadowe i dachowe 17,05 zł 17,90 zł
Technologia robót budowlanych. Ćwiczenia projektowe 30,48 zł 32,00 zł
Technologia robót wykończeniowych. Kabe 44,76 zł 47,00 zł
Budownictwo ekologiczne 46,67 zł 49,00 zł
Fundamenty palowe T-2 Badania i zastosowania 56,19 zł 59,00 zł
Fundamenty palowe. T. 1 Technologie i obliczenia 56,19 zł 59,00 zł
Jakość zasilania w sieciach z generacją rozproszoną. Wydanie I 65,71 zł 69,00 zł
Montaż zbrojenia w deskowaniach Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Szkoły ponadgimnazjalne 23,43 zł 24,60 zł
WYKONYWANIE ROBÓT TAPECIARSKICH. KWALIFIKACJA B.6.2. PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 35,14 zł 36,90 zł
Pytania i testy egz.cz.2/2016 na uprawn.budowlane.Ćwiczenia 75,24 zł 79,00 zł
Ochrona cieplna budynków. Systemy izolacji ETICS 65,71 zł 69,00 zł
Projektowanie i wykonywanie okładzin ceramicznych 38,10 zł 40,00 zł
Polskie budownictwo drewniane 90,48 zł 95,00 zł
Budowle i roboty ziemne. Materiały do wykładów i ćwiczeń 12,38 zł 13,00 zł
Płyty i membrany oraz skręcanie prętów pryzmatycznych 31,43 zł 33,00 zł
Beton ekspansywny. Arkady 4,76 zł 5,00 zł
Technologia robót budowlanych 35,24 zł 37,00 zł
Roboty remontowe i rozbiórkowe w budownictwie. Kabe 26,67 zł 28,00 zł
DESIGN. Historia projektowania 85,62 zł 89,90 zł
Konstrukcje stalowe wyd.2 Wybrane zagadnienia obliczania i projektowania 46,67 zł 49,00 zł
Beton architektoniczny, wytyczne techniczne 15,24 zł 16,00 zł
Cementy powszechnego użytku i specjalne 35,24 zł 37,00 zł
Osuszanie murów i renowacja piwnic 61,90 zł 65,00 zł
Wyroby budowlane przepisy z komentarzem. 18,10 zł 19,00 zł
Hale o konstrukcji stalowej. Poradnik projektanta 118,95 zł 124,90 zł
Technologie bezwykopowej budowy sieci podziemnych 25,71 zł 27,00 zł
Roboty malarskie. Technologia /WSiP/ 52,67 zł 55,30 zł
Domieszki do betonu. Efekty działania, ocena i badania efektywności, stosowanie 40,00 zł 42,00 zł
Konstrukcje z betonu 5 z uwzględnieniem eurokodów /WSiP/ 41,90 zł 44,00 zł
Konstrukcje stalowe 4 z uwzględnieniem eurokodów /WsiP/ 34,00 zł 35,70 zł
Przykłady obliczeń elementów i połączeń konstrukcji stalowych 4 konstrukcje budowlane podręcznik 28,19 zł 29,60 zł
Konstrukcje wsporcze dźwignic 46,67 zł 49,00 zł
Własny dom. Zmień życie na lepsze 23,32 zł 24,49 zł
Kierowanie i nadzór nad budową w świetle prawa - poradnik 65,71 zł 69,00 zł
Dom pasywny. 20,00 zł 21,00 zł
Podstawowe izolacje budowlane 24,76 zł 26,00 zł
Metoda przemieszczeń i podst.MES.Obliczenia w środ.MatLab. 56,19 zł 59,00 zł
Rozbiórki budynków i budowli PWN 65,71 zł 69,00 zł
Przewodnik po architekturze współczesnej 46,67 zł 49,00 zł
Docieplanie budynków 25,71 zł 27,00 zł
Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo 56,19 zł 59,00 zł
Renowacje obiektów budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót 40,95 zł 43,00 zł
Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń 56,19 zł 59,00 zł
Przeszklone ściany osłonowe 78,10 zł 82,00 zł
Wycena nowych technologii w budownictwie. Roboty remontowe wyd.2 44,76 zł 47,00 zł
Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi 46,67 zł 49,00 zł
Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych Tom 5 75,24 zł 79,00 zł
Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. T.4 65,71 zł 69,00 zł
Beton i jego technologie 75,24 zł 79,00 zł
Hydraulika T-2 urządzeń wodociągowych 61,90 zł 65,00 zł
Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. T. 3 75,24 zł 79,00 zł
Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. T. 2 75,24 zł 79,00 zł
Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. T. 1 65,71 zł 69,00 zł
Montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych. Kwalifikacja B.5.1 29,24 zł 30,70 zł
Montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych. Kwalifikacja B.5.2. Podręcznik do nauki zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 29,24 zł 30,70 zł
Rysunek techniczny budowlany-podręcznik do nauki zawodu 43,33 zł 45,50 zł
Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych. Kwalifikacja B.18.1 42,19 zł 44,30 zł
Budownictwo ogólne tom 1 Materiały i wyroby budowlane Arkady 94,29 zł 99,00 zł
Odbiory, naprawy i rozliczenia 22,10 zł 23,21 zł
Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych 56,19 zł 59,00 zł
Hydraulika T-1 urządzeń wodociągowychch 80,95 zł 85,00 zł
Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych wg Eurokodów wyd.2 56,19 zł 59,00 zł
Przykłady obiczania konstrukcji żelbetowych. Zeszyt 1 37,14 zł 39,00 zł
Naprawa tynków 56,19 zł 59,00 zł
Materiały budowlane.Spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony. Ćwiczenia laboratoryjne 41,90 zł 44,00 zł
Samouczek metody elementów skończonych dla studentów budownictwa. Część I - statyka konstrukcji prętowych 15,24 zł 16,00 zł
Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych wydanie 2 + płyta CD 46,67 zł 49,00 zł
Książka obiektu budowlanego 12,20 zł 15,00 zł
Właściwości betonu V edycja 142,86 zł 150,00 zł
Termowizja w podczerwieni. Podstawy i zastosowania 51,43 zł 54,00 zł
Projektowanie zbiorników żelbetowych. T. 1 Zbiorniki na materiały sypkie 56,19 zł 59,00 zł
Nowoczesny standard energetyczny budynków. Poradnik 2015 65,71 zł 69,00 zł
Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych 60,00 zł 63,00 zł
Projektowanie konstrukcji żelbetowych 30,00 zł 31,50 zł
Pęknięcia w konstrukcjach stalowych 30,48 zł 32,00 zł
Łódzka elektrownia i gazowniado 1939 roku 66,57 zł 69,90 zł
Dynamika budowli. Obliczenia układów prętowych i o masach skupionych 56,19 zł 59,00 zł
Wzmacnianie konstrukcji budowlanych 65,71 zł 69,00 zł
Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy 65,71 zł 69,00 zł
Modyfikacja materiałowa betonu 62,86 zł 66,00 zł
Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji. 76,19 zł 80,00 zł
Naprawa i ochrona konstrukcji zbetonu.Komentarz do PN-EN 1504 56,19 zł 59,00 zł
Konstrukcje murowe w/g Eurokodu 6 i norm związanych T.1 + CD 84,76 zł 89,00 zł
Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo. 53,33 zł 56,00 zł
WARUNKI TECHNICZNE dla budynków i ich usytuowania 2017 141,90 zł 149,00 zł
ABC uprawnień budowlanych wrazz wykazem aktów przwnych 2016 18,10 zł 19,00 zł
Instalacje centralnego ogrzewania 48,57 zł 51,00 zł
Konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń 73,33 zł 77,00 zł
Przewodnik po płytach drewnopochodnych + płyta CD 71,43 zł 75,00 zł
Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 49,52 zł 52,00 zł
Roboty malarskie i lakiernicze. 47,62 zł 50,00 zł
Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów. 95,20 zł 99,96 zł
Technologia budowy domów z drewna 28,57 zł 30,00 zł
Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 65,71 zł 69,00 zł
Projektowanie konstrukcji stalowych Część 2 65,71 zł 69,00 zł
Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz.I. Dźwigary kratownicowe, słupy, ramownice 56,19 zł 59,00 zł
Projektowanie podłóg przemysłowych 46,67 zł 49,00 zł
Beton towarowy. 37,14 zł 39,00 zł
Budownictwo ogólne dla architektów Archi-Plus 154,29 zł 162,00 zł
Budowa domu pasywnego. Krok po kroku wyd.3 44,76 zł 47,00 zł
Typowe rozwiązania projektowe dla architektów. 94,29 zł 99,00 zł
Projektowanie konstrukcji żelbetowych 81,90 zł 86,00 zł
Wodociągi i kanalizacja zewnętrzna 48,57 zł 51,00 zł
Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Poradnik 93,33 zł 98,00 zł
Jak zbudować dom energooszczędny i skorzystać z dopłaty 40,00 zł 42,00 zł
Fachowiec na budowie. Poradnik szkoleniowo - instruktażowy dla inwestorów indywidualnych i firm 22,86 zł 24,00 zł
Konstrukcje stalowe z kształtowników zamkniętych. Tom I 95,00 zł 99,75 zł
Kosztorysowanie w budownictwiew 40,00 zł 42,00 zł
Podstawy ciesielstwa. Graficzne odwiązanie konstrukcji. 43,81 zł 46,00 zł
Projektowanie przegród zewnętrznych. Stan prawny Luty 2016 61,90 zł 65,00 zł
Spoiwa gipsowe w budownictwie 87,62 zł 92,00 zł
Zaopatrzenie w wodę 94,29 zł 99,00 zł
Indywidualne węzły cieplne 21,05 zł 22,10 zł
Ochrona budynków przed korozją biologiczną 71,43 zł 75,00 zł
Sposób i forma opracowania ekspertyz budowlanych DWE 14,00 zł 14,70 zł
Beton i konstrukcje z betonu – badania. Tom I 40,00 zł 42,00 zł
ABC instalacji grzewczych w.2 Poradnik eksperta 12,50 zł 13,50 zł
ABC ocieplania i ogrzewania domu. Poradnik eksperta 12,50 zł 13,50 zł
Testy uprawnienia budowlane (4)specj.sieci,instal.elektryczny 47,62 zł 50,00 zł
Konstrukcje murowe. Naprawy i wzmocnienia 65,71 zł 69,00 zł
Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli 47,62 zł 50,00 zł
Remonty budowli wodnych 23,81 zł 25,00 zł
Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie 59,00 zł 61,95 zł
Stolarstwo. materiały, narzędzia, techniki, projekty 47,52 zł 49,90 zł
Nowy poradnik majstra budowlanego Arkady 94,29 zł 99,00 zł
Ekonomiczność instalacji. Co to jest i jak ją liczyć ? 24,76 zł 26,00 zł
Materiały budowlane. Spoiwa mineralne - kruszywa 12,86 zł 13,50 zł
Opomiarowanie i rozliczanie mediów. Teczka administratora. Techem Smart System. 23,81 zł 25,00 zł
ABC tarasów i balkonów. Poradnik dla inwestorów i wykonawców 1/2015 27,78 zł 30,00 zł
Budowa domu pasywnego w praktyce wyd.3 30,48 zł 32,00 zł
Budownictwo drewniane.Podręcznik inżyniera 109,52 zł 115,00 zł
BUDOWNICTWO OGÓLNE. Elementy budynków. Podstawy projektowania. Tom 3. Arkady 94,29 zł 99,00 zł
Budownictwo z surowej ziemi. Idea i realizacja +CD 43,81 zł 46,00 zł
Budownictwo zrównoważone z elementami certyfikacji energetycznej 40,00 zł 42,00 zł
Budynki jednorodzinne. Projektowanie konstrukcyjne, realizacja, użytkowanie 65,71 zł 69,00 zł
Ciesielstwo polskie Arkady 56,19 zł 59,00 zł
Cieśla Polski, Murarz Polski 90,48 zł 95,00 zł
Cieślictwo Polskie 91,43 zł 96,00 zł
Dezynfekcja wody pitnej 83,81 zł 88,00 zł
Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowych 47,62 zł 50,00 zł
Domy Pasywne. Album 42,86 zł 45,00 zł
Fizyka cieplna budowli w praktyce 75,24 zł 79,00 zł
Fundamenty palowe według Eurokodu 7 16,00 zł 16,80 zł
Geotechnika komunikacyjna wyd.2 72,00 zł 75,60 zł
GIS w wodociągach i kanalizacji 51,43 zł 54,00 zł
Grzejnictwo elektryczne. Poradnik 40,00 zł 42,00 zł
Indywidualne, konwencjonalne źródła ciepła 35,00 zł 36,75 zł
Jak skutecznie osuszyć budynek.Poradnik 17,62 zł 18,50 zł
Jak wykonać taras i dach zielony. Poradnik wyd.2 23,81 zł 25,00 zł
Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich T.1 wyd.5 47,00 zł 49,35 zł
Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady 50,48 zł 53,00 zł
Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego Neufert 113,33 zł 119,00 zł
Podstawy mechaniki budowli w.2 Arkady 52,38 zł 55,00 zł
Proces inwestycyjny w budownictwie 30,48 zł 32,00 zł
Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7 18,00 zł 18,90 zł
Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane wyd. 12 z 2015 r. 52,38 zł 55,00 zł
Stropy z drobnowymiarowych elementów 22,00 zł 23,10 zł
Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót wyd. 3 28,57 zł 30,00 zł
Wentylacja pożarowa wyd.2 Projektowanie i instalacja 26,67 zł 28,00 zł
Wentylacja w budynkach wielolokalowych 18,95 zł 19,90 zł
Wilgoć w budynkach wielolokalowych 18,95 zł 19,90 zł
Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1:2008 35,00 zł 36,75 zł
Zarys geotechniki wyd.10 WKŁ 71,43 zł 75,00 zł
Zlecenia z polecenia czyli co zrobić,aby dotychczasowi klienc 37,14 zł 39,00 zł
Konstrukcje murowe. Naprawy i wzmocnienia 65,71 zł 69,00 zł
Roboty budowlane przy użyciu materiałów wybuchowych. Podręcznik 46,67 zł 49,00 zł
Zasady obmiaru i obliczania powierzchni i kubatury budynków 56,19 zł 59,00 zł
Wentylacja i ogrzewanie w nowych przepisach. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki - WT 2017 i 2021 23,81 zł 25,00 zł
Opomiarowanie i rozliczanie mediów po nowelizacji Prawa energetycznego 23,81 zł 25,00 zł
Podręcznik projektowania architoniczno-budowlanego.Neufert 113,33 zł 119,00 zł
Sporządzanie kosztorysów. Kwalifikacka B.30.1 48,10 zł 50,51 zł
Wybrane zagadnienia ekonomiki budownictwa 19,05 zł 20,00 zł
Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z wprowadzeniem 2017 18,10 zł 19,00 zł
Prawo budowlane – przepisy z komentarzem + Suplement na 1 stycznia 2017 r. 27,62 zł 29,00 zł
RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY. PODRĘCZNIK 43,33 zł 45,50 zł
OGRODZENIA. Przepisy budowlane, wzory, realizacja 46,67 zł 49,00 zł
Betony ultrawysokowartościowe, właściwości, technologie, zastosowania 54,29 zł 57,00 zł
Chemia cementu i betonu 133,33 zł 140,00 zł
Konstrukcje murowe wg Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 3 84,76 zł 89,00 zł
Uprawnienia budowlane część 2. Pytania i testy, Ćwiczenia z kluczem 2017 75,24 zł 79,00 zł
Uprawnienia budowlane część 1.Poradnik z kluczem 56,19 zł 59,00 zł
Budownictwo zrównoważone. Wybrane zagadnienia z fizyki budowli 56,19 zł 59,00 zł
Podstawy budownictwa pasywnego 92,38 zł 97,00 zł
Kominy Żelbetowe, jedno i wieloprzewodowe. 54,29 zł 57,00 zł
Powierzchnie i kubatury budynku. Zasady pomiarów i obliczania 73,33 zł 77,00 zł
Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie - V Wydanie 60,00 zł 63,00 zł
Domieszki do betonu.Efekty działania ocena i badania efektywności, stosowanie 40,00 zł 42,00 zł
Elementy kompozycji urbanistycznej Wejchert.Arkady. 46,67 zł 49,00 zł
Konstrukcje metalowe cz.1 50,00 zł 52,50 zł
Konstrukcje metalowe cz.2 50,00 zł 52,50 zł
Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków 100,00 zł 105,00 zł
Rozwiązania strukturalno-materiałowe balkonów, tarasów i dachów zielonych 10,48 zł 11,00 zł
Low energy and passive buildings 47,62 zł 50,00 zł
Prawo budowlane stan 01/04/17 przepisy z komentarzem w.10. 27,62 zł 29,00 zł
Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli. 47,62 zł 50,00 zł
Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Wydanie III 52,38 zł 55,00 zł
Kompendium podstaw budownictwa energoefektywnego z elementami ekoprojektowania. 45,71 zł 48,00 zł
Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych T.2 op.twarda 80,00 zł 84,00 zł
Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych T.3 80,00 zł 84,00 zł
Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych Tom 5 (Twarda) 84,76 zł 89,00 zł
RYSUNEK TECHNICZNY I BUDOWLANY 37,14 zł 39,00 zł
CHEMIA W BUDOWNICTWIE 46,67 zł 49,00 zł
MOSTY PODWIESZONE. Projektowanie i realizacja 56,19 zł 59,00 zł
Fundamentowanie.Projektowanie posadowień 25,00 zł 26,25 zł
Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych 51,43 zł 54,00 zł
Termografia budynków 18,00 zł 18,90 zł
Termografia budynków. Wykorzystanie obrazów termalnych w diagnostyce budynków 18,00 zł 18,90 zł
Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7 17,00 zł 17,85 zł
Sympozjon I Kompozyty, konstrukcje warstwowe 15,00 zł 15,75 zł
Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych 60,00 zł 63,00 zł
Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego 55,00 zł 57,75 zł
Kopuły drewniane 75,24 zł 79,00 zł
Budownictwo -reprint z 1844 roku. 228,57 zł 240,00 zł
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce 91,43 zł 96,00 zł
Sucha zabudowa wnętrz 14,29 zł 15,00 zł
Montaż okładzin ściennych i płyt podłog.Kwalifikacja B.5.2 29,24 zł 30,70 zł
Konstrukcje żelbetowe T4 tw.w/gEurokodu 2 i norm związanych 80,00 zł 84,00 zł
Blachy fałdowe w budownictwie stalowym.. 37,14 zł 39,00 zł
Zapis konstrukcji z zastosowaniem modelowania komputerowego 20,00 zł 21,00 zł
Nowy poradnik majstra budowlanego. Arkady... 94,29 zł 99,00 zł
Stolarstwo.Materiały,narzędzia,techniki,projekty... 47,52 zł 49,90 zł
Monter izolacji termicznych 28,57 zł 30,00 zł
Rysunek techniczny budowlany. Kwalifikacja B.16,B.18,B.20. 43,33 zł 45,50 zł
Parapety, blaty, kominki. Atlas kamieni użytkowych 18,95 zł 19,90 zł
Szybkie projektowanie konstrukcji żelbetowych, zgodnie z Eurokodem 2 50,00 zł 52,50 zł
Ciesielstwo polskie 56,19 zł 59,00 zł
TABLICE DO PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH 65,71 zł 69,00 zł
Usterki w pracach budowlanych i wykończeniowych. 56,19 zł 59,00 zł
Hydraulika urządzeń uzdatniania wody. 56,19 zł 59,00 zł
Repetytorium + testy egzamin zawodowy .Kwalifikacja B.18 Murarz-tynkarz, techn.budownictwa. 41,05 zł 43,10 zł
NOWOCZESNE KONSTRUKCJE W BUDOWNICTWIE OGÓLNYM 56,19 zł 59,00 zł
Hydroizolacje w budownictwie - poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce (wyd.II, rozszerzone) 93,33 zł 98,00 zł
Zagrożenia biologiczne w budynku. Arkady. 46,67 zł 49,00 zł
Efektywność w zarządzaniu projektami budowlanymi. Perspektywa wykonawcy 34,29 zł 36,00 zł
Wybrane zagadnienia budowy i projektowania dźwigów 34,29 zł 36,00 zł
Kontrakty budowlane 90,48 zł 95,00 zł
NAWIERZCHNIE DROGOWE Z BETONU CEMENTOWEGO 60,00 zł 63,00 zł
Roboty remontowe i rozbiórkowe w budownictwie 31,43 zł 33,00 zł
Mosty w dziejach Polski 200,00 zł 210,00 zł
Poszerzanie mostów. 84,76 zł 89,00 zł
Domy jednorodzinne. Przewodnik do ćwiczeń projktowych z budownictwa ogólnego 56,19 zł 59,00 zł
Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych-zarysowanie. Zeszyt 3. 56,19 zł 59,00 zł
Dachy. Zasady kształtowania i utrzymania. 46,67 zł 49,00 zł
Hydraulika urządzeń wodociagowych T-1 84,76 zł 89,00 zł
ZASADY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH NA PODSTAWIE PN-B-03264:1999 33,33 zł 35,00 zł
Katastrofy budowlane. 65,71 zł 69,00 zł
Zbiór Aktów Prawnych Tom V - Wyroby budowlane 56,91 zł 70,00 zł
Instalacje grzewcze.Poradnik 28,57 zł 30,00 zł
Poradnik dachowy 15,05 zł 15,80 zł
Projektowanie ścian w budownictwie energooszczędnym.3/2017 37,14 zł 39,00 zł
Docieplanie budynków od wewnątrz. 66,67 zł 70,00 zł
Zamówienia publiczne w budownictwie 65,71 zł 69,00 zł
Odkształcalność gruntów i osiadanie fundamentów 36,19 zł 38,00 zł
Rysunek techniczny budowlany. B16,B18,B20,WSiP. 43,33 zł 45,50 zł
Jak budować? Kompendium wiedzy budowlanej 40,00 zł 42,00 zł
BIM w praktyce. Standardy, wdrożenie, case study. 94,29 zł 99,00 zł
Wodociągi i kanalizacja 2. Kanalizacja wyd.4 WSiP 73,05 zł 76,70 zł
Poradnik Rzeczoznawcy Budowlanego T-1. 114,29 zł 120,00 zł
Prawo budowlane 2017 wyd. 10 stan prawny 01.04.2017 r. 27,62 zł 29,00 zł
Akustyka w budownictwie 75,24 zł 79,00 zł
Bezpieczeństwo Pożarowe. Warunkitechniczne budynków 2018. dz.VI 94,29 zł 99,00 zł
Docieplanie budynków metodą ETICS 25,71 zł 27,00 zł
Materiały budowlane. Ćwiczenia laboratoryjne . Część 2. Drewno, szkło, lepiszcza bitumiczne, tworzywa sztuczne 40,00 zł 42,00 zł
Prawo budowlane. Przepisy z omówieniem stan prawny 01.04.2018 37,14 zł 39,00 zł
Bezpieczeństwo pożarowe.Znowelizowane warunki techn.budynków 94,29 zł 99,00 zł
Jak zbudować dom. Praktyczny poradnik w pytaniach i odpowiedziach 46,67 zł 49,00 zł
Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania 2018. 160,95 zł 169,00 zł
Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym 33,33 zł 35,00 zł
Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji. 76,19 zł 80,00 zł
Konstrukcje żelbetowe T1 br. wg. Eurokodu 2 i norm związanych. 65,71 zł 69,00 zł
Ekonomiczność instalacji. Co to jest i jak ją liczyć ? 24,76 zł 26,00 zł
Uprawnienia Budowlane. Pytania na egzamin, S. P 22.9.2017, wyd.3 47,62 zł 50,00 zł
Jak to się robi? Glazura i terakota. Układanie i konserwacja. 23,71 zł 24,90 zł
Podstawy chemiczne mineralnychmateriałow budowlanych i ich właściwości. 75,24 zł 79,00 zł
Pielęgnacja betonu w okresie dojrzewania... 56,19 zł 59,00 zł
WYKONYWANIE I KONTROLOWANIE ROBÓT KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANYCH. KWALIFIKACJA BD.29. CZĘŚĆ 1 46,86 zł 49,20 zł
MONTAŻ ŚCIAN DZIAŁOWYCH, SUFITÓW PODWIESZANYCH ORAZ OBUDOWY KONSTRUKCJI DACHOWYCH. KWALIFIKACJA B.5.1 29,24 zł 30,70 zł
WYKONYWANIE MUROWANYCH KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH. KWALIFIKACJA B.18.2. PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODÓW TECHNIK BUDOWNICTWA I MURARZ-TYNKARZ 42,19 zł 44,30 zł
Wykonywanie i kontrol.cz.2.robót konstrukcyjno-budow.BD.29 40,95 zł 43,00 zł
WYKONYWANIE ROBÓT MONTAŻOWYCH, OKŁADZINOWYCH I WYKOŃCZENIOWYCH. KWALIFIKACJA BD.04. CZĘŚĆ 1 52,67 zł 55,30 zł
WYKONYWANIE ROBÓT MONTAŻOWYCH, OKŁADZINOWYCH I WYKOŃCZENIOWYCH. KWALIFIKACJA BD.04. CZĘŚĆ 2 52,76 zł 55,40 zł
KONTRAKTY BUDOWLANE Nowe warunki FIDIC Wyd. II 113,33 zł 119,00 zł
Kominy żelbetowe jedno i wieloprzewodowe.. 60,95 zł 64,00 zł
Systemy oddymiania budynków Wentylacja 46,67 zł 49,00 zł
Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu. Podręcznik do nauki zawodu betoniarz-zbrojarz, technik budownictwa 20,76 zł 21,80 zł
Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu Kwalifikacja B.16.1 Podręcznik do nauki zawodu 23,33 zł 24,50 zł
Wykonywanie tynków. Kwalifikacja B.18.3 42,19 zł 44,30 zł
Montaż okładzin ściennych i płyt podłog.Kwalifikacja B.5.2 29,24 zł 30,70 zł
Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych Podręcznik do nauki zawodu 42,19 zł 44,30 zł
Montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych Podręcznik do nauki zawodu Kwalifikacja B.5.2 29,24 zł 30,70 zł
Wykonywanie robót montażowych okładzinowych i wykończeniowych Podręcznik BD.04 Część 2 52,76 zł 55,40 zł
Wykonywanie i kontrol.cz.2.robót konstrukcyjno-budow.BD.29 40,95 zł 43,00 zł
Projektowanie i ocena techniczna betonowych podłóg przemysłowych 65,71 zł 69,00 zł
Zagęszczanie gruntów metodą mikrowybuchów 65,71 zł 69,00 zł
Rusztowania robocze i ochronne 84,76 zł 89,00 zł
ABC tarasów i balkonów. Poradnik dla inwestorów i wykonawców 27,78 zł 30,00 zł
Betonowanie i pielęgnacja betonu. Podręcznik do zawodu betoniarz-zbrojarz i technik budownictwa 20,76 zł 21,80 zł
MES w analizie sprężystej układów prętowych. Przykłady obliczeń. 20,00 zł 21,00 zł
RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY. PODRĘCZNIK 37,14 zł 39,00 zł
Organizacja i przygotowanie budowy. Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa 36,67 zł 38,50 zł
O instalacjach sanitarnych najkrócej 31,24 zł 32,80 zł
Podstawy budownictwa wyd.4 /WSiP/ Podręcznik 28,10 zł 29,51 zł
RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY. PODRĘCZNIK 43,33 zł 45,50 zł
Uprawnienia Budowlane. Pytania na egz.stan prawny 24/09/2018 80,95 zł 85,00 zł
Podstawy hydrologii dynamicznej 39,90 zł 41,90 zł
Zbuduj sam drewniany dom. Instrukcja montażu krok po kroku. 35,24 zł 37,00 zł
Uprawnienia budowlane cz.1. Pytania i testy, Ćw. z kluczem 2018. 84,76 zł 89,00 zł
Engineering Calculations and Their Programming PTC MathCAD 18,10 zł 19,00 zł
Uprawnienia budowlane 2018 Część 2. Pytania i testy ĆWICZENIA 84,76 zł 89,00 zł
Inteligentny budynek. Poradnik projektanta, instalatora i urzytkownika. 65,71 zł 69,00 zł
Projektowanie stóp fundamentowych. 44,00 zł 46,20 zł
Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami. wyd.2. 56,19 zł 59,00 zł
Budownictwo ogólne. Podręcznik dla Architektów. Markiewicz. 2018 160,00 zł 168,00 zł
Mosty hybrydowe. 60,00 zł 63,00 zł
Wybrane zagadnienia modelowania przęseł mostów belkowych. 34,00 zł 35,70 zł
Belkowe mosty betonowe. 32,00 zł 33,60 zł
Kominy przemysłowe, charakterystyki, eksploatacja. 54,29 zł 57,00 zł
Roboty budowlane. Przerwy w równomiernej realizacji prac. 65,71 zł 69,00 zł
Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie, wykonawstwo wyd.3. 209,52 zł 220,00 zł
Uzdatnianie wody zasilajacej kotły. KaBe 19,05 zł 20,00 zł
Spoiwa gipsowe w budownictwie. 87,62 zł 92,00 zł
Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych 65,71 zł 69,00 zł
Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z omówieniem w.5. 37,14 zł 39,00 zł
źródła ciepła i termomodernizacja budynku mieszkalnego. 23,81 zł 25,00 zł
Projektowanie geometryczne placów budowlanych i dróg dojazdowych 19,05 zł 20,00 zł
Nowy poradnik majstra budowlanego. Arkady. 2019 94,29 zł 99,00 zł

motoryzacja (484)

Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej 52,00 zł 54,60 zł
Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów 25,71 zł 27,00 zł
Daewoo Espero-WKiŁ 49,00 zł 51,45 zł
Jaguar - Samochody marzeń 50,00 zł 52,50 zł
Samochody osobowe. Dzieje rozwoju 80,00 zł 84,00 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 6/2006 Czytanie schematów elektrycznych 16,26 zł 20,00 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 2/2008 Vademecum lakiernika cz.1 16,26 zł 20,00 zł
Naprawa samochodów FSO 125P 42,00 zł 44,10 zł
Poradnik serwisowy Nr 03/2008 Vademecum lakiernika cz.2 28,57 zł 30,00 zł
Toyota Corolla 82-92 WKŁ Sam naprawiam samochód 56,19 zł 59,00 zł
Bosch.Napędy hybrydowe,ogniwa paliwowe i paliwa alternatywne 51,81 zł 54,40 zł
Opel Corsa A modele 1982-1993r. wyd.2 WKŁ 49,52 zł 52,00 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 1/2006 Podstawy działania samochodowych instalacji elektrycznych 16,26 zł 20,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 06/2005 Diagnostyka w SKP - układ hamulcowy i światła 23,81 zł 25,00 zł
Koszalińska komunikacja miejska i plażowa 57,05 zł 59,90 zł
1000 pojazdów policyjnych. Najsłynniejsze pojazdy policyjne z całego świata 57,14 zł 60,00 zł
Nieustalone stany pracy silnika wysokoprężnego zasilanego olejem napędowym z eterem etylo-tert butylowym 61,90 zł 65,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 03/2009 Programy komputerowe dla warsztatów 28,57 zł 30,00 zł
Citroen ZX WKŁ 37,14 zł 39,00 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 1/2005 Wtrysk bezpośredni w silnikach Diesla 16,26 zł 20,00 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 1/2002 Układy paliwowe systemów wtryskowych silników ZI 16,26 zł 20,00 zł
Technologia tłokowych silników wysokoprężnych 37,14 zł 39,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 04/2006 Technologie naprawy elementów z tworzyw sztucznych. Elementy wewnętrzne nadwozi 23,81 zł 25,00 zł
Skoda 105,120,130 wyd.8 Budowa, naprawa, eksploatacja WKŁ 40,00 zł 42,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 05/2004 Matiz diagnozowanie układów sterujących pracą silnika 23,81 zł 25,00 zł
Ford Scorpio 59,00 zł 61,95 zł
Opel Astra IV i Zafira III 71,43 zł 75,00 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 3/2008 Vademecum lakiernika cz.2 16,26 zł 20,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 02/2007 Rozpoznawanie układów wtryskowych 23,81 zł 25,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 02/2010 Zawieszenia hydropneumatyczne w samochodach osobowych cz.2 28,57 zł 30,00 zł
Doświadczalne tłokowe silniki spalinowe 60,95 zł 64,00 zł
Konstrukcja pojazdów samochodowych /WSiP/ 36,38 zł 38,20 zł
Lada Oka WAZ-1111 WAZ-11113 WKŁ 19,05 zł 20,00 zł
MASERATI 48,57 zł 51,00 zł
Skoda Favorit Forman WKŁ wyd.7 57,14 zł 60,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 03/2004 ABS w samochodach DAEWOO 25,71 zł 27,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 03/2004 ABS w samochodach DAEWOO 23,81 zł 25,00 zł
VW Passat IV GEN.AUTO.Obsługa-naprawa. 76,19 zł 80,00 zł
Elektrotechnika samochodowa 41,05 zł 43,10 zł
Fiat TEMPRA. AUTO.Obsługa-naprawa. 76,19 zł 80,00 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 1/2004 Instalacje zasilania gazem 16,26 zł 20,00 zł
Peugeot 405.AUTO.Obsługa-naprawa. 76,19 zł 80,00 zł
Samochody osobowe. Opisy techniczne i dane regulacyjne Cz. 8 16,19 zł 17,00 zł
Citroen Berlingo-Peugeot Partner 76,19 zł 80,00 zł
Peugeot 205 - 25% taniej - egzemplarze przybrudzone 45,71 zł 48,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 03/2010 Analiza spalin silników ZI. Pomiary zadymienia spalin silników ZS 28,57 zł 30,00 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 5/2003 Diagnostyka pokładowa standard OBD II/EOBD 17,89 zł 22,00 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 2/2002 Diagnozowanie nowoczesnych silników - przepisy, wymagania i zalecenia SKP 16,26 zł 20,00 zł
Silniki spalinowe 63,05 zł 66,20 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 5/2005 Samochodowe sieci informatyczne 16,26 zł 20,00 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 3/2008 Vademecum lakiernika cz.2 16,26 zł 20,00 zł
NISSAN SUNNY. Obsługa i naprawa 76,19 zł 80,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 01/2010 Vademecum blacharza 28,57 zł 30,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 04/2011 Linie diagnostyczne. Zagadnienia techniczne i prawne 38,10 zł 40,00 zł
Naprawa Wartburg 1,3.WKŁ. 8,57 zł 9,00 zł
Katalog-Skoda Felicia 5,69 zł 7,00 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 01/2004 Instalacje zasilania gazem 16,26 zł 20,00 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 1/2004 Instalacje zasilania gazem 16,26 zł 20,00 zł
MAZDA 626. Obsługa i naprawa 76,19 zł 80,00 zł
FIAT TIPO. Obsługa i naprawa 76,19 zł 80,00 zł
Opel Omega.AUTO.Obsługa-naprawa. 57,14 zł 60,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 05/2010 Pokładowe systemy diagnostyczne OBD i EOB oraz sieci transmisji danych cz.2 28,57 zł 30,00 zł
Technika transportu ładunków. Pojazdy samochodowe 58,10 zł 61,00 zł
Mercedes-Benz 207D, 307D, 209D, 309D, 407D, 409D 44,76 zł 47,00 zł
Peugeot 405. Silniki gaźnikowe wyd.2 WKŁ 42,86 zł 45,00 zł
PEUGEOT 205. Obsługa i naprawa 76,19 zł 80,00 zł
VW Passat AUTO Obsługa-naprawa 76,19 zł 80,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 04/2008 Diagnozowanie układów hamulcowych 28,57 zł 30,00 zł
FORD MONDEO. Obsługa i naprawa 76,19 zł 80,00 zł
Vademecum Kierowcy 2000 r. 9,05 zł 9,50 zł
Mój Motocykl. Mój Skuter 3/2006 9,52 zł 10,00 zł
Opel Omega.AUTO.Obsługa-naprawa. 57,14 zł 60,00 zł
Adaptacyjna regulacja prędkości jazdy ACC 43,00 zł 45,15 zł
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1961-1965 wyd.2 47,00 zł 49,35 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 11-12/08 Przyrządy diagnostyczne 17,89 zł 22,00 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 2/2006 Technologie naprawy elementów z tworzyw sztucznych 16,26 zł 20,00 zł
Renault Clio II modele 1998-2001 52,00 zł 54,60 zł
RENAULT 19. Obsługa i naprawa 76,19 zł 80,00 zł
Citroen Axel i Olcit Club wyd.1 12,38 zł 13,00 zł
Lada Waz 2104, 2105 21,90 zł 23,00 zł
PEUGEOT 405. Obsługa i naprawa 76,19 zł 80,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 06/2007 Stacje Kontroli Pojazdów - normy prawne badań technicznych 23,81 zł 25,00 zł
UKŁADY WTRYSKOWE BENZYNY. Tom 6 66,67 zł 70,00 zł
Bosch.Układy wtryskowe UIS/UPS 49,00 zł 51,45 zł
OPEL VECTRA. Obsługa i naprawa 76,19 zł 80,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 01/2008 Podnośniki warsztatowe do samochodów osobowych i ciężarowych 28,57 zł 30,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 05/2007 Uszkodzenia zaworów silnikowych i ich przyczyny 23,81 zł 25,00 zł
Opel Kadet, Etzold, 84-91 54,29 zł 57,00 zł
Renault 19 - od listopada 1988 do stycznia 1996 59,00 zł 61,95 zł
Gaźniki.Sprawdzanie i regulacja. 32,00 zł 33,60 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 6/2002 Podwozie - nowe metody pomiarów geometrii kół 17,89 zł 22,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 02/2012 Nietypowe usterki w układach klimatyzacji cz.1 38,10 zł 40,00 zł
Sieci wymiany danych w pojazdach samochodowych 49,00 zł 51,45 zł
Podstawy obsługiwania i napraw 50,48 zł 53,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 04/2010 Pokładowe systemy diagnostyczne OBD i EOBD oraz sieci transmisji danych cz.1 28,57 zł 30,00 zł
Samochód Polski Fiat. Łazik 508 III W 17,13 zł 17,99 zł
Daewoo Espero-WKiŁ 49,00 zł 51,45 zł
Opel Corsa modele 1982-1993 49,52 zł 52,00 zł
Peugeot 406 lata 1995-2002 WKŁ. 59,00 zł 61,95 zł
Mercedes-Benz C180-C320CDI klasa C(203) - Sam naprawiam samochód 65,00 zł 68,25 zł
Junak M10 wyd.7 WKŁ 32,38 zł 34,00 zł
Motocyklem po Warmii, Mazurach, Podlasiu i Suwalszczyźnie 25,71 zł 27,00 zł
Nexia Daewoo WKŁ 48,00 zł 50,40 zł
Nissan Sunny'86-95.WKŁ.Sam naprawian samochód 56,19 zł 59,00 zł
Renault Clio II od modeli 2002 56,00 zł 58,80 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 5/2003 Diagnostyka pokładowa standard OBD II/EOBD 17,89 zł 22,00 zł
Eksploatacja stacji LPG.Kabe 29,52 zł 31,00 zł
Fiat Grande Punto 62,00 zł 65,10 zł
Samochody marzeń - LAMBORGHINI 50,00 zł 52,50 zł
Gaźniki i katalizatory. Sprawdzanie i regulacja 32,00 zł 33,60 zł
MERCEDES VITO. Obsługa i naprawa 89,52 zł 94,00 zł
Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji. Poradnik 61,90 zł 65,00 zł
Bosch. Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe 50,00 zł 52,50 zł
Skoda Favorit i Forman, wyd. 7 57,14 zł 60,00 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 5/2005 Samochodowe sieci informatyczne 16,26 zł 20,00 zł
Renault Clio modele 1990-1998 56,00 zł 58,80 zł
Poradnik serwisowy Nr 03/2007 BHP w warsztatach samochodowych 23,81 zł 25,00 zł
Teoria silników tłokowych 57,14 zł 60,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 05/2008 Pomiary oraz naprawy ram i karoserii 28,57 zł 30,00 zł
Poradnik motocyklisty 44,00 zł 46,20 zł
Renault 5 Obsługa i naprawa AUTO 57,14 zł 60,00 zł
ZAZ Tavria WKŁ 27,62 zł 29,00 zł
Citroen ZX 37,14 zł 39,00 zł
Ford Escort i Orion od 1991.WKŁ. 61,00 zł 64,05 zł
Moskwicz Aleko 1500 ,1600.B.N.E. 31,43 zł 33,00 zł
Obsługa samochodów importowanych WKŁ 3,81 zł 4,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 05/2008 Pomiary oraz naprawy ram i karoserii 28,57 zł 30,00 zł
Sterowanie silników o zapłonie iskrowym. Zasada działania. Podzespoły 49,00 zł 51,45 zł
Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów 36,00 zł 37,80 zł
Poradnik serwisowy Nr 06/2002 CD Podwozie. Nowe metody pomiarów geometrii kół 25,71 zł 27,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 06/2009 Zawieszenia hydropneumatyczne w samochodach osobowych cz.1 28,57 zł 30,00 zł
Motocykle przewodnik 27,62 zł 29,00 zł
Magia asfaltowej wstęgi 31,43 zł 33,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 04/2006 Technologie naprawy elementów z tworzyw sztucznych. Elementy wewnętrzne nadwozi 23,81 zł 25,00 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 2/2004 Klimatyzacja 16,26 zł 20,00 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 2/2008 Vademecum lakiernika cz.1 16,26 zł 20,00 zł
Bosch. Układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy 40,00 zł 42,00 zł
Poduszki gazowe i napinacze pasów 30,48 zł 32,00 zł
Układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy 35,00 zł 36,75 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 5/2002 Słownik dla diagnosty 16,26 zł 20,00 zł
VW Jetta VI, Touran II, Golf VI Variant i Golf VI Plus /WKŁ/ 75,24 zł 79,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 03/2012 Silnik.1.3 Multijet (75-90 KM) System sterowania Marelli MJD 6F3 38,10 zł 40,00 zł
Poradnik dla mechaników /WSiP/ 65,52 zł 68,80 zł
Pojazdy samochodowe. Podstawy budowy silników. Wyd. III 61,90 zł 65,00 zł
Motocross i offroad. Terenowa jazda motocyklem wyd.2 28,48 zł 29,90 zł
Samochody osobowe Polski Fiat 508 i 518 34,29 zł 36,00 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 1/2007 Doładowanie silników spalinowych - przegląd konstrukcji i diagnostyka 16,26 zł 20,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 05/2009 Silniki FSI/TSI/TFSI z bezpośrednim wtryskiem benzyny 28,57 zł 30,00 zł
Konstrukcja grupy tłokowo-cylindrowej silników spalinowych 43,00 zł 45,15 zł
Katalog części zamiennych FSO Syrena 104 Powstanie i rozwój konstrukcji samochodu Syrena 19,05 zł 20,00 zł
Zanieczyszczenie powietrza przez pojazdy samochodowe 43,81 zł 46,00 zł
Poradnik serwisowy nr 01/2011 Nietypowe usterki w typowych samochodach 38,10 zł 40,00 zł
Poradnik serwisowy nr 01/2011 Nietypowe usterki w typowych samochodach 38,10 zł 40,00 zł
Fiat Punto od 1993 do 1999 WKŁ 47,00 zł 49,35 zł
Ford Transit diesel modele 1986-2000 41,90 zł 44,00 zł
Poznajemy samochód 45,71 zł 48,00 zł
Fiat Bravo i Brava modele 1995-2002 59,00 zł 61,95 zł
Szkoła bezpiecznej jazdy Septem 20,86 zł 21,90 zł
Nubira Daewoo 55,00 zł 57,75 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 6/2003 Powietrzne układy hamulcowe 16,26 zł 20,00 zł
Samochody ciężarowe URSUS lata 1928-1930 17,14 zł 18,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 02/2005 Układ wtryskowy KE-Jetronic. Budowa i działanie 23,81 zł 25,00 zł
Sektor samochodowy Unii Europejskiej 42,86 zł 45,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 02/2014 Specjalistyczne preparaty chemiczne w warsztacie samochodowym 38,10 zł 40,00 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 1/2003 Diagnozowanie układów sterowania silnikami w samochodach Lanos cz.1 16,26 zł 20,00 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 2/2003 Diagnozowanie układów sterowania silnikami w samochodach Lanos cz.2 16,26 zł 20,00 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 4/2004 Zasilanie silników HDI 17,89 zł 22,00 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 01/09 Układy klimatyzacji. Budowa i obsługa 17,89 zł 22,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 04/2012 Nietypowe usterki w układach klimatyzacji cz.2 38,10 zł 40,00 zł
Mercedes-Benz kl. A i kl. B seria W169, W245 2004-2012 64,76 zł 68,00 zł
Pojazdy samochodowe. Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego 60,00 zł 63,00 zł
Samochody straży pożarnej 47,52 zł 49,90 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 9-10/2008 Hamulce w Autobusach 17,89 zł 22,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 05/2010 Pokładowe systemy diagnostyczne OBD i EOB oraz sieci transmisji danych cz.2 28,57 zł 30,00 zł
Ciecze i tłumiki magnetoreologiczne. Właściwości, budowa, badania, modelowanie i zastosowania 65,71 zł 69,00 zł
FERRARI. Samochody marzeń 50,00 zł 52,50 zł
Pojazdy samochodowe. Mechanika ruchu. Wyd. II 49,00 zł 51,45 zł
Poradnik serwisowy Nr 06/2008 Diagnozowanie układów kierowniczych cz.1 28,57 zł 30,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 07-08/2008 Diagnozowanie układów kierowniczych cz.2 28,57 zł 30,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 01/2014 Zasobnikowe układy zasilania silników o zapłonie iskrowym cz.3 38,10 zł 40,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 04/2013 cz.1 Zasobnikowe układy zasilania silników o zapłonie iskrowym 38,10 zł 40,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 06/2013 cz.2 Zasobnikowe układy zasilania silników o zapłonie iskrowym. Wybrane zagadnienia 38,10 zł 40,00 zł
Dzieje polskiej motoryzacji 95,14 zł 99,90 zł
Mazda 323 modele 1989-1995 45,71 zł 48,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 01/2013 Badania techniczne pojazdów. Szkolenie podstawowe diagnostów 38,10 zł 40,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 02/2013 Badania techniczne pojazdów. Szkolenie specjalistyczne diagnostów 38,10 zł 40,00 zł
Dacia Logan.Poradnik użytkownika WKŁ. 63,00 zł 66,15 zł
Skutery francuskie, hiszpańskie, włoskie, niemieckie i japońskie 92,00 zł 96,60 zł
Citroen Xsara 59,00 zł 61,95 zł
Fiat Albea,Siena i Palio Weekend WKŁ 56,00 zł 58,80 zł
Citroen Berlingo, Peugeot Partner modele 1996-2001 52,00 zł 54,60 zł
Poradnik serwisowy CD Nr 3/2003 Oscyloskop w diagnostyce samochodowej cz.1 17,89 zł 22,00 zł
Mercedes-Benz C200D, C200CDI, C220D, C220CDI, C250D, C250TD 60,00 zł 63,00 zł
Transport drogowy a jakość powietrza atmosferycznego. Modelowanie komputerowe w mezoskali 41,90 zł 44,00 zł
Fiat Tipo i Tempra 58,00 zł 60,90 zł
Ford Fiesta modele 1989-1996, wyd. 2 56,00 zł 58,80 zł
Ford Sierra 60,00 zł 63,00 zł
Renault Laguna modele 1994-1997 49,52 zł 52,00 zł
Seat Ibiza i Cordoba modele 1993-1996 46,67 zł 49,00 zł
Toyota Corolla 82-92 WKŁ Sam naprawiam samochód 56,19 zł 59,00 zł
Układy przeniesienia napędu samochodów ciężarowych i autobusów 48,00 zł 50,40 zł
Volkswagen Polo modele 1981-1994 48,00 zł 50,40 zł
Samochody osobowe krajów socjalistycznych 60,00 zł 63,00 zł
Badania techniczne z diagnostyką pojazdów samochodowych 59,05 zł 62,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 04/2007 Diagnostyka układów zawieszenia i badanie spalin 23,81 zł 25,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 05/2013 Vademecum stosowania olejów silnikowych 38,10 zł 40,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 03/2013 Stoły probiercze urządzenia i narzędzia do diagnostyki.... cz.2 38,10 zł 40,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 06/2012 cz.1.Stoły probiercze, urządzenia i narzędzia do diagnostyki układów common rail silników ZS. Diagnostyka i regeneracja 38,10 zł 40,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 06/2011 Układy common rail w silnikach z zapłonem samoczynnym samochodów osobowych cz.1 38,10 zł 40,00 zł
Motocykl Jawa. Obsługa i naprawa 19,05 zł 20,00 zł
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Część 2. Układ hamulcowy i kierowniczy, zawieszenie oraz nadwozie 57,00 zł 59,85 zł
Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych wyd.2 Kwalifikacja M.18, M.12, M.42 45,00 zł 47,25 zł
Ford Mondeo od XI 2000 - IV 2005r. wyd.3. WKŁ 59,00 zł 61,95 zł
Ford Mondeo od 92 - 2000.WKŁ. 61,00 zł 64,05 zł
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych cz.2 Wyposażenie elektroniczne 50,00 zł 52,50 zł
Poradnik serwisowy Nr 04/2009 TDI bez tajemnic cz.2 28,57 zł 30,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 02/2009 TDI bez tajemnic cz.1 28,57 zł 30,00 zł
Motocyklem po Mazowszu, Kielecczyźnie, Lubelszczyźnie i Księstwie Łowickim 30,48 zł 32,00 zł
Fiat Punto II modele od września 1999 do czerwca 2003 60,00 zł 63,00 zł
Ford Focus modele 1998-2004 w.5Poradnik użytkownika 63,00 zł 66,15 zł
Skoda Fabia II 60,00 zł 63,00 zł
Motorowery Romet. Obsługa i naprawa 33,33 zł 35,00 zł
Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym. Kwalif.M12,M18/24/2014 40,95 zł 43,00 zł
Poradnik serwisowy Nr. 03/14 Systemy wizyjne w samochodach 38,10 zł 40,00 zł
Honda Civic 1987-2001wyd.4 Sam naprawiam 64,76 zł 68,00 zł
Volkswagen Passat 1988-96 (WKiŁ) 53,33 zł 56,00 zł
FORD MONDEO. Obsługa i naprawa 76,19 zł 80,00 zł
Fiat TIPO.AUTO.Obsługa-naprawa. 76,19 zł 80,00 zł
Peugeot 205.AUTO.Obsługa-naprawa. 76,19 zł 80,00 zł
Gaźniki i katalizatory. Sprawdzanie i regulacja Wyd. II 32,00 zł 33,60 zł
VW Golf II.AUTO.Obsługa-naprawa 83,81 zł 88,00 zł
Peugeot 405.AUTO.Obsługa-naprawa. 76,19 zł 80,00 zł
Fiat TEMPRA AUTO Obsługa-naprawa 95,24 zł 100,00 zł
Cadillac 355D Ostatni samochód Józefa Piłsudskiego 17,14 zł 18,00 zł
Audi A4 (typu B6/B7) modele 2000-2007 69,00 zł 72,45 zł
Elektroniczne układy wtryskowe silników wysokoprężnych 40,00 zł 42,00 zł
Fiat Panda 57,14 zł 60,00 zł
Biblia turystyki motocyklowej 35,00 zł 36,75 zł
Maksymalna kontrola - techniki jazdy na motocyklach typu cruiser 35,00 zł 36,75 zł
Diagnostyka samochodowa. Laboratorium 31,43 zł 33,00 zł
Skutery chińskie, tajwańskie i koreańskie. Silniki 50, 100, 125, 150 i 200 cm 71,43 zł 75,00 zł
Jeżdżę motorowerem Simson 32,38 zł 34,00 zł
Teczka Lakiernika 65,04 zł 80,00 zł
Motocykle SHL 32,38 zł 34,00 zł
BMW serii 1 od września 2004 do sierpnia 2011 75,24 zł 79,00 zł
Warszawskie autobusy. Najpiękniejsze fotografie 47,52 zł 49,90 zł
Najsłynniejsze marki samochodów 57,05 zł 59,90 zł
Silniki pojazdów samochodowych. Podstawy budowy, diagnozowania i naprawy 72,00 zł 75,60 zł
Polski Fiat 125p/FSO 125p 34,29 zł 36,00 zł
Citroen C-15.WKŁ 34,00 zł 35,70 zł
Podręcznik motocyklisty kategoria A, A 1, A 2. 23,81 zł 25,00 zł
Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B 52,00 zł 54,60 zł
Motocykle WSK wyd.4 32,38 zł 34,00 zł
Jeżdżę motocyklem MZ 32,38 zł 34,00 zł
Elektrotechnika i elektr.wyd.11w poj.sam 72,00 zł 75,60 zł
Citroen AX.AUTO.Obsługa-naprawa. 83,81 zł 88,00 zł
Ford Transit AUTO Obsługa-naprawa 76,19 zł 80,00 zł
Opel Corsa'93.AUTO.Obsługa-naprawa. 76,19 zł 80,00 zł
Renault 19. Obsługa i naprawa 76,19 zł 80,00 zł
Ford Focus III (od kwietnia 2011) 70,00 zł 73,50 zł
Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 68,00 zł 71,40 zł
Poradnik techniki samochodowej.REA. 84,76 zł 89,00 zł
Motocyklowe instalacje elektryczne 50,00 zł 52,50 zł
Naprawa samochodów Fiat 126P 60,00 zł 63,00 zł
BMW serii 3 (typu E90/E91) od 2005 do 2012r. Sam naprawiam samochód 73,00 zł 76,65 zł
Przekroje klasycznych samochodów. Modele z lat 1960-1990 33,33 zł 35,00 zł
VW Golf VI, Golf Plus, Golf VI Variant WKŁ 70,00 zł 73,50 zł
Pojazdy samochodowe. Samochody osobowe i pochodne 53,00 zł 55,65 zł
BMW serii 3(typu E46) od 98 do2005. Sam naprawiam samochód 65,71 zł 69,00 zł
Autobusy z Sanoka 1950-2013 53,33 zł 56,00 zł
Samochodowy słownik polsko-niemiecki i niemiecko-polski, wyd. 1 48,00 zł 50,40 zł
Skoda Octavia II wyd.1d WKŁ 65,71 zł 69,00 zł
Bosch.Zasobnikowe ukł.wtryskoweCommon Rail wyd.2 49,00 zł 51,45 zł
Toyota Corolla modele 1992-1997 HAYNES Poradnik obsługi i naprawa 66,67 zł 70,00 zł
Mercedes-Benz kl.E(W210)E200CDI-E320CDI wyd.3.WKŁ 61,00 zł 64,05 zł
Pojazdy samochodowe. Doładowanie silników. Wyd. IV 60,00 zł 63,00 zł
Citroen Xsara II 56,00 zł 58,80 zł
Systemy transmisji danych. Mechatronika samochodowa 61,90 zł 65,00 zł
Czujniki. Mechatronika samochodowa 50,71 zł 53,25 zł
Skutery OSA wyd.1d WKŁ 32,38 zł 34,00 zł
Polskie fabryki samochodów 1946-1989 57,05 zł 59,90 zł
Skoda Felicja.WKŁ. wyd.7 56,00 zł 58,80 zł
Mercedes-Benz W124 E200D-E300TD wyd.5 Sam naprawiam 65,00 zł 68,25 zł
Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne samochodów 71,43 zł 75,00 zł
Bosch. Promieniowe rozdzielaczowe pompy wtryskowe VR 35,00 zł 36,75 zł
Nissan Primera.AUTO.Obsługa-naprawa. 66,67 zł 70,00 zł
Nissan Primera 87,62 zł 92,00 zł
Ford Fiesta 2002-2008r. Sam naprawiam samochód 71,00 zł 74,55 zł
Opel Omega od stycznia 1994 do lipca 2003, wyd. 2 60,00 zł 63,00 zł
Lakiernictwo samochodowe.REA 76,19 zł 80,00 zł
Samochodowe magistrale danych wpraktyce warsztatowej 46,00 zł 48,30 zł
Ford Sierra wyd.4 WKŁ 57,14 zł 60,00 zł
Katalog części zamiennych FSO Warszawa 204/204P 19,04 zł 19,99 zł
Polski Fiat 126p czyli Maluch 42,86 zł 45,00 zł
Pojazdy samochodowe. Samochody ciężarowe i autobusy 65,71 zł 69,00 zł
Ford Focus modele 1998-2004 w.6. Poradnik użytkownika 63,00 zł 66,15 zł
Fiat Uno od modeli 1989 49,00 zł 51,45 zł
Skoda Octavia- II od VI/2004 . 71,43 zł 75,00 zł
Układy bezpośredniego wtrysku benzyny w praktyce warsztatowej 61,90 zł 65,00 zł
Gaźniki motocyklowe 50,00 zł 52,50 zł
BMW serii 3(typu E36) od 89 do 2000 r. 61,00 zł 64,05 zł
Volkswagen Kafer, VW typ 1, i Transporter VW typ 2, od modeli 1968. 53,33 zł 56,00 zł
Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji 55,00 zł 57,75 zł
Volkswagen Polo, Seat Ibiza 65,71 zł 69,00 zł
Przedwojenne samochody i motocykle. Najpiękniejsze fotografie 47,52 zł 49,90 zł
Opiniowanie wypadków drogowych. Niektóre zagadnienia. 45,71 zł 48,00 zł
Księga Junaka 34,29 zł 36,00 zł
FSO Polonez Caro/Atu-Plus WKŁ 53,33 zł 56,00 zł
70 LAT TROLEJBUSÓW W GDYNI 1943-2013 64,76 zł 68,00 zł
Organizacja i nadzorowanie obsługi poj.sam.Kwalifikacja M.42 40,00 zł 42,00 zł
Audi 80 AUTO Obsługa-naprawa 89,52 zł 94,00 zł
Mercedes-Benz 124 AUTO Obsługa-naprawa. 85,71 zł 90,00 zł
Renault Kangoo 1,2-1,4-1,6-1,5dCi-1,9d-1,9dTi1,9dCi. 94,29 zł 99,00 zł
Podnośniki pojazdów. 38,10 zł 40,00 zł
Skoda Fabia, Fabia Sedan, Fabia Kombi wyd.2 WKŁ 70,48 zł 74,00 zł
Toyota YARIS modele 1999-2005. Haynes. Poradnik obsługi i napr 83,81 zł 88,00 zł
Opel Corsa C i Meriva wyd.4 WKŁ 65,71 zł 69,00 zł
Pojazdy samochodowe. Technika transportu ładunków 65,71 zł 69,00 zł
Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. Wydanie XI 74,00 zł 77,70 zł
Pojazdy samochodowe.Mechanika ruchu. Wydanie III 60,00 zł 63,00 zł
Mazda 323 modele 1989-1995r.wyd.3.WKŁ 45,71 zł 48,00 zł
Mercedes-Benz C200D, C200CDI, C220D, C220CDI, C250D, C250TD 57,14 zł 60,00 zł
Opel Kadet, Etzold, WKŁ IX'84-91 54,29 zł 57,00 zł
Skoda Octavia II od VI/2004 doIII/2013 71,43 zł 75,00 zł
FSO Polonez Truck -WKŁ. 49,52 zł 52,00 zł
Ford Focus modele 1998-2004 w.6. Poradnik użytkownika 63,00 zł 66,15 zł
Układ stabilizacji toru jazdy ESP. Bosch 35,00 zł 36,75 zł
Nissan Primera AUTO Obsługa-naprawa 66,67 zł 70,00 zł
Skoda Octavia od VIII 1996r. 70,00 zł 73,50 zł
MARUTI 800. Obsługa i naprawa 38,10 zł 40,00 zł
Samochody osobowo-terenowe.AUTO 53,33 zł 56,00 zł
Klimatyzacja samochodowa w praktyce warsztatowej WKŁ 50,00 zł 52,50 zł
Seat Toledo 1991-1998 76,19 zł 80,00 zł
Klimatyzacja samochodowa w praktyce warsztatowej. Budowa, obsługa, diagnostyka 50,00 zł 52,50 zł
Opel Astra I. Sam naprawiam w.10 61,90 zł 65,00 zł
Volkswagen Sharan, Ford Galaxy, Seat Alhambra. Sam naprawiam samochód 71,43 zł 75,00 zł
Elektrotechnika i elektronika w samochodach 44,76 zł 47,00 zł
Volkswagen Transporter T4 w.3 Sam naprawiam samochód. 65,00 zł 68,25 zł
BMW serii 5 (typu E34) 61,00 zł 64,05 zł
Volkswagen Transporter (T5). Sam naprawiam samochód 65,00 zł 68,25 zł
Volkswagen Passat od października 1996 do lutego 2005 (typu B5) 70,00 zł 73,50 zł
Matiz Daewoo FSO w.6.(dd) 53,33 zł 56,00 zł
Budowa pojazdów samochodowych cz.2.Podręcznik dla uczniów szkół samochodowych 33,33 zł 35,00 zł
Ford Fiesta (od października 2008) 71,43 zł 75,00 zł
Volkswagen Passat od marca 2005 (typu B6) 65,71 zł 69,00 zł
Polskie skutery WFM Osa M50, M52 18,10 zł 19,00 zł
VW Golf V ,Plus,Jetta,Touran od2003r. Wydanie IV 70,00 zł 73,50 zł
Audi A4 i A4 Avant (typu B5) modele 1994-2000 68,00 zł 71,40 zł
Volkswagen Golf IV i Bora 66,00 zł 69,30 zł
Audi A4 i Avant XI/94-IX/2001r.WKŁ.wyd.4 63,81 zł 67,00 zł
Audi A3 modele V/2003r. (typu 8P) WKŁ. wyd.1 72,00 zł 75,60 zł
Jelcz lata 1971-1983r.Pojazdy samochodowe i przyczepy 53,33 zł 56,00 zł
Sprzęgła, skrzynki biegów, wały i półosie napędowe 61,00 zł 64,05 zł
Termodynamika w pojazdach samochodowych. 22,00 zł 23,10 zł
Audi 100 i 200 59,00 zł 61,95 zł
Audi A3 od czerwca 1996 do kwietnia 2003 67,00 zł 70,35 zł
Blacharstwo i naprawy powypadkowe samochodów. 56,19 zł 59,00 zł
BMW serii 3 Sam naprawiam samochód 61,00 zł 64,05 zł
Cinquecento.WKŁ. 59,00 zł 61,95 zł
Czujniki układu sterowania silnika w praktyce warsztatowej 50,00 zł 52,50 zł
Diagnostyka samochodów osobowych w.8 (dd) 46,67 zł 49,00 zł
Diagnozowanie silników wysokoprężnych wyd.5 50,00 zł 52,50 zł
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Część 1. Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne 40,00 zł 42,00 zł
Fiat Seicento 57,00 zł 59,85 zł
Ford Fiesta (od III 2002 do VII 2008) 71,00 zł 74,55 zł
Ford Focus II od 2005 i C-MAX 2003-2006. Poradnik użytkownika 61,90 zł 65,00 zł
Honda Civic modele od 2001 do 2005. Poradnik obsługi i naprawy 98,43 zł 103,35 zł
Ilustrowany słownik samochodowy 6-języczny 92,00 zł 96,60 zł
Jelcz lata 1952-1970r. Pojazdy samochodowe i przyczepy 40,00 zł 42,00 zł
Legendy naszej motoryzacji 33,24 zł 34,90 zł
Mercedes-Benz 124 E200D-E300TD wydanie V 61,90 zł 65,00 zł
Mercedes-Benz 190, wyd. 2 45,71 zł 48,00 zł
Mercedes-Benz A140, A160, A190, A210, A160CDI, A170CDI. Sam naprawiam samochód 60,00 zł 63,00 zł
Opel Astra II i Zafira w.9.WKŁ 65,71 zł 69,00 zł
Opel Astra III i Zafira II od2004r. wyd. 3 63,81 zł 67,00 zł
Opel Corsa od października 2006 WKŁ 71,00 zł 74,55 zł
Opel Vectra i Calibra, wyd. 4 57,14 zł 60,00 zł
Opel Vectra II od X'95r. wyd.7 WKŁ 65,71 zł 69,00 zł
Opel Vectra III i Signum.Sam naprawiam 60,00 zł 63,00 zł
Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym 41,90 zł 44,00 zł
Podstawy lakiernictwa samochodowego 50,00 zł 52,50 zł
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych cz.1. Podstawy teorii ruchu i eksploatacji oraz układ przeniesienia napędu 56,00 zł 58,80 zł
Pojazdy samochodowe i przyczepy Jelcz 1984-1989 /WKŁ/ 64,76 zł 68,00 zł
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1947 -1960r. wyd.2(d) 49,52 zł 52,00 zł
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1966-1970 50,00 zł 52,50 zł
Polskie motocykle 1918 - 1945r.wyd.3 rozszerzone 60,00 zł 63,00 zł
Polskie motocykle 1946-1985 60,00 zł 63,00 zł
Porsche. Samochody marzeń 50,48 zł 53,00 zł
Samochody elektryczne. 26,67 zł 28,00 zł
Samochody osobowe, dostawcze i prototypy FSO Polonez 18,10 zł 19,00 zł
Tico Daewoo wyd.8 WKŁ 61,90 zł 65,00 zł
Układy wtryskowe Common Rail w praktyce warsztatowej wyd.2 Budowa, sprawdzanie, diagnostyka 60,00 zł 63,00 zł
Podstawy lakiernictwa samochodowego. 46,67 zł 49,00 zł
BMW serii 5 (typu E39) 68,57 zł 72,00 zł
Sokół 600 i Sokół 1000 44,00 zł 46,20 zł
Polonez Truck 1,6i/1,9D 49,52 zł 52,00 zł
Pojazdy samochodowe i przyczepy Jelcz 1990-1994 71,43 zł 75,00 zł
Opel Vectra II od października 1995 do lutego 2002 60,00 zł 63,00 zł
Motocykle. Poradnik obsługi i naprawy. 83,81 zł 88,00 zł
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce 33,33 zł 35,00 zł
Matiz Daewoo FSO 44,76 zł 47,00 zł
VW Golf III. Obsługa i naprawa 94,29 zł 99,00 zł
VW Bus/Transporter 1980-1990. Obsługa i naprawa 76,19 zł 80,00 zł
Lanos Daewoo FSO wyd.6 64,00 zł 67,20 zł
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper (modele 1982-2002) 70,00 zł 73,50 zł
Volkswagen Golf II i Jetta od września 1983 do czerwca 1992 71,43 zł 75,00 zł
Elektroniczne sterowanie skrzynką biegów EGS 45,71 zł 48,00 zł
Daewoo FSO Lanos 64,00 zł 67,20 zł
Daewoo FSO Matiz 53,33 zł 56,00 zł
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, modele 1982-2002. 70,00 zł 73,50 zł
Bosch. Elektroniczne sterowanie skrzynką biegów EGS 50,00 zł 52,50 zł
Bosch. Sterowanie silników o zapłonie samoczynnym 53,33 zł 56,00 zł
Fiat Grande Punto 62,00 zł 65,10 zł
Audi A4 i A4 Avant (typu B8) modele 2007-2015 71,43 zł 75,00 zł
Samochody PRL-u 57,05 zł 59,90 zł
Samochody z Lublina 1951-2014 40,00 zł 42,00 zł
Volkswagen Polo (XI 2001-V 2009), Seat Ibiza (IV 2002-VI 2008) 65,71 zł 69,00 zł
Pojazdy samochodowe. Samochody osobowe i pochodne 53,00 zł 55,65 zł
Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 71,43 zł 75,00 zł
Poradnik diagnostyki samochodowej BOSCH 151,43 zł 159,00 zł
Samochody z Żerania (1951-1977) 40,00 zł 42,00 zł
ADR 2017-2019 podręcznik + wyciąg z umowy 57,14 zł 60,00 zł
Skoda Octavia od VIII 1996r.w.3/WKŁ/ 68,00 zł 71,40 zł
Język niemiecki w branży samochodowej 56,00 zł 58,80 zł
Volkswagen Passat modele 2010 -2014 (typu B7)/WKŁ/ 75,24 zł 79,00 zł
Mercedes-Benz kl.C(W203) C180-C320CDI. WKŁ. 70,00 zł 73,50 zł
20-lecie komunikacji w Polsce Odrodzonej (1918-1939) 123,71 zł 129,90 zł
Język angielski w warsztacie samochodowym 47,00 zł 49,35 zł
OSK Egzamin wewnętrzny. Licencja 10 stanowisk 609,76 zł 750,00 zł
Toyota YARIS modele 1999-2005r. HAYNES. Poradnik obsługa i napr 83,81 zł 88,00 zł
Czujniki układu sterowania silnika w praktyce warsztatowej 53,33 zł 56,00 zł
Poradnik serw.CD Nr.02/04 Klimatyzacja 16,26 zł 20,00 zł
Poradnik serw.Nr.01/09 Układy klimatyzacji 28,57 zł 30,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 02/2008 Vademecum lakiernika cz.1 28,57 zł 30,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 02/2009 TDI bez tajemnic cz.1 28,57 zł 30,00 zł
Ford Focus II i C-MAX 63,81 zł 67,00 zł
VW Polo modele 94-2001 ClassicVariant Caddy. 68,57 zł 72,00 zł
Mercedes-Benz kl.C(W203) C180-C320CDI.WKŁ. 70,00 zł 73,50 zł
Podnośniki pojazdów. Kabe 2017 37,14 zł 39,00 zł
Volkswagen Sharan, Ford Galaxy, Seat Alhambra. Sam naprawiam samochód. 65,71 zł 69,00 zł
Audi A3 Modele 96-2003. Sam naprawiam samochód 67,00 zł 70,35 zł
Opel Astra I 61,90 zł 65,00 zł
Fiat Panda 57,14 zł 60,00 zł
Eksploatacja stacji LPG. 2017r. Kabe. 29,52 zł 31,00 zł
Opel Vectra III i Signum w.3./WKŁ/ 65,71 zł 69,00 zł
VW GOLF IV i BORA Wyd VIII 70,00 zł 73,50 zł
Diagnozowanie silników wysokoprężnych. Wyd. V 50,00 zł 52,50 zł
Audi A3 modele od maja 2003r. (typu 8P) WKŁ. 72,00 zł 75,60 zł
Motocykle WSK. 32,38 zł 34,00 zł
Jelcz lata 1952-1970r. Pojazdy samochodowe i przyczepy 40,00 zł 42,00 zł
Polonez 53,33 zł 56,00 zł
Ilustrowany słownik sam.6 języczny 92,00 zł 96,60 zł
Traktory i kombajny PRL-u 41,81 zł 43,90 zł
Mikroelektronika w pojazdach samochodowych. Informatory techniczne Bosch 50,00 zł 52,50 zł
Nieustalone stany bocznego znoszenia ogumienia. Badania eksperymentalne i modelowe 31,43 zł 33,00 zł
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1961-1965 r. wyd.2. 47,00 zł 49,35 zł
Dzieje polskiej motoryzacji 95,14 zł 99,90 zł
Samochody PRL-U 57,05 zł 59,90 zł
Najsłynniejsze marki samochodów. 57,05 zł 59,90 zł
Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Cz. 1 Podstawa programowa 2017 61,90 zł 65,00 zł
VW Golf VII , Golf VII Variantod XI.2012r. Sam naprawiam. 75,24 zł 79,00 zł
Fiat Seicento. wyd.6. WKŁ. 57,00 zł 59,85 zł
Sprzęgła,skrzynki biegów,wały i półosie napędowe. wyd.2 .WKŁ. 61,00 zł 64,05 zł
Jeżdżę motocyklem MZ wyd.10 WKŁ.. 32,38 zł 34,00 zł
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Budowa, obsługa, diagnostyka i naprawa cz. 1/2 Podstawa programowa 2017 72,38 zł 76,00 zł
Montownie samochodów w II Rzeczypospolitej 50,00 zł 52,50 zł
Tłokowe silniki spalinowe, średnio- i szybkoobrotowe 75,24 zł 79,00 zł
Poradnik serwisowy Nr 05/2007 Uszkodzenia zaworów silnikowych i ich przyczyny 23,81 zł 25,00 zł
Nowoczesne technologie pomiarów i napraw karoserii powypadkowej 45,71 zł 48,00 zł
Jeżdżę motocyklem MZ 32,38 zł 34,00 zł
Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG 26,67 zł 28,00 zł
Poradnik motocyklisty. wydanie 3. WKŁ. 53,33 zł 56,00 zł
Marki współczesnych samochodówosobowych. Leksykon 60,00 zł 63,00 zł
BMW serii 30, typu E36 od 89 do 2000r. wyd.4. WKŁ. 61,00 zł 64,05 zł
Poczet twórców motoryzacji. 23,81 zł 25,00 zł
Skoda Fabia II, od IV 2007 do X2014 72,38 zł 76,00 zł
Fiat Punto II IX 1999-VI 2003r. 60,00 zł 63,00 zł
Romet-motorowery. Obsługa i naprawa wyd.9. WKŁ 33,33 zł 35,00 zł
FSO Polonez Caro, Atu-Plus. wydanie 17. WKŁ 53,33 zł 56,00 zł
Samochody elektryczne 24,76 zł 26,00 zł
Diagnozowanie silników wysokoprężnych. 50,00 zł 52,50 zł
Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka wyd.1 69,52 zł 73,00 zł
Motocykle MZ od 1950 roku 30,48 zł 32,00 zł
Benzynowa Eskapada 21,90 zł 23,00 zł

muzyczne (44)

Kolędy polskie na fortepian z akompaniamentem na CD 32,38 zł 34,00 zł
Czytanki muzyczne na fortepian z.1 26,67 zł 28,00 zł
Gitara od A do Z 49,52 zł 52,00 zł
Materiały do nauki o skalach muzycznych 46,67 zł 49,00 zł
Opowieści nutą malowane 37,14 zł 39,00 zł
Przetańczone życie.Rzecz o Leonie Wójcikowskim 26,67 zł 28,00 zł
Encyklopedia muzyczna PWM. część biograficzna, t. 3 - "EFG" 71,43 zł 75,00 zł
Materiały do nauki o skalach muzycznych 26,67 zł 28,00 zł
Już gram na fortepian 19,05 zł 20,00 zł
Encyklopedia muzyczna PWM. część biograficzna, t. 8 - "PeR" 118,10 zł 124,00 zł
Encyklopedia muzyczna PWM. część biograficzna, t. 2 - "CD" - suplement 46,67 zł 49,00 zł
Wśród Nocnej Ciszy 12 kolęd na głos i fortepian 15,24 zł 16,00 zł
Muzyka elektroniczna 63,81 zł 67,00 zł
Wspomnienia muzyka. Zbigniew Drzewiecki 38,00 zł 39,90 zł
Podstawy harmoniki nowoczesnej 40,00 zł 42,00 zł
B.Szabelski.Źycie i twórczość 23,71 zł 24,90 zł
FRYCEK opowiada+CD. 30,48 zł 32,00 zł
Encyklopedia muzyczna. Górecki - wydanie specjalne 2011 37,14 zł 39,00 zł
Encyklopedia muzyczna PWM. część biograficzna, t. 9 - "S-Sł" 138,10 zł 145,00 zł
Szkoła na wiolonczelę z.2 61,90 zł 65,00 zł
W krainie melodii z.7 37,14 zł 39,00 zł
W krainie muzyki.Notatnik 1.. 12,38 zł 13,00 zł
Encyklopedia muzyczna PWM Część biograficzna, T. 3 EFG 71,43 zł 75,00 zł
Brahms 25,71 zł 27,00 zł
Inwencje dwugłosowe na fortepian 22,86 zł 24,00 zł
Encyklopedia muzyczna PWM T-5 KLŁ 75,24 zł 79,00 zł
Encyklopedia muzyczna PWM część biograficzna, t. 1 - "AB" 71,43 zł 75,00 zł
W krainie muzyki. Notatnik 2 12,38 zł 13,00 zł
Górecki (opr. miękka) 31,43 zł 33,00 zł
Sonatiny na fortepian z.2 19,05 zł 20,00 zł
W krainie muzyki. Notatnik muzyczny z. 1 - O muzyce i utworach muzycznych 7,71 zł 8,10 zł
Wędrówka z piosenką i inne piosenki dla dzieci na głos i fortepian oraz na głos, fortepian i dziecięce instrumenty perkusyjne 27,62 zł 29,00 zł
Najłatwiejszy Chopin 37,14 zł 39,00 zł
Berlioz. PWM. 25,62 zł 26,90 zł
Materiały pomocnicze z.2.do kształcenia słuchu. 37,14 zł 39,00 zł
Chopin i muzyka romantyczna 32,29 zł 33,90 zł
Tres Piezas Para Guitarra 28,57 zł 30,00 zł
Encyklopedia muzyczna T-1s. AB PWM 46,67 zł 49,00 zł
Na Polską nutę. Wybór utworów na skrzypce i fortepian 40,00 zł 42,00 zł
Na Polską nutę. Wybór utworów na fortepian 40,00 zł 42,00 zł
Encyklopedia muzyczna PWM T-7 N-Pa 138,10 zł 145,00 zł
Zanim zaczniesz grać na.... ABC muzyki 15,14 zł 15,90 zł
Encyklopedia muzyczna PWM część biograficzna, t. 2 - "CD" 71,43 zł 75,00 zł
Encyklopedia muzyczna PWM. część biograficzna, t. 6 - "M" 113,33 zł 119,00 zł
Sklep internetowy Shoper.pl