CENNIK

Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

elektryczność (96)

Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja 43,81 zł 46,00 zł
Wysokonapięciowa technika izolacyjna we współczesnej elektroenergetyce 54,00 zł 56,70 zł
Poradnik elektrotechnika 94,29 zł 99,00 zł
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe cz.1. INPE 56 15,00 zł 15,75 zł
Poradnik montera elektryka. Tom 3. Instalacje elektryczne 122,86 zł 129,00 zł
Wzmacniacze operacyjne i pomiarowe. Przewodnik projektanta 66,67 zł 70,00 zł
Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków 56,19 zł 59,00 zł
Poradnik projektanta elektryka + CD 131,43 zł 138,00 zł
Poradnik montera elektr.T-1. 80,95 zł 85,00 zł
Instalacje elektryczne wyd.8 zmienione 60,95 zł 64,00 zł
Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach 70,48 zł 74,00 zł
Monter instalacji elektrycznych 33,33 zł 35,00 zł
Instalacja elektryczna w systemie KNX/EIB . INPE 10 9,52 zł 10,00 zł
Wykonywanie odbiorczych w.3.i okres.spraw.instal.niskiego nap 39,05 zł 41,00 zł
Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach 49,52 zł 52,00 zł
Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Zagadnienia wybrane Vademecum 42,86 zł 45,00 zł
Zasady audytu efektywności energetycznej budynków. INPE 40 11,43 zł 12,00 zł
Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach. Zeszyt 5 12,00 zł 12,60 zł
Zbiór zadań z podstaw napędu elektrycznego z rozwiązaniami 26,67 zł 28,00 zł
Sieci elektroenergetyczne w obiektach przemysłowych. 28,57 zł 30,00 zł
Ochrona przeciwporażeniowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. Seria: Zeszyty dla elektryków - nr 8 49,52 zł 52,00 zł
Bezpieczeństwo elektryczne w zakładach opieki zdrowotnej 19,00 zł 19,95 zł
Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia. Zagadnienia wybrane 28,57 zł 30,00 zł
Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach z.3 16,00 zł 16,80 zł
Podręcznik dla elektryków. INPE 1 9,52 zł 10,00 zł
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. INPE 7 9,52 zł 10,00 zł
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wydanie IV 65,71 zł 69,00 zł
Jakość energii elektrycznej Europejski Program LPQI. INPE 6 9,52 zł 10,00 zł
Jakość energii i niezawodność zasilania w instalacjach elektrycznych. INPE 14 9,52 zł 10,00 zł
Kontrola izolacji w sieciach prądu stałego wyd.1 30,00 zł 31,50 zł
Normalizacja w elektryce cz.1. INPE 3 9,52 zł 10,00 zł
Normalizacja w elektryce cz.2. INPE 4 9,52 zł 10,00 zł
Ochrona przeciwporażeniowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych 80,95 zł 85,00 zł
Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach wysokiego napięcia. INPE 5 9,52 zł 10,00 zł
Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych 28,57 zł 30,00 zł
Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych 2015. 39,84 zł 49,00 zł
Ograniczanie przepięć w instalacjach elektrycznych w obiektach budowlanych 57,14 zł 60,00 zł
Ograniczanie przepięć w systemach przesyłu sygnałów. INPE 15 9,52 zł 10,00 zł
Ograniczanie przepięć w instalacjach elektrycznych. INPE 8 9,52 zł 10,00 zł
Oświetlenie elektryczne. INPE 9 9,52 zł 10,00 zł
Podręcznik dla elektryków. INPE 2 9,52 zł 10,00 zł
Pomiary w instalacjach elektrycznych o napięciu do 1KV. INPE 23 11,43 zł 12,00 zł
Prace pod napięciem w elektroenergetyce - bezwyłaczeniowe techniki utrzymania sieci dystrybucyjnej. INPE 32 11,43 zł 12,00 zł
Prace pod napięciem w elektroenergetyce - bezwyłączeniowe techniki utrzymania sieci przesyłowej. INPE 36 11,43 zł 12,00 zł
Sieci elektroenergetyczne, struktura i wybrane zagadnienia. INPE 18 9,52 zł 10,00 zł
Sieci i instalacje elektroenergetyczne w podziemnych zakładach górniczych. Zagadnienia wybrane. INPE 17 9,52 zł 10,00 zł
Sieci i instalacje elektroenergetyczne w zakładach przemysłowych. INPE 13 9,52 zł 10,00 zł
Stacje elektroenergetyczne. Urządzenia główne stacji transformatorowo-rozdzielczych. INPE 20 9,52 zł 10,00 zł
Trakcja elektryczna prądu stałego. Układy zasilania. INPE 27 11,43 zł 12,00 zł
Urządzenia i instalacje elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. INPE 16 9,52 zł 10,00 zł
Uziemienia w sieciach, instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych. INPE 12 9,52 zł 10,00 zł
Zabezpieczenia elektroenergetyczne - podstawy. INPE 19 9,52 zł 10,00 zł
Podstawy metrologii elektrycznej wyd.2 20,00 zł 21,00 zł
Vademecum elektryka wyd.6.SEP 85,00 zł 89,25 zł
Wymagania techniczno-budowlane i uprawnienia dla elektryków. 100 pytań z kluczem i komentarzem 60,00 zł 63,00 zł
Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych 33,33 zł 35,00 zł
Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych 33,33 zł 35,00 zł
Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych 33,33 zł 35,00 zł
Egzamin kwalfikacyjny elektryków (Di E) w pytaniach i odpowiedziach. Zeszyt 1 18,00 zł 18,90 zł
Budowa, stosowanie i badania wyłączników różnicowoprądowych wyd.3 16,00 zł 16,80 zł
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 71,43 zł 75,00 zł
Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia 27,62 zł 29,00 zł
Poradnik montera elektryka Tom 1 56,19 zł 59,00 zł
Bezpieczeństwo w elektroenergetyce. Wydanie III 56,19 zł 59,00 zł
Instalacje elektryczne. Wydanie IX Zmienione 65,71 zł 69,00 zł
Elektryczne zespoły trakcyjne. Budowa, działanie, zasady utrzymania i obsługi 56,19 zł 59,00 zł
Zeszyt specjalny 2012 suplement. INPE 23 11,43 zł 12,00 zł
Norma N SEP-E-007(19)09/2017 30,00 zł 31,50 zł
Laboratorium aparatów elektrycznych 27,62 zł 29,00 zł
N SEP-E-002e_do pobrania.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania. 20,00 zł 24,60 zł
K SEP-J-0013 Optymalizacja podstawowych założeń elektrowni jądrowej. 14,00 zł 17,22 zł
Sterowanie napędów elektrycznych. Analiza, modelowanie, projektowanie 89,52 zł 94,00 zł
Ochrona przeciwporażeniowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia - Zeszyty dla elektryków – nr 8 85,71 zł 90,00 zł
Ochrona odgromowa obiektówbudowlanych z.6, w.2 52,38 zł 55,00 zł
Poradnik energetyka praktyka. ECG.z.1 23,81 zł 25,00 zł
Poradnik energetyka praktyka. ECG.z.2 35,24 zł 37,00 zł
Badanie oświetlenia 38,10 zł 40,00 zł
Instalacje i systemy w inteligentnych budynkach 34,29 zł 36,00 zł
Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia. Wybrane zagadnienia. Niezbędnik elektryka 1/2018 33,33 zł 35,00 zł
Egzamin kwalifikacyjny .Grupa D,E. Zeszyt -2 10,00 zł 10,50 zł
Poradnik projektanta elektryka, wydanie V, 2018. 180,00 zł 189,00 zł
Zasilanie budynk.użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię. w.2. Zasilacze UPS i baterie akumulatorów oraz sposoby ich doboru, układy pomiarowe zurzytej energii. 2017 28,57 zł 30,00 zł
Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia. 42,86 zł 45,00 zł
Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych. 42,86 zł 45,00 zł
Komentarz do normy PN-E-05100-1 cz.3 42,86 zł 45,00 zł
Wytyczne oraz przep.eksploatacji urządzeń,instalacji i sieciz 41,90 zł 44,00 zł
Wytyczne oraz przep.eksploatacji urządzeń,instalacji i sieciz 41,90 zł 44,00 zł
Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej 33,33 zł 35,00 zł
Instalacje elektryczne. Wyd. IX 75,24 zł 79,00 zł
Wymagania techniczno-budowlane i uprawnienia dla elektryków. 100 pytań z kluczem i komentarzem 60,00 zł 63,00 zł
Zbiór zadań z metrologii elektrycznej 14,29 zł 15,00 zł
Poradnik elektrotechnika. 94,29 zł 99,00 zł
Egzamin kwalifikacyjny .Gr.D,E z-1 wyD.3. 20,00 zł 21,00 zł
Egzamin kwalifikacyjny .Gr.D,E z-7 w.3. 12,00 zł 12,60 zł
Egzamin kwalifikacyjny .Gr.D,E z-8 wyd.2. 9,00 zł 9,45 zł
Egzamin kwalifikacyjny Gr.D,E z-9 wyd.3.poprawione 10,00 zł 10,50 zł

informatyka (719)

Spring w praktyce. Lektura obowiązkowa dla programistów Javy! 84,76 zł 89,00 zł
E-przyjaciele. Zobacz, co media społecznościowe mogą zrobić dla Twojej firmy 36,10 zł 37,90 zł
Urządzenia techniki komputerowej cz.1.Jak działa komputer? 42,76 zł 44,90 zł
Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne 57,14 zł 60,00 zł
Urządzenia 2 techniki komputerowej cz.2. Urządzenia peryferyjne i interfejsy 42,76 zł 44,90 zł
Systemy baz danych. Wykłady i ćwiczenia /15/ 53,33 zł 56,00 zł
Struktura i interpretacja programów komputerowych 80,95 zł 85,00 zł
JavaScript. Aplikacje dla Windows 8 Helion 73,33 zł 77,00 zł
Wydajność JAVY 84,76 zł 89,00 zł
Ruby on Rails. Wprowadzenie wyd.2 27,62 zł 29,00 zł
Przechytrzyć social media 38,00 zł 39,90 zł
WordPress. Programowanie. Ćwiczenia praktyczne 25,71 zł 27,00 zł
ASP. NET MVC 4.Programowanie 75,24 zł 79,00 zł
Komputerowe studio muzyczne i nie tylko. Przewodnik 46,67 zł 49,00 zł
Cyfrowe albumy fotograficzne. Ćwiczenia 18,10 zł 19,00 zł
HTML5 Canvas. Receptury 56,19 zł 59,00 zł
Wzorce SOA. Najlepsze podejście do wytwarzania oprogramowania! 52,29 zł 54,90 zł
Microsoft SQL Server 2008. Reporting Services.Krok po kroku 88,00 zł 92,40 zł
Metodyka wprowadzania oprogramowania na rynek 40,00 zł 42,00 zł
Od Zera do Ecedeela t.3 20,00 zł 21,00 zł
Mobile Web. Rusz głową! 75,24 zł 79,00 zł
Podstawy relacyjnych baz danych 19,05 zł 20,00 zł
3ds Max. Leksykon 33,24 zł 34,90 zł
Ponadczasowe strony internetowe 65,71 zł 69,00 zł
PHP 4 Kompedium programisty 5,71 zł 6,00 zł
Słownikowe metody diagnostyczne analogowych układów elektronicznych 29,52 zł 31,00 zł
Złożoność obliczeniowa. Nowe wydanie klasycznego podręcznika 75,24 zł 79,00 zł
MySQL. Darmowa baza danych. Ćwiczenia praktyczne wyd.2 33,24 zł 34,90 zł
Programowanie współbieżne. Systemy czasu rzeczywistego 46,67 zł 49,00 zł
Komponenty w UML Inżynieria oprogramowania 28,57 zł 30,00 zł
Przewodnik po sieciach WI - FI 46,67 zł 49,00 zł
Tworzenie oprogramowania w 30 dni. Programuj zwinnie i szybko! 38,00 zł 39,90 zł
Komputery spółka z o. o. 36,19 zł 38,00 zł
Optymalizacja wydajności aplikacji na Android 46,67 zł 49,00 zł
Sztuka programowania T.4, Z.2 Generowanie wszystkich krotek i permutacji 33,33 zł 35,00 zł
Windows 8.1 PL dla seniorów 38,00 zł 39,90 zł
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Ćwiczenia praktyczne 35,24 zł 37,00 zł
Odtwarzanie i edycja dźwięku w Linuksie 18,95 zł 19,90 zł
Hibernate Search. Skuteczne wyszukiwanie 33,24 zł 34,90 zł
Wojna strategiczna w cyberprzestrzeni 93,33 zł 98,00 zł
Adobe Acrobat 9/9 PL. Oficjalny podręcznik 75,24 zł 79,00 zł
Dystrybucja danych w sieci Internet 36,00 zł 37,80 zł
CodeIgniter. Zaawansowane tworzenie stron w PHP 44,76 zł 47,00 zł
Windows 7 T.1 Resource Kit /Microsoft/ 99,50 zł 104,48 zł
Windows 7 PL. Optymalizacja 33,24 zł 34,90 zł
Komputer Ratunku! - pomoc dla początkujących 25,71 zł 27,00 zł
jQuery, jQuery Ul oraz jQuery Mobile. Najlepsze receptury 56,19 zł 59,00 zł
Od Zera do EceDeela t.7 19,05 zł 20,00 zł
HTML5. Podręcznik programisty 63,81 zł 67,00 zł
HTML5. Rusz głową! 82,86 zł 87,00 zł
Rewolucja w kryptografii 36,19 zł 38,00 zł
Mac OS X 10.7 Lion. Podręcznik 42,76 zł 44,90 zł
Silverlight 4 w działaniu 88,00 zł 92,40 zł
Notebook. Łatwy start dla seniorów 28,48 zł 29,90 zł
WordPress. Ćwiczenia praktyczne 27,62 zł 29,00 zł
Laptop po pięćdziesiątce 38,00 zł 39,90 zł
Od A do Z FrontPage XP 0,95 zł 1,00 zł
Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym 68,57 zł 72,00 zł
World of Warcraft. Strategia sukcesu 26,57 zł 27,90 zł
W 80 zadań dookoła EXCELA. Arkusz kalkulacyjny w ćwiczeniach 65,71 zł 69,00 zł
Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami 94,29 zł 99,00 zł
Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 Traning Kit egz.70-642 179,00 zł 187,95 zł
USB praktyczne programowanie z Windows API w C++ 65,71 zł 69,00 zł
Hakowanie Androida. Kompletny przewodnik XDA Developers po rootowaniu, ROM-ach i kompozycjach 38,00 zł 39,90 zł
Egzamin 70-413: Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów 94,00 zł 98,70 zł
Windows 8. Vademecum Administratora 78,00 zł 81,90 zł
Photoshop. Maskowanie i komponowanie wyd.2 113,33 zł 119,00 zł
Programowanie. W tonacji C++ T-2 23,62 zł 24,80 zł
Programowanie w języku Clojure 52,29 zł 54,90 zł
Windows 8 PL 37,14 zł 39,00 zł
Wskaźniki w języku C. Przewodnik 42,76 zł 44,90 zł
Web development. Receptury nowej generacji 46,67 zł 49,00 zł
Projektowanie WWW. Księga pomysłów. #2 56,19 zł 59,00 zł
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przykłady 52,29 zł 54,90 zł
Raspberry Pi. Przewodnik użytkownika 37,14 zł 39,00 zł
HTML5. Strony mobilne 65,71 zł 69,00 zł
Yii framework. Wykorzystaj Yii, a w mgnieniu oka zbudujesz wydajną stronę WWW! 38,00 zł 39,90 zł
Systemy baz danych (nowe wydanie) 72,38 zł 76,00 zł
OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko 44,76 zł 47,00 zł
Od Zera do ECeDeela t.5 19,05 zł 20,00 zł
PHP. Zaawansowane programowanie 56,19 zł 59,00 zł
FrontPage 2000 pierwsza pomoc 30,48 zł 32,00 zł
Optymalizacja systemu UNIX 41,90 zł 44,00 zł
Ochrona poczty elektronicznej 37,14 zł 39,00 zł
Podstawy oprogramowania zbiór artykułów Davida L.Parnasa 119,05 zł 125,00 zł
Użytkowanie komputerów 57,14 zł 60,00 zł
Modelowanie i wymiarowanie ruchomych sieci bezprzewodowych 39,05 zł 41,00 zł
Tworzenie stron WWW. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II 23,71 zł 24,90 zł
Paint Shop Pro miniSamouczek dla nieinformatyków 4,76 zł 5,00 zł
Sekrety magicznego ogrodu. Unix System V Wersja 4 od środka 16,19 zł 17,00 zł
Tworzenie aplikacji na platformę iOS 5 z wykorzystaniem Xcode, Interface Builder, Instruments, GDB oraz innych kluczowych narzędzi 65,71 zł 69,00 zł
Dotknij, przesuń, potrząśnij. Od pomysłu do gry na iPhone'a i iPada 37,14 zł 39,00 zł
TCP/IP od środka. Protokoły. Vademecum profesjonalisty 122,86 zł 129,00 zł
Windows 7 T.2 Resource Kit /Microsoft/ 99,50 zł 104,48 zł
Od Zera do Ecedeela t.2 19,05 zł 20,00 zł
Komputer PC. Poradnik bez kantów 33,24 zł 34,90 zł
Turbo Pascal 7.0 z elementami programowania cz.I 80,95 zł 85,00 zł
DRUPAL CMS system zarządzania treścią 18,95 zł 19,90 zł
Windows Serwer 2008 Security Resource Kit (książka+CD) 98,00 zł 102,90 zł
Zarządzanie architekturocentrycznym procesem tworzenia oprogramowania 43,81 zł 46,00 zł
Ponadczasowe LOGO. Projektowanie znaków odpornych na działanie czasu 46,67 zł 49,00 zł
Przykłady i zadania do wykładu z metod statystycznych dla informatyków 26,00 zł 27,30 zł
AutoCAD 2004 i AutoCAD Mechanical 2004 w zagadnieniach technicznych 19,05 zł 20,00 zł
The Smashing Book #1. Edycja polska 46,67 zł 49,00 zł
JavaScript wyd.3 Ćwiczenia praktyczne 33,24 zł 34,90 zł
Od Zera do EceDeela t.6 19,05 zł 20,00 zł
E-wangeliści. Ucz się od najlepszych twórców polskiego internetu 38,00 zł 39,90 zł
Projektowanie rozwiązań dla Microsoft SharePoint 2010 66,00 zł 69,30 zł
Techniczne podstawy systemów klient-serwer 21,90 zł 23,00 zł
3ds Max 2012. Biblia 189,52 zł 199,00 zł
iOS 5. Podręcznik programisty 113,33 zł 119,00 zł
Microsoft Windows Server 2008.Ochrona dostępu do sieci (NAP) 149,00 zł 156,45 zł
ABC Internet Explorera 6 0,95 zł 1,00 zł
Administrowanie systemem 70-647 Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa TRAINING KIT 179,00 zł 187,95 zł
Język programowania wysokiego poziomu C++. Programowanie strukturalne 15,24 zł 16,00 zł
Praktyczne podejście do inżynierii oprogramowania - Inżynieria oprogramowania 132,38 zł 139,00 zł
Google App Engine. Tworzenie wydajnych aplikacji w Javie 51,43 zł 54,00 zł
Ekonometria od podstaw z przykładami w Excelu 29,52 zł 31,00 zł
Zdrajcy Imperium 42,86 zł 45,00 zł
Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji 48,10 zł 50,50 zł
Tworzenie aplikacji iOS na urządzenia iPhone, iPod touch oraz iPad. Przewodnik dla projektantów serwisów WWW 46,67 zł 49,00 zł
Technologie informacyjne 33,33 zł 35,00 zł
MySQL wyd.5. Vademecum profesjonalisty 141,90 zł 149,00 zł
Relacyjne bazy danych 10,48 zł 11,00 zł
Programowanie usług WCF wyd.3 122,86 zł 129,00 zł
Od zera do E-obyw@tel@ ITst@rt 30,48 zł 32,00 zł
E-learning w edukacji. Jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną 46,67 zł 49,00 zł
HTML5. Tworzenie gier 63,81 zł 67,00 zł
Analiza przepływu informacji w komputerowych sieciach przemysłowych 20,95 zł 22,00 zł
Modele kolejkowe w ocenie efektywności sieci i systemów komputerowych 25,71 zł 27,00 zł
Word 2010. Krok po kroku - wersja polska 38,00 zł 39,90 zł
Grywalizacja. Mechanika gry na stronach WWW i w aplikacjach mobilnych 37,14 zł 39,00 zł
PHP i MySQL. Rozmówki 38,00 zł 39,90 zł
Android na tablecie. Receptury 94,29 zł 99,00 zł
CorelDRAW X6 PL. Ćwiczenia praktyczne 23,71 zł 24,90 zł
HTML5. Zaawansowane programowanie 56,19 zł 59,00 zł
Jądro Linuksa. Przewodnik programisty 75,24 zł 79,00 zł
Arduino. 65 praktycznych projektów 65,71 zł 69,00 zł
Splątana sieć. Przewodnik po bezpieczeństwie nowoczesnych aplikacji WWW 52,29 zł 54,90 zł
Wojny na bity 34,29 zł 36,00 zł
Przetwarzanie sygnałów w praktyce 55,86 zł 58,65 zł
Mozilla Firefox 2.0 dla systemów Linux 18,95 zł 19,90 zł
Mozilla Firefox 2.0 dla systemuMicrosoft Windows 18,95 zł 19,90 zł
Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy cz.1 Podręcznik 36,48 zł 38,30 zł
Jak przejść na system Linux - koniec z ekranem śmierci! 56,19 zł 59,00 zł
Komputerowe modelowanie zjawisk niszczenia osłon szklanych i ceramicznych 34,29 zł 36,00 zł
Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień 33,24 zł 34,90 zł
Dreamweaver 4 dla każdego 0,95 zł 1,00 zł
Java EE 6 wyd.4 Przewodnik 75,24 zł 79,00 zł
Optymalizacja systemu UNIX 41,90 zł 44,00 zł
SQL. Omówienie standardu języka 52,38 zł 55,00 zł
Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 56,00 zł 58,80 zł
ASP.NET MVC. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio 84,76 zł 89,00 zł
Platforma Windows Azure 75,24 zł 79,00 zł
Zastosowanie internetu w działaniach marketingowych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego 40,00 zł 42,00 zł
Interaktywna wizualizacja danych 56,19 zł 59,00 zł
Wzorzec MVC W PHP dla profesjonalistów 75,24 zł 79,00 zł
Obiektowe bazy danych 38,10 zł 40,00 zł
jQuery. Kod doskonały 28,48 zł 29,90 zł
PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych wyd.4 56,19 zł 59,00 zł
Internet następne pokolenie 47,62 zł 50,00 zł
Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScript 33,24 zł 34,90 zł
Estetyka książki elektronicznej 28,48 zł 29,90 zł
Bezpieczeństwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadzić biznes w internecie 42,76 zł 44,90 zł
Wyrażenia regularne. Wprowadzenie 33,24 zł 34,90 zł
Zakupy w sieci dla seniorów 35,24 zł 37,00 zł
Windows 7.Vademecum Administratora 68,00 zł 71,40 zł
Komputerowe systemy pomiarowe wyd.2. 42,00 zł 44,10 zł
HTML5. Przewodnik encyklopedyczny 122,86 zł 129,00 zł
Office 2013. Praktyczne programowanie makr i dodatków 52,29 zł 54,90 zł
Redesign The Web. Smashing Magazine 56,19 zł 59,00 zł
Excel 2013.101 porad i sztuczek, które oszczędzą Twój czas 42,76 zł 44,90 zł
Sieci standardu WI - FI 40,00 zł 42,00 zł
Asortyment produktów programowych 42,86 zł 45,00 zł
Administrowanie Windows Server 2008 70-646 Training Kit Podręcznik do samodzielnej nauki 179,00 zł 187,95 zł
Podręcznik projektantów WWW. Bądź profesjonalistą w dziedzinie projektowania 38,00 zł 39,90 zł
Istota języka C++ zwięzły opis 49,52 zł 52,00 zł
Joomla! Tworzenie stron WWW. Szybki start 37,14 zł 39,00 zł
Tworzenie aplikacji dla iOS we Flashu. Receptury 75,24 zł 79,00 zł
Java EE 6. Leksykon kieszonkowy 28,48 zł 29,90 zł
C# 5.0 Leksykon kieszonkowy wyd.3 31,33 zł 32,90 zł
3ds Max 2012. Ćwiczenia praktyczne 28,48 zł 29,90 zł
Windows 8. Praktyczne rozwiązania 38,00 zł 39,90 zł
Java EE 6. Zaawansowany przewodnik wyd.4 84,76 zł 89,00 zł
Flash 8 ActionScript Oficjalny Podręcznik 65,71 zł 69,00 zł
Adobe Flash Professional CS6/CS6 PL.Oficjalny podręcznik 75,24 zł 79,00 zł
Podstawy kryptografii wyd.3 56,19 zł 59,00 zł
Ubuntu Oneiric Ocelot. Przesiądź się na system open source 35,24 zł 37,00 zł
XML. Szybki start wyd.2 46,67 zł 49,00 zł
Prawdziwa historia internetu iTst@rt 40,00 zł 42,00 zł
Sekrety SEO. Tajna wiedza ekspertów 75,24 zł 79,00 zł
Analiza śledcza i powłamaniowa. Zaawansowane techniki prowadzenia analizy w systemie Windows 7. wyd.3 56,19 zł 59,00 zł
Tworzenie aplikacji dla systemu Windows 8. Zaprojektuj, napisz i opublikuj swoją aplikację 35,24 zł 37,00 zł
Windows 8. Tworzenie aplikacji z użyciem C# i XAML 46,67 zł 49,00 zł
CSS. Witryny internetowe szyte na miarę wyd.3 56,19 zł 59,00 zł
Joomla! Praktyczne projekty 33,24 zł 34,90 zł
Adobe Flash CS6 i ActionScript 3.0. Interaktywne projekty od podstaw 94,29 zł 99,00 zł
Windows 8. Programowanie aplikacji z wykorzystaniem C# i XAML wyd.6 122,86 zł 129,00 zł
Tajniki Windows 8 75,24 zł 79,00 zł
Mobile Web Development. Smashing Magazine 46,67 zł 49,00 zł
Komputerowo wspomagane projektowanie systemów mikroelektronicznych. Część I 25,00 zł 26,25 zł
Integracja PHP z Windows 84,76 zł 89,00 zł
ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio 56,19 zł 59,00 zł
Komputerowo wspomagane projektowanie systemów antropotechnicznych 26,67 zł 28,00 zł
Język programowania wysokiego poziomu C++ Programowanie obiektowe 19,05 zł 20,00 zł
Bazy danych w lokalnych sieciach komputerowych 12,38 zł 13,00 zł
Lifehacker. Jak żyć i pracować z głową. Kolejne wskazówki 38,00 zł 39,90 zł
Komputerowo wspomagane projektowanie systemów mikroelektronicznych. Część II 25,71 zł 27,00 zł
Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym 68,57 zł 72,00 zł
Podręcznik Node.js. Smashing Magazine 56,19 zł 59,00 zł
Metody statystyczne i optymalizacyjne w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel 25,00 zł 26,25 zł
Kontrola wersji z systemem Git wyd.2 Narzędzia i techniki programistów 65,71 zł 69,00 zł
SOA. Koncepcje, technologie i projektowanie 94,29 zł 99,00 zł
Darmowe sposoby na tworzenie profesjonalnych stron WWW. Podręcznik webmastera wyd.3 56,19 zł 59,00 zł
Wojownik sieci wyd.2 94,29 zł 99,00 zł
Podstawy sieci komputerowych 59,00 zł 61,95 zł
Idealna reklama. Sztuka promowania aplikacji w internecie 37,14 zł 39,00 zł
Joomla! Biblia, kompendium wiedzy o systemie Joomla! wyd.2 94,29 zł 99,00 zł
Tworzenie aplikacji z Yii. Receptury 63,81 zł 67,00 zł
JBoss AS 7. Tworzenie aplikacji 56,19 zł 59,00 zł
Windows 8.1 PL. Ćwiczenia praktyczne 23,71 zł 24,90 zł
Agile. Szybciej, łatwiej, dokładniej 42,76 zł 44,90 zł
NX GRIP - CAD 64,00 zł 67,20 zł
Projekty elektroniczne na iPhone i iPad 56,19 zł 59,00 zł
Windows 8.1 PL. Biblia 94,29 zł 99,00 zł
iOS 5. Programowanie. Receptury 113,33 zł 119,00 zł
ABC komputera wyd.8.1 37,14 zł 39,00 zł
Tworzenie bezpiecznych aplikacji internetowych /z przykładami w PHP/ 38,00 zł 39,90 zł
Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych 53,33 zł 56,00 zł
Architektura LEAN w projektach Agile 56,19 zł 59,00 zł
Systemy poczty elektronicznej standardy, architektura, bezpieczeństwo 46,67 zł 49,00 zł
ASP. NET MVC 3 Framework. Zaawansowane programowanie 94,29 zł 99,00 zł
Księga odkrywców LEGO Mindstorms NXT 2.0. Podstawy budowy i programowania roobotów 46,67 zł 49,00 zł
Metody numeryczne w C++ Builder 61,81 zł 64,90 zł
Programowanie aplikacji na serwisy społecznościowe 84,76 zł 89,00 zł
Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szkoła efektu. 75,24 zł 79,00 zł
Jednym kliknięciem. Historia Jeffa Bezosa i rosnącej potęgi Amazon.com 33,24 zł 34,90 zł
Wzorce implementacyjne 38,00 zł 39,90 zł
Linux. Jak dostroić bestię do swoich potrzeb? 29,52 zł 31,00 zł
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha wyd.2 65,71 zł 69,00 zł
Zarządzanie projektami ze Scrum. Twórz produkty, które pokochają klienci 37,14 zł 39,00 zł
Autodesk 3ds Max 2014. Oficjalny podręcznik 75,24 zł 79,00 zł
Eclipse 4. Programowanie wtyczek na przykładach 56,19 zł 59,00 zł
Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik 56,19 zł 59,00 zł
Excel 2013 PL. Ćwiczenia zaawansowane 28,48 zł 29,90 zł
Corel PaintShop Pro X4. Obróbka zdjęć cyfrowych. Ćwiczenia praktyczne 33,24 zł 34,90 zł
CorelDRAW Graphics Suite X6 PL 65,71 zł 69,00 zł
Cypherpunks. Wolność i przyszłość internetu 33,24 zł 34,90 zł
Perełki programowania wyd.2 46,67 zł 49,00 zł
Komputerowe studio muzyczne i nie tylko. Przewodnik 18,10 zł 19,00 zł
Java EE 6. Tworzenie aplikacji w NetBeans 7 56,19 zł 59,00 zł
Tajemnice JavaScriptu. Podręcznik ninja 65,71 zł 69,00 zł
Programowanie w Linuksie. Ćwiczenia 37,14 zł 39,00 zł
jQuery. Rusz głową! Najlepszy podręcznik do jQuery! 73,33 zł 77,00 zł
Arduino w akcji. Poznaj możliwości platformy Arduino! 65,71 zł 69,00 zł
JavaScript dla programistów PHP 31,33 zł 32,90 zł
Najlepsze narzędzia w systemie Linux. Wykorzystaj ponad 70 receptur i programuj szybko i skutecznie 38,00 zł 39,90 zł
Tworzenie stron WWW wyd.2 Praktyczny kurs 65,71 zł 69,00 zł
Teoria układów cyfrowych T-2 Układy sekwencyjne 51,00 zł 53,55 zł
ASP.NET MVC 4. Zaawansowane programowanie 94,29 zł 99,00 zł
Google+ dla biznesu. Opanuj nowy kanał kontaktu z klientami! 35,24 zł 37,00 zł
Bezpieczeństwo informacji 37,14 zł 39,00 zł
Wykrywaj i reaguj. Praktyczny monitoring sieci dla administratorów 75,24 zł 79,00 zł
Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe 84,76 zł 89,00 zł
Profesjonalne testy penetracyjne. Zbuduj własne środowisko do testów Wyd.2 65,71 zł 69,00 zł
Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawić elastyczność z wykorzystaniem XHTML-a i CSS. Wydanie III 46,67 zł 49,00 zł
MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów 84,76 zł 89,00 zł
Fedora i Red Hat Enterprise Linux. Praktyczny przewodnik. Wydanie VI 189,52 zł 199,00 zł
Lifehacker. Jak żyć i pracować z głową wyd. III 38,00 zł 39,90 zł
Responsive Web Design.Nowoczesne strony WWW na przykładach 46,67 zł 49,00 zł
ESB magistrala usług korporacyjnych 56,19 zł 59,00 zł
Testy jednostkowe. Świat niezawodnych aplikacji 54,29 zł 57,00 zł
Wydajne systemy komputerowe.Przewodnik dla administratorów 94,29 zł 99,00 zł
Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja 37,14 zł 39,00 zł
Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach 56,19 zł 59,00 zł
iOS.Tajniki SDK.Biblioteka przydatnych narzędzi 94,29 zł 99,00 zł
Raspberry Pi. Najlepsze projekty 65,71 zł 69,00 zł
Responsive Web Design z jQuery. Twórz str.na miarę XXI wieku. 46,67 zł 49,00 zł
Visual Studio 2012. Programowanie w C i C++ /Helion/ 84,76 zł 89,00 zł
Metasploit. Receptury pentestera. Wydanie II 56,19 zł 59,00 zł
Joomla! 2.5. Praktyczny kurs 65,71 zł 69,00 zł
Podręcznik freelancera.Tajniki sukcesu niezależnego projektowania stron WWW 38,00 zł 39,90 zł
Techniki twórców złośliwego oprogramowania. Elementarz programisty 31,33 zł 32,90 zł
Podręcznik WordPressa. Smashing Magazine 56,19 zł 59,00 zł
Routing i switching. Praktyczny przewodnik 46,67 zł 49,00 zł
InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign 78,00 zł 81,90 zł
Frameworki JavaScript. Projektowanie interatywnych i dynamicznych stron WWW 38,00 zł 39,90 zł
Java. Zaawansowane zastosowania 56,19 zł 59,00 zł
Specyfikacja oprogramowania. Inżynieria wymagań Wyd.3 94,29 zł 99,00 zł
SEO dla każdego. Obowiązkowa dawka wiedzy o SEO ! 46,67 zł 49,00 zł
Raspberry Pi. Najlepsze przepisy dla miniaturowego komputera 63,81 zł 67,00 zł
Programowanie układów AVR dla praktyków 84,76 zł 89,00 zł
Ebook Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom - 1 37,14 zł 39,00 zł
Prawdziwa Historia Internetu - wydanie II rozszerzone 40,00 zł 42,00 zł
Java 8. Leksykon kieszonkowy 31,33 zł 32,90 zł
Platforma Android. Nowe wyzwania 63,81 zł 67,00 zł
Tworzenie stron WWW w praktyce. 56,19 zł 59,00 zł
Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań 52,29 zł 54,90 zł
Aplikacje 3D. Przewodnik po HTML5, WebGL i CSS3 56,19 zł 59,00 zł
CATIA. Narzędzia i moduły 113,33 zł 119,00 zł
Jak pozostać anonimowym w sieci 33,24 zł 34,90 zł
Oracle Database 12c. Problemy i rozwiązania 84,76 zł 89,00 zł
Spring. Receptury 113,33 zł 119,00 zł
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki 84,76 zł 89,00 zł
NoSQL. Kompendium wiedzy 37,14 zł 39,00 zł
Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami. 56,19 zł 59,00 zł
Od zera do ECeDeeLa Base 46,67 zł 49,00 zł
Java. Projektowanie aplikacji WWW 63,81 zł 67,00 zł
MATLAB. Praktyczny podręcznik modelowania 42,76 zł 44,90 zł
ABC systemu Windows 7 PL 28,48 zł 29,90 zł
MS Project 2013 dla bystrzaków 46,67 zł 49,00 zł
Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla każdego 38,00 zł 39,90 zł
Wiedzieć więcej. Internet 31,43 zł 33,00 zł
SolidWorks 2014. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady 84,76 zł 89,00 zł
Oracle Database 12c i SQL. Programowanie 84,76 zł 89,00 zł
AutoCAD 2014 PL 122,86 zł 129,00 zł
Android. Podręcznik hackera 84,76 zł 89,00 zł
Ciągłe dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdrażania 65,71 zł 69,00 zł
Bootstrap. Tworzenie interfejsów stron WWW. Technologia na start! 33,24 zł 34,90 zł
MacPodręcznik. Edycja OS X Yosemite 65,71 zł 69,00 zł
Logo Design Love. Tworzenie genialnych logotypów. Nowa odsłona 52,29 zł 54,90 zł
Google Analytics w biznesie. Poradnik dla zaawansowanych 38,00 zł 39,90 zł
Laravel 4. Podstawy tworzenia aplikacji w PHP 32,38 zł 34,00 zł
Bazy danych. Podstawy projektowania i języka SQL 33,24 zł 34,90 zł
EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie obróbki skrawaniem 61,90 zł 65,00 zł
Oracle Database 12c.Programowanie w języku PL/SQL 141,90 zł 149,00 zł
Programowanie w JavaScript. Rusz głową! 92,38 zł 97,00 zł
Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania 46,67 zł 49,00 zł
OpenGL. Receptury dla programisty 52,29 zł 54,90 zł
Node.js, MongoDB, AngularJS. Kompendium wiedzy 94,29 zł 99,00 zł
World of Tanks. Stwórz armię niszczycieli i rzuć się w wir walki! 23,71 zł 24,90 zł
WordPress 4. Instalacja i zarządzanie 38,00 zł 39,90 zł
Windows PowerShell 4.0 dla programistów .NET 31,33 zł 32,90 zł
Niezawodne zasady web designu. Projektowanie spektakularnych witryn internetowych. 46,67 zł 49,00 zł
CorelDRAW Graphics Suite 7 94,29 zł 99,00 zł
Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excela 65,71 zł 69,00 zł
Laravel. Tworzenie aplikacji. Receptury 44,76 zł 47,00 zł
Symfony2. Rozbudowa frameworka 31,33 zł 32,90 zł
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku 33,24 zł 34,90 zł
CorelDRAW X7 PL. Ćwiczenia praktyczne 25,71 zł 27,00 zł
SharePoint 2013 PL. Praktyczne zarządzanie zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie 56,19 zł 59,00 zł
PROGRAMOWANIE. Jakie to proste! 57,05 zł 59,90 zł
Projektowanie systemów CMS przy użyciu PHP i jQuery 56,19 zł 59,00 zł
JavaScript i jQuery. Interaktywne strony WWW dla każdego 94,29 zł 99,00 zł
Project 2013. Opanuj każdy projekt 122,86 zł 129,00 zł
Ubuntu. Oficjalny podręcznik. 52,29 zł 54,90 zł
Farming Simulator. Podręcznik gracza 23,71 zł 24,90 zł
Minecraft. Buduj mechanizmy i twórz własne mody. Przewodnik mistrza 33,24 zł 34,90 zł
Power Pivot dla Excela. Zaawansowane możliwości 46,67 zł 49,00 zł
Spring MVC. Przewodnik dla początkujących 46,67 zł 49,00 zł
Python. Programuj szybko i wydajnie 56,19 zł 59,00 zł
CCNA 200-120. Zostań administratorem sieci komputerowych Cisco 94,29 zł 99,00 zł
Twitter - sukces komunikacji w 140 znakach. Tajemnice narracji dla firm, instytucji i liderów opinii 33,24 zł 34,90 zł
Internet. Ćwiczenia praktyczne. Daj się złapać w sieć! wyd.5 18,95 zł 19,90 zł
Nowoczesny e-mail marketing. Uniwersalny, responsywny i skuteczny mailing w HTML-u 33,24 zł 34,90 zł
SQL Ćwiczenia praktyczne wyd.3 31,33 zł 32,90 zł
JavaScript i jQuery. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio 46,67 zł 49,00 zł
Javascript i jQuery. 131 praktycznych skryptów 56,19 zł 59,00 zł
Linux Mint. Podstawy 46,67 zł 49,00 zł
Wprowadzenie do Spring Framework dla programistów Java 54,29 zł 57,00 zł
AVR praktyczne projekty 94,29 zł 99,00 zł
AVR. Układy peryferyjne 94,29 zł 99,00 zł
Unity. Przewodnik projektanta gier 65,71 zł 69,00 zł
Wykłady z metod statystycznych dla informatyków z przykładami w języku R 30,00 zł 31,50 zł
CSS3. Zaawansowane projekty 46,67 zł 49,00 zł
Interfejs API. Strategia programisty 38,00 zł 39,90 zł
Monitorowanie otoczenia z Arduino 25,71 zł 27,00 zł
Active Directory w systemach wolnego oprogramowania 42,76 zł 44,90 zł
Pascal. Ćwiczenia praktyczne wyd.3 27,62 zł 29,00 zł
Java w pigułce. 56,19 zł 59,00 zł
Excel 101 formuł gotowych do życia 38,00 zł 39,90 zł
Jak stać się lepszym programistą. Przewodnik. 54,29 zł 57,00 zł
Git. Leksykon kieszonkowy 28,48 zł 29,90 zł
ABC języka HTML i XHTML wyd.2 33,24 zł 34,90 zł
C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych 84,76 zł 89,00 zł
OpenGL w praktyce 84,76 zł 89,00 zł
Sztuka efektywności 31,33 zł 32,90 zł
Responsywne i wydajne projekty internetowe. Szybkie aplikacje dla każdego 33,24 zł 34,90 zł
Ukryta tożsamość. Jak się obronić przed utratą prywatności 38,00 zł 39,90 zł
MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania 75,24 zł 79,00 zł
Dodatki i szablony dla MS Office w biurze i nie tylko 37,14 zł 39,00 zł
Algorytmy + Struktury Danych = Abstrakcyjne Typy Danych 51,43 zł 54,00 zł
Inżynieria odwrotna w praktyce. Narzędzia i techniki 65,71 zł 69,00 zł
WPF 4.5. Księga eksperta 122,86 zł 129,00 zł
Gimp 2.8. Praktyczne wprowadzenie 56,19 zł 59,00 zł
Administrowanie sieciowymi protokołami komunikacyjnymi 65,71 zł 69,00 zł
Microsoft SQL Server 2014. Podręcznik administratora 122,86 zł 129,00 zł
VMware dla administratorów sieci komputerowych 63,81 zł 67,00 zł
Tworzenie makr w VBA dla Excela 2010/2013. Ćwiczenia 27,62 zł 29,00 zł
AutoCad 2014 PL Pierwsze kroki 37,14 zł 39,00 zł
Autodesk Inventor 2014. Oficjalny podręcznik 65,71 zł 69,00 zł
Photoshop. Pikantne efekty specjalne 56,19 zł 59,00 zł
Świat poza jQuery. PWN. 47,52 zł 49,90 zł
Programowanie w języku C++CLR 36,00 zł 37,80 zł
Android UI. Podręcznik dla projektantów. Smashing Magazine 65,71 zł 69,00 zł
ABC systemu Windows 8 PL 33,24 zł 34,90 zł
ABC Word 2013 PL 33,24 zł 34,90 zł
Arduino dla zaawansowanych 52,29 zł 54,90 zł
Aplikacje internetowe z Django. Najlepsze receptury 46,67 zł 49,00 zł
Skanowanie sieci z Kali Linux. Receptury 65,71 zł 69,00 zł
Node.js w akcji 65,71 zł 69,00 zł
Transmisja internetowa danych multimedialnych w czasie rzeczywistym 49,52 zł 52,00 zł
CSS3 Kaskadowe arkusze stylów. Ćwiczenia praktyczne 28,48 zł 29,90 zł
Excel. Funkcje w przykładach. 65,71 zł 69,00 zł
Microsoft SharePoint 2013 PL. Architektura i skuteczne rozwiązania 75,24 zł 79,00 zł
PSpice. Symulacja i optymalizacja układów elektronicznych 54,29 zł 57,00 zł
Windows 10 PL. Ćwiczenia praktyczne 23,71 zł 24,90 zł
Windows 10 PL. Kurs 38,00 zł 39,90 zł
Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji. 94,29 zł 99,00 zł
Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja 56,19 zł 59,00 zł
Windows 10 PL. Optymalizacja i zaawansowane zarządzanie systemem 56,19 zł 59,00 zł
Windows 7 wersja polska.Krok pokroku Microsoft 38,00 zł 39,90 zł
AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 2D wyd.4 (2514) 10,48 zł 11,00 zł
SQL. Jak osiągnąć mistrzostwo w konstruowaniu zapytań 52,29 zł 54,90 zł
Windows 10 PL. System dla wymagających 33,24 zł 34,90 zł
MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko 46,67 zł 49,00 zł
Kwalifikacja E14. Część 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk 36,14 zł 37,95 zł
Wstęp do innowatyki 14,29 zł 15,00 zł
ABC Excel 2016 PL 38,00 zł 39,90 zł
Git. Rozproszony system kontroli wersji 52,29 zł 54,90 zł
ABC PowerPoint 2016 PL 33,24 zł 34,90 zł
ABC Word 2016 PL 33,24 zł 34,90 zł
Delicje i łakocie 42,76 zł 44,90 zł
Efektywny JAVASCRIPT 38,00 zł 39,90 zł
ABC Access 2016 PL 38,00 zł 39,90 zł
Visual Studio 2013.Podręcznik programowania w C# z zadaniami 56,19 zł 59,00 zł
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# 38,00 zł 39,90 zł
Jak działa Linux. Podręcznik administratora. 65,71 zł 69,00 zł
Zapory sieciowe w systemie Linux. Kompendium wiedzy o nftables. 65,71 zł 69,00 zł
C# od podszewki.wyd.2 Helion 94,29 zł 99,00 zł
Podstawy .NET Micro Framework dla mikrokontrolerów STM32 w języku C# 75,24 zł 79,00 zł
UX i analiza ruchu w sieci. Praktyczny poradnik 46,67 zł 49,00 zł
Hadoop. Kompletny przewodnik. Analiza i przechowywanie danych 84,76 zł 89,00 zł
Bash.Praktyczne skrypty 56,19 zł 59,00 zł
Zdalne odczyty. Kryptologia a biznes, bezpieczeństwo stosowane. 84,76 zł 89,00 zł
Android Studio. Podstawy 31,33 zł 32,90 zł
Inkscape. Zaawansowane funkcje programu 56,19 zł 59,00 zł
Spark. Zaawansowana analiza danych 46,67 zł 49,00 zł
MS Office 2016 PL w biurze i nie tylko 56,19 zł 59,00 zł
Excel 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne 25,71 zł 27,00 zł
ABC systemu Windows 10 PL 38,00 zł 39,90 zł
ABC komputera. Wydanie 10 38,00 zł 39,90 zł
Kali Linux. Audyt bezpieczeństwa sieci Wi-Fi dla każdego. 46,67 zł 49,00 zł
Nowe usługi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych 51,43 zł 54,00 zł
Po prostu JavaScript. Wydanie VIII 65,71 zł 69,00 zł
AdWords 360°. Katalog skutecznych kampanii 33,24 zł 34,90 zł
Microsoft Windows 7 T-2.Resource Kit PL. 199,00 zł 208,95 zł
Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod 46,67 zł 49,00 zł
Minecraft. Kompendium gracza 28,48 zł 29,90 zł
Access 2016 PL.Ćwiczenia praktyczne 28,48 zł 29,90 zł
Sass i Compass. Praktyczny przewodnik dla projektantów. 46,67 zł 49,00 zł
Excel 2016 PL w biurze i nie tylko + CD. 56,19 zł 59,00 zł
Excel 2016 PL. Ćwiczenia zaawansowane 35,24 zł 37,00 zł
Fast Text.Jak pisać krótkie teksty 35,24 zł 37,00 zł
Excel 2016 PL.Kurs 38,00 zł 39,90 zł
Zbrodnie przyszłości. Jak cyberprzestępcy, korporacje i państwa. 47,52 zł 49,90 zł
Incydenty bezpieczeństwa. Metody reagowania w informatyce śledczej 94,29 zł 99,00 zł
Decydujący czynnik. Analiza podstawą właściwych decyzji 48,00 zł 50,40 zł
Lifehacker. Jak żyć i pracować z głową. Kolejne wskazówki 38,00 zł 39,90 zł
Android. Podstawy tworzenia aplikacji 38,00 zł 39,90 zł
Expressis.js.Tworzenie aplikacji sieciowych w Node.js 56,19 zł 59,00 zł
ABC MS Office 2016 PL. 46,67 zł 49,00 zł
Office 2016 Pl.Kurs 38,00 zł 39,90 zł
Access 2016 PL.Kurs 38,00 zł 39,90 zł
CSS bez tajemnic.47 sekrertów kreatywnego projektowania 56,19 zł 59,00 zł
DTP od podstaw. Projekty z klasą. wydanie 4. 46,67 zł 49,00 zł
Google Analytics.Integracja i analiza danych 42,76 zł 44,90 zł
Młodszy mistrz program.Języki Baltie i Scratch dla dzieci 38,00 zł 39,90 zł
Język C w pigułce. Kompletny przewodnik. 120,00 zł 126,00 zł
C# 6.0.Księga przepisów-rozwiązania dla programistów C# 120,00 zł 126,00 zł
C# Porady i metody 76,10 zł 79,90 zł
Estetyka książki elektronicznej 28,48 zł 29,90 zł
C#.Księga przykładów 71,43 zł 75,00 zł
Excel 2010. Krok po kroku - wersja polska 38,00 zł 39,90 zł
Algorytmy teorii liczb i kryptografii w przykładach 65,71 zł 69,00 zł
Wprowadzenie do obliczeń równoległych 51,43 zł 54,00 zł
C#. Programowanie wyd.6 122,86 zł 129,00 zł
HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynę WWW 75,24 zł 79,00 zł
Arduino dla początkujących. Podstawy i szkice 28,48 zł 29,90 zł
Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Uczniów krok po kroku 47,52 zł 49,90 zł
Visual Basic. NET w praktyce. Błyskawiczne tworzenie aplikacji 65,71 zł 69,00 zł
JavaScript dla dzieci/PWN/.Programowanie na wesoło 65,71 zł 69,00 zł
Python dla dzieci.Programowaniena wesoło/PWN/ 65,71 zł 69,00 zł
Java. Receptury. 94,29 zł 99,00 zł
Bezpieczny system w praktyce. Wyższa szkoła hackingu i testy penetracyjne 94,29 zł 99,00 zł
Word 2016 Pl.Ćwiczenia praktyczne 28,48 zł 29,90 zł
Minecraft kreatywna nauka i zabawa 28,48 zł 29,90 zł
Responsywne strony WWW. Technologia na start ! 31,33 zł 32,90 zł
Moodle dla nauczycieli i trenerów w.2.rozszerzone 75,24 zł 79,00 zł
Reklamuj się z Google. Skuteczne rozwiązania i przykłady 65,71 zł 69,00 zł
Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. 122,86 zł 129,00 zł
Rewolucja social media 37,14 zł 39,00 zł
C# Rusz głową! wyd.3 94,29 zł 99,00 zł
Biblioteki cyfrowe. Tworzenie, zarzadzanie, odbiór. 28,48 zł 29,90 zł
OpenGL księga eksperta w.7. 113,33 zł 119,00 zł
Security CCNA 210/260.Zostań administratorem sieci komputerow 84,76 zł 89,00 zł
SEO,czyli sztuka optymalizacjiwitryn dla wyszukiwarek 94,29 zł 99,00 zł
CSS Nieoficjalny podręcznik w.4. 84,76 zł 89,00 zł
Programowanie mikrokontrolerów AVR w języku BASCOM 71,43 zł 75,00 zł
Kompresja danych. Podstawy, metody bezstratne, kodery obrazów 58,10 zł 61,00 zł
Programowanie w języku R 56,19 zł 59,00 zł
Profesjonalne tworzenie gier internetowych dla systemu Android w językach HTML5, CSS3 i JavaScript 75,24 zł 79,00 zł
Word 2013 PL. Kurs 38,00 zł 39,90 zł
Wstęp do informatyki nie tylko dla informatyków 65,71 zł 69,00 zł
Adobe InDesing CC/CC PL.Oficjalny podręcznik 75,24 zł 79,00 zł
Tajniki języka JavaScript.ECMAScript 6 i Dalej 38,00 zł 39,90 zł
Efektywne zarządzanie projektami wyd.6 Tradycyjne, zwinne, ekstremalne 94,29 zł 99,00 zł
Oracle PL/SQL w mgnieniu oka 42,76 zł 44,90 zł
Access 2010 wersja polska. Krok po kroku 38,00 zł 39,90 zł
AutoCad 2017 PL.Pierwsze kroki 38,00 zł 39,90 zł
Komputerowe systemy automatyki przemysłowej Helion 38,00 zł 39,90 zł
Windows 10 PL od środka 94,29 zł 99,00 zł
Wprowadzenie do języka VERILOG 89,52 zł 94,00 zł
Excel 2016 PL.Biblia 103,81 zł 109,00 zł
LabVIEW w praktyce 66,67 zł 70,00 zł
Funkcjonalność aplikacji mobilnych. Nowoczesne standardy UX i UI 44,76 zł 47,00 zł
Raspberry Pi. Niesamowite projekty. Miniaturowy komputer 38,00 zł 39,90 zł
Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty 65,71 zł 69,00 zł
Obsesja liczb pierwszych 38,10 zł 40,00 zł
Programowanie sterowników PLC zgodnie z normą IEC61131-3 w praktyce 75,24 zł 79,00 zł
Access 2016 PL w biurze i nie tylko 73,33 zł 77,00 zł
Wzorce projektowe. Rusz głową! 75,24 zł 79,00 zł
QGIS 2.14.3.Tworzenie i analizamap w.2. 65,71 zł 69,00 zł
Praktyczny kurs SQL. 46,67 zł 49,00 zł
Linux podstawy i aplikacje dla systemów embedded. 75,24 zł 79,00 zł
Windows Server 2008. Protokoły i usługi TCP/IP (książka+CD oddzielnie) 98,00 zł 102,90 zł
Packet Tracer dla kursów CISCO. Podstawy konfiguracji IOS. Tom-2 43,81 zł 46,00 zł
Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II 46,67 zł 49,00 zł
Algorytmy bez tajemnic Helion 38,00 zł 39,90 zł
Programowalne sterowniki automatyki PAC 64,76 zł 68,00 zł
Mroczne odmęty phishingu. Nie daj się złowić! 37,14 zł 39,00 zł
Linux. Komendy i polecenia. Wydanie IV rozszerzone 23,71 zł 24,90 zł
AutoCAD 2017/LT2017/360+./PWN/Kurs proj.parametrycznego 94,29 zł 99,00 zł
Typografia typowej książki. 33,24 zł 34,90 zł
RS 232C. Praktyczne programowanie wyd. 3 19,05 zł 20,00 zł
LOGO! w praktyce 58,10 zł 61,00 zł
Sieci komputerowe wyd.5. 122,86 zł 129,00 zł
PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarę /Helion/ 42,76 zł 44,90 zł
Windows 8 PL. Ćwiczenia praktyczne 23,71 zł 24,90 zł
Systemy operacyjne. 122,86 zł 129,00 zł
Budowa robotów dla początkujących. Zbuduj własnego pomocnika 65,71 zł 69,00 zł
Po prostu własny serwer internetowy 14,29 zł 15,00 zł
Java.Podstawy w.10. 94,29 zł 99,00 zł
Sieci komputerowe. Biblia 94,29 zł 99,00 zł
Access miniSamouczek dla nieinformatyków 0,95 zł 1,00 zł
Magento.Przewodnik dla programistów PHP 38,00 zł 39,90 zł
StarOffice 5.2PL dla każdego 23,81 zł 25,00 zł
Macromedia Contribute 17,14 zł 18,00 zł
Windows 8.1 PL. Ćwiczenia praktyczne 23,71 zł 24,90 zł
Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków 46,67 zł 49,00 zł
C#. Rusz głową! 94,29 zł 99,00 zł
Adobe Photoshop CS6/CS6 Pl. Oficjalny podręcznik 73,33 zł 77,00 zł
Java. Podstawy wyd. IX 94,29 zł 99,00 zł
Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym 78,10 zł 82,00 zł
Rewolucja Stanu.Fantastyczne wprowadzenie do informatyki kwantowej. Komiks + wprowadzenie do informatyki kwantowej. 38,09 zł 39,99 zł
Metody i narzędzia eksploracji danych 75,24 zł 79,00 zł
Ethernet.Biblia administratora 75,24 zł 79,00 zł
Język C++ mechanizmy, wzorce, biblioteki 56,19 zł 59,00 zł
Access 2013 PL. Kurs 38,00 zł 39,90 zł
ActionScript 3.0. Szybki start 46,67 zł 49,00 zł
Android. Receptury 84,76 zł 89,00 zł
Arduino i projekty LEGO 38,00 zł 39,90 zł
AutoCAD 2010. Pierwsze kroki 27,62 zł 29,00 zł
AutoCAD 2011 PL. Pierwsze kroki 33,24 zł 34,90 zł
AutoCAD 2011. Pierwsze kroki 33,24 zł 34,90 zł
C#5.0 Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w NET 4.5 Framework 122,86 zł 129,00 zł
Docker. Praktyczne zastosowania 42,76 zł 44,90 zł
Excel 2013 PL. Biblia 94,29 zł 99,00 zł
Excel 2013 PL. Kurs 38,00 zł 39,90 zł
Excel 2016 PL. Formuły 113,33 zł 119,00 zł
Excel w biurze i nie tylko w.3. 56,19 zł 59,00 zł
HTML5. Ćwiczenia praktyczne 27,62 zł 29,00 zł
Język inżynierii systemów SysML. Architektura i zastosowania. Profile UML 2.x w praktyce 32,38 zł 34,00 zł
Linux w systemach embedded. BTC 84,76 zł 89,00 zł
Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji 94,29 zł 99,00 zł
Linux. Leksykon kieszonkowy wyd.2 23,71 zł 24,90 zł
Metasploit. Przewodnik po testach penetracyjnych 56,19 zł 59,00 zł
Mistrz czystego kodu. Kodeks postępowania profesjonalnych programistów 37,14 zł 39,00 zł
Modelowanie 3D w programie AutoCAD + ćwiczenia na CD WNiT 37,14 zł 39,00 zł
NoSQL.Przyjazny przewodnik 65,71 zł 69,00 zł
Od Zera do Ecedeela t.1 19,05 zł 20,00 zł
PostgreSQL wyd.2 37,14 zł 39,00 zł
Projektowanie 2D w programie AutoCAD 51,33 zł 53,90 zł
Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice wyd.4 94,29 zł 99,00 zł
Responsive Web Design. Projektowanie elastycznych witryn w HTML5 i CSS3 46,67 zł 49,00 zł
RS 232C - praktyczne programowanie wyd.3 Od Pascala i C++ do Delphi i Buildera 63,81 zł 67,00 zł
RS 232C. Praktyczne programowanie wyd.3 63,81 zł 67,00 zł
Scilab w przykładach 36,19 zł 38,00 zł
Scrum. Praktyczny przewodnik dla początkujących 65,71 zł 69,00 zł
Sieci komputerowe. Biblia WILEY 94,29 zł 99,00 zł
T-SQL dla każdego 56,19 zł 59,00 zł
Twoja pierwsza strona WWW 23,71 zł 24,90 zł
Układy logiczne w zadaniach 37,62 zł 39,50 zł
USB praktyczne programowanie zWindows API w C++ 65,71 zł 69,00 zł
VirtueMart. Jak szybko stworzyć profesjonalny sklep internetowy w Joomla! 30,38 zł 31,90 zł
Webwriting w.2 Profesjonalne tworzenie tekstów dla internetu 38,00 zł 39,90 zł
Programowanie. W tonacji C++. T-3 23,62 zł 24,80 zł
Programowanie. W tonacji C++ T-1 23,62 zł 24,80 zł
Techniki informacyjne w badaniach systemowych 71,43 zł 75,00 zł
Internetowy detektyw 33,33 zł 35,00 zł
Inżynieria systemów informacyjnych 49,52 zł 52,00 zł
Systemy i sieci dostępowe xDSL 59,00 zł 61,95 zł
Windows 8.Praktyczne rozwiązania 38,00 zł 39,90 zł
Myślenie obiektowe w programowaniu wyd.4 47,52 zł 49,90 zł
Inżynieria syst.informacyjnych 49,52 zł 52,00 zł
Wiedzieć więcej.Intermedium 41,90 zł 44,00 zł
Oficjalny podręcznik ScratchJr 51,43 zł 54,00 zł
Techniki informacyjne w badaniach systemowych 71,43 zł 75,00 zł
WordPress dla małych firm. Proste strategie tworzenia dynamicznych witryn WWW 28,48 zł 29,90 zł
Kod. Ukryty język sprzętu komputerowego 76,19 zł 80,00 zł
Algorytmizacja i programowaniew MATLABIE 56,19 zł 59,00 zł
CCNA 200-120.Zostań administratorem sieci komputerowych CISCO 94,29 zł 99,00 zł
Linux Server. Bezpieczeństwo i ochrona sieci 38,00 zł 39,90 zł
Adobe Photoshop CS6/CS6 Pl.Oficjalny podręcznik 73,33 zł 77,00 zł
Excel 2016 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha 94,29 zł 99,00 zł
Od zera do E-obyw@tel@.ITst@rt.w.2 30,48 zł 32,00 zł
Access.Przewodnik dla użytkowników Excela 95,14 zł 99,90 zł
Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych. Receptury 38,00 zł 39,90 zł
Dlaczego networking nie działa i co musisz zrobić, by to zmienić 38,00 zł 39,90 zł
Packet Tracer 6 T-1.dla kursówCISCO 37,14 zł 39,00 zł
Packet Tracer 6 dla kursówCISCO Tom- 5 37,14 zł 39,00 zł
Packet Tracer 6 T-2.dla kursówCISCO 37,14 zł 39,00 zł
Packet Tracer 6. dla kursów CISCO, tom 3 37,14 zł 39,00 zł
Od zera do ECeDeeLa Standard 46,67 zł 49,00 zł
JAVA programowanie obiektowe wpraktyce 36,19 zł 38,00 zł
Ochrona informacji i systemów teleinformatycznych w cyberprzeni. 36,19 zł 38,00 zł
Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, cyberterroryzm 34,29 zł 36,00 zł
Linux. Leksykon kieszonkowy wyd.3 28,48 zł 29,90 zł
Laura Ipsum. Niezwykła wędrówka po Userlandii przedziwnej krainie informatyki 28,48 zł 29,90 zł
Unity i Blender. Praktyczne tworzenie gier 52,29 zł 54,90 zł
Język C.Programowanie dla początkujacych w.3. 46,67 zł 49,00 zł
C# Rusz głową! wyd.3 94,29 zł 99,00 zł
TCP/IP. Księga eksperta.wyd.II 119,05 zł 125,00 zł
PowerPoint 2010. Praktyczny kurs. 27,62 zł 29,00 zł
Smartfon również dla seniora 56,19 zł 59,00 zł
Packet Tracer 6 Tom -3. dla kursów CISCO 56,19 zł 59,00 zł
Packet Tracer 6 Tom -4 dla kursów CISCO. Tworzenie plików PKA i 43,81 zł 46,00 zł
Packet Tracer 6 Tom-5 dla kursów CISCO 56,19 zł 59,00 zł
Mistrz analizy danych. Od danych do wiedzy 73,33 zł 77,00 zł
Prawdziwa Historia Internetu - wydanie III rozszerzone 46,67 zł 49,00 zł
Docker. Projektowanie i wdrażanie aplikacji 52,29 zł 54,90 zł
E-booki.Poradnik dla początujących e-czytelników. 18,95 zł 19,90 zł
Urządzenia techniki komputerowej cz.1-Jak działa komputer. 46,67 zł 49,00 zł
Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty. 46,67 zł 49,00 zł
MS Outlook miniSamouczek 3,81 zł 4,00 zł
Nowe metody programowania T-1. 47,62 zł 50,00 zł
Teoria układów cyfrowych T-2. Układy sekwencyjne 51,00 zł 53,55 zł
Linux. Jak dostroić bestię do swoich potrzeb ? 29,52 zł 31,00 zł
Układy cyfrowe teoria i przykłady 39,05 zł 41,00 zł
Programowanie systemów SCADA 27,62 zł 29,00 zł
Układy Cyfrowe teoria i przykłady 28,57 zł 30,00 zł
Programowania systemów SCADA. 27,62 zł 29,00 zł
Java.Podstawy w.10. 94,29 zł 99,00 zł
Po prostu Acces 2000 Pl. 18,10 zł 19,00 zł
Prawo dla twórców internetowych. 33,24 zł 34,90 zł
AVR praktyczne projekty. 94,29 zł 99,00 zł
Microsoft,Access 2. 27,62 zł 29,00 zł
Java. Praktyczny kurs. Wydanie IV 65,71 zł 69,00 zł
TCP/IP w 24 godziny w.6. 75,24 zł 79,00 zł
Kali Linux.Audyt bezp.sieci Wi-Fi dla każdego w.2. 46,67 zł 49,00 zł
ActionScript 3.0. Szybki start 46,67 zł 49,00 zł
Adobe Dreamweaver CS3 z ASP, ColdFusion i PHP. Oficjalny podręcznik 65,71 zł 69,00 zł
Adobe Dreamweaver CS4/CS4 PL. Oficjalny podręcznik 65,71 zł 69,00 zł
AIX-UNIX najwyższej klasy.Administracja system 45,71 zł 48,00 zł
Docker dla praktyków. Wydanie II 46,67 zł 49,00 zł
Sieci Cisco w miesiąc. Podręcznik administratora 65,71 zł 69,00 zł
Testowanie kodu w praktyce 56,19 zł 59,00 zł
Bitcoin dla zaawansowanych. Programowanie z użyciem otwartego łańcucha bloków. 65,71 zł 69,00 zł
Systemy reaktywne, wzorce projektowe i ich stosowanie. 63,81 zł 67,00 zł
Fast text.Jak pisać krótkie teksty,które błyskaw.przyc.uwagę 35,24 zł 37,00 zł
Elementy badań operacyjnych w arkuszu kalkulacyjnym 25,71 zł 27,00 zł
Internet rzeczy IoT i IoE w symulatorze Cisco Packet Tracer - Praktyczne przykłady i ćwiczenia 56,19 zł 59,00 zł
Splątana sieć. Przewodnik po bezpiecznych nowoczesnych aplikacjiach WWW 52,29 zł 54,90 zł
My Logistics. Jezyk angielski dla logistyków. 34,29 zł 36,00 zł
SCRUM. O zwinnym zarządzaniu projektami. 56,19 zł 59,00 zł
AutoCAD 2018. LT2018/360+ 94,29 zł 99,00 zł
Jak stworzyć własny CMS 38,00 zł 39,90 zł
Programowanie w języku R. Analiza danych, obliczenia, symulacje. 75,24 zł 79,00 zł
Sieci przemysłowe Profibus DP, ProfiNet, AS-i i EGD przykłady zastosowań. 94,29 zł 99,00 zł
Typografia typowej książki 33,24 zł 34,90 zł
Zastosowania metod sztucznej intelig.w inży- nierii produkcji 52,38 zł 55,00 zł
Architektura oprogr.w praktyce.Inż.oprogramowania 112,38 zł 118,00 zł
Naucz się Acces 2000 14,29 zł 15,00 zł
CSS Kaskadowe Arkusze Stylów.Kurs Podstawowy 44,76 zł 47,00 zł
Flash 4 w praktyce 37,14 zł 39,00 zł
Easy CD Creator Nagrywanie płyt CD.ćwiczenia 9,52 zł 10,00 zł
Visual Basic. Net encyklopedia 56,19 zł 59,00 zł
Zastosowanie progr.NAP2 do obl.układów elektrycznych. 7,62 zł 8,00 zł
Komputerowo wspom.proj.systemówantropotechnicznych. 26,67 zł 28,00 zł
Algebraiczne aspekty kryptografii 36,19 zł 38,00 zł
Wariaci rządzą domem wariatów 33,33 zł 35,00 zł
Cisco Secure PIX Firewwalls 45,71 zł 48,00 zł
Usługi WWW.Bezpieczeństwo 42,86 zł 45,00 zł
Teoria układów cyfrowych. Tom 2. Układy sekwencyjne 51,00 zł 53,55 zł
HTML 4. Vademecum profesjonalisty wyd.2 119,05 zł 125,00 zł
Testowanie systemów obiektowych - modele, wzorce i narzędzia 152,38 zł 160,00 zł
Poznaj SQL w 10 minut 31,43 zł 33,00 zł
Adobe Premiere 6 w 12 lekcjach 62,86 zł 66,00 zł
WML i WML Script kurs podstawowy 52,38 zł 55,00 zł
Windows 2000 serwer 65,71 zł 69,00 zł
Hack Wars-Na tropie Hacerów T-1 78,10 zł 82,00 zł
MS Windows 2000.ćwiczenia praktyczne 8,57 zł 9,00 zł
Sztuka programowania tom 4,zeszyt 2.Generowanie wszystkich krotek i permutacji 33,33 zł 35,00 zł
Język VHDL 80,95 zł 85,00 zł
Wprowadzenie do OpenGL 31,43 zł 33,00 zł
Podstawy języka C++ -ćwiczeniai rozwiązania. 49,52 zł 52,00 zł
Paint Shop Pro 9 15,24 zł 16,00 zł
Delphi 6 dla każdego 65,71 zł 69,00 zł
Mathernatica.Programowanie i zastosowania 20,95 zł 22,00 zł
Oracle łatwiejsze niż przypuszczasz 26,67 zł 28,00 zł
SendMail 119,05 zł 125,00 zł
PHP 3.Internetowe aplikacje bazodanowe 65,71 zł 69,00 zł
Implementacja systemów baz danych 66,67 zł 70,00 zł
Naucz się Acces 2002 14,29 zł 15,00 zł
E-senior. Poradnik świadomego użytkownika internetu. 23,71 zł 24,90 zł
Buduję swoją pierwszą drukarkę3D. 75,24 zł 79,00 zł
Programowanie jakie to proste. Dla dzieci. 57,05 zł 59,90 zł
Efektywne zarządzanie czasem. Jak wykorzystać Microsoft Outlook do zorganizowania pracy i życia osobistego. 56,00 zł 58,80 zł
Mind mapping z komputerem. Uporządkuj swoje myśli. 38,00 zł 39,90 zł

marketing, zarządzanie (57)

Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek 35,24 zł 37,00 zł
100 sekretów mistrza sprzedaży 23,71 zł 24,90 zł
Zero ograniczeń. Sekret osiągnięcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze światem 37,14 zł 39,00 zł
Strategia reklamy marki, produktów i usług wyd.2 35,24 zł 37,00 zł
Twoja e-platforma. Jak się wybić w świecie pełnym zgiełku 38,00 zł 39,90 zł
Jak sprzedawać gdy nikt nie kupuje. I jak sprzedawać więcej kiedy już zaczną 38,00 zł 39,90 zł
Testy A/B. Od kliknięcia do klienta 38,00 zł 39,90 zł
Neuromarketing 2.0. Wygraj wojnę o umysł klienta 38,00 zł 39,90 zł
Proaktywny telemarketing 35,24 zł 37,00 zł
Lojalność konsumenta. Jak budować trwałe relacje z klientem 37,14 zł 39,00 zł
Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają 37,14 zł 39,00 zł
E-konsument w Europie. Komparatywna analiza zachowań 33,24 zł 34,90 zł
Badania operacyjne wyd.6 27,62 zł 29,00 zł
Lubię to! Potęga marketingu szeptanego na Facebooku 37,14 zł 39,00 zł
Co Cię blokuje? Uwolnij swój potencjał 38,00 zł 39,90 zł
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie wyd.2 38,00 zł 39,90 zł
Sprzedaż, zarządzanie i efektywność osobista w 101 prakt.przyk 51,43 zł 54,00 zł
Cząstki przyciągania. Jak budować niestandardowe kampanie reklamowe 84,76 zł 89,00 zł
Social media to ściema 37,14 zł 39,00 zł
Google Analytics dla marketingowców 38,00 zł 39,90 zł
Marketing wielkich możliwości. Jak sprzedawać więcej w szumie informacyjnym 33,24 zł 34,90 zł
E-mail marketing. 10 wykładów o skutecznej promocji w sieci 33,24 zł 34,90 zł
Marketing analityczny. Piętnaście wskaźników, które powinien znać każdy marketer 46,67 zł 49,00 zł
Lean dla bystrzaków. Wydanie II 46,67 zł 49,00 zł
Lider sprzedaży.Jak angażować handlowców w aktywną sprzedaż 66,57 zł 69,90 zł
Świadomy telemarketing. Interaktywne narzędzie dla telemarketerów i menedżerów call center 38,00 zł 39,90 zł
Strategiczny brand marketing. Praktyczny przewodnik skutecznego marketingu dla menedżerów i nie tylko 42,76 zł 44,90 zł
Lean Customer Development. Twórz produkty, po które klienci będą ustawiać się w kolejkach 38,00 zł 39,90 zł
Zakamarki marki. Rzeczy o których mogłeś nie wiedzieć, zapomnieć lub pominąć podczas budowania swojej marki 37,14 zł 39,00 zł
Jak zarabiać w mediach społecznościowych. Rozwijaj firmę. 38,00 zł 39,90 zł
Szlachetny cel. Jak opowiadać historie, które przyniosą darowizny 28,48 zł 29,90 zł
Photoshop dla e-commerce i social media 46,67 zł 49,00 zł
Podstawy marketingu w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym 21,90 zł 23,00 zł
Content marketing po polsku. Jak przyciągnąć klientów 42,76 zł 44,90 zł
Marketing. Teoria pragmatyczna 42,86 zł 45,00 zł
Mistrz sprzedaży wyd.3 rozsz. 46,67 zł 49,00 zł
Godzina dziennie z mobile marketingiem 65,71 zł 69,00 zł
Marketing na rynkach międzynarodowych 33,33 zł 35,00 zł
Bądź pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym 33,24 zł 34,90 zł
Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku 94,29 zł 99,00 zł
Twoja firma w social mediach.Podręcznik marketingu internetow 35,24 zł 37,00 zł
Bądź pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym 27,62 zł 29,00 zł
E-m@il marketing.10 wykładów oskutecznej promocji w sieci. 33,24 zł 34,90 zł
Google Analytics dla marketingowców. 38,00 zł 39,90 zł
Zarządzanie kryzysem w social media 38,00 zł 39,90 zł
140 sekretów mistrza sprzedaży 33,24 zł 34,90 zł
Tajniki Konwersji. Jak zmienić potencjalnego klienta w zadowolonego nabywcę 38,00 zł 39,90 zł
Kreatywność i nienawiść. Twórz jak ludzie sukcesu 25,71 zł 27,00 zł
Content Marketing i socjal media. Jak przyciągnąć klientów. 56,19 zł 59,00 zł
Bibliotekarstwo szkolne T-1. Organizacja biblioteki 35,00 zł 36,75 zł
Bibliotekarstwo szkolne T-2. Praca pedagogiczna biblioteki 35,00 zł 36,75 zł
Twoja firma w social mediach. Podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wydanie II 38,00 zł 39,90 zł
Strategiczny brand marketing. Praktyczny poradnik skutecznego marketingu dla menedżerów i nie tylko. Wydanie II poszerzone 52,29 zł 54,90 zł
E-mail marketing oswojony. Teori, praktyka, prawda 37,14 zł 39,00 zł
Ogilvy o reklamie w epoce cyfrowej. 75,24 zł 79,00 zł
Lean dla bystrzaków. wwydanie 2. 46,67 zł 49,00 zł
Bądź pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym. 27,62 zł 29,00 zł

prawo jazdy (128)

Karta rowerowa 1/2 11,43 zł 12,00 zł
Symulatory jazdy samochodem 41,90 zł 44,00 zł
Prawo jazdy dla każdego kat. D 23,81 zł 25,00 zł
Podręcznik kierowcy kategorii CD 2011 Kram 15,24 zł 16,00 zł
Karta rowerowa 2/2 CD testy 4,88 zł 6,00 zł
Nalepka magnetyczna odblaskowa "L"duża IMAGE. 26,02 zł 32,00 zł
Nalepka magnet.Jazda doszkalająca 17,07 zł 21,00 zł
Nalepka Magnetyczna"Zachowaj odstęp" 16,26 zł 20,00 zł
Nalepka magnetyczna NAUKA JAZDY 110x600 mm 26,02 zł 32,00 zł
Podręcznik motorowerzysty.Młodszego brata motocyklisty 14,29 zł 15,00 zł
Podręcznik motorowerzysty młodszego brata motocyklisty 6,67 zł 7,00 zł
Pytania testowe C cz.specjalistyczna Liwona 15,24 zł 16,00 zł
Książka ewidencji wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia 12,20 zł 15,00 zł
Technika jazdy quadem. Ilustrowany poradnik 45,00 zł 47,25 zł
Karta rowerowa. Moje pierwsze prawo jazdy 8,57 zł 9,00 zł
Kierowca doskonały CD 1/2 e-podręcznik 2018 31,43 zł 33,00 zł
Prawo jazdy dla każdego kat.C Liwona 20,95 zł 22,00 zł
Kwalifikacja wstępna C i D 46,67 zł 49,00 zł
Podręcznik kierowcy dla Polaków kierujących pojazdami w Wielkiej Brytanii.KRAM 1,90 zł 2,00 zł
Prawo jazdy kat. AM 1/2 Czterokołowce lekkie, motorowery i quady 30,48 zł 32,00 zł
Prawo jazdy dla każdego kat. A, B i T /Liwona/ 23,81 zł 25,00 zł
Technika jazdy motocyklem. Ilustrowany poradnik 40,00 zł 42,00 zł
Motocyklista doskonały A 1/2 e-podręcznik 28,57 zł 30,00 zł
Baza pytań testowych kat.B 28,57 zł 30,00 zł
Kierowca doskonały kat.CD 2/2 PWPW-płytka 2018 4,07 zł 5,01 zł
Podręcznik kierowcy kat.T 38,10 zł 40,00 zł
Podręcznik kierowcy kat.T + płyta 38,10 zł 40,00 zł
Podręcznik kierowcy kat. T 0,81 zł 1,00 zł
Kod dostępu Kat.CD do oprogramowania e -learning/e-podręcznik 35,77 zł 44,00 zł
Naklejka magnes "L"15x15 16,26 zł 20,00 zł
Dziennik Zajęć. 16,26 zł 20,00 zł
Vademecum kierowcy zawodowego 2013 Liwona 27,62 zł 29,00 zł
Kamizelka dla instruktora 54,47 zł 67,00 zł
Kod dostępu Kat.B dla klienta indywidualnego 56,91 zł 70,00 zł
Naklejka magnes "L"30x30 20,33 zł 25,00 zł
Kamizelka ze znakiem "L" 48,78 zł 60,00 zł
Naklejka samoprzylepna "L"15x15 10,57 zł 13,00 zł
Naklejka samoprzylepna 30x30 /Liwona/ 16,26 zł 20,00 zł
Kod dostępu Kat.B do oprogramowania e-learning e-podręcznik 35,77 zł 44,00 zł
Samouczek dla kierowców. Pierwszeństwo przejazdu 14,29 zł 15,00 zł
Lusterko wewnętrzne 22,76 zł 28,00 zł
Motocyklista doskonały kat. A 2/2 PWPW płytka 4,07 zł 5,01 zł
Naklejka ZIELONY LISTEK 1,63 zł 2,00 zł
ECO driving w szkoleniu, na egzaminie, w codziennej jeździe 19,05 zł 20,00 zł
Autokarem po Europie. Ilustrowany poradnik dla kierowców 36,10 zł 37,91 zł
Nalepka magnet.yczna "L" mała 13,82 zł 17,00 zł
Podręczny kodeks drogowy 2016r./IMAGE/ 23,81 zł 25,00 zł
Budowa i obsługa samochodu B +zasady i zakres egz.teoretycz. 8,57 zł 9,00 zł
Uzupełnienie do kwalifikacji wstępnej. Szkolenie okresowe 33,33 zł 35,00 zł
Zestaw płytek.Manewry zadania egzaminacyjne 16,18 zł 19,90 zł
Zestaw płytek.Obsługa zadania egzaminacyjne 16,18 zł 19,90 zł
Kierowca doskonały B 1/2 e-podręcznik 2018 28,57 zł 30,00 zł
Kierowca doskonały kat. B 2/2 PWPW - płytka 8,13 zł 10,00 zł
Tablica L podśw.nierdzewna.PW KARAT 207,32 zł 255,00 zł
Tablica L na dach ALUMINIOWA Liwona 130,08 zł 160,00 zł
Praktyczne rady do egzaminu państwowego kat.B 20,95 zł 22,00 zł
Kod dostępu Kat.A do oprogramowania e-learning e-podręcznik 35,77 zł 44,00 zł
Praktyczna nauka jazdy kat.B Technika kierowania samochodem 26,67 zł 28,00 zł
Pomocnik instruktora 48,57 zł 51,00 zł
Arkusz egzaminu praktycznego 12,20 zł 15,00 zł
Kompetencje instruktora doskonalenia techniki jazdy. 37,14 zł 39,00 zł
Taryfikator mandatów i punktów karnych - spirala, stan prawny 1/04/2014 18,95 zł 19,90 zł
Kodeks drogowy z komentarzem/Liwona/ 142,86 zł 150,00 zł
Metodyka nauczania. Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy 13,33 zł 14,00 zł
Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem 94,29 zł 99,00 zł
Książka ewidencji osób szkolonych 12,20 zł 15,00 zł
Zestaw łączności (samochód-motocykl) 235,77 zł 290,00 zł
e-Prawo Drogowe na 1 stanowisko 80,49 zł 99,00 zł
Film-DVD Nr 08 Pierwsza pomoc przedlekarska w wypadkach drogowych 53,66 zł 66,00 zł
Teka B 28,57 zł 30,00 zł
Naklejka samoprzylepna "L"-duża 12,20 zł 15,00 zł
Teka B, CD-rom 1,63 zł 2,00 zł
Kwalifikacja wstępna C.EKZ.Materiały szkoleniowe. 428,57 zł 450,00 zł
Podręcznik kat. B 1/2 2014 Liwona. Nauka Jazdy 25,71 zł 27,00 zł
Umowa z kursantem 14,63 zł 18,00 zł
Film-DVD Nr 23 Znaki nakazu - znaki informacyjne 48,78 zł 60,00 zł
30 (od)jechanych godzin, czyli jak przeżyć naukę jazdy 28,48 zł 29,90 zł
Film-DVD Nr 04 Znaki zakazu 38,21 zł 47,00 zł
Szkolenie okresowe C.EKZ.Materiały szkoleniowe. 72,38 zł 76,00 zł
Karta przeprowadzonych zajęć A5 12,20 zł 15,00 zł
Uczę jeździć samochodem 35,24 zł 37,00 zł
EKZ. Kwalifikacja wstępna C. Przyśpieszona 380,95 zł 400,00 zł
Zestaw wypadek drogowy - pierwsza pomoc/kpl./ 85,71 zł 90,00 zł
Testy ABCDT-język angielski 36,59 zł 45,01 zł
Ustawa o kierujacych pojazdamiStan prawny 23/01/2016 14,29 zł 15,00 zł
EKZ.Szkolenie okresowe D 72,38 zł 76,00 zł
Film-DVD Nr.31 Egzamin D. Plac manewrowy 53,66 zł 66,00 zł
Kwalifikacja wstępna D.EKZ.Materiały szkoleniowe. 428,57 zł 450,00 zł
OSK Egzamin wewnętrzny. Licencja 1 stanowisko 365,85 zł 450,00 zł
OSK Egzamin wewnętrzny. Licencja 10 stanowisk 609,76 zł 750,00 zł
Karta przeprowadzonych zajęć A5 12,20 zł 15,00 zł
Karta przeprowadzonych zajęć A5 9,76 zł 12,00 zł
Film-Egzamin praktyczny B, plac manewrowy-realne egzamin w ruchu drogowym. 40,65 zł 50,00 zł
Jak to przejechać ?,czyli jazdana skrzyżowaniach. 9,52 zł 10,00 zł
Podręcznik kat. B 1/2 2014 Liwona. Nauka Jazdy 25,71 zł 27,00 zł
Testy kat. B 2/2 2014 Liwona PWPW. Nauka Jazdy 2,44 zł 3,00 zł
Tablica L na dach PLEXI/Liwona/ 227,64 zł 280,00 zł
Pytania testowe A,C,D,T cz.podstawowa. Liwona 24,76 zł 26,00 zł
Pytania testowe D cz.specjalistyczna Liwona 15,24 zł 16,00 zł
Prawo jazdy kat. AM 2/2 DVD Liwona Czterokołowce lekkie, motorowery i quady 1,63 zł 2,00 zł
Prawo jazdy kat. A, A1, A2 Liwona. Podręcznik 18,10 zł 19,00 zł
Prawo jazdy kat. AM Czterokołowce lekkie, motorowery i quady 19,05 zł 20,00 zł
Nalepka magnetyczna "Uwaga motocyklista z przodu" 15,45 zł 19,00 zł
Egzamin praktyczny - rażące naruszenia 53,66 zł 66,00 zł
Film-DVD Egzamin Praktyczny Kategoria C 53,66 zł 66,00 zł
Tyczka do pachołka. 8,94 zł 11,00 zł
Kierowca doskonały. Testy kategoraia B. Płyta solo CD. 20,33 zł 25,00 zł
Naklejka samoprzylepna "L"-duża 12,20 zł 15,00 zł
ADR Pytania-kod dostępu 14 dniowy 32,52 zł 40,00 zł
Film DVD Egzamin praktyczny kategoria D 53,66 zł 66,00 zł
Film DVD Egzamin praktyczny kategorii C+E 53,66 zł 66,00 zł
Film DVD Egzamin praktyczny kategoria C 53,66 zł 66,00 zł
Film DVD Egzamin praktyczny kategoria C 53,66 zł 66,00 zł
Tyczka do pachołka. 8,94 zł 11,00 zł
Pachołek PCV U 23c.wys.500 33,33 zł 41,00 zł
Znaki drogowe-18 plansz 171,43 zł 180,00 zł
Licencja aktualizacyjna programu E-WYKŁADY 100,00 zł 123,00 zł
Licencja.Egzamin wew.OSK-2015-wersja 1 stanowisko/12 m-cy 23,58 zł 29,00 zł
e-Prawo Drogowe na 1 stanowisko 80,49 zł 99,00 zł
Testy ABCDT-język angielski 36,59 zł 45,01 zł
Film-DVD Nr.03 Znaki ostrzegawcze 48,78 zł 60,00 zł
Film-DVD Nr 24 Znaki poziome kierunku i miejscowości 48,78 zł 60,00 zł
Metodyka nauczania dla wykładowców i instruktorów nauki jazdy 42,86 zł 45,00 zł
Film-DVD Nr 04 Znaki zakazu 48,78 zł 60,00 zł
Testy na prawo jazdy kategorii ABCDT, język niemiecki 36,59 zł 45,00 zł
Kompetencje instruktora doskonalenia techniki jazdy. 37,14 zł 39,00 zł
Umowa z kursantem 11,30 zł 13,90 zł
Zestaw plansz.Zasady bezpiecznego kierowania pojazdem. 121,95 zł 150,00 zł
Sklep internetowy Shoper.pl