CENNIK

Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

architektura (105)

Ogrody. Historia architektury i sztuki ogrodowej (wyd.II porawione i uzupełnione) 28,57 zł 30,00 zł
Łódzkie budynki 1945-1970 47,52 zł 49,90 zł
LIW miasto i zamek 8,57 zł 9,00 zł
Łódzkie murale. Niedoceniona grafika użytkowa PRL-u 57,05 zł 59,90 zł
Zarys historii architektury db2. Podręcznik dla technikum 33,33 zł 35,00 zł
Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa T-1 57,05 zł 59,90 zł
Mniej znaczy więcej. Perły polskiej architektury modernistycznej 57,05 zł 59,90 zł
Architektura klasztorów na Śląsku Cieszyńskim i w Księstwie Opawskim do 1939 roku 41,00 zł 43,05 zł
Proces inwestycyjny. Studium przypadku 23,81 zł 25,00 zł
Kultura przestrzeni gminy 33,33 zł 35,00 zł
Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią 33,33 zł 35,00 zł
Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast 41,90 zł 44,00 zł
Analiza uwarunkowań środowiskowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy Cegłów 24,76 zł 26,00 zł
Drewno i architektura. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce 84,76 zł 89,00 zł
Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem 61,90 zł 65,00 zł
Historia Architektury Europejskiej 94,29 zł 99,00 zł
Kształtowanie architektury poprzez zmianę rozwiązań budowlanych 63,81 zł 67,00 zł
Zastosowanie roślin pnących i okrywowych w architekturze krajobrazu 33,33 zł 35,00 zł
Architektura sakralna regionu Podhala. Tradycja i nowoczesność 20,00 zł 21,00 zł
Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa T.2 66,57 zł 69,90 zł
Architektura okupowanej Łodzi. Niemieckie plany przebudowy miasta 66,57 zł 69,90 zł
Budynek inteligentny. Tom I. Potrzeby użytkownika a standard budynku inteligentnego. 56,00 zł 58,80 zł
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 90,48 zł 95,00 zł
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz. 1 36,19 zł 38,00 zł
Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne 94,29 zł 99,00 zł
Centralny Okręg Przemysł.1936-1939. Architektura i urbanistyka 95,14 zł 99,90 zł
Podstawy architektury krajobrazu. Cz.II 32,38 zł 34,00 zł
Podstawy architektury krajobrazu. Cz.I 32,38 zł 34,00 zł
Kształcenie architektów na Górnym Śląsku na tle ewolucji koncepcji edukacji architektonicznej 23,00 zł 24,15 zł
Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym 56,19 zł 59,00 zł
Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej 1918–1939. Funkcja 85,62 zł 89,90 zł
LEKSYKON ZABYTKÓW ARCHITEKTURY LUBELSZCZYZNY I PODKARPACIA 103,81 zł 109,00 zł
Leksykon zabytków architektury Małopolski 103,81 zł 109,00 zł
Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego 72,38 zł 76,00 zł
Osiedle mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta 23,81 zł 25,00 zł
Budynek inteligentny T-2 w.3. Podstawowe systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych. 26,00 zł 27,30 zł
Perspektywa wykresowa dla architektów 46,67 zł 49,00 zł
Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodar.wodami 33,33 zł 35,00 zł
Wieś i miasteczko 84,76 zł 89,00 zł
VADEMECUM PROJEKTANTA tom 1. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych 120,00 zł 126,00 zł
Architektura. Style i detale. Arkady 65,71 zł 69,00 zł
Współczesna architektura proekologiczna 46,67 zł 49,00 zł
Jak czytać kościoły. Krótki kurs architektury chrześcijańskiej 37,14 zł 39,00 zł
Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu wyd.3 57,14 zł 60,00 zł
Mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej obraz ewolucji idei 49,05 zł 51,50 zł
Jak czytać architekturę. Najważniejsze informacje o stylach i detalach 37,14 zł 39,00 zł
Architektura krajobrazu dla każdego 80,00 zł 84,00 zł
Teoria i praktyka planowania przestrzennego. Urbanistyka Europy 84,76 zł 89,00 zł
HISTORIA ARCHITEKTURY 113,33 zł 119,00 zł
Zawód-architekt.O etyce zawodowej i moralności architektury 36,19 zł 38,00 zł
Architecture and urban planning for contemporary industry. 49,00 zł 51,45 zł
Metody poszukiwania rozwiązań w projektowaniu architektonicznym. 14,00 zł 14,70 zł
Podstawy rysunku architektonicznego i krajobrazowego 65,71 zł 69,00 zł
BUILDING CONSTRUCTION 152,38 zł 160,00 zł
Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych konstrukcji drewnianych 56,19 zł 59,00 zł
Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej 1918-1939. Forma i styl 85,62 zł 89,90 zł
Architektura ziemi. Tradycja i współczesność 43,81 zł 46,00 zł
Architektura. Przewodnik po stylach. Wyd. 3 28,48 zł 29,90 zł
Detale projektowe dla architektów 152,38 zł 160,00 zł
Problemy architektury polskiej.Schematy planów bud.mieszkal. 15,24 zł 16,00 zł
Projektowanie architektoniczne. Wprowadzenie do zawodu architekta 35,24 zł 37,00 zł
Renowacja elementów architektury 84,76 zł 89,00 zł
Rośliny ozdobne cz.2.w architekturze krajobrazu.Podręcznik 42,86 zł 45,00 zł
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz.2. Podręcznik 44,29 zł 46,50 zł
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz.5 27,62 zł 29,00 zł
Technik architektury krajobrazu z-1 Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego 23,81 zł 25,00 zł
Technik architektury krajobrazu z-3 Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego 23,81 zł 25,00 zł
Technik architektury krajobrazu zeszyt 3 Zbiór zad.przygot.do egz.zaw. 23,81 zł 25,00 zł
Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast 46,67 zł 49,00 zł
Typologia zabudowy wielorodzinnej. Teoria, dydaktyka, praktyka. 35,00 zł 36,75 zł
Mieszkać w mieście. Tom 1. Sprawy mieszkaniowe 32,00 zł 33,60 zł
Mieszkać w mieście. Tom 2. Wyzwania współczesności 25,00 zł 26,25 zł
Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka 46,67 zł 49,00 zł
Mieszkać w mieście. Tom 2. Wyzwania współczesności 25,00 zł 26,25 zł
Mieszkać w mieście. Tom 1. Sprawy mieszkaniowe 32,00 zł 33,60 zł
Drzewo w krajobrazie kulturowym 33,33 zł 35,00 zł
AutoCAD w architekturze krajobrazu 38,10 zł 40,00 zł
Potrzeby osób starszych w obiektach z funkcją opieki. Wytyczne do projektowania. 23,05 zł 24,20 zł
Krajobraz w planowaniu przestrzennym 26,67 zł 28,00 zł
Gospodarka nieruchomościami w planowaniu przestrzennym 24,76 zł 26,00 zł
Projektowanie urbanistyczne na kierunku Gospodarka Przestrzenna 30,48 zł 32,00 zł
Rola badań przyrodniczych i społecznych w racjonalnym gospodarowaniu przestrzenią 26,67 zł 28,00 zł
Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią 36,19 zł 38,00 zł
Teoria i praktyka iluminacji obiektów 55,24 zł 58,00 zł
ELEMENTY NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY. Pojmowanie współczesnych budynków 84,76 zł 89,00 zł
Zrównoważona rewitalizacja terenów zdegradowanych 42,86 zł 45,00 zł
Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych... 48,00 zł 50,40 zł
Projektowanie krajobrazu miasta 38,10 zł 40,00 zł
Architektura. Przewodnik po stylach. Wydanie III 28,48 zł 29,90 zł
Podstawy dynamiki budowli. 56,19 zł 59,00 zł
Warszawa 99 miejsc. 38,00 zł 39,90 zł
Architektura współczesna. Geneza i charakterystyka wiodących nurtów. 75,24 zł 79,00 zł
Leksykon zabytków architektury Kresów pólnocno-wschodnich. 103,81 zł 109,00 zł
LEKSYKON ZABYTKÓW ARCHITEKTURY KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH 103,81 zł 109,00 zł
Building construction. Markiewicz. 152,38 zł 160,00 zł
Moje Katowice 61,90 zł 65,00 zł
Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie konserwacji i wzmacnianiu zabytków. 56,19 zł 59,00 zł
Szkło we współczesnej architekturze. 45,00 zł 47,25 zł
Włoskie place miejskie w renesansie i baroku. Kompendium dla studentów wydziału architektury. 11,05 zł 11,60 zł
Architektura.Przewodnik po stylach. wyd.3 28,48 zł 29,90 zł
ILUSTROWANY LEKSYKON ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 65,71 zł 69,00 zł
JAK CZYTAĆ NOWOCZESNE BUDYNKI. Przyspieszony kurs wiedzy o architekturze epoki nowoczesnej 37,14 zł 39,00 zł
JAK CZYTAĆ ZAMKI. Krótki kurs wiedzy o fortyfikacjach 37,14 zł 39,00 zł
Założenia ogrodowo-parkowe we współczesnych miastach. Wybrane aspekty programowania przekształceń Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. 22,00 zł 23,10 zł
Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska 100,00 zł 105,00 zł

gazownictwo (7)

Gazownie T-1 Zarys dziejów. Zakłady Przemysłu Wielkiego Księstwa Poznańskiego 57,05 zł 59,90 zł
Gazownie T-2 Katalog. Zakłady Przemysłu Wielkiego Księstwa Poznańskiego 95,14 zł 99,90 zł
Podziemne magazyny gazu w zaniechanych kopalniach węgla. 2,86 zł 3,00 zł
Ochrona budynków przed zagrożeniem wybuchem gazu 47,62 zł 50,00 zł
Sieci i instalacje gazowe Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji 94,29 zł 99,00 zł
Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji 56,19 zł 59,00 zł
Instalowanie urządzeń gazowych. Poradnik 65,00 zł 68,25 zł

nauka zawodu (186)

Urządzenia techniczne w produkcji leśnej T.1 38,10 zł 40,00 zł
Podręcznik ilustrowania mody 56,19 zł 59,00 zł
Inwentaryzacja. Podręcznik do nauki zawodu Technik ekonomista /WsiP/ 31,24 zł 32,80 zł
Usługi turystyczne cz.1 Podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa 21,90 zł 23,00 zł
Egzamin zawodowy. Technik elektronik. Testy i zadania z rozwiązaniami 31,24 zł 32,80 zł
Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych 18,10 zł 19,00 zł
Fryzjerstwo. Ćwiczenia, pytania, testy kontrolne /10-13/ 21,81 zł 22,90 zł
Księgowość i kalkulacja 1. Podręcznik do nauki zawodu Technik ekonomista 41,71 zł 43,80 zł
Montaż maszyn i urządzeń. Technolgia WSiP 37,52 zł 39,40 zł
Kowalstwo artystyczne. Kraty, ogrodzenia, balustrady, schody 56,19 zł 59,00 zł
Informacja turystyczna cz.1 Podręcznik do nauki zawodu Technik obsługi turystycznej 47,05 zł 49,40 zł
Kadry i płace. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista /WSiP/ 41,71 zł 43,80 zł
Egzamin zawodowy Fryzjer /WSiP/ 32,29 zł 33,90 zł
Kowalstwo artystyczne. Bramy, drzwi, meble, akcesoria. Arkady 56,19 zł 59,00 zł
Budowa i obsługa wciągników. 31,43 zł 33,00 zł
Jestem kierowcą wózka jezdniowego napędzanego wyd.3 poprawione 20,95 zł 22,00 zł
Operator maszyn do robót drogowych Kabe 67,62 zł 71,00 zł
Fryzjerstwo.Ćw.pyt.testy(6-9) 6,67 zł 7,00 zł
ABC magazyniera. 29,52 zł 31,00 zł
Mechanik silników spalinowych.Technologia WSiP 44,00 zł 46,20 zł
Hakowy - materiał dydaktyczny 17,14 zł 18,00 zł
Operator narzędzi udarowych ręcznych wszystkie rodzaje zasilania 19,05 zł 20,00 zł
Operator ręcznych maszyn do robót drogowych 29,52 zł 31,00 zł
Zawiesia dźwignic.Budowa i eksploatacja 30,48 zł 32,00 zł
Posadzkarz 24,76 zł 26,00 zł
Betoniarz 18,10 zł 19,00 zł
Poradnik pedagogiczny dla kandydatów na nauczycieli 44,76 zł 47,00 zł
Operator koparko-ładowarki.Liwona 17,14 zł 18,00 zł
Żurawie przeładunkowe typu HDS 18,10 zł 19,00 zł
Egzamin zawodowy. Technik usług kosmetycznych 26,67 zł 28,00 zł
Pracownik biura rachunkowego 12,72 zł 13,36 zł
Usługi turystyczne cz.2 Podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa 29,52 zł 31,00 zł
Emulgatory WNT 23,00 zł 24,15 zł
Technologia gastronomiczna z obsługą gości cz.3 Podręcznik do nauki zawodu 24,76 zł 26,00 zł
Księgowość i kalkulacja cz. 2 Podręcznik do nauki zawodu Technik ekonomista 36,48 zł 38,30 zł
Kasjer 12,72 zł 13,36 zł
Pracownik call center 12,72 zł 13,36 zł
Sprawozdawczość i analiza finansowa. Podręcznik do nauki zawodu Technik ekonomista 31,24 zł 32,80 zł
Informacja turystyczna cz. 2 Podręcznik do nauki zawodu Technik obsługi turystycznej 36,48 zł 38,30 zł
Egzamin zawodowy Technik hotelarstwa / WSiP/ 32,29 zł 33,90 zł
Moda. Podręcznik projektanta 46,67 zł 49,00 zł
Vademecum Piekarza. Do nauki zawodu 100,00 zł 105,00 zł
Bezpieczeństwo pracy na wysokości 25,71 zł 27,00 zł
Podesty ruchome w pytaniach i odpowiedziach 19,05 zł 20,00 zł
Murarstwo cz.2 Podręcznik 16,19 zł 17,00 zł
Operator przecinarek do nawierzchni dróg Liwona 17,14 zł 18,00 zł
Mechanizacja ogrodnictwa T.2 56,00 zł 58,80 zł
Koki upięcia warkocze cz.2. 48,57 zł 51,00 zł
Wózki jezdniowe. Zagadnienia egzaminacyjne UDT w przykładach, pytaniach i odpowiedziach 14,29 zł 15,00 zł
Fryzjerstwo damskie 52,38 zł 55,00 zł
Dźwigi towarowe z obsługą 36,19 zł 38,00 zł
Ocena ryzyka zawodowego 25,33 zł 26,60 zł
ABC sprzedawcy.Kabe 29,52 zł 31,00 zł
Poradnik kelnera 19,05 zł 20,00 zł
Koki upięcia warkocze cz.1.Zasady i techniki 48,57 zł 51,00 zł
Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik hotelarstwa. Kwalifikacja T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 33,24 zł 34,90 zł
Mechanizacja ogrodnictwa t-1 74,76 zł 78,50 zł
Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik budownictwa. Kwalifikacja B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 33,24 zł 34,90 zł
Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik budownictwa. Betoniarz-zbrojarz. Kwalifikacja B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 33,24 zł 34,90 zł
Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik budownictwa. Murarz-tynkarz. Kwalifikacja B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 33,24 zł 34,90 zł
Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik usług kosmetycznych. Kwalifikacja A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 33,24 zł 34,90 zł
Operator spycharek w pytaniachi odpowiedziach 19,05 zł 20,00 zł
Kreowanie wizerunku we fryzjerstwie T-1. Stylizacja.Kwalifkacja A.23 39,05 zł 41,00 zł
Florystyka ślubna 76,19 zł 80,00 zł
Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy - Technik budownictwa. Kwalifikacja B.30 28,19 zł 29,60 zł
Operator pilarek w pytaniach iodpowiedziach 19,05 zł 20,00 zł
Platformy załadowcze. Budowa, obsługa i konserwacja 29,52 zł 31,00 zł
Ochrona osób i mienia. Broń palna i środki przymusu bezpośredniego 23,81 zł 25,00 zł
Brukarstwo 19,05 zł 20,00 zł
REA - Podstawy żywienia człowieka. Podstawy żywienia i higieny. Podręcznik. Technikum i szkoły policealne. Część 2 39,62 zł 41,60 zł
Piekarstwo. Receptury, normy, porady i przepisy prawne wyd.3 114,29 zł 120,00 zł
SZKOŁA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO. Zasady, praktyka, nowe programy i technologie 56,19 zł 59,00 zł
Operator wielozadaniowych nośników osprzętów w pytaniach i odpowiedziach 19,05 zł 20,00 zł
Jak sprzątać? 29,52 zł 31,00 zł
Poradnik instruktora praktycznej nauki zawodu 38,10 zł 40,00 zł
Odnawialne źródła energii. Zbiór zadań dla techników i instalatorów 56,19 zł 59,00 zł
Operator pilarki do ścinki drzew 25,71 zł 27,00 zł
Budowa i konserwacja urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych 33,33 zł 35,00 zł
Zarządzanie kolorem. Podręcznik dla grafików i projektantów 56,19 zł 59,00 zł
Kierowca-operator wózków jezdniowych napędzanych wyd.9 KaBe 27,62 zł 29,00 zł
Obrabiarki i urządzenia w stolarstwie 66,00 zł 69,30 zł
Mleczarstwo.Technika i Technologia 60,95 zł 64,00 zł
Toczenie i frezowanie 40,00 zł 42,00 zł
Encyklopedia materiałów odzieżowych 85,62 zł 89,90 zł
Praktyczne podstawy eksploatacji obrabiarek CNC z wykorzystaniem komputerowego systemu szkoleniowego MTS w pytaniach i odpowiedziach 50,48 zł 53,00 zł
Murarz. wyd. KaBe. 25,71 zł 27,00 zł
Operator walców w pytaniach i odpowiedziach 19,05 zł 20,00 zł
Wybrane prace ślusarsko-kowalskie 48,57 zł 51,00 zł
Konserwacja suwnic. 48,57 zł 51,00 zł
Podręcznik pilota wycieczek.Warsztat praktyczny 47,52 zł 49,90 zł
Wózki jezdniowe podnośnikowe. Wybrane zagadnienia dotyczące konserwacji i użytkowania 36,19 zł 38,00 zł
Egzamin kwalif.GAZOWY osób zajmuj.się ekspl.sieci i inst. 54,29 zł 57,00 zł
Konserwacja ładowarek teleskopowych. 49,52 zł 52,00 zł
Jak czytać modę. Szybki kurs interpretacji stylów 37,14 zł 39,00 zł
Wózki widłowe. Podręcznik operatora 13,33 zł 14,00 zł
Malarz-tapeciarz 19,05 zł 20,00 zł
Wiertnice poziome i horyzontalne. Budowa, eksploatacja, technologia robót 33,33 zł 35,00 zł
Suwnice 30,48 zł 32,00 zł
Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora 60,00 zł 63,00 zł
Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazu TIG 29,52 zł 31,00 zł
Kamień we współczesnym budownictwie. 36,19 zł 38,00 zł
Operator kotłów rusztowych parowych i wodnych. 28,57 zł 30,00 zł
Zbrojarz 22,86 zł 24,00 zł
Żurawie przeładunkowe.Montaż i konserwacja Kabe 53,33 zł 56,00 zł
Maszyny do robót ziemnych.ABC operatora 59,05 zł 62,00 zł
Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.12.1 44,48 zł 46,70 zł
Snycerstwo 47,52 zł 49,90 zł
Podesty ruchome wiszące. Budowa i eksploatacja 25,71 zł 27,00 zł
Obsługa dźwigów 20,95 zł 22,00 zł
Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia 30,48 zł 32,00 zł
Dźwigniki montowane na pojeździe-Hakowce i bramowce.Kabe 26,67 zł 28,00 zł
Egzamin w kieszeni. Pytania i odpowiedzi dla kandydatów na kierowców-operatorów wózków jezdniowych napędzanych 22,86 zł 24,00 zł
Żurawie przeładunkowe.Budowa i eksploatacja. 50,48 zł 53,00 zł
Żurawie samojezdne i wieżowe.Konserwacja i montaż 72,38 zł 76,00 zł
Palacz kotłów centralnego ogrzewania 33,33 zł 35,00 zł
Dekarstwo i blacharstwo budowlane. Technologia WSiP 61,05 zł 64,10 zł
Lusterko wewnętrzne 22,76 zł 28,00 zł
Metaloplastyka Techniki formowania, kucia i spajania 65,71 zł 69,00 zł
Podstawy kominiarstwa + suplement z 2012: Wentylowanie pomieszczeń 37,14 zł 39,00 zł
Podstawy poligrafii 47,81 zł 50,20 zł
Glazurnik 20,00 zł 21,00 zł
Dekarz 19,05 zł 20,00 zł
Przedstawiciel handlowy 26,67 zł 28,00 zł
Wózki paletowe,magazynowe orazpodnośniki stołowe/platformowe 28,57 zł 30,00 zł
Pytania i odpowiedzi dla kandydatów na operatorów koparekw pełnym zakresie uprawnień 32,95 zł 34,60 zł
Konserwacja dźwigów elektrycznych 56,19 zł 59,00 zł
Spawanie w osłonie gazów metodą TIG 30,48 zł 32,00 zł
Podesty ruchome masztowe samowznoszące. Budowa i eksploatacja 25,71 zł 27,00 zł
Konserwacja podestów ruchomych przejezdnych 28,57 zł 30,00 zł
Obsługa suwnic w pytaniach i odpowiedziach 20,00 zł 21,00 zł
Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw. Poradnik operatora 35,24 zł 37,00 zł
Budownictwo ogólne. Podręcznik do nauki zawodu Technik Budownictwa 43,33 zł 45,50 zł
Stolarstwo 33,33 zł 35,00 zł
Roboty podłogowe i okładzinowe. Technologia WSiP 50,00 zł 52,50 zł
Kasy fiskalne. Poradnik podatnika Kabe wyd.3 25,71 zł 27,00 zł
Ślusarstwo ogólne 55,24 zł 58,00 zł
Egzamin kwalifikacyjny do zawodu technik logistyk 6 zestawów przykładowych testów i zadań z rozwiązaniami 33,33 zł 35,00 zł
Roboty ciesielskie 20,95 zł 22,00 zł
Rysunek zawodowy dla stolarza 37,05 zł 38,90 zł
Podesty ruchome przejezdne.Budowa i eksploatacja. 30,48 zł 32,00 zł
Praktyczne podstawy mechatroniki dla techników. 28,57 zł 30,00 zł
Obsługa żurawi wieżowych 50,48 zł 53,00 zł
Obsługa i konserwacja żurawi stacjonarnych 30,48 zł 32,00 zł
Budowa suwnic i cięgników oraz ich obsługa 34,29 zł 36,00 zł
Operator żurawi samojezdnych 34,29 zł 36,00 zł
Wózki jezdniowe napędzane specjalizowane w pytaniach i odpowiedziach. 33,33 zł 35,00 zł
Stolarstwo 2. Technologia i materiałoznawstwo 37,24 zł 39,10 zł
Betoniarz 2016r. Kabe 20,00 zł 21,00 zł
Moda. Projektowanie w.3 /Arkady/ 65,71 zł 69,00 zł
Grooming. Podstawy pielęgnacji psów. 24,76 zł 26,00 zł
Urządzenia dźwignicowe - suwnice. Praktyczny poradnik do szkoleń 40,00 zł 42,00 zł
Wózki jezdniowe. Praktyczny poradnik do szkoleń. Wydanie V 40,00 zł 42,00 zł
Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji GAZOWYCH 47,62 zł 50,00 zł
Odroczony rozrost 80,00 zł 84,00 zł
Obsługa kelnerska. Klasa mistrzowska 57,14 zł 60,00 zł
Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi. Podręcznik do nauki zawodu 43,71 zł 45,90 zł
Murarstwo cz.1 Podręcznik 30,48 zł 32,00 zł
Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi. Ćwiczenia, pytania, testy kontrolne z działów 1-5 23,71 zł 24,90 zł
Technologia gastronomiczna cz.1 Podręcznik do nauki zawodu 23,81 zł 25,00 zł
Vademecum Kucharz & Gastronom 157,14 zł 165,00 zł
Operator koparko - ładowarki opracowanie 20,00 zł 21,00 zł
Operator ładowarek jednonaczyniowych 20,00 zł 21,00 zł
Technika biurowa.Pracownia ekonomiczna cz.1 22,86 zł 24,00 zł
Wózki jezdniowe.Zagadnienia egzaminacyjne UDT w przykładach, pytaniach i odpowiedziach 7,62 zł 8,00 zł
Technologia tworzyw drzewnych cz.2 Wykończanie powierzchni 49,52 zł 52,00 zł
Pracownik na stanowisku robotniczym. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bhp 20,00 zł 21,00 zł
PODRĘCZNIK CERAMIKA 56,19 zł 59,00 zł
Kosy spalinowe. Bezpieczna obsługa 18,10 zł 19,00 zł
Zawiesia dźwignic. Budowa i obsługa 24,00 zł 25,20 zł
Kurs księgowości komputerowej. Sage Symfonia 2015 + płyta CD 51,43 zł 54,00 zł
Księga zaleceń i uwag społecznego inspektora pracy 18,10 zł 19,00 zł
Murarz 18,10 zł 19,00 zł
Podesty ruchome wiszące. Budowa i eksploatacja 30,48 zł 32,00 zł
Koki upięcia warkocze DVD krok po kroku. Szkoleniowe. 65,04 zł 80,00 zł
Koki upięcia warkocze. Zasady i techniki cz.2 52,38 zł 55,00 zł
Malarz tapeciarz. Kabe 20,95 zł 22,00 zł
Podesty ruchome masztowe samowznoszące. Budowa i eksploatacja. 25,71 zł 27,00 zł
Stolarstwo. wyd. KaBe 33,33 zł 35,00 zł
Kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych. Buczek. 34,29 zł 36,00 zł
Palownice i kafary. Budowa, eksploatacja, technologia robót. KaBe 29,52 zł 31,00 zł
Obsługa dźwigów. 2017 23,81 zł 25,00 zł
Wózki jezdniowe w.6.Praktycznyporadnik do szkoleń 40,00 zł 42,00 zł
Stolarstwo cz.1.Technologia. WSiP. 51,05 zł 53,60 zł
Przewodnik dla stolarzy. 46,67 zł 49,00 zł
Budowa i obsługa wciągników. 31,43 zł 33,00 zł
Stolarstwo cz.1.Technologia 51,05 zł 53,60 zł

poradniki (165)

ART DECO. Przewodnik dla kolekcjonerów /Arkady/ 84,76 zł 89,00 zł
Wybieg bez tajemnic 52,29 zł 54,90 zł
Brzdącu, śpij słodko! Spraw, by Twoje dziecko przesypiało całe noce 23,71 zł 24,90 zł
Przygody Kosmatka kilkulatka. Poradnik odpowiedzialnego rodzica 26,57 zł 27,90 zł
Poradnik dla właścicieli lasów prywatnych 128,57 zł 135,00 zł
Superdieta Rx czyli 14 najzdrowszych produktów. 12,38 zł 13,00 zł
Pracuj z głową! Spraw, by Twoja praca stała się łatwa, lekka i przyjemna 31,33 zł 32,90 zł
Nadgodziny są do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei 37,14 zł 39,00 zł
Rozważania o szkole 8,57 zł 9,00 zł
Jak zostać tancerzem. Wszystko, co należy wiedzieć, żeby odnieść sukces 56,19 zł 59,00 zł
Zapytaj mamę! Przyspieszony kurs samodzielności. 27,62 zł 29,00 zł
Sześć pikseli oddalenia. Zarabiaj dzięki sieci Web 2.0 37,14 zł 39,00 zł
Co każda kobieta powinna wiedzieć o... ojcu swego dziecka. Poradnik nowoczesnej matki 25,71 zł 27,00 zł
Przewodnik po Polsce. Podziemne trasy turystyczne 38,00 zł 39,90 zł
Nić porozumienia. Jak rozmawiać z nastolatkiem 25,71 zł 27,00 zł
Nasz uroczy aniołek. Wychowanie grzecznego dziecka 22,86 zł 24,00 zł
Grzeczne dziewczynki nie dostają tego, czego chcą 33,24 zł 34,90 zł
Kawa czy herbata? 12,38 zł 13,00 zł
Sprężarki przewoźne. Poradnik dla operatora 37,14 zł 39,00 zł
Poradnik. Ochrona środowiska w gospodarce gminy. Instalacje - technologie - prawo 64,76 zł 68,00 zł
Iglaki w ogrodzie. Katalog roślin i poradnik. MULTICO. 45,71 zł 48,00 zł
Balkony! Piękne ogrody 18,95 zł 19,90 zł
Jak to napisać? 40,95 zł 43,00 zł
Wychowawcze czary-mary. Odzyskaj spokój w domu i ciesz się z posiadania dziecka 35,24 zł 37,00 zł
100 rad dla rodziców małego alergika. Vademecum dla rodziców 5,71 zł 6,00 zł
Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach 36,10 zł 37,90 zł
Podatki zarys problematyki 11,43 zł 12,00 zł
Praktyczny poradnik kontrolera 1,90 zł 2,00 zł
Od przedstawiciela handlowego do prezesa spółki giełdowej 44,76 zł 47,00 zł
Betoniarki. Poradnik operatora KaBe 33,33 zł 35,00 zł
Wiązanie krawatów wyd.2 18,95 zł 19,90 zł
Naucz ich jak mają Cię traktować! Wydanie II rozszerzon 38,00 zł 39,90 zł
Mistrz ciętej riposty 18,10 zł 19,00 zł
Regeneracja studni 83,81 zł 88,00 zł
Projekty inwestycyjne 23,81 zł 25,00 zł
Zapytaj Tatę! Przyśpieszony kurs samodzielności 23,71 zł 24,90 zł
Jak zakwestionować wysoki rachunek telefoniczny 29,52 zł 31,00 zł
Licencja na zaliczanie. Dowiedz się, jak zdać każdy egzamin 20,86 zł 21,90 zł
Ciąża dla bystrzaków wyd.3 38,00 zł 39,90 zł
Szczęście w pojedynkę. Vademecum singla 18,95 zł 19,90 zł
Kobiety górą! Jak przetrwać w labiryncie biznesu 46,67 zł 49,00 zł
Kobiety kochają łajdaków! Jak sprawić, by się za Tobą uganiały 25,71 zł 27,00 zł
Zapytaj mamę! Przyspieszony kurs samodzielności 27,62 zł 29,00 zł
Rzuć palenie dla bystrzaków 33,24 zł 34,90 zł
Córeczka. Instrukcja obsługi dla rodziców Septem 25,71 zł 27,00 zł
Jak tłumaczyć dzieciom matematykę. Poradnik nie tylko dla rodziców 28,48 zł 29,90 zł
Wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne. Poradnik dla operatora 44,76 zł 47,00 zł
Magia słów. Jak pisać teksty, które porwą tłumy. 38,00 zł 39,90 zł
Niech Cię zauważą! Obudź w sobie charyzmę 33,24 zł 34,90 zł
Moc pewności siebie. Osiągaj zamierzone cele i poczuj siłę spełnienia 31,33 zł 32,90 zł
Technologia w e-commerce.Teoria i praktyka. Poradnik menedżera 65,71 zł 69,00 zł
Wychowanie szczeniąt dla bystrzaków. Wydanie III 38,00 zł 39,90 zł
Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Poradnik 23,81 zł 25,00 zł
Facet z jajami. Wszystko, co musisz wiedzieć na temat stawania się mężczyzną seksualnie atrakcyjnym dla kobiet 38,00 zł 39,90 zł
Wielka księga dobrych manier 38,00 zł 39,90 zł
Pojazdy samochodowe. Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych 70,00 zł 73,50 zł
O negocjacjach i negocjatorach. Poradnik praktyka 46,67 zł 49,00 zł
Ebook Platforma Moodle dla każdego nauczyciela 30,48 zł 32,00 zł
Jak dbać o włosy. Poradnik dla początkującej włosomaniaczki 35,24 zł 37,00 zł
Radzka radzi: Tobie dobrze w tym! 42,76 zł 44,90 zł
Paragon z podróży. Poradnik taniego podróżowania. 38,00 zł 39,90 zł
Fantastyczna czterdziestka! Poradnik pozytywnego życia 33,24 zł 34,90 zł
Drewno kominkowe ( wiedza i doświadczenie, czyli jak zadbać o nasze ciepło ). 26,67 zł 28,00 zł
MAŁY CERAMIK. Poradnik dla nauczycieli i rodziców 38,00 zł 39,90 zł
Korespondencja handlowa i biurowość. Wzory pism, umów i dokumentów handlowych w języku polskim, angielskim i niemieckim 29,52 zł 31,00 zł
Wypadki i choroby zawodowe - dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo 40,00 zł 42,00 zł
Jak występować i zabłysnąć 28,48 zł 29,90 zł
Wykorzystanie procesów membranowych w uzdatnianiu wody 93,33 zł 98,00 zł
Poradnik wychowawcy i kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży 44,76 zł 47,00 zł
Curriculum Vitae i listy motywacyjne 18,10 zł 19,00 zł
Czytaj dwa razy szybciej 28,48 zł 29,90 zł
Mystery method. Sekretne strategie artysty podrywu 38,00 zł 39,90 zł
Jak pisać CV i list motywacyjny. Poradnik 14,19 zł 14,90 zł
Wychowanie najtrudniejsza ze sztuk pięknych 31,33 zł 32,90 zł
Jak zrozumieć kota? 164 najważniejsze pytania i odpowiedzi 18,95 zł 19,90 zł
Schody i chodniki ruchome. Poradnik konserwatora i eksploatującego 30,48 zł 32,00 zł
Illustrowany Kucharz Krakowski 71,43 zł 75,00 zł
Trening intelektu. Wyćwicz pamięć, koncentrację i kreatywność w 31 dni 38,00 zł 39,90 zł
Zielnik i zielnikoznawstwo 38,00 zł 39,90 zł
Przebudź się! Odkryj sekret szczęścia i życia pozbawionego problemów 35,24 zł 37,00 zł
Podręczny poradnik eksploatacji oczyszczalni ścieków 20,00 zł 21,00 zł
Inteligencja finansowa.Co kryjąliczby.Przewodnik menedżera 56,19 zł 59,00 zł
Dokumentacja i ewidencja pracownicza/stan prawny 1/01/2014/ 40,00 zł 42,00 zł
Ergonomia wyd.3 50,00 zł 52,50 zł
LATA 60. XX WIEKU. SZTUKA UŻYTKOWA. Przewodnik dla kolekcjonerów 84,76 zł 89,00 zł
Zaklinaczka dzieci. Jak rozwiązywać problemy wychowawcze 38,00 zł 39,90 zł
Mężczyzna od A do Z. Poradnik o mężczyznach i kobietach! wyd.3 37,14 zł 39,00 zł
Księga związków, podrywu i seksu dla kobiet 38,00 zł 39,90 zł
Totalny model sprzedaży 38,00 zł 39,90 zł
Praktyczny poradnik dla poszukujących pracy w UE. 28,57 zł 30,00 zł
Nawigacja satelitarna w praktyce 52,95 zł 55,60 zł
BHP Poradnik dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 36,19 zł 38,00 zł
Wypadek drogowy. Pierwsza pomoc wyd.3 Poradnik ratownika Image 11,90 zł 12,50 zł
Jak uczyć się efektywnie. Metody i motywacja. Praktyczny poradnik 33,24 zł 34,90 zł
Antyki, meble zabytkowe, ilustrowany przewodnik po epokach, typach i detalach 56,19 zł 59,00 zł
Zaawansowane metody oczyszczania ścieków 81,90 zł 86,00 zł
Technika i technologia produkcji sztucznego lodu 70,48 zł 74,00 zł
Encyklopedia A-Zetka PWN 56,19 zł 59,00 zł
Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych 37,14 zł 39,00 zł
Poradnik mechanika 2014 Rea 75,24 zł 79,00 zł
Agility sport i zabawa. Poradnik opiekuna 28,48 zł 29,90 zł
Drony-teoria i praktyka.Poradnik dla kandydatów na operatorów 36,19 zł 38,00 zł
Poradnik narzędziowca w.5./WNT/ 73,33 zł 77,00 zł
Pompy i podajniki do betonu. Poradnik operatora 37,14 zł 39,00 zł
Ryby i rośliny w akwarium zimnowodnym i oczku wodnym 47,62 zł 50,00 zł
Poradnik frezera wyd.8 65,71 zł 69,00 zł
Dylematy taty.Subiektywny poradnik dla rodzica 28,49 zł 29,91 zł
Czas na dziecko. Poradnik dla dojrzałych matek 37,14 zł 39,00 zł
Szkoła Barmanów 74,29 zł 78,00 zł
Poradnik Tokarza wyd.12 zmienione 75,24 zł 79,00 zł
Homo corporaticus, czyli przewodnik przetrwania w korporacji 31,33 zł 32,90 zł
Godzina dziennie z Facebook marketingiem 65,71 zł 69,00 zł
Oprogramowanie szyte na miarę. Jak rozmawiać z klientem, który nie wie, czego chce 38,00 zł 39,90 zł
Wychowywanie zaradnych dzieci. Poradnik bez kantów 33,24 zł 34,90 zł
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieć trwałych kontaktów biznesowych 33,24 zł 34,90 zł
Elektronarzędzia, wszechstronny poradnik majsterkowicza 38,10 zł 40,00 zł
Ogrzewnictwo praktyczne Projektowanie montaz certyfikacja energetyczna eksploatacja . Wydanie II 104,76 zł 110,00 zł
Technika chłodnicza. Poradnik, tom 2 85,71 zł 90,00 zł
Technika chłodnicza. Poradnik. Tom 1 76,19 zł 80,00 zł
Technika klimatyzacyjna.Poradnik. 95,24 zł 100,00 zł
Poradnik tokarza 75,24 zł 79,00 zł
Koleje linowe i wyciągi narciarskie. Budowa i eksploatacja 50,48 zł 53,00 zł
Agregaty tynkarskie. Poradnik operatora 34,29 zł 36,00 zł
Budowa i konserwacja dźwigów hydraulicznych 33,33 zł 35,00 zł
Wentylacja dachów i stropodachów. Poradnik 64,76 zł 68,00 zł
Jak zostać fotomodelką 24,76 zł 26,00 zł
Pierwsze 100 dni z dzieckiem 4,76 zł 5,00 zł
Tylko dla dziewczyn 47,52 zł 49,90 zł
Yorkshire terrier. Poradnik hodowcy 28,48 zł 29,90 zł
Poradnik Ciesielski 40,95 zł 43,00 zł
Koń. Poradnik opiekuna. Wyd. 3 33,32 zł 34,99 zł
Od zabawy do mówienia. Poradnik dla rodziców i logopedów 18,10 zł 19,00 zł
Gołębie. Poradnik dobrego hodowcy. 28,48 zł 29,90 zł
Poradnik mechanika samochodowego 49,00 zł 51,45 zł
Recyklery, remontery, skrapiaki. Poradnik operatora 35,24 zł 37,00 zł
Siła sekretu. Praktyczny poradnik programowania przyszłości 26,57 zł 27,90 zł
Dekoracyjne postarzanie mebli, ozdób, bibelotów wyd.2 28,48 zł 29,90 zł
Weź się w garść! Jesteś piękna! 18,95 zł 19,90 zł
Suszenie drewna i nie tylko 47,62 zł 50,00 zł
Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Poradnik. 93,33 zł 98,00 zł
Metoda Montessori w domu. 80 zabaw edukacyjnych 28,56 zł 29,99 zł
Wspólnota mieszkaniowa w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik 46,67 zł 49,00 zł
Wypadki i choroby zawodowe - dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo 40,00 zł 42,00 zł
Gołębie pocztowe. Poradnik hodowcy 28,48 zł 29,90 zł
Wspólnota mieszkaniowa w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik 42,86 zł 45,00 zł
Zarabiaj na nieruchomościach. Praktyczny poradnik, jak kupić, wyremontować i wynająć mieszkanie 46,67 zł 49,00 zł
Poradnik narzędziowca. WNT 75,24 zł 79,00 zł
Detoks dla bystrzaków 38,00 zł 39,90 zł
Jak mądrze kupić mieszkanie, dom lub działkę. Poradnik praktyków 33,24 zł 34,90 zł
Ratunku! Moje dziecko mnie wykończy. Poradnik dla zmęczonych rodziców 33,24 zł 34,90 zł
Sztuka komunikacji dla bystrzaków 33,24 zł 34,90 zł
Wizualna strona biznesu. Jak przekonywać, przewodzić i sprzedawać za pomocą rysunków 38,00 zł 39,90 zł
Jak uczyć się skutecznie. Jakie to proste. 57,05 zł 59,90 zł
Agility. Sport i zabawa. Poradnik opiekuna 28,48 zł 29,90 zł
Żywopłoty. Zakładanie i pielęgnacja MULTICO 20,00 zł 21,00 zł
Wciągarki i wciągniki sterowane z poziomu roboczego 30,48 zł 32,00 zł
Liternictwo. Sztuka pięknego pisania 37,14 zł 39,00 zł
1001 obrzydliwych obrzydliwości. Lubisz wszystko, co ohydne. 28,48 zł 29,90 zł
Azja Środkowa. Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan. Przewodnik 57,05 zł 59,90 zł
Bridelle Style. Inspirujące pomysły na ślub 85,70 zł 89,99 zł
Dance, sing, love. Miłosny układ 38,00 zł 39,90 zł
Kompozycje kwiatowe. Wokół sakramentów 66,57 zł 69,90 zł
Kurs pisania powieści dla bystrzaków 38,00 zł 39,90 zł
Między pracą a konsumpcją. Co decyduje o miejscu człowieka w dzisiejszym społeczeństwie 31,43 zł 33,00 zł
Mistrz podrywu. Sztuka uwodzenia słowami 38,00 zł 39,90 zł

programowanie (149)

SQL w 24 godziny w.6. 65,71 zł 69,00 zł
PYTHON 14 twórczych projektów dla dociekliwych programistów 56,19 zł 59,00 zł
C# 6.0 w pigułce w.6. 122,86 zł 129,00 zł
Java w 21 dni w.7. 94,29 zł 99,00 zł
Tworzenie nowoczesnych systemówwebowych 35,24 zł 37,00 zł
Praktyki mistrza SQL.Programowanie zaawansowane 113,33 zł 119,00 zł
3D CAD i Autodesk 123D.Modele3D wycinanie laserowe i własno 38,00 zł 39,90 zł
Android.Wprowadzenie do programowania aplikacji w.5. 94,29 zł 99,00 zł
Joomal! 3.x.Praktyczny kurs 65,71 zł 69,00 zł
Python.Instrukcje dla programisty 84,76 zł 89,00 zł
Java. Rusz głową! Wydanie II 92,38 zł 97,00 zł
Jak działa oprogramowanie?Tajemnice komp.mech.szyfrowania 46,67 zł 49,00 zł
JavaServer Faces 2.2.Mistrzowskie programowanie 84,76 zł 89,00 zł
Minecraft.Zostań cyfrowym inżynierem 42,76 zł 44,90 zł
Język C++.Szkoła programowaniawyd.6 94,29 zł 99,00 zł
Pierwsze kroki z SQL. Praktyczne podejście dla początkujących 33,24 zł 34,90 zł
Programowanie dla początkujących w 24 godziny. Wydanie III 56,19 zł 59,00 zł
Unity. Przepisy na interfejs gry 52,29 zł 54,90 zł
HTML,CSS i JavaScript dla każdego. 94,29 zł 99,00 zł
Oprogramowanie łatwe w utrzymaniu. Pisz kod podatny na przyszłe zmiany (ebook) 38,00 zł 39,90 zł
Język C++ Szkoła programowania w.6 94,29 zł 99,00 zł
Java Persistence.Programowanieaplikacji bazodan.w Hibernate 94,29 zł 99,00 zł
Adobe InDesing CC/CC PL.Projektowanie multimediów i publikacji 65,71 zł 69,00 zł
English 4 IT.Praktyczny kurs języka ang.dla spec.IT i nie tyl 38,00 zł 39,90 zł
Unreal Engine.Nauka pisania gier dla kreatywnych 54,29 zł 57,00 zł
Visual Basic 2015 w 24 godziny 84,76 zł 89,00 zł
GIMP. Biblia. Kompendium wiedzy na temat GIMP-a! 94,29 zł 99,00 zł
ABC MS Office 2013 PL Helion 37,14 zł 39,00 zł
GIMP. Ćwiczenia praktyczne 27,62 zł 29,00 zł
Adobe Photoshop CC/CC PL.Oficjalny podręcznik 73,33 zł 77,00 zł
Linux. Programowanie systemowe O'REILLY 75,24 zł 79,00 zł
Praca z zastanym kodem. Najlepsze techniki Helion 75,24 zł 79,00 zł
Programowanie robotów. Sterowanie pracą robotów autonomicznych 56,19 zł 59,00 zł
Programowanie w języku Swift. Big Nerd Ranch Guide 75,24 zł 79,00 zł
F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV 94,29 zł 99,00 zł
Programowanie obrabiarek CNC 65,71 zł 69,00 zł
C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. Gotowe projekty 46,67 zł 49,00 zł
C++ Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty wyd.2 141,90 zł 149,00 zł
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych wyd.2 84,76 zł 89,00 zł
C. Rusz głową! 94,29 zł 99,00 zł
HTML 4. Vademecum profesjonalisty wyd.2 119,05 zł 125,00 zł
HTML, XHTML i CSS. Biblia wyd.5 94,29 zł 99,00 zł
HTML5 i CSS3. Praktyczne projekty 84,76 zł 89,00 zł
Java. Podstawy wyd. IX 94,29 zł 99,00 zł
Java. Techniki zaawansowane wyd.IX 141,90 zł 149,00 zł
Język C++. Szkoła programowania wyd.5 94,29 zł 99,00 zł
Myśl jak programista. Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów 46,67 zł 49,00 zł
PHP i MySQL.Tworzenie stron WWW wyd.4 Vademecum profesjonalisty 103,81 zł 109,00 zł
PHP. Wzorce projektowe 46,67 zł 49,00 zł
Podręcznik freelancera. Tajniki sukcesu niezależnego projektanta stron WWW 38,00 zł 39,90 zł
Programowanie równoległe i asynchroniczne w C# 5.0 65,71 zł 69,00 zł
Programowanie w języku C wyd.2 Ćwiczenia praktyczne 18,95 zł 19,90 zł
Raspberry Pi. Przewodnik dla programistów Pythona 33,24 zł 34,90 zł
Rozbudowa i naprawa komputerów PC wyd. XVIII 187,62 zł 197,00 zł
Uczenie maszynowe dla programistów 46,67 zł 49,00 zł
Visual Basic i DirectX Programowanie gier w Windows 49,52 zł 52,00 zł
Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko. Wydanie IV 65,71 zł 69,00 zł
Angular 2. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych 56,19 zł 59,00 zł
Bash. Leksykon kieszonkowy. Przewodnik dla użytkowników i administratorów systemów 28,48 zł 29,90 zł
Budowa serwerów Minecraft. Poradnik na dobry początek 35,24 zł 37,00 zł
Darmowe sposoby na tworzenie profesjonalnych stron WWW. Podręcznik webmastera. Wydanie III 56,19 zł 59,00 zł
Myśl w języku Java! Nauka programowania 46,67 zł 49,00 zł
PHP i MySQL. Dla każdego. Wydanie III 94,29 zł 99,00 zł
PHP i jQuery. Techniki zaawansowane. Wydanie II 63,81 zł 67,00 zł
Szkoła programisty PLC. Sterowniki Przemysłowe 56,19 zł 59,00 zł
Programiści i tłumacze. Wprowadzenie do lokalizacji oprogramowania 65,71 zł 69,00 zł
Projekt doskonały. Zadbaj o komunikację z klientem, wysoki poziom UX i zdrowy rozsądek 46,67 zł 49,00 zł
React dla zaawansowanych 46,67 zł 49,00 zł
Współbieżność w języku C#. Receptury 46,67 zł 49,00 zł
JavaScript.Przewodnik dla absolutnie początkujacych 56,19 zł 59,00 zł
Minecraft.Crafting,czary i świetna zabawa w.2. 28,48 zł 29,90 zł
Wprowadzenie do WPF.Tworzenie aplik.w WPF przy uży.XAML i C# 38,00 zł 39,90 zł
Bootstrap.Tworzenie własnych stylów graficznych 46,67 zł 49,00 zł
Hello World! Przygoda z program.dla dzieci i absolutnie pocz. 46,67 zł 49,00 zł
Automatyzacja nudnych zadań z Pythonem. Nauka programowania 84,76 zł 89,00 zł
Unreal Engine w 24 godziny. Nauka tworzenia gier 65,71 zł 69,00 zł
Podręcznik frontendowca. The bignerd ranch guide 65,71 zł 69,00 zł
Python na start!. Programowanie dla nastolatków 25,71 zł 27,00 zł
PHP7. Praktyczny kurs 65,71 zł 69,00 zł
Mistrzowski JavaScript. Programowanie zorientowane obiektowo 46,67 zł 49,00 zł
Python. Wprowadzenie Wydanie IV 141,90 zł 149,00 zł
Inteligentna sieć. Algorytmy przyszłości. Wydanie II 52,29 zł 54,90 zł
React w działaniu. Tworzenie aplikacji internetowych 38,00 zł 39,90 zł
Narzędzia programowania Mikrokontrolerów. 38,00 zł 39,90 zł
ArchiCAD. Ćwiczenia praktyczne. 31,33 zł 32,90 zł
Szybkie projektowanie.Zapanuj nad chaosem zadań i presją czasu.ą czas 94,29 zł 99,00 zł
Genialne skrypty powłoki. Ponad 100 rozwiązań dla systemu Linux 63,81 zł 67,00 zł
Kali Linux. Testy penetracyjne. Technologia i rozwiązania 56,19 zł 59,00 zł
JavaScript i wzorce projektowe. Program dla zaawansowanych. 52,29 zł 54,90 zł
Mikrousługi w Javie. Poradnik eksperta 46,67 zł 49,00 zł
Piękny świat Minecrafta 28,48 zł 29,90 zł
Programowanie funkcyjne z JavaScriptem. Sposoby na lepszy kod 46,67 zł 49,00 zł
Responsive Web Design. Modernizacja witryny 38,00 zł 39,90 zł
SolidWorks 2017. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady. 94,29 zł 99,00 zł
Strategia UX. Jak tworzyć innowacyjne produkty cyfrowe, które spotkają się z uznaniem rynku. 46,67 zł 49,00 zł
Swift od podstaw. Praktyczny przewodnik 35,24 zł 37,00 zł
AIX. PowerVM- Unix, wirtualizacja, bezpieczeństwo. Podręcznik administra 84,76 zł 89,00 zł
ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języka JavaScript 63,81 zł 67,00 zł
Profesjonalne programowanie w Pythonie. Poziom ekspert. Wydanie II 75,24 zł 79,00 zł
Unity w akcji 65,71 zł 69,00 zł
Testy penetracyjne nowoczesnych serwisów. Kompendium inżynierów bezpieczeństwa 52,29 zł 54,90 zł
Platforma Node.js. Przewodnik webdevelopera. Wydanie III 56,19 zł 59,00 zł
Xamarin. Tworzenie aplikacji cross-platform. Receptury 56,19 zł 59,00 zł
C++ w 24 godziny. Wydanie VI 75,24 zł 79,00 zł
Gantry. Tworzenie szablonów dla Joomla! 38,00 zł 39,90 zł
Java. Programowanie funkcyjne 84,76 zł 89,00 zł
Java. Techniki zaawansowane. Wydanie X 141,90 zł 149,00 zł
Minecraft. Modyfikacje dla młodych bystrzaków 23,71 zł 24,90 zł
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V 103,81 zł 109,00 zł
Praktyka czyni mistrza. Wzorce, inspiracje i praktyki rzemieślników programowania 38,00 zł 39,90 zł
Programowanie w języku Go. Koncepcje i przykłady. Wydanie II 65,71 zł 69,00 zł
Python. Ćwiczenia praktyczne 23,71 zł 24,90 zł
Sass. Nowoczesne arkusze stylów 56,19 zł 59,00 zł
SQL Server i T-SQL w mgnieniu oka. Wydanie II 46,67 zł 49,00 zł
Wzorce projektowe. Leksykon kieszonkowy 23,71 zł 24,90 zł
CCNA 200-125. Zostań administratorem sieci kompterowych Cisco. 189,52 zł 199,00 zł
Zaawansowane uczenie maszynowez językiem Python. 54,29 zł 57,00 zł
Podstawy projektowania interfejsów użytkownika. 35,24 zł 37,00 zł
Zend Framework 3. Poradnik programisty. 56,19 zł 59,00 zł
Mistrzowski SQL. 61 technik pisaania wydajnego kodu SQL. 56,19 zł 59,00 zł
Node.js. Projektowanie, wdrażanie i utrzymanie aplikacji. 52,29 zł 54,90 zł
Matlab i Simulink. Poradnik użytkownika w.4. 46,67 zł 49,00 zł
Python C++. JavaScript zadania zprogramowania. 28,48 zł 29,90 zł
Opus Magnum C++11. Programowaniew języku C++ T-1/3 kpl. 141,90 zł 149,00 zł
C++.Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami. 28,48 zł 29,90 zł
Android Studio. Tworzenie aplikacji mobilnych. 65,71 zł 69,00 zł
AutoCAD 2018 PL. Pierwsze kroki. 38,00 zł 39,90 zł
Angular 2. Programowanie z użyciem języka TypeScript. 75,24 zł 79,00 zł
Język TypeScript. Tajniki kodu. 84,76 zł 89,00 zł
OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy użyciu biblioteki OpenCV. 141,90 zł 149,00 zł
Praktyczna analiza pakietów. Wykorzystanie narzędzia Wireshark do rozwiązywania problemów związanych z siecią. 65,71 zł 69,00 zł
Programowanie aplikacji dla Androida. 94,29 zł 99,00 zł
Python. Rusz głową. wydanie 2. 94,29 zł 99,00 zł
Python. Uczenie maszynowe. 65,71 zł 69,00 zł
Szkoła programisty. Język LAD w programowaniu sterowników przemysłowych. 56,19 zł 59,00 zł
Xamarin. Tworzenie interfejsów użytkownika. 63,81 zł 67,00 zł
Adobe Photoshop CC/CC PL. Oficjalny podręcznik. 73,33 zł 77,00 zł
Język R. Kompletny zestaw narzędzi dla analityków danych. 73,33 zł 77,00 zł
Język SQL.Przyjazny podręcznik.w.2. 44,76 zł 47,00 zł
Programowanie zorientowane obiektowo w języku JavaScript. 75,24 zł 79,00 zł
Elektronika z wykorzystaniem Arduino i Rapsberry Pi. Receptury 73,33 zł 77,00 zł
Programista samouk. Profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania 38,00 zł 39,90 zł
Vue.js 2.Tworzenie reaktywnychaplikacj WWW 56,19 zł 59,00 zł
ABC MS Office 2013 PL Helion 37,14 zł 39,00 zł
Adobe Dreamweaver CS3/CS3PL. Oficjalny podręcznik Helion 56,19 zł 59,00 zł
Adobe After Effects CS5. Oficjalny podręcznik Helion 75,24 zł 79,00 zł
Gray Hat C#.Język C# w kontrolii łamaniu zabezpieczeń 56,19 zł 59,00 zł
C# 7.0.Leksykon kieszonkowy 33,24 zł 34,90 zł
Linux.Profesjonalne administrowanie systemem w.2. 141,90 zł 149,00 zł

przewodniki (349)

Skandynawia śladami wikingów. Przewodnik 57,05 zł 59,90 zł
Turcja Południowe Wybrzeże. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Wiedeń. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Barszcz ukraiński wyd.2 rozszerzone 38,00 zł 39,90 zł
Podstawy turystyki. Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej 41,71 zł 43,80 zł
Berlin. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Chorwacja Istria, Zatoka Kvarner. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Szkatułka pełna Sahelu. Subsaharyjska ballada Bezdrożą. 42,76 zł 44,90 zł
Egipt. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Irlandia dla bystrzaków wyd.4 46,67 zł 49,00 zł
Wybrzeże Bałtyku oraz promem na Bornholm 23,71 zł 24,90 zł
Skandynawia. Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia. Przewodnik 25,62 zł 26,90 zł
Hiszpania dla bystrzaków wyd.4 46,67 zł 49,00 zł
Everest. Góra Gór 38,00 zł 39,90 zł
Przewodnik turystyczny po Polsce 28,48 zł 29,90 zł
Przewodnik turystyczny. Polska nie tylko na narty 28,48 zł 29,90 zł
Włochy dla bystrzaków wyd.4 Septem 46,67 zł 49,00 zł
Canoandes. Na podbój kanionu Colca i górskich rzek obu Ameryk 42,76 zł 44,90 zł
Beskid Śląski, Żywiecki i Mały. Przewodnik-celownik 28,48 zł 29,90 zł
Słowacja. Ośrodki narciarskie 22,86 zł 24,00 zł
Bruksela. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Costa Brava, Barcelona, Girona. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Warszawa. Syrenka w wielkim mieście 23,71 zł 24,90 zł
Rodos. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Egipt. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Majorka. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Sztokholm. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Przewodnik po polskim Pomorzu oprawa miękka 28,48 zł 29,90 zł
Toskania. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Australia Tour 33,24 zł 34,90 zł
Szlak transsyberyjski. Przewodnik 57,05 zł 59,90 zł
Rodos. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Polska dla żeglarzy. Przewodnik Bezdroża 34,19 zł 35,90 zł
Paryż .Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Sardynia wyspa tajemnic. Przewodnik rekreacyjny 25,62 zł 26,90 zł
Monachium i Bawaria. Udane Wakacje. 18,95 zł 19,90 zł
Księżycowa autostrada. Motocyklem przez Himalaje. 38,00 zł 39,90 zł
Szanghaj. Udane Wakacje. 18,95 zł 19,90 zł
Turcja - od środka. Kieszonkowy przewodnik 23,71 zł 24,90 zł
Dżongło. Niech Będzie, Jak Chce Woda 35,24 zł 37,00 zł
Wataha w podróży. Himalaje na czterech łapach 35,24 zł 37,00 zł
Obrazy spod powiek 38,00 zł 39,90 zł
Z plecakiem przez Swiat.Vademecum podróżnika 46,67 zł 49,00 zł
To nie jest miejsce dla gringo 38,00 zł 39,90 zł
Zakochani w świecie. Indie 38,00 zł 39,90 zł
Barcelona. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Wenecja. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Nowy Jork. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Toskania. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Wenecja. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Kuba. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Wybrzeże Liguryjskie, Genua, Cinque Terre. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Rzym. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Turcja. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Toskania. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Kotlet na wynos, czyli autostopem za równik 38,00 zł 39,90 zł
Przez polskie góry. Przewodnik biegacza 28,48 zł 29,90 zł
Strażnicy Marca Polo 28,48 zł 29,90 zł
Olo na Atlantyku. Kajakiem przez ocean. 38,00 zł 39,90 zł
Zapomniane polskie uzdrowiska 47,52 zł 49,90 zł
TukTukCinema. Czyli historia o Indiach, Gangesie, radości życia, wiecznie psującym się skuterze i Bolku i Lolku 37,14 zł 39,00 zł
Końca świata nie było 38,00 zł 39,90 zł
Piekło - niebo. Zrozumieć Koreę 37,14 zł 39,00 zł
Utracony świat. Podróże Leona Barszczewskiego po XIX-wiecznej Azji Środkowej 46,67 zł 49,00 zł
Pod samym niebem 37,14 zł 39,00 zł
Amsterdam. Udany weekend 18,95 zł 19,90 zł
Aktywnie po Polsce. Przewodnik dla ludzi pełnych energii 38,00 zł 39,90 zł
Afryka. Przekrój podłużny. Rowerowe safari z Kairu do Kapsztadu 37,14 zł 39,00 zł
Amsterdam. Przewodnik - Celownik. 31,33 zł 32,90 zł
Amsterdam travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Alicante i Costa Blanca. Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Albania. Bałkański Dziki Zachód. 38,00 zł 39,90 zł
Wyspy Kanaryjskie. Archipelag rajskiej przyrody. Przewodnik rekreacyjny. Wydanie 1 25,62 zł 26,90 zł
Andaluzja. Udane wakacje 18,95 zł 19,90 zł
Andaluzja, Sewilla, Granada i Kordowa. Kraina flamenco 23,71 zł 24,90 zł
Archipelag znikających wysp 42,76 zł 44,90 zł
Andaluzja.Travelbook w.2. 23,71 zł 24,90 zł
Amsterdam. Michelin 19,90 zł 20,90 zł
Gruzja i Armenia oraz Azerbejdżan. Magiczne Zakaukazie. Przewodnik 57,05 zł 59,90 zł
Azory. Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Ateny.Michelin 19,90 zł 20,90 zł
Armenia. W krainie chaczkarów, wulkanów i moreli 38,00 zł 39,90 zł
Australia.Zielony przewodnik w.2. 47,52 zł 49,90 zł
Architektura. Przewodnik po stylach. Wydanie III 28,48 zł 29,90 zł
Barcelona. Udany weekend 18,95 zł 19,90 zł
Berlin. Udany weekend 18,95 zł 19,90 zł
Barcelona. Przewodnik-celownik wyd. 2 31,33 zł 32,90 zł
Katalonia. Barcelona, Costa Brava i Costa Dorada. Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
System Białoruś 35,24 zł 37,00 zł
Bałkany. Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Kosowo, Serbia 57,05 zł 59,90 zł
Białoruś. Historia za miedzą. Przewodnik 47,52 zł 49,90 zł
Berlin. Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Bali i Lombok. Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Bałkany. Bośnia i Hercegowina,Macedonia,Kosowo,Serbia 57,05 zł 59,90 zł
Bieszczady. Solina, połoniny, cerkwie 25,62 zł 26,90 zł
Bieszczady. Przewodnik-celownik 28,48 zł 29,90 zł
Bieszczady. Beskid Niski wyd.2 Przewodniki z górskiej półki 31,33 zł 32,90 zł
Bieszczady w.2.Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Bieszczady. Beskid Niski. Przewodniki z górnej półki 33,24 zł 34,90 zł
Bretania. Celtycka kraina Francji. Udane Wakacje 18,95 zł 19,90 zł
Budapeszt. Stolica-zdrój wyd.2 Przewodnik 28,48 zł 29,90 zł
Wybrzeże Bałtyku oraz promem na Bornholm wyd.1 Bezdroża 23,71 zł 24,90 zł
Bruksela. Udany weekend 18,95 zł 19,90 zł
Budapeszt. Udany Weekend 18,95 zł 19,90 zł
Budapeszt. Przewodnik - Celownik. 31,33 zł 32,90 zł
Bornholm. Travelbook wyd.2 23,71 zł 24,90 zł
Budapeszt i Balaton w.2.Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Brazylia. Zielony przewodnik 57,05 zł 59,90 zł
Budapeszt. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Budapeszt. Przewodnik Dumont. 18,95 zł 19,90 zł
Chorwacja Istria. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Chiny wschodnie. Pekin i Szanghaj. W kraju smoków, jedwabiu i herbaty 66,57 zł 69,90 zł
Niebo w kolorze indygo. Chiny z dala od wielkiego miasta 38,00 zł 39,90 zł
Chorwacja. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Kieszonkowy przewodnik - Bułgaria od środka 28,48 zł 29,90 zł
Bułgaria. Pejzaż słońcem pisany. 42,76 zł 44,90 zł
Chiny. Smocze imperium. Wydanie 1 84,76 zł 89,00 zł
Cypr. Wyspa Afrodyty 25,62 zł 26,90 zł
Chorwackie wybrzeże i wyspy wyd.2 Zwiedzaj z lądu i z morza 25,62 zł 26,90 zł
Cypr. Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Czarnogóra. Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Chorwacja wyd.3 Zielony przewodnik 47,52 zł 49,90 zł
Cyklady. Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Chorwacja. W kraju lawendy i wina wyd.8 38,00 zł 39,90 zł
Kieszonkowy przewodnik - Chorwacja od środka 28,48 zł 29,90 zł
Czarnogóra. Fiord na Adriatyku w.7.Przewodnik 38,00 zł 39,90 zł
Czechy. Gospoda pełna humoru wyd.2 33,24 zł 34,90 zł
Czechy północne w.2.Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Drezno i Saksonia.Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Dolina Białej Wody 23,71 zł 24,90 zł
Kieszonkowy przewodnik - Egipt wzdłuż doliny Nilu od środka 22,76 zł 23,90 zł
Egipt. Skarby faraonów i rafy koralowe. Przewodniki rekreacyjne 23,71 zł 24,90 zł
Floryda. Udane Wakacje 18,95 zł 19,90 zł
Egipt. Travelbook. 23,71 zł 24,90 zł
Fuerteventura w.2.Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Litwa, Łotwa i Estonia w.2.Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Dubaj i okolice w.2.Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Estonia i Helsinki. Travelbook. Wydanie 1 23,71 zł 24,90 zł
Górny Śląsk, Jura i Podbeskidzie. Wycieczki i trasy rowerowe 28,48 zł 29,90 zł
Hiszpania dla bystrzaków wyd.4 46,67 zł 49,00 zł
Gruzja . Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Gran Canaria. Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Gruzja. Magiczne Zakaukazie 38,00 zł 39,90 zł
Genua i Liguria. Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Katowice i Górny Śląsk. Travelbook. Wydanie 1 23,71 zł 24,90 zł
Holandia. Zielony przewodnik wyd.1 47,52 zł 49,90 zł
Hongkong i Makau. Udane wakacje 18,95 zł 19,90 zł
Indonezja. Po drugiej stronie raju 38,00 zł 39,90 zł
Jura Krakowsko-Częstochowska. Przewodnik turystyczny w.1 25,62 zł 26,90 zł
Jura Krakowsko-Częstochowska. Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Irlandia dla bystrzaków wyd.4 46,67 zł 49,00 zł
Japonia. Zielony Przewodnik 57,05 zł 59,90 zł
Islandia. Travelbook. wydanie 2 23,71 zł 24,90 zł
Izrael.Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Izrael. Ziemia trzech religii, trzech mórz i jednego słońca. Przewodnik rekreacyjny. Wydanie 1 25,62 zł 26,90 zł
Jugosławia. Rozsypana układanka. 38,00 zł 39,90 zł
Kalifornia. Udane wakacje 18,95 zł 19,90 zł
Jura Krakowsko-Częstochowska z legendą wśród Orlich Gniazd 28,48 zł 29,90 zł
Jura Krakowsko-Częstochowska. Wycieczki i trasy rowerowe. 31,33 zł 32,90 zł
Kalifornia. Michelin 19,90 zł 20,90 zł
Kąpieliska termalne i mineralne. Słowacja, Węgry oraz Polska. Wydanie 2 23,71 zł 24,90 zł
Kąpieliska. Słowacja i Węgry oraz Zakopane Bezdroża 23,71 zł 24,90 zł
Kazimierz Dolny, Lublin i okolice. Travelbook. Wydanie 1 23,71 zł 24,90 zł
Węgry kąpieliska termalne 6,67 zł 7,00 zł
Kraków. Przewodnik-celownik 28,48 zł 29,90 zł
Kraków i okolice. Wycieczki i trasy rowerowe 28,48 zł 29,90 zł
Kraków i okolice. Przewodnik 14,29 zł 15,00 zł
Kieszonkowy przewodnik - Lazurowe Wybrzeże od środka 22,76 zł 23,90 zł
Kieszonkowy przewodnik - Kraków od środka 28,48 zł 29,90 zł
Lazurowe Wybrzeże. Udane wakacje 18,95 zł 19,90 zł
Lazurowe Wybrzeże. Michelin 19,90 zł 20,90 zł
Kreta, Rodos i Santorini. Wyspy pełne słońca 25,62 zł 26,90 zł
Kreta, Rodos i Santorini. Wyspy pełne słońca. Wydanie 1 23,71 zł 24,90 zł
Kieszonkowy przewodnik - Maroko od środka 28,48 zł 29,90 zł
Kieszonkowy przewodnik - Rodos od środka 28,48 zł 29,90 zł
Kreta, Rodos, Santorini. Udane Wakacje 18,95 zł 19,90 zł
Tajlandia, Kambodża, Laos, Wietnam. Słodko-pikantne Indochiny 75,24 zł 79,00 zł
Tajlandia. Zielony Przewodnik. 57,05 zł 59,90 zł
Tajlandia. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Tajlandia. Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Maroko. Travelbook. 23,71 zł 24,90 zł
Toskania i Wenecja. W krainie cyprysów, oliwy i win 25,62 zł 26,90 zł
Kieszonkowy przewodnik - Umbria od środka 22,76 zł 23,90 zł
Kieszonkowy przewodnik - Toskania od środka 28,48 zł 29,90 zł
Tunezja od środka - kieszonkowy przewodnik. 22,76 zł 23,90 zł
Kieszonkowy przewodnik - Tajlandia od środka 28,48 zł 29,90 zł
Toskania i Wenecja. Travelbookw.2. 23,71 zł 24,90 zł
Toskania. Michelin 19,90 zł 20,90 zł
Warszawa. Przewodnik-celownik 28,48 zł 29,90 zł
Paryż. Przewodnik-celownik w. 3 31,33 zł 32,90 zł
Kieszonkowy przewodnik Kreta wyd.3 23,71 zł 24,90 zł
Kieszonkowy przewodnik - Warszawa od środka 28,48 zł 29,90 zł
Kieszonkowy przewodnik - Wilno od środka 28,48 zł 29,90 zł
Wilno.Udany weekend w.1. 18,95 zł 19,90 zł
Teneryfa. Travelbook w.2. 23,71 zł 24,90 zł
Teneryfa. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Kos i Kalymnos w.2.Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Korsyka.Michelin 19,90 zł 20,90 zł
Korona Polskich Gór 33,24 zł 34,90 zł
Korfu,Lefkada,Itaka,Kefalonia,Zakynthos w.2.Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Kraina Wielkich Jezior 20,00 zł 21,00 zł
Kreta. Zielony przewodnik 42,76 zł 44,90 zł
Kreta. Wakacje ze słońcem. Przewodniki rekreacyjne 23,71 zł 24,90 zł
Krakowskie Stare Miasto. Przewodnik turystyczny Bezdroża 14,29 zł 15,00 zł
Kreta. Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Krym oraz Lwów, Kijów, Odessa. Półwysep rozmaitości. Przewodnik 38,00 zł 39,90 zł
Kraków i okolice w.2.Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Kreta.Michelin 19,90 zł 20,90 zł
Kuba.Zielony przewodnik 47,52 zł 49,90 zł
Kreta Przewodnik smart 38,00 zł 39,90 zł
Kraków i okolice - Przewodnik. Wydanie II 18,00 zł 18,90 zł
Kreta - Dumont Przewodnik 18,95 zł 19,90 zł
Kreta.Przewodnik Dumont. 18,95 zł 19,90 zł
Paryż. Udany weekend 18,95 zł 19,90 zł
Poznań i okolice. Wycieczki i trasy rowerowe 28,48 zł 29,90 zł
Wybrzeże Chorwacji, Słowenii i Czarnogóry. Błękitne zatoki i owoce morza. Przewodnik rekreacyjny. Wydanie 3 25,62 zł 26,90 zł
Na szlaku z Janem Pawłem II. 22 trasy piesze, rowerowe i kajakowe po Polsce 33,24 zł 34,90 zł
Riwiera Turecka oraz Stambuł i Pamukkale. Przewodnik 25,62 zł 26,90 zł
Polska na dwóch kółkach 38,00 zł 39,90 zł
Może (morze) wróci 38,00 zł 39,90 zł
Turcja. Kraj czterech mórz 65,71 zł 69,00 zł
Trójmiasto i okolice. Wycieczki i trasy rowerowe 28,48 zł 29,90 zł
Trójmiasto. Przewodnik-celownik 28,48 zł 29,90 zł
Wybrzeże Bułgarii. W krainie złotych piasków. Przewodnik rekreacyjny. Wydanie 3 25,62 zł 26,90 zł
Riwiera chorwacka. Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Ostatni maraton. Bezdroża 30,38 zł 31,90 zł
Wrocław i okolice. Wycieczki i trasy rowerowe 28,48 zł 29,90 zł
Wrocław. Przewodnik-celownik 28,48 zł 29,90 zł
Praga. Udany weekend 18,95 zł 19,90 zł
Tatry Polskie i Słowackie. Przewodniki z górskiej półki 33,24 zł 34,90 zł
Wiedeń wyd.3 Udany weekend 18,95 zł 19,90 zł
Wyspy Kanaryjskie. Udane wakacje 18,95 zł 19,90 zł
Rzym. Przewodnik-celownik w. 3 31,33 zł 32,90 zł
Wybrzeże Dalmacji i Czarnogóry. Udane wakacje 18,95 zł 19,90 zł
Riwiera TURECKA. Przewodnik wyd.2 Bezdroża 23,71 zł 24,90 zł
Stambuł. Udany Weekend. 18,95 zł 19,90 zł
Rumunia oraz Mołdawia. Mozaika w żywych kolorach. 50,38 zł 52,90 zł
Włochy południowe. Śródziemnomorskie dolce vita. 47,52 zł 49,90 zł
Mediolan i alpejskie jeziora. Udane wakacje 18,95 zł 19,90 zł
Wybraniec. Życie po śmierci na Evereście 42,76 zł 44,90 zł
Madera. Ogród na Atlantyku 25,62 zł 26,90 zł
Rio de Janeiro i Sao Paulo. Udane wakacje 18,95 zł 19,90 zł
Włochy południowe w.2. Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Malta w.2.2Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Sztokholm. Udany weekend 18,95 zł 19,90 zł
Sudety.Przewodnik-celownik 31,33 zł 32,90 zł
Upały, mango i ropa naftowa 38,00 zł 39,90 zł
Zabrałam brata dookoła świata. Ameryka Łacińska 38,00 zł 39,90 zł
Meksyk. Jukatan i Chiapas. Travelbook. Wydanie 1 23,71 zł 24,90 zł
Transylwania i Marmarosz. Travelbook. Wydanie 1 23,71 zł 24,90 zł
PSYgoda na czterech łapach. Diuna w Himalajach 28,48 zł 29,90 zł
Na drodze bez powrotu. Pierwsze przejście grani Mazeno na Nanga Parbat 38,00 zł 39,90 zł
Poznań. Travelbook. Wydanie 1 23,71 zł 24,90 zł
Łódź. Travelbook. Wydanie 1 23,71 zł 24,90 zł
Wybrzeże Chorwacji, Słowenii i Czarnogóry. Wydanie 3 25,62 zł 26,90 zł
Malezja, Singapur i Brunei. Tropiki w kolonialnym stylu. 41,90 zł 44,00 zł
Leśne trasy rekreacyjne 19,05 zł 20,00 zł
Stary, młodzi i morze. Od Antarktydy do Alaski 38,00 zł 39,90 zł
Wybrzeże Słowenii i Chorwacji. Udane wakacje 18,95 zł 19,90 zł
Majorka. Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Majorka, Minorka, Ibiza. Udane wakacje 18,95 zł 19,90 zł
Mazury i Warmia. Przewodnik-celownik 28,48 zł 29,90 zł
Wiedeń. Przewodnik-celownik 28,48 zł 29,90 zł
Rzym. Udany weekend wyd.4 18,95 zł 19,90 zł
Wilno. Barok z kamienia i obłoków. Przewodnik 33,24 zł 34,90 zł
Majorka, Minorka, Ibiza oraz Formentera. Przewodniki rekreacyjne 25,62 zł 26,90 zł
Ukraina zachodnia wyd.6 Tam szum Prutu, Czeremoszu...Przewodnik 42,76 zł 44,90 zł
Włochy. Zielony przewodnik wyd.3 47,52 zł 49,90 zł
Wenecja. Udany Weekend wyd.1 Bezdroża 18,00 zł 18,90 zł
Tatry, Gorce, Pieniny, Orawa i Spisz. Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Riwiera turecka. Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Sudety. Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Wybrzeże Bułgarii. Travellbook 23,71 zł 24,90 zł
Mazury i Warmia. Wakacje nie tylko pod żaglami 23,71 zł 24,90 zł
Zjadłem Marco Polo 38,00 zł 39,90 zł
Polska dla żeglarzy. Przewodnik 34,19 zł 35,90 zł
Petersburg. Miasto białych nocy. Przewodnik wyd.5 33,24 zł 34,90 zł
Turcja. Zielony przewodnik Bezdroża 52,29 zł 54,90 zł
Wybrzeże Bułgarii. Udane wakacje 18,95 zł 19,90 zł
Riwiera turecka. Udane wakacje 18,95 zł 19,90 zł
Wyspy greckie. Zielony przewodnik 47,52 zł 49,90 zł
Sycylia. Plaże, gaje oliwne i antyczne miasta. Przewodnik rekreacyjny 25,62 zł 26,90 zł
Sudety. Szlaki pełne skarbów. Przewodniki rekreacyjne 25,62 zł 26,90 zł
Praga. Przewodnik-celownik w. 3 31,33 zł 32,90 zł
Moskwa. Udany weekend 18,95 zł 19,90 zł
Polska zimą wyd.1 14,29 zł 15,00 zł
Słowacja zimą+mapa ośrodków narciarskich słowacji wyd.1 28,48 zł 29,90 zł
Słowacja 1001 pomysłów na weekend wyd.1 23,71 zł 24,90 zł
Rodos i Dodekanez. Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Mazury i Warmia. Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Kenia. Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Madryt. Udany weekend 18,95 zł 19,90 zł
Serbia.Na skrzyżowaniu kultur/Bezdroża/ 47,52 zł 49,90 zł
Węgry. Na ostro i słodko. Przewodnik 47,52 zł 49,90 zł
Przewodnik turysty narciarza. 50 tras w polskich górach. 38,00 zł 39,90 zł
Pekin. Udane Wakacje. 18,95 zł 19,90 zł
Nowy Jork. Przewodnik - Celownik. 31,33 zł 32,90 zł
Olo na Atlantyku. Kajakiem przez ocean 38,00 zł 39,90 zł
Norwegia, Szwecja, Dania. Zielony Przewodnik. 57,05 zł 59,90 zł
Litwa w krainie bursztynu 33,24 zł 34,90 zł
Słowenia. Słoneczna strona Alp. 40,86 zł 42,90 zł
Włochy północne. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu wyd.4 47,52 zł 49,90 zł
Na północ. Szwecja znana i nieznana 37,14 zł 39,00 zł
Sri Lanka. Wyspa cynamonowa. 41,90 zł 44,00 zł
Sen powrotu 33,24 zł 34,90 zł
Praga. Travelbook. 23,71 zł 24,90 zł
Sardynia. Travelbook w.2. 23,71 zł 24,90 zł
Rzym.Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Portugalia.Od Lizbony po Algarve.Travelbook w.2. 23,71 zł 24,90 zł
Wiedeń.Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Włochy pólnocne w.2. Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Sycylia.Travelbook w.2. 23,71 zł 24,90 zł
Słowacja północna.Travelbook w.2. 23,71 zł 24,90 zł
Paryż. Travwlbook 23,71 zł 24,90 zł
Madera w.2.Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Lizbona.Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Mediolan i Lombardia.Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Dublin.Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Malta. Udane Wakacje. 18,95 zł 19,90 zł
Madryt.Michelin 19,90 zł 20,90 zł
Lizbona.Michelin 19,90 zł 20,90 zł
Mediolan.Michelin 19,90 zł 20,90 zł
Neapol i Pompeje.Michelin 19,90 zł 20,90 zł
Port. Michelin 19,90 zł 20,90 zł
Madryt.Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Wietnam.Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Sri Lanka.Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Porto. Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Londyn.Travelbook 23,71 zł 24,90 zł
Majorka.Michelin 19,90 zł 20,90 zł
Macedonia.W sercu Bałkanów 38,00 zł 39,90 zł
Portugalia. W rytmie fado. 47,52 zł 49,90 zł
Mój dziennik podróży w.2. 18,10 zł 19,00 zł
Słowenia. Przewodnik Bezdroża 33,24 zł 34,90 zł
Ukraina zachodnia. Tam szum Prutu, Czeremoszu... wyd.3 Bezdroża 38,00 zł 39,90 zł
Majorka. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Majorka. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Malta, Gozo. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Malta Przewodnik smart 38,00 zł 39,90 zł
Londyn. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Lizbona. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Madera Przewodnik smart 38,00 zł 39,90 zł
Okolice Poznania - przewodnik. Najlepsze wycieczki na rowerze górskim 27,62 zł 29,00 zł
Oslo. Przewodnik 18,95 zł 19,90 zł
Paryż. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Praga. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Prowansja. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Riwiera Turecka. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Rzym. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł

rolnictwo (39)

Fitopatologia szczegółowa. Choroby roślin ogrodniczych 33,33 zł 35,00 zł
Szkółkarstwo sadownicze wyd.3 47,62 zł 50,00 zł
Podstawy produkcji zwierzęcej. Podręcznik dla uczniów Technikum Rolniczego i ZSZ 19,05 zł 20,00 zł
Analiza przedsiębiorstw agrobiznesu techniczno-skonomiczna, finansowa i strategiczna 35,05 zł 36,80 zł
Technologia produkcji kukurydzy 25,05 zł 26,30 zł
Pomysły na drób i dzikie ptactwo 8,57 zł 9,00 zł
Organizacja, regulacje i informacja na rynku rolnym Unii Europejskiej (monografia) 15,24 zł 16,00 zł
Osadnictwo wiejskie 12,38 zł 13,00 zł
Podstawy mechanizacji. Wiadomości ogólne 21,90 zł 23,00 zł
Taksacja rolnicza 33,33 zł 35,00 zł
Odporność owadów na insektycydy 65,05 zł 68,30 zł
Użytkowanie opryskiwaczy w ochronie roślin 35,24 zł 37,00 zł
Paliwa i oleje smarujące w rolnictwie 28,57 zł 30,00 zł
Choroby roślin w uprawach rolniczych 23,81 zł 25,00 zł
Rośliny oleiste uprawa i zastosowanie 55,14 zł 57,90 zł
Podstawy infrastruktury technicznej w przestrzeni rolniczej 28,57 zł 30,00 zł
Maszyny rolnicze cz.2 Maszyny i urządzenia do produkcji zwierzęcej 35,05 zł 36,80 zł
Podstawy techniki cieplnej w inżynierii rolniczej 47,62 zł 50,00 zł
Ogólna uprawa warzyw /PWRiL/ 70,19 zł 73,70 zł
Zasady identyfikacji i klasyfikacji wirusów roślin 23,81 zł 25,00 zł
Produkcja nasienna i przechowalnictwo ziemniaków 13,05 zł 13,70 zł
Kombajny zbożowe. Budowa, działanie, użytkowanie, obsługa 30,48 zł 32,00 zł
Maszyny do zbioru roślin okopowych. Budowa, działanie, eksploatacja 31,43 zł 33,00 zł
Produkcja roślinna. Cz. II. Czynniki produkcji roślinnej Produkcja roślinna. Cz. II. Czynniki produkcji roślinnej 30,48 zł 32,00 zł
Warzywnictwo/Hortpress/Podręcznik dla techn.szkół ogrodnicz. 38,10 zł 40,00 zł
ABC Sadownictwa 38,10 zł 40,00 zł
Chów i hodowla trzody chlewnej 21,90 zł 23,00 zł
Człowiek i owady 19,05 zł 20,00 zł
Dendrologia wyd.4 60,95 zł 64,00 zł
Pomidory. Odmiany i uprawa 18,95 zł 19,90 zł
Uprawa i eksploatacja wikliny 53,05 zł 55,70 zł
Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich 27,62 zł 29,00 zł
Mechanizacja rolnictwa cz.2 27,62 zł 29,00 zł
Produkcja roślinna cz.1 Środowisko i podstawy agrotechniki 30,48 zł 32,00 zł
Produkcja roślinna. Cz. III. Technologie produkcji roślinnej 37,14 zł 39,00 zł
Produkcja roślinna.Cz.I. Środowisko i podstawy agrotechniki 30,48 zł 32,00 zł
Sadownictwo wyd.2 /Hortpress/ Podręcznik dla techników ogrodniczych 38,10 zł 40,01 zł
Warzywnictwo /Hortpress/ Podręcznik dla technicznych szkół ogrodniczych 38,10 zł 40,01 zł
Pojazdy i ciągniki rolnicze 47,62 zł 50,00 zł
Sklep internetowy Shoper.pl