CENNIK

Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

architektura (98)

Ogrody. Historia architektury i sztuki ogrodowej (wyd.II porawione i uzupełnione) 28,57 zł 30,00 zł
Łódzkie budynki 1945-1970 47,52 zł 49,90 zł
LIW miasto i zamek 8,57 zł 9,00 zł
Łódzkie murale. Niedoceniona grafika użytkowa PRL-u 57,05 zł 59,90 zł
Zarys historii architektury db2. Podręcznik dla technikum 33,33 zł 35,00 zł
Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa T-1 57,05 zł 59,90 zł
Mniej znaczy więcej. Perły polskiej architektury modernistycznej 57,05 zł 59,90 zł
Architektura klasztorów na Śląsku Cieszyńskim i w Księstwie Opawskim do 1939 roku 41,00 zł 43,05 zł
Proces inwestycyjny. Studium przypadku 23,81 zł 25,00 zł
Kultura przestrzeni gminy 33,33 zł 35,00 zł
Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią 33,33 zł 35,00 zł
Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast 41,90 zł 44,00 zł
Analiza uwarunkowań środowiskowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy Cegłów 24,76 zł 26,00 zł
Drewno i architektura. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce 84,76 zł 89,00 zł
Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem 61,90 zł 65,00 zł
Historia Architektury Europejskiej 94,29 zł 99,00 zł
Kształtowanie architektury poprzez zmianę rozwiązań budowlanych 63,81 zł 67,00 zł
Zastosowanie roślin pnących i okrywowych w architekturze krajobrazu 33,33 zł 35,00 zł
Architektura sakralna regionu Podhala. Tradycja i nowoczesność 20,00 zł 21,00 zł
Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa T.2 66,57 zł 69,90 zł
Architektura okupowanej Łodzi. Niemieckie plany przebudowy miasta 66,57 zł 69,90 zł
Budynek inteligentny. Tom I. Potrzeby użytkownika a standard budynku inteligentnego. 56,00 zł 58,80 zł
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 90,48 zł 95,00 zł
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz. 1 36,19 zł 38,00 zł
Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne 94,29 zł 99,00 zł
Centralny Okręg Przemysł.1936-1939. Architektura i urbanistyka 95,14 zł 99,90 zł
Podstawy architektury krajobrazu. Cz.II 32,38 zł 34,00 zł
Podstawy architektury krajobrazu. Cz.I 32,38 zł 34,00 zł
Kształcenie architektów na Górnym Śląsku na tle ewolucji koncepcji edukacji architektonicznej 23,00 zł 24,15 zł
Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym 56,19 zł 59,00 zł
Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej 1918–1939. Funkcja 85,62 zł 89,90 zł
LEKSYKON ZABYTKÓW ARCHITEKTURY LUBELSZCZYZNY I PODKARPACIA 103,81 zł 109,00 zł
Leksykon zabytków architektury Małopolski 103,81 zł 109,00 zł
Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego 72,38 zł 76,00 zł
Osiedle mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta 23,81 zł 25,00 zł
Budynek inteligentny T-2 w.3. Podstawowe systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych. 26,00 zł 27,30 zł
Perspektywa wykresowa dla architektów 46,67 zł 49,00 zł
Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodar.wodami 33,33 zł 35,00 zł
Wieś i miasteczko 84,76 zł 89,00 zł
VADEMECUM PROJEKTANTA tom 1. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych 120,00 zł 126,00 zł
Architektura. Style i detale. Arkady 65,71 zł 69,00 zł
Współczesna architektura proekologiczna 46,67 zł 49,00 zł
Jak czytać kościoły.Krótki kursarchitektury chrześcijańskiej 37,14 zł 39,00 zł
Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu wyd.3 57,14 zł 60,00 zł
Mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej obraz ewolucji idei 49,05 zł 51,50 zł
Jak czytać architekturę. Najważniejsze informacje o stylach i detalach 37,14 zł 39,00 zł
Architektura krajobrazu dla każdego 80,00 zł 84,00 zł
Teoria i praktyka planowania przestrzennego. Urbanistyka Europy 84,76 zł 89,00 zł
HISTORIA ARCHITEKTURY 113,33 zł 119,00 zł
Zawód-architekt.O etyce zawodowej i moralności architektury 36,19 zł 38,00 zł
Architecture and urban planning for contemporary industry. 49,00 zł 51,45 zł
Metody poszukiwania rozwiązań w projektowaniu architektonicznym. 14,00 zł 14,70 zł
Podstawy rysunku architektonicznego i krajobrazowego 65,71 zł 69,00 zł
BUILDING CONSTRUCTION 152,38 zł 160,00 zł
Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych konstrukcji drewnianych 56,19 zł 59,00 zł
Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej 1918-1939. Forma i styl 85,62 zł 89,90 zł
Architektura ziemi. Tradycja i współczesność 43,81 zł 46,00 zł
Architektura. Przewodnik po stylach. Wyd. 3 28,48 zł 29,90 zł
Detale projektowe dla architektów 152,38 zł 160,00 zł
Problemy architektury polskiej.Schematy planów bud.mieszkal. 15,24 zł 16,00 zł
Projektowanie architektoniczne. Wprowadzenie do zawodu architekta 35,24 zł 37,00 zł
Renowacja elementów architektury 84,76 zł 89,00 zł
Rośliny ozdobne cz.2.w architekturze krajobrazu.Podręcznik 42,86 zł 45,00 zł
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz.2. Podręcznik 44,29 zł 46,50 zł
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz.5 27,62 zł 29,00 zł
Technik architektury krajobrazu z-1 Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego 23,81 zł 25,00 zł
Technik architektury krajobrazu z-3 Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego 23,81 zł 25,00 zł
Technik architektury krajobrazu zeszyt 3 Zbiór zad.przygot.do egz.zaw. 23,81 zł 25,00 zł
Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast 46,67 zł 49,00 zł
Typologia zabudowy wielorodzinnej. Teoria, dydaktyka, praktyka. 35,00 zł 36,75 zł
Mieszkać w mieście. Tom 1. Sprawy mieszkaniowe 32,00 zł 33,60 zł
Mieszkać w mieście. Tom 2. Wyzwania współczesności 25,00 zł 26,25 zł
Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka 46,67 zł 49,00 zł
Mieszkać w mieście. Tom 2. Wyzwania współczesności 25,00 zł 26,25 zł
Mieszkać w mieście. Tom 1. Sprawy mieszkaniowe 32,00 zł 33,60 zł
Drzewo w krajobrazie kulturowym 33,33 zł 35,00 zł
AutoCAD w architekturze krajobrazu 38,10 zł 40,00 zł
Potrzeby osób starszych w obiektach z funkcją opieki. Wytyczne do projektowania. 23,05 zł 24,20 zł
Krajobraz w planowaniu przestrzennym 26,67 zł 28,00 zł
Gospodarka nieruchomościami w planowaniu przestrzennym 24,76 zł 26,00 zł
Projektowanie urbanistyczne na kierunku Gospodarka Przestrzenna 30,48 zł 32,00 zł
Rola badań przyrodniczych i społecznych w racjonalnym gospodarowaniu przestrzenią 26,67 zł 28,00 zł
Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią 36,19 zł 38,00 zł
Teoria i praktyka iluminacji obiektów 55,24 zł 58,00 zł
ELEMENTY NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY. Pojmowanie współczesnych budynków 84,76 zł 89,00 zł
Zrównoważona rewitalizacja terenów zdegradowanych 42,86 zł 45,00 zł
Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych... 48,00 zł 50,40 zł
Projektowanie krajobrazu miasta 38,10 zł 40,00 zł
Architektura. Przewodnik po stylach. Wydanie III 28,48 zł 29,90 zł
Podstawy dynamiki budowli. 56,19 zł 59,00 zł
Warszawa 99 miejsc. 38,00 zł 39,90 zł
Architektura współczesna. Geneza i charakterystyka wiodących nurtów. 75,24 zł 79,00 zł
Leksykon zabytków architektury Kresów pólnocno-wschodnich. 103,81 zł 109,00 zł
LEKSYKON ZABYTKÓW ARCHITEKTURY KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH 103,81 zł 109,00 zł
Building construction. Markiewicz. 152,38 zł 160,00 zł
Moje Katowice 61,90 zł 65,00 zł
Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie konserwacji i wzmacnianiu zabytków. 56,19 zł 59,00 zł
Szkło we współczesnej architekturze. 45,00 zł 47,25 zł

automatyka (24)

Zbiór zadań z podstaw robotyki wyd.3 /Szkodny/ 38,10 zł 40,00 zł
Dynamika robotów przemysłowych 25,00 zł 26,25 zł
Automatyzacja pracy maszyn roboczych. Metodyka i zastosowania 73,00 zł 76,65 zł
Budowa i eksploatacja układów hydraulicznych w maszynach 2011 Kabe 60,95 zł 64,00 zł
Zbiór zadań z podstaw automatyki. Teoria regulacji 37,14 zł 39,00 zł
Laboratorium podstaw automatyki i sterowania. Preskrypt 18,57 zł 19,50 zł
PODSTAWY AUTOMATYKI Tom II 30,00 zł 31,50 zł
Laboratorium podstaw miernictwa 23,05 zł 24,20 zł
Inteligentny dom i inne systemy sterowania w 100 przykładach 58,10 zł 61,00 zł
Automatyka.Technika regulacji 38,10 zł 40,01 zł
Automatyka procesów ciągłych 45,71 zł 48,00 zł
Maszynowa obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie 48,67 zł 51,10 zł
Automatyka przemysłowa w praktyce.Projektowanie,modernizacja 54,29 zł 57,00 zł
Automatyka. Technika regulacji 38,10 zł 40,00 zł
Kinematyka robotów przemysłowych /Szkodny/ 24,00 zł 25,20 zł
Podstawy automatyki 34,29 zł 36,00 zł
Implementacja i testowanie algorytmu regulacji PID w sterownikach Simatic serii S7-300/400 16,00 zł 16,80 zł
Kody i szyfry. 44,00 zł 46,20 zł
Obróbka skrawaniem. WNT. 56,19 zł 59,00 zł
Edgecam. Wieloosiowe toczenie CNC 122,86 zł 129,00 zł
Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych 65,71 zł 69,00 zł
Technologia walcowania gwintów zewnętrznych 56,19 zł 59,00 zł
Robotyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych 56,19 zł 59,00 zł
Zbiór zadań z podstaw robotyki. 38,10 zł 40,00 zł

ekologia (54)

Wybrane zagadnienia ekologiczne wyd.3 28,57 zł 30,00 zł
Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego (wyd.2,2010) 32,38 zł 34,00 zł
Ochrona biosfery 49,52 zł 52,00 zł
Analiza środowiskowa w procesie prywatyzacji 50,48 zł 53,00 zł
Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków - poradnik inwestora 93,33 zł 98,00 zł
Mikroorganizmy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze w ekosystemach wodnych i sieciach wodociągowychipotenc.chor.w ekosystemach wod 84,76 zł 89,00 zł
Oczyszczalnia w ogrodzie 52,38 zł 55,00 zł
Paliwa formowane - biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych 40,00 zł 42,00 zł
Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków 90,48 zł 95,00 zł
Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę 90,48 zł 95,00 zł
Poszukiwania przecieków sieci wodociągowych 9,51 zł 9,99 zł
Przekształcanie osadów ściekowych w procesach termicznych 50,48 zł 53,00 zł
Przykłady projektów komunalnych oczyszczalni ścieków 9,51 zł 9,99 zł
Ryzyko w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę 57,14 zł 60,00 zł
Technika pomiarów przepływu wody i ścieków 9,51 zł 9,99 zł
Usuwanie zanieczyszczeń nieorganicznych ze środowiska wodnego metodami membranowymi 123,81 zł 130,00 zł
Wody opadowe a zjawiska ekstremalne 42,86 zł 45,00 zł
Zasady budowy wodociągów 120,00 zł 126,00 zł
Sanitacja wsi 110,48 zł 116,00 zł
Modelowanie procesów oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego 94,29 zł 99,00 zł
PODSTAWY NOWOCZESNEJ EKSPLOATACJI UKŁADÓW WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 49,00 zł 51,45 zł
Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska 180,00 zł 189,00 zł
Wody opadowe - odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie 104,76 zł 110,00 zł
Ekologia w budownictwie 40,00 zł 42,00 zł
Mapa akustyczna program ochrony środowiska przed hałasem jako elementy systemu zarządzania środowiskiem 46,67 zł 49,00 zł
Opracowanie kompleksowej metody kontroli stężeń struktur azbestu w powietrzu 56,19 zł 59,00 zł
Urządzenia do oczyszczania ścieków 94,29 zł 99,00 zł
Komunalne przepompownie ścieków 9,51 zł 9,99 zł
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 27,62 zł 29,00 zł
Podręcznik mikroskopowego badania osadu czynnego 9,51 zł 9,99 zł
Dezynfekcja ścieków 94,29 zł 99,00 zł
Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom 2. Obiekty specjalne. 104,76 zł 110,00 zł
Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom 1. Sieci kanalizacyjne. 104,76 zł 110,00 zł
Podstawy nowoczesnej eksploatacji ukł.wodociagowych i kanal. 49,00 zł 51,45 zł
Biologia środowiska 60,95 zł 64,00 zł
Ochrona środowiska współczesneproblemy 38,10 zł 40,00 zł
Planowanie miejskiej infrastruktury wodnej i ściekowej 75,24 zł 79,00 zł
Instalacje ekologiczne w budownictwie mieszkaniowym 60,00 zł 63,00 zł
Wysokoefektywne metody oczyszczania wody 51,43 zł 54,00 zł
Ekologia a budownictwo. 60,00 zł 63,00 zł
Kanalizacja - projektowanie, wykonanie, eksploatacja 142,86 zł 150,00 zł
Niekonwencjonalne metody wykorzystywania popiołów lotnych. 23,81 zł 25,00 zł
Inżynieria środowiska. Wybrane zagadnienia wyd.2 uzup. 26,00 zł 27,30 zł
Podręcznik mikroskopowego badania osadu czynnego 61,90 zł 65,00 zł
Niska emisja ze spalania węgla i metody jej ograniczenia. 36,00 zł 37,80 zł
Instalacje Kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja 94,29 zł 99,00 zł
Tlenowy granulowany osad czynny. Koncepcje mechanizmów formowania, właściwości i wymagania technologiczne 75,24 zł 79,00 zł
Ekologistyka i zagospodarowanie odpadów. 38,00 zł 39,90 zł
Autotermiczna termofilna stabilizacja osadów ściekowych 65,71 zł 69,00 zł
Wykonanie i odbiór sieci kanalizacyjnych 75,24 zł 79,00 zł
Sekwencyjne reaktory porcjowe. Podstawy technologii, zasady projektowania i przykłady zastosowań 84,76 zł 89,00 zł
Oczyszczalnie ścieków i ich eksploatacja. 34,29 zł 36,00 zł
Podręcznik eksploatacji pomp w wodociągach i kanalizacji 104,76 zł 110,00 zł
Osad czynny - biologia i analiza mikroskopowa. 110,48 zł 116,00 zł

elektronika (280)

Graficzne wyświetlacze LCD w przykładach 66,67 zł 70,00 zł
Rozpoznawanie biometryczne. Nowe metody ilościowej reprezentacji obiektów 41,90 zł 44,00 zł
Bezpieczeństwo telekomunikacji. Praktyka i zarządzanie 61,00 zł 64,05 zł
System nawigacyjny GALILEO. Aspekty strategiczne, naukowe i techniczne 30,48 zł 32,00 zł
Elektronika w zadaniach T-2 27,62 zł 29,00 zł
Mikrokontrolery LPC2000 w przykładach 89,52 zł 94,00 zł
Laboratorium elektroniki wyd.4 20,00 zł 21,00 zł
Laboratorium z dynamiki obwodów w Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku. Teoria, pomiary, symulacje 18,00 zł 18,90 zł
Elektronika 42,86 zł 45,00 zł
Nawigacja elektroniczna 38,10 zł 40,01 zł
ISDN - cyfrowe sieci zintegrowane usługowo 30,48 zł 32,00 zł
Przetworniki danych 88,57 zł 93,00 zł
Dźwięk cyfrowy. Systemy wielokanałowe 41,90 zł 44,00 zł
Scalone przetworniki a/c i c/a wyd.2 33,33 zł 35,00 zł
Budowa systemów i urządzeń zasilających 57,05 zł 59,90 zł
Elektronika w zadaniach T-3 25,71 zł 27,00 zł
K SEP-J-0003 System mikroprocesorowy CAMAC 14,00 zł 17,22 zł
Od obwodu elektrycznego do pierwszego robota 33,24 zł 34,90 zł
Sygnały i systemy 69,00 zł 72,45 zł
Programowalne układy przetwarzania sygnałów i informacji 39,05 zł 41,00 zł
Pola i fale elektromagnetyczne 40,95 zł 43,00 zł
Probabilistyczne metody detekcji sygnałów na tle zakłóceń 25,71 zł 27,00 zł
Elektronika analogowa w zadaniach T-VI Idealne wzmacniacze operacyjne w zastosowaniach nieliniowych 20,00 zł 21,00 zł
Pola i fale elektromagnetyczne 41,90 zł 44,00 zł
Elektronika analogowa w zadaniach T-VII Wzmacniacze mocy i układy zasilające 39,05 zł 41,00 zł
Spraw, by rzeczy przemówiły. Programowanie urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem Arduino 75,24 zł 79,00 zł
Układy elektroniczne cz.III Układy i systemy cyfrowe 37,14 zł 39,00 zł
Elektronika analogowa w zadaniach T-V Idealne wzmacniacze operacyjne w zastosowaniach liniowych 34,29 zł 36,00 zł
Podstawy konstrukcji mechanicznych dla elektroników 38,10 zł 40,00 zł
PADS w praktyce. Nowoczesny pakiet CAD dla elektroników 78,10 zł 82,00 zł
Mikrokontrolery 68HC08 w praktyce 66,67 zł 70,00 zł
Wyprawy w świat elektroniki T-1w.1(d) 41,90 zł 44,00 zł
Telewizyjne systemy dozorowe 45,71 zł 48,00 zł
Mikroprocesory AT91SAM9 w przykładach 90,48 zł 95,00 zł
Mikrokontrolery LPC1100 pierwsze kroki 65,71 zł 69,00 zł
Karty SD/MMC w systemach mikroprocesorowych 55,24 zł 58,00 zł
Niesamowite gadżety elektroniczne. Szalony Geniusz. Wydanie II 56,19 zł 59,00 zł
Podstawy teorii sygnałów. 49,00 zł 51,45 zł
Projektowanie złożonych układów cyfrowych 56,19 zł 59,00 zł
Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych 46,67 zł 49,00 zł
Nadprzewodnictwo 15,24 zł 16,00 zł
Układy elektroniczne cz.II Układy analogowe nieliniowe i impulsowe 41,90 zł 44,00 zł
Akceleracja obliczeń w systemach wizyjnych 71,43 zł 75,00 zł
Synteza układów cyfrowych 35,24 zł 37,00 zł
Lokalne interfejsy szeregowe w systemach cyfrowych 62,86 zł 66,00 zł
Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej 48,95 zł 51,40 zł
Bezprzewodowa transmisja informacji 32,38 zł 34,00 zł
Zabawy z elektroniką. Ilustrowany przewodnik dla wynalazców i pasjonatów 56,19 zł 59,00 zł
Multisim.Technika cyfrowa w przykładach 66,67 zł 70,00 zł
Zarys elektrotermii. INPE 47 12,00 zł 12,60 zł
Elektronika analogowa w zadaniach T-III.Analiza małosygnałowa układów półprzewodnikowych 27,62 zł 29,00 zł
Budowa robotów dla średnio zaawansowanych wyd.2 65,71 zł 69,00 zł
GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne 35,24 zł 37,00 zł
Elektryczne i elektroniczne czujniki temperatury 34,29 zł 36,00 zł
Gadżety szpiegowskie. Szalony Geniusz 56,19 zł 59,00 zł
Arduino i Android. Niesamowite projekty. Szalony geniusz 38,00 zł 39,90 zł
Programowanie paneli operatorskich 26,67 zł 28,00 zł
Wielozaciskowe wzmacniacze operacyjne w układach oscylacyjnych 23,81 zł 25,00 zł
Głośniki i zestawy głośnikowe. Budowa, działanie , zastosowania 45,71 zł 48,00 zł
AVR Microcontyrollers,C-Programming Basics 133,33 zł 140,00 zł
Podstawy elektroniki cyfrowej wydanie V zmienione 56,19 zł 59,00 zł
Programowanie mikrokontrolerów LPC2000 w języku C. Pierwsze kroki 78,10 zł 82,00 zł
Podstawy projektowania elektroenergetycznych linii napowietrznych. Zeszyty dla elektryków - nr 11 45,71 zł 48,00 zł
Pracownia elektroniczna. Elementy układów elektronicznych 25,43 zł 26,70 zł
Elektronika. Od praktyki do teorii. Kolejne eksperymenty 75,24 zł 79,00 zł
Przepięcia w sieciach elektroenergetycznych i ochrona przed przepięciami 46,00 zł 48,30 zł
Serwis sprzętu domowego Nr.1/15(50) 14,29 zł 15,00 zł
Czujniki dla początkujących. Poznaj otaczający Cię świat za pomocą elektroniki, Arduino i Raspberry Pi 33,24 zł 34,90 zł
Wektory i macierze w automatyce i elektrotechnice 21,05 zł 22,10 zł
Projekty elektroniczne dla bystrzaków 52,29 zł 54,90 zł
Laboratorium w szufladzie. Elektrotechnika, elektronika, miernictwo 38,00 zł 39,90 zł
Mikrokontrolery z rdzeniem ARM9 w przykładach 66,67 zł 70,00 zł
PicoBlaze. Mikroprocesor w FPGA 78,10 zł 82,00 zł
Fascynujący świat robotów. Przewodnik dla konstruktorów 63,81 zł 67,00 zł
15 niezwykłych konstrukcji od mechaniki do elektroniki. Szalony Geniusz 38,00 zł 39,90 zł
Podstawy teorii sygnałów 45,71 zł 48,00 zł
Serwis elektroniki 9/2015 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektroniki 9/2015. Biuletyn serwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Mikrokontrolery PIC w praktycznych zastosowaniach. 65,71 zł 69,00 zł
Serwis elektroniki 10/2015 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektroniki 10/2015 Biuletyn Serwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Arduino. 36 projektów dla pasjonatów elektroniki 63,81 zł 67,00 zł
Układy wykorzystujące sterowniki PLC 47,52 zł 49,90 zł
Pamięci masowe w systemach mikroprocesorowych. Poradnik konstruktora 58,10 zł 61,00 zł
Sterowniki programowalne PLC - vademecum specjalisty - automatyka 16,00 zł 16,80 zł
Serwis elektroniki 11/2015. Biuletyn Serwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektroniki 11/2015 14,29 zł 15,00 zł
Mikrokontrolery PIC12Fxxx w praktyce 60,00 zł 63,00 zł
Mikrokontrolery LPC2000 w przykładach 67,62 zł 71,00 zł
Mikrokontrolery ST7 LITE w przykładach 47,62 zł 50,00 zł
20 prostych projektów dla elektroników 55,24 zł 58,00 zł
Projektowanie i analiza wzmacniaczy małosygnałowych 66,67 zł 70,00 zł
Serwis elektr. 12/201 14,29 zł 15,00 zł
Syntezery DDS. Podstawy dla konstruktorów 48,57 zł 51,00 zł
serwis elektr. 1/2016 BiuletynSerwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektr. 1/2016 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektr. 2/2016 BiuletynSerwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektr. 2/2016 14,29 zł 15,00 zł
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów - Metody, Algorytmy, Zastosowania 66,67 zł 70,00 zł
Układy mikroprocesorowe/PWN/ 46,67 zł 49,00 zł
Układy programowalne dla początkujących 65,71 zł 69,00 zł
Podstawy konstrukcji mechanicznych dla elektroników 38,30 zł 40,22 zł
Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów 114,29 zł 120,00 zł
Inteligentny dom. Automatyzacja mieszkania za pomocą platformy Arduino, systemu Android i zwykłego komputera 46,67 zł 49,00 zł
Moduły GSM w systemach mikroprocesorowych 71,43 zł 75,00 zł
Elektronika ależ to bardzo proste! 94,29 zł 99,00 zł
Serwis elektr. 3/2016 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektr. 3/2016 BiuletynSerwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Wstęp do programowania sterowników PLC /dodruk/ 50,00 zł 52,50 zł
Fale i anteny wyd.3. 70,00 zł 73,50 zł
Linux w systemach i.MX 6 series 81,90 zł 86,00 zł
Przygoda z elektroniką 65,71 zł 69,00 zł
Anteny o sterowanej wiązce w technice radarowej 34,00 zł 35,70 zł
Mikrokontrolery AT91SAM7 w przykładach 89,52 zł 94,00 zł
Serwis elektr. 4/2016 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektr. 4/2016 Biuletyn Serwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Elektroniczne systemy ochrony osób i mienia. Poradnik praktyczny 61,90 zł 65,00 zł
LPC2000. Mikrokontrolery z rdzeniem ARM7 66,67 zł 70,00 zł
Półprzewodniki.Nowoczesne rozwiązania w układach scalonych 84,76 zł 89,00 zł
AVR & ARM7 programowanie mikrontrolerów dla każdego 73,33 zł 77,00 zł
Współczesne układy cyfrowe 48,57 zł 51,00 zł
Wyprawy w świat elektroniki T-2wyższy stop.wtajemn.wyd.1(d) 41,00 zł 43,05 zł
Układy programowalne - pierwsze kroki+CD rom 62,86 zł 66,00 zł
Wyświetlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych 66,67 zł 70,00 zł
Elektronika analogowa w zadaniach T-I.Analiza stałoprądowa i wielosygnałowa układów półprzewodnikowych 36,19 zł 38,00 zł
Serwis elektr. 5/2016 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektr. 5/2016 BiuletynSerwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Mikrokontrolery 8051 w praktyce 58,10 zł 61,00 zł
Mikrokontrolery PIC16F8x w praktyce 55,24 zł 58,00 zł
Sztuka programowania mikrokontrolerów AVR. Przykłady 65,71 zł 69,00 zł
Podstawy elektrotechniki i elektroniki 50,00 zł 52,50 zł
Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce 71,43 zł 75,00 zł
Serwis elektr. 6/2016 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektr. 6/2016 BiuletynSerwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Sewis elektr. 7/2016 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektr. 7/2016 BiuletynSerwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Mikrokontrolery Kinetis dla (bardzo) początkujących. Proste aplikacje zestawu FRDM-KL25Z 64,76 zł 68,00 zł
Budowa robotów dla poczatkujących w.3. 65,71 zł 69,00 zł
Elektronika analogowa w zadaniach T.8 Rzeczywiste wzmacniacze operacyjne w zastosowaniach 40,00 zł 42,00 zł
Elektronika analogowa w zadaniach T-II Analiza wpływu zmian temperatury na pracę układów półprzewodnikowych 18,10 zł 19,00 zł
Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze w.3. 44,00 zł 46,20 zł
Elektronika analogowa w zadaniach T-IV Charakterystyki częstotliwościowe układów elektronicznych 22,86 zł 24,00 zł
Zarządzanie projektami dla inżynierów 56,19 zł 59,00 zł
Systemy czasu rzeczywistego QNX6 Neutrino 74,29 zł 78,00 zł
Arduino. Automatyka domowa dla każdego 31,33 zł 32,90 zł
RS232 w przykładach na PC i AVR 66,67 zł 70,00 zł
Protel 99 SE pierwsze kroki 51,43 zł 54,00 zł
BASCOM '51 w przykładach 55,24 zł 58,00 zł
USB dla niewtajemniczonych w przykładach na mikrokontrolery STM32 84,76 zł 89,00 zł
Pod maską SPICE'a. Metody i algorytmy analizy układów elektronicznych 60,95 zł 64,00 zł
Mikrokontrolery AVR w praktyce 60,00 zł 63,00 zł
Mikrokontrolery STM32 w sieci Ethernet w przykładach 80,95 zł 85,00 zł
Podstawy technologii montażu dla elektroników wyd.2 60,95 zł 64,00 zł
Programowalne moduły Ethernetowe w przykładach 40,95 zł 43,00 zł
Operator zespołów prądotwórczych 28,57 zł 30,00 zł
Anteny mikrofalowe.Technika i środowisko. 51,00 zł 53,55 zł
Programowanie mikrokontrolerów 8051 w języku C - pierwsze kroki 74,29 zł 78,00 zł
Programowanie mikrokontrolerów 8051 w języku C w praktyce 74,29 zł 78,00 zł
Procesory DSP w przykładach 84,76 zł 89,00 zł
Procesory DSP dla praktyków 94,29 zł 99,00 zł
Mikrokontrolery XMC1000 z Cortex-MO w praktyce.12 proj.ZMC2GO 46,67 zł 49,00 zł
Sztuka programowania mikrokontrolerów AVR. Podstawy 66,67 zł 70,00 zł
Układy wykorzystujące sterowniki PLC. Projektowanie algorytmów sterowania 37,14 zł 39,00 zł
Obraz cyfrowy. Podstawy JPEG, MPEG 55,71 zł 58,50 zł
Projektowanie układów analogowych. Poradnik praktyczny 63,81 zł 67,00 zł
Serwis elektr. 9/2016 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektr. 9/2016 BiuletynSerwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Mikrokontrolery AVR dla początkujących. Przykłady w języku Bascom 66,67 zł 70,00 zł
Elektromagnesy prądu stałego dla praktyków 65,71 zł 69,00 zł
Timer 555 w przykładach 58,10 zł 61,00 zł
Przetworniki A/C i C/A. Teoria i praktyka 132,38 zł 139,00 zł
BASCOM AVR w przykładach 62,86 zł 66,00 zł
Mikrokontrolery w systemach zdalnego sterowania 58,10 zł 61,00 zł
Zrozumieć małe mikrokontrolery 43,81 zł 46,00 zł
Zasilacze urządzeń elektronicznych - Przewodnik dla początkujących 60,95 zł 64,00 zł
Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej 78,10 zł 82,00 zł
Projektowanie systemów mikroprocesorowych 66,67 zł 70,00 zł
Fotowoltaika w teorii i praktyce 78,10 zł 82,00 zł
Mikroklocki. Mikroprocesory dla początkujących 66,67 zł 70,00 zł
Serwis elektr. 10/2016 Biuletyn Serwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektr.10/2016 14,29 zł 15,00 zł
Lutowanie bezołowiowe 74,29 zł 78,00 zł
Układy cyfrowe 61,05 zł 64,10 zł
Protel DXP pierwsze kroki 66,67 zł 70,00 zł
Elektronika dla bystrzaków w.3 46,67 zł 49,00 zł
Drony dla bystrzaków 38,00 zł 39,90 zł
Systemy teletransmisyjne 48,00 zł 50,40 zł
Analizy sieciowe w planowaniu rozwoju systemu elektroenergety 31,43 zł 33,00 zł
Serwis elektroniki 11/2016 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektroniki1/2016 Biuletyn Serwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Apokalipsa zombie nadchodzi! Obroń swoją bazę za pomocą prostych obwodów, Arduino i Raspberry Pi 46,67 zł 49,00 zł
Wytyczne (CD) pomiary w elektroenergetyce do 1kV 65,00 zł 79,95 zł
Serwis elektr. 12/2016 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektr. 12/2016 Biuletyn Serwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Lego Mindstorms EV3. Niesamowite projekty 56,19 zł 59,00 zł
Język C. Pasja programowania mikrokontrolerów 8 - bitowych 120,00 zł 126,00 zł
Wzmacniacze operacyjne - podstawy, aplikacje, zastosowania 64,76 zł 68,00 zł
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań 80,00 zł 84,00 zł
Projektowanie analogowych układów scalonych 78,10 zł 82,00 zł
Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inżynierskiej 78,10 zł 82,00 zł
Mikrokontrolery AVR Język C. Podstawy programowania + pliki do pobrania od wydawcy. 120,48 zł 126,50 zł
Programowanie mikrokontrolerow PIC w jezyku C 69,52 zł 73,00 zł
Podstawy nagłośnienia i realizacji nagrań w.4 52,38 zł 55,00 zł
Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych. Kwalifikacja E.24.1. 41,05 zł 43,10 zł
Budowa robotów dla początkujących. Wydanie III 65,71 zł 69,00 zł
DSP. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Praktyczny poradnik. 119,05 zł 125,00 zł
RS232 w przykładach na PC i AVR 66,67 zł 70,00 zł
Technika cyfrowa. Zbiór zadań z rozwiązaniami 46,67 zł 49,00 zł
Telefonia VoIP. Multimedialne sieci IP 71,43 zł 75,00 zł
Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej. Przykłady zastosowań 65,71 zł 69,00 zł
Mikrokontrolery AVR ATtiny w praktyce 70,48 zł 74,00 zł
Mikrokontrolery dla początkujących. Łagodne wprowadzenie w świat mikrokontrolerów 69,52 zł 73,00 zł
Podstawy sterowania z PLC 26,67 zł 28,00 zł
Wzmacniacze audio. Poradnik konstruktora 58,10 zł 61,00 zł
Sztuka elektroniki cz.1/2 kpl. wyd.10 113,33 zł 119,00 zł
Sterowniki SIMATIC S7-1200 w praktyce inżynierskiej 78,10 zł 82,00 zł
Podstawy programowania sterowników S7-1200 w języku SCL 78,10 zł 82,00 zł
Silniki PM BLDC właściwości, sterowanie, aplikacje 65,71 zł 69,00 zł
Język tekstu strukturalnego w sterownikach SIMATIC S7-1200 i S7-1500 84,76 zł 89,00 zł
Mikrokontrolery STM32 w praktyce 78,10 zł 82,00 zł
Technik antenowych instalacji telewizji cyfrowej DVB Poradnik praktyczny 47,62 zł 50,00 zł
Wkuwamy C. Majsterkuj razem zemną+pendriv. Yellowbook. 131,43 zł 138,00 zł
Cyfrowe przetwarzanie sygnałówz zastosowaniem MATLABA/PW/ 40,00 zł 42,00 zł
Proste konstrukcje - lampowe audio 66,67 zł 70,00 zł
Układy FPGA w przykładach 66,67 zł 70,00 zł
Współczesny oscyloskop Budowa i pomiary 78,10 zł 82,00 zł
100 projektów na 555 56,19 zł 59,00 zł
Analogowe układy elektroniczne 60,00 zł 63,00 zł
Drony.Tajniki zdjęć i filmów lotniczych 56,19 zł 59,00 zł
Dźwięk w filmie 63,81 zł 67,00 zł
Eagle pierwsze kroki 62,86 zł 66,00 zł
Elektronika dla bystrzaków wyd.2 37,14 zł 39,00 zł
Elektronika w.2.Od praktyki doteorii 65,71 zł 69,00 zł
Współczesny oscyloskop Budowa i pomiary 78,10 zł 82,00 zł
Instalacje elektryczne.Podręczni do zawodu technik elektryk 47,00 zł 49,35 zł
Komputerowe obliczenia w elektrotechnice 39,05 zł 41,00 zł
Lampy elektronowe w aplikacjach audio wyd.2. 60,00 zł 63,00 zł
Mikrokontrolery PIC16F. Przykłady w C dla początkujących 71,43 zł 75,00 zł
Poradnik inż.energoelektron.T-1 75,24 zł 79,00 zł
Poradnik inż.energoelektron.T-2 90,48 zł 95,00 zł
Programowanie mikrokontrolerów PIC w języku C 69,52 zł 73,00 zł
Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL 69,00 zł 72,45 zł
Projektowanie układów scalonych CMOS 52,00 zł 54,60 zł
Silniki elektryczne w praktyce elektronika wyd.2 71,43 zł 75,00 zł
STM 32. Aplikacje i ćwiczenia w języku C 75,24 zł 79,00 zł
Teoria obwodów + CD gratis wyd.2 40,00 zł 42,00 zł
Układy cyfrowe pierwsze kroki 60,00 zł 63,00 zł
Wzmacniacze operacyjne teoria i praktyka 75,24 zł 79,00 zł
MATLAB w zastosowaniu do obliczeń obwodowych i przetwarzaniu sygnałów 40,00 zł 42,00 zł
Serwis elektr. 8/2016 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektroniki 4/2015 (230) 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektroniki 2/2015 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektroniki 8/2015 Biuletyn serwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektroniki 2/2015(50). Biuletyn serwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektroniki 5/2015. Biuletyn serwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektr.12/2015 BiuletynSerwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Wiedzieć więcej.Intermedium 41,90 zł 44,00 zł
Inteligentny dom.Automatyzacjamieszk.za pomocą platf.Arduino 46,67 zł 49,00 zł
Czujniki dla początkujących.Poznaj otaczający Cię świat 33,24 zł 34,90 zł
Arduino dla dzieci 46,67 zł 49,00 zł
Urządzenia zasilające 46,67 zł 49,00 zł
Podstawy programowania sterowników SIMATIC S7-1200 w języ.LAD 78,09 zł 81,99 zł
Wyprawy w świat elektroniki T-1w yd.1(d) 41,90 zł 44,00 zł
Wyprawy w świat elektroniki T-2wyższy stop.wtajemn.wyd.1(d) 41,90 zł 44,00 zł
INSTALOWANIE URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH. KWALIFIKACJA E.6.1. PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK 40,95 zł 43,00 zł
Sztuka elektroniki cz.1/2 kpl 113,33 zł 119,00 zł
Mikrokontrolery AVR i ARM. Sterowanie wyświetlaczami LCD 84,76 zł 89,00 zł
Mikrokontrolery ST7 LITE w praktyce 47,62 zł 50,00 zł
Mikroprocesory AT91SAM9 w przykładach 90,48 zł 95,00 zł
Wybrane aspekty optymalizacji przyrządów fotoakustycznych 56,19 zł 59,00 zł
LPC2000 Mikrokontrolery z rdzeniem ARM7 66,67 zł 70,00 zł
Komutacja kanałów i komutacja pakietów. 22,00 zł 23,10 zł
Elektronika dla małych i dużych. Od przewodu do obwodu 38,00 zł 39,90 zł
Termodynamika dla bystrzaków 46,67 zł 49,00 zł
Serwis elektr. 8/2016 BiuletynSerwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów 36,19 zł 38,00 zł
Ruch telekomunikacyjny i przeciążenia sieci pakietowych 56,19 zł 59,00 zł
Leksykon skrótów. Telekomunikacja 33,33 zł 35,00 zł
Elektronika w zadaniach T-2 27,62 zł 29,00 zł
Sztuka elektroniki. tom 1 i 2, komplet. wyd.11 227,62 zł 239,00 zł

gazownictwo (7)

Gazownie T-1 Zarys dziejów. Zakłady Przemysłu Wielkiego Księstwa Poznańskiego 57,05 zł 59,90 zł
Gazownie T-2 Katalog. Zakłady Przemysłu Wielkiego Księstwa Poznańskiego 95,14 zł 99,90 zł
Podziemne magazyny gazu w zaniechanych kopalniach węgla. 2,86 zł 3,00 zł
Ochrona budynków przed zagrożeniem wybuchem gazu 47,62 zł 50,00 zł
Sieci i instalacje gazowe Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji 94,29 zł 99,00 zł
Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji 56,19 zł 59,00 zł
Instalowanie urządzeń gazowych. Poradnik 65,00 zł 68,25 zł

matematyka (18)

Zbiór zadań i ćwiczeń ZSZ cz.2. dla kl.I-III Matematyka nr dop. 543/2012 17,14 zł 18,00 zł
Zbiór zadań z algorytmów komputerowych i struktur danych 34,29 zł 36,00 zł
Matematyka wybrane zagadnienia z ćwiczeniami 14,00 zł 14,70 zł
Matematyka zbiór zadań i ćwiczeń dla zasadniczych szkół zawodowych kl.I-III 14,29 zł 15,00 zł
A First Course in Calculus 28,00 zł 29,40 zł
Wybrane metody obliczeniowe w rachunku wariacyjnym oraz w równaniach różniczkowych i całkowych 26,67 zł 28,00 zł
Podstawy analizy matematycznej T.2 Rachunek całkowy. Szeregi 31,90 zł 33,50 zł
Wybrane zagadnienia z funkcji zespolonych 27,62 zł 29,00 zł
Matematyka. Podstawowe wiadomości teoretyczne i ćwiczenia dla studentów studiów inżynierskich 39,05 zł 41,00 zł
Zbiór zadań z geometrii wykreślnej T-3. Przewodnik metodyczny 33,33 zł 35,00 zł
Tajemnicza liczba e i inne sekrety matematyki 47,00 zł 49,35 zł
Wyznaczniki, macierze, układy równań liniowych SGGW 17,14 zł 18,00 zł
Wybrane zagadnienia z geometrii wykreślnej 13,33 zł 14,00 zł
Wybrane zagadnienia jakościowej teorii równań różniczkowych 13,00 zł 13,65 zł
Liczba PI, jej historia i wpływ na twórczość matematyczną 36,43 zł 38,25 zł
Maple. Podręcznik 38,00 zł 39,90 zł
Statystyka matematyczna 46,00 zł 48,30 zł
Transakcje i monety internetowe. Transakcje i monety internetowe. Kryptologia a biznes – bezpieczeństwo stosowane 84,76 zł 89,00 zł

nauka zawodu (188)

Urządzenia techniczne w produkcji leśnej T.1 38,10 zł 40,00 zł
Podręcznik ilustrowania mody 56,19 zł 59,00 zł
Inwentaryzacja. Podręcznik do nauki zawodu Technik ekonomista /WsiP/ 31,24 zł 32,80 zł
Usługi turystyczne cz.1 Podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa 21,90 zł 23,00 zł
Egzamin zawodowy. Technik elektronik. Testy i zadania z rozwiązaniami 31,24 zł 32,80 zł
Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych 18,10 zł 19,00 zł
Fryzjerstwo. Ćwiczenia, pytania, testy kontrolne /10-13/ 21,81 zł 22,90 zł
Księgowość i kalkulacja 1. Podręcznik do nauki zawodu Technik ekonomista 41,71 zł 43,80 zł
Montaż maszyn i urządzeń. Technolgia WSiP 37,52 zł 39,40 zł
Kowalstwo artystyczne. Kraty, ogrodzenia, balustrady, schody 56,19 zł 59,00 zł
Informacja turystyczna cz.1 Podręcznik do nauki zawodu Technik obsługi turystycznej 47,05 zł 49,40 zł
Kadry i płace. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista /WSiP/ 41,71 zł 43,80 zł
Egzamin zawodowy Fryzjer /WSiP/ 32,29 zł 33,90 zł
Kowalstwo artystyczne. Bramy, drzwi, meble, akcesoria. Arkady 56,19 zł 59,00 zł
Budowa i obsługa wciągników. 31,43 zł 33,00 zł
Jestem kierowcą wózka jezdniowego napędzanego wyd.3 poprawione 20,95 zł 22,00 zł
Operator maszyn do robót drogowych Kabe 67,62 zł 71,00 zł
Fryzjerstwo.Ćw.pyt.testy(6-9) 6,67 zł 7,00 zł
ABC magazyniera. 29,52 zł 31,00 zł
Mechanik silników spalinowych.Technologia WSiP 44,00 zł 46,20 zł
Hakowy - materiał dydaktyczny 17,14 zł 18,00 zł
Operator narzędzi udarowych ręcznych wszystkie rodzaje zasilania 19,05 zł 20,00 zł
Operator ręcznych maszyn do robót drogowych 29,52 zł 31,00 zł
Zawiesia dźwignic.Budowa i eksploatacja 30,48 zł 32,00 zł
Posadzkarz 24,76 zł 26,00 zł
Betoniarz 18,10 zł 19,00 zł
Poradnik pedagogiczny dla kandydatów na nauczycieli 44,76 zł 47,00 zł
Operator koparko-ładowarki.Liwona 17,14 zł 18,00 zł
Żurawie przeładunkowe typu HDS 18,10 zł 19,00 zł
Egzamin zawodowy. Technik usług kosmetycznych 26,67 zł 28,00 zł
Pracownik biura rachunkowego 12,72 zł 13,36 zł
Usługi turystyczne cz.2 Podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa 29,52 zł 31,00 zł
Emulgatory WNT 23,00 zł 24,15 zł
Technologia gastronomiczna z obsługą gości cz.3 Podręcznik do nauki zawodu 24,76 zł 26,00 zł
Księgowość i kalkulacja cz. 2 Podręcznik do nauki zawodu Technik ekonomista 36,48 zł 38,30 zł
Kasjer 12,72 zł 13,36 zł
Pracownik call center 12,72 zł 13,36 zł
Sprawozdawczość i analiza finansowa. Podręcznik do nauki zawodu Technik ekonomista 31,24 zł 32,80 zł
Informacja turystyczna cz. 2 Podręcznik do nauki zawodu Technik obsługi turystycznej 36,48 zł 38,30 zł
Egzamin zawodowy Technik hotelarstwa / WSiP/ 32,29 zł 33,90 zł
Moda. Podręcznik projektanta 46,67 zł 49,00 zł
Vademecum Piekarza. Do nauki zawodu 100,00 zł 105,00 zł
Bezpieczeństwo pracy na wysokości 25,71 zł 27,00 zł
Podesty ruchome w pytaniach i odpowiedziach 19,05 zł 20,00 zł
Murarstwo cz.2 Podręcznik 8,57 zł 9,00 zł
Operator przecinarek do nawierzchni dróg Liwona 17,14 zł 18,00 zł
Mechanizacja ogrodnictwa T.2 56,00 zł 58,80 zł
Koki upięcia warkocze cz.2. 48,57 zł 51,00 zł
Wózki jezdniowe. Zagadnienia egzaminacyjne UDT w przykładach, pytaniach i odpowiedziach 14,29 zł 15,00 zł
Fryzjerstwo damskie 52,38 zł 55,00 zł
Dźwigi towarowe z obsługą 36,19 zł 38,00 zł
Ocena ryzyka zawodowego 25,33 zł 26,60 zł
ABC sprzedawcy.Kabe 29,52 zł 31,00 zł
Poradnik kelnera 19,05 zł 20,00 zł
Koki upięcia warkocze cz.1.Zasady i techniki 48,57 zł 51,00 zł
Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik hotelarstwa. Kwalifikacja T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 33,24 zł 34,90 zł
Mechanizacja ogrodnictwa t-1 74,76 zł 78,50 zł
Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik budownictwa. Kwalifikacja B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 33,24 zł 34,90 zł
Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik budownictwa. Betoniarz-zbrojarz. Kwalifikacja B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 33,24 zł 34,90 zł
Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik budownictwa. Murarz-tynkarz. Kwalifikacja B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 33,24 zł 34,90 zł
Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik usług kosmetycznych. Kwalifikacja A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 33,24 zł 34,90 zł
Operator spycharek w pytaniachi odpowiedziach 19,05 zł 20,00 zł
Kreowanie wizerunku we fryzjerstwie T-1. Stylizacja.Kwalifkacja A.23 39,05 zł 41,00 zł
Florystyka ślubna 76,19 zł 80,00 zł
Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy - Technik budownictwa. Kwalifikacja B.30 28,19 zł 29,60 zł
Operator pilarek w pytaniach iodpowiedziach 19,05 zł 20,00 zł
Platformy załadowcze. Budowa, obsługa i konserwacja 29,52 zł 31,00 zł
Ochrona osób i mienia. Broń palna i środki przymusu bezpośredniego 23,81 zł 25,00 zł
Brukarstwo 19,05 zł 20,00 zł
REA - Podstawy żywienia człowieka. Podstawy żywienia i higieny. Podręcznik. Technikum i szkoły policealne. Część 2 39,62 zł 41,60 zł
Piekarstwo. Receptury, normy, porady i przepisy prawne wyd.3 114,29 zł 120,00 zł
SZKOŁA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO. Zasady, praktyka, nowe programy i technologie 56,19 zł 59,00 zł
Operator wielozadaniowych nośników osprzętów w pytaniach i odpowiedziach 19,05 zł 20,00 zł
Jak sprzątać? 29,52 zł 31,00 zł
Poradnik instruktora praktycznej nauki zawodu 38,10 zł 40,00 zł
Odnawialne źródła energii. Zbiór zadań dla techników i instalatorów 56,19 zł 59,00 zł
Operator pilarki do ścinki drzew 25,71 zł 27,00 zł
Budowa i konserwacja urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych 33,33 zł 35,00 zł
Zarządzanie kolorem. Podręcznik dla grafików i projektantów 56,19 zł 59,00 zł
Kierowca-operator wózków jezdniowych napędzanych wyd.9 KaBe 27,62 zł 29,00 zł
Obrabiarki i urządzenia w stolarstwie 66,00 zł 69,30 zł
Mleczarstwo.Technika i Technologia 60,95 zł 64,00 zł
Toczenie i frezowanie 40,00 zł 42,00 zł
Encyklopedia materiałów odzieżowych 85,62 zł 89,90 zł
Praktyczne podstawy eksploatacji obrabiarek CNC z wykorzystaniem komputerowego systemu szkoleniowego MTS w pytaniach i odpowiedziach 50,48 zł 53,00 zł
Murarz. wyd. KaBe. 25,71 zł 27,00 zł
Operator walców w pytaniach i odpowiedziach 19,05 zł 20,00 zł
Wybrane prace ślusarsko-kowalskie 48,57 zł 51,00 zł
Konserwacja suwnic. 48,57 zł 51,00 zł
Podręcznik pilota wycieczek.Warsztat praktyczny 47,52 zł 49,90 zł
Wózki jezdniowe podnośnikowe. Wybrane zagadnienia dotyczące konserwacji i użytkowania 36,19 zł 38,00 zł
Egzamin kwalif.GAZOWY osób zajmuj.się ekspl.sieci i inst. 54,29 zł 57,00 zł
Konserwacja ładowarek teleskopowych. 49,52 zł 52,00 zł
Jak czytać modę. Szybki kurs interpretacji stylów 37,14 zł 39,00 zł
Wózki widłowe. Podręcznik operatora 13,33 zł 14,00 zł
Malarz-tapeciarz 20,95 zł 22,00 zł
Wiertnice poziome i horyzontalne. Budowa, eksploatacja, technologia robót 33,33 zł 35,00 zł
Suwnice 30,48 zł 32,00 zł
Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora 60,00 zł 63,00 zł
Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą wolframową w osł.gaz.TIG 29,52 zł 31,00 zł
Kamień we współczesnym budownictwie. 36,19 zł 38,00 zł
Operator kotłów rusztowych parowych i wodnych. 28,57 zł 30,00 zł
Zbrojarz 22,86 zł 24,00 zł
Żurawie przeładunkowe.Montaż i konserwacja Kabe 53,33 zł 56,00 zł
Maszyny do robót ziemnych.ABC operatora 59,05 zł 62,00 zł
Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.12.1 44,48 zł 46,70 zł
Snycerstwo 47,52 zł 49,90 zł
Podesty ruchome wiszące. Budowa i eksploatacja 27,62 zł 29,00 zł
Obsługa dźwigów 20,95 zł 22,00 zł
Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia 30,48 zł 32,00 zł
Dźwigniki montowane na pojeździe-Hakowce i bramowce.Kabe 26,67 zł 28,00 zł
Egzamin w kieszeni. Pytania i odpowiedzi dla kandydatów na kierowców-operatorów wózków jezdniowych napędzanych 22,86 zł 24,00 zł
Żurawie przeładunkowe.Budowa i eksploatacja. 50,48 zł 53,00 zł
Żurawie samojezdne i wieżowe.Konserwacja i montaż 72,38 zł 76,00 zł
Palacz kotłów centralnego ogrzewania 33,33 zł 35,00 zł
Dekarstwo i blacharstwo budowlane. Technologia WSiP 61,05 zł 64,10 zł
Lusterko wewnętrzne 22,76 zł 28,00 zł
Metaloplastyka Techniki formowania, kucia i spajania 65,71 zł 69,00 zł
Podstawy kominiarstwa + suplement z 2012: Wentylowanie pomieszczeń 37,14 zł 39,00 zł
Podstawy poligrafii 47,81 zł 50,20 zł
Glazurnik 20,00 zł 21,00 zł
Dekarz 19,05 zł 20,00 zł
Przedstawiciel handlowy 26,67 zł 28,00 zł
Wózki paletowe,magazynowe orazpodnośniki stołowe/platformowe 28,57 zł 30,00 zł
Pytania i odpowiedzi dla kandydatów na operatorów koparekw pełnym zakresie uprawnień 32,95 zł 34,60 zł
Konserwacja dźwigów elektrycznych 56,19 zł 59,00 zł
Spawanie w osłonie gazów metodą TIG 30,48 zł 32,00 zł
Podesty ruchome masztowe samowznoszące. Budowa i eksploatacja 25,71 zł 27,00 zł
Konserwacja podestów ruchomych przejezdnych 28,57 zł 30,00 zł
Obsługa suwnic w pytaniach i odpowiedziach 20,00 zł 21,00 zł
Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw. Poradnik operatora 35,24 zł 37,00 zł
Budownictwo ogólne. Podręcznik do nauki zawodu Technik Budownictwa 43,33 zł 45,50 zł
Stolarstwo 33,33 zł 35,00 zł
Roboty podłogowe i okładzinowe. Technologia WSiP 50,00 zł 52,50 zł
Kasy fiskalne. Poradnik podatnika Kabe wyd.3 25,71 zł 27,00 zł
Ślusarstwo ogólne 55,24 zł 58,00 zł
Egzamin kwalifikacyjny do zawodu technik logistyk 6 zestawów przykładowych testów i zadań z rozwiązaniami 33,33 zł 35,00 zł
Roboty ciesielskie 20,95 zł 22,00 zł
Rysunek zawodowy dla stolarza 37,05 zł 38,90 zł
Podesty ruchome przejezdne.Budowa i eksploatacja. 30,48 zł 32,00 zł
Praktyczne podstawy mechatroniki dla techników. 28,57 zł 30,00 zł
Obsługa żurawi wieżowych 50,48 zł 53,00 zł
Obsługa i konserwacja żurawi stacjonarnych 30,48 zł 32,00 zł
Budowa suwnic i cięgników oraz ich obsługa 34,29 zł 36,00 zł
Operator żurawi samojezdnych 34,29 zł 36,00 zł
Wózki jezdniowe napędzane specjalizowane w pytaniach i odpowiedziach. 33,33 zł 35,00 zł
Stolarstwo 2. Technologia i materiałoznawstwo 37,24 zł 39,10 zł
Betoniarz 2016r.Kabe 20,00 zł 21,00 zł
Moda. Projektowanie w.3 /Arkady/ 65,71 zł 69,00 zł
Grooming. Podstawy pielęgnacji psów. 24,76 zł 26,00 zł
Urządzenia dźwignicowe - suwnice. Praktyczny poradnik do szkoleń 40,00 zł 42,00 zł
Wózki jezdniowe. Praktyczny poradnik do szkoleń. Wydanie V 40,00 zł 42,00 zł
Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji GAZOWYCH 47,62 zł 50,00 zł
Odroczony rozrost 80,00 zł 84,00 zł
Obsługa kelnerska. Klasa mistrzowska 57,14 zł 60,00 zł
Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi. Podręcznik do nauki zawodu 43,71 zł 45,90 zł
Murarstwo cz.1 Podręcznik 30,48 zł 32,00 zł
Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi. Ćwiczenia, pytania, testy kontrolne z działów 1-5 23,71 zł 24,90 zł
Technologia gastronomiczna cz.1 Podręcznik do nauki zawodu 23,81 zł 25,00 zł
Vademecum Kucharz & Gastronom 157,14 zł 165,00 zł
Operator koparko - ładowarki opracowanie 20,00 zł 21,00 zł
Operator ładowarek jednonaczyniowych 20,00 zł 21,00 zł
Technika biurowa.Pracownia ekonomiczna cz.1 22,86 zł 24,00 zł
Wózki jezdniowe.Zagadnienia egzaminacyjne UDT w przykładach, pytaniach i odpowiedziach 7,62 zł 8,00 zł
Technologia tworzyw drzewnych cz.2 Wykończanie powierzchni 49,52 zł 52,00 zł
Pracownik na stanowisku robotniczym. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bhp 20,00 zł 21,00 zł
PODRĘCZNIK CERAMIKA 56,19 zł 59,00 zł
Kosy spalinowe. Bezpieczna obsługa 18,10 zł 19,00 zł
Zawiesia dźwignic. Budowa i obsługa 24,00 zł 25,20 zł
Kurs księgowości komputerowej. Sage Symfonia 2015 + płyta CD 51,43 zł 54,00 zł
Księga zaleceń i uwag społecznego inspektora pracy 18,10 zł 19,00 zł
Murarz 18,10 zł 19,00 zł
Podesty ruchome wiszące. Budowa i eksploatacja 30,48 zł 32,00 zł
Koki upięcia warkocze DVD krok po kroku. Szkoleniowe. 65,04 zł 80,00 zł
Koki upięcia warkocze. Zasady i techniki cz.2 52,38 zł 55,00 zł
Malarz tapeciarz. Kabe 20,95 zł 22,00 zł
Podesty ruchome masztowe samowznoszące. Budowa i eksploatacja. 25,71 zł 27,00 zł
Stolarstwo. wyd. KaBe 33,33 zł 35,00 zł
Kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych. Buczek. 34,29 zł 36,00 zł
Palownice i kafary. Budowa, eksploatacja, technologia robót. KaBe 29,52 zł 31,00 zł
Obsługa dźwigów. 2017 23,81 zł 25,00 zł
Wózki jezdniowe w.6.Praktycznyporadnik do szkoleń 40,00 zł 42,00 zł
Stolarstwo cz.1.Technologia. WSiP. 51,05 zł 53,60 zł
Przewodnik dla stolarzy. 46,67 zł 49,00 zł
Budowa i obsługa wciągników. 31,43 zł 33,00 zł
Stolarstwo cz.1.Technologia 51,05 zł 53,60 zł
Stolarstwo cz.2. Technologia 52,00 zł 54,60 zł
Urządzenia dźwignicowe. Suwnice. Praktyczny poradnik do szkoleń 40,00 zł 42,00 zł

poradniki (154)

ART DECO. Przewodnik dla kolekcjonerów /Arkady/ 84,76 zł 89,00 zł
Wybieg bez tajemnic 52,29 zł 54,90 zł
Brzdącu, śpij słodko! Spraw, by Twoje dziecko przesypiało całe noce 23,71 zł 24,90 zł
Przygody Kosmatka kilkulatka. Poradnik odpowiedzialnego rodzica 26,57 zł 27,90 zł
Poradnik dla właścicieli lasów prywatnych 128,57 zł 135,00 zł
Superdieta Rx czyli 14 najzdrowszych produktów. 12,38 zł 13,00 zł
Pracuj z głową! Spraw, by Twoja praca stała się łatwa, lekka i przyjemna 31,33 zł 32,90 zł
Nadgodziny są do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei 37,14 zł 39,00 zł
Rozważania o szkole 8,57 zł 9,00 zł
Jak zostać tancerzem. Wszystko, co należy wiedzieć, żeby odnieść sukces 56,19 zł 59,00 zł
Zapytaj mamę! Przyspieszony kurs samodzielności. 27,62 zł 29,00 zł
Sześć pikseli oddalenia. Zarabiaj dzięki sieci Web 2.0 37,14 zł 39,00 zł
Co każda kobieta powinna wiedzieć o... ojcu swego dziecka. Poradnik nowoczesnej matki 25,71 zł 27,00 zł
Przewodnik po Polsce. Podziemne trasy turystyczne 38,00 zł 39,90 zł
Nić porozumienia. Jak rozmawiać z nastolatkiem 25,71 zł 27,00 zł
Nasz uroczy aniołek. Wychowanie grzecznego dziecka 22,86 zł 24,00 zł
Grzeczne dziewczynki nie dostają tego, czego chcą 33,24 zł 34,90 zł
Kawa czy herbata? 12,38 zł 13,00 zł
Sprężarki przewoźne. Poradnik dla operatora 37,14 zł 39,00 zł
Poradnik. Ochrona środowiska w gospodarce gminy. Instalacje - technologie - prawo 64,76 zł 68,00 zł
Iglaki w ogrodzie. Katalog roślin i poradnik. MULTICO. 45,71 zł 48,00 zł
Balkony! Piękne ogrody 18,95 zł 19,90 zł
Jak to napisać? 40,95 zł 43,00 zł
Wychowawcze czary-mary. Odzyskaj spokój w domu i ciesz się z posiadania dziecka 35,24 zł 37,00 zł
100 rad dla rodziców małego alergika. Vademecum dla rodziców 5,71 zł 6,00 zł
Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach 36,10 zł 37,90 zł
Podatki zarys problematyki 11,43 zł 12,00 zł
Praktyczny poradnik kontrolera 1,90 zł 2,00 zł
Od przedstawiciela handlowego do prezesa spółki giełdowej 44,76 zł 47,00 zł
Betoniarki. Poradnik operatora KaBe 33,33 zł 35,00 zł
Wiązanie krawatów wyd.2 18,95 zł 19,90 zł
Naucz ich jak mają Cię traktować! Wydanie II rozszerzon 38,00 zł 39,90 zł
Mistrz ciętej riposty 18,10 zł 19,00 zł
Regeneracja studni 83,81 zł 88,00 zł
Projekty inwestycyjne 23,81 zł 25,00 zł
Zapytaj Tatę! Przyśpieszony kurs samodzielności 23,71 zł 24,90 zł
Jak zakwestionować wysoki rachunek telefoniczny 29,52 zł 31,00 zł
Licencja na zaliczanie. Dowiedz się, jak zdać każdy egzamin 20,86 zł 21,90 zł
Ciąża dla bystrzaków wyd.3 38,00 zł 39,90 zł
Szczęście w pojedynkę. Vademecum singla 18,95 zł 19,90 zł
Kobiety górą! Jak przetrwać w labiryncie biznesu 46,67 zł 49,00 zł
Kobiety kochają łajdaków! Jak sprawić, by się za Tobą uganiały 25,71 zł 27,00 zł
Zapytaj mamę! Przyspieszony kurs samodzielności 27,62 zł 29,00 zł
Rzuć palenie dla bystrzaków 33,24 zł 34,90 zł
Córeczka. Instrukcja obsługi dla rodziców Septem 25,71 zł 27,00 zł
Jak tłumaczyć dzieciom matematykę. Poradnik nie tylko dla rodziców 28,48 zł 29,90 zł
Wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne. Poradnik dla operatora 44,76 zł 47,00 zł
Magia słów. Jak pisać teksty, które porwą tłumy. 38,00 zł 39,90 zł
Niech Cię zauważą! Obudź w sobie charyzmę 33,24 zł 34,90 zł
Moc pewności siebie. Osiągaj zamierzone cele i poczuj siłę spełnienia 31,33 zł 32,90 zł
Technologia w e-commerce.Teoria i praktyka. Poradnik menedżera 65,71 zł 69,00 zł
Wychowanie szczeniąt dla bystrzaków. Wydanie III 38,00 zł 39,90 zł
Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Poradnik 23,81 zł 25,00 zł
Facet z jajami. Wszystko, co musisz wiedzieć na temat stawania się mężczyzną seksualnie atrakcyjnym dla kobiet 38,00 zł 39,90 zł
Wielka księga dobrych manier 38,00 zł 39,90 zł
Pojazdy samochodowe. Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych 70,00 zł 73,50 zł
O negocjacjach i negocjatorach. Poradnik praktyka 46,67 zł 49,00 zł
Ebook Platforma Moodle dla każdego nauczyciela 30,48 zł 32,00 zł
Jak dbać o włosy. Poradnik dla początkującej włosomaniaczki 35,24 zł 37,00 zł
Radzka radzi: Tobie dobrze w tym! 42,76 zł 44,90 zł
Paragon z podróży. Poradnik taniego podróżowania. 38,00 zł 39,90 zł
Fantastyczna czterdziestka! Poradnik pozytywnego życia 33,24 zł 34,90 zł
Drewno kominkowe ( wiedza i doświadczenie, czyli jak zadbać o nasze ciepło ). 26,67 zł 28,00 zł
MAŁY CERAMIK. Poradnik dla nauczycieli i rodziców 38,00 zł 39,90 zł
Korespondencja handlowa i biurowość. Wzory pism, umów i dokumentów handlowych w języku polskim, angielskim i niemieckim 29,52 zł 31,00 zł
Wypadki i choroby zawodowe - dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo 40,00 zł 42,00 zł
Jak występować i zabłysnąć 28,48 zł 29,90 zł
Wykorzystanie procesów membranowych w uzdatnianiu wody 93,33 zł 98,00 zł
Poradnik wychowawcy i kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży 44,76 zł 47,00 zł
Curriculum Vitae i listy motywacyjne 18,10 zł 19,00 zł
Czytaj dwa razy szybciej 28,48 zł 29,90 zł
Mystery method. Sekretne strategie artysty podrywu 38,00 zł 39,90 zł
Jak pisać CV i list motywacyjny. Poradnik 14,19 zł 14,90 zł
Wychowanie najtrudniejsza ze sztuk pięknych 31,33 zł 32,90 zł
Jak zrozumieć kota? 164 najważniejsze pytania i odpowiedzi 18,95 zł 19,90 zł
Schody i chodniki ruchome. Poradnik konserwatora i eksploatującego 30,48 zł 32,00 zł
Illustrowany Kucharz Krakowski 71,43 zł 75,00 zł
Trening intelektu. Wyćwicz pamięć, koncentrację i kreatywność w 31 dni 38,00 zł 39,90 zł
Zielnik i zielnikoznawstwo 38,00 zł 39,90 zł
Przebudź się! Odkryj sekret szczęścia i życia pozbawionego problemów 35,24 zł 37,00 zł
Podręczny poradnik eksploatacji oczyszczalni ścieków 20,00 zł 21,00 zł
Inteligencja finansowa.Co kryjąliczby.Przewodnik menedżera 56,19 zł 59,00 zł
Dokumentacja i ewidencja pracownicza/stan prawny 1/01/2014/ 40,00 zł 42,00 zł
Ergonomia wyd.3 50,00 zł 52,50 zł
LATA 60. XX WIEKU. SZTUKA UŻYTKOWA. Przewodnik dla kolekcjonerów 84,76 zł 89,00 zł
Zaklinaczka dzieci. Jak rozwiązywać problemy wychowawcze 38,00 zł 39,90 zł
Mężczyzna od A do Z. Poradnik o mężczyznach i kobietach! wyd.3 37,14 zł 39,00 zł
Księga związków, podrywu i seksu dla kobiet 38,00 zł 39,90 zł
Totalny model sprzedaży 38,00 zł 39,90 zł
Praktyczny poradnik dla poszukujących pracy w UE. 28,57 zł 30,00 zł
Nawigacja satelitarna w praktyce 52,95 zł 55,60 zł
BHP Poradnik dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 36,19 zł 38,00 zł
Wypadek drogowy. Pierwsza pomoc wyd.3 Poradnik ratownika Image 11,90 zł 12,50 zł
Jak uczyć się efektywnie. Metody i motywacja. Praktyczny poradnik 33,24 zł 34,90 zł
Antyki, meble zabytkowe, ilustrowany przewodnik po epokach, typach i detalach 56,19 zł 59,00 zł
Zaawansowane metody oczyszczania ścieków 81,90 zł 86,00 zł
Technika i technologia produkcji sztucznego lodu 70,48 zł 74,00 zł
Encyklopedia A-Zetka PWN 56,19 zł 59,00 zł
Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych 37,14 zł 39,00 zł
Poradnik mechanika 2014 Rea 75,24 zł 79,00 zł
Agility sport i zabawa. Poradnik opiekuna 28,48 zł 29,90 zł
Drony-teoria i praktyka.Poradnik dla kandydatów na operatorów 36,19 zł 38,00 zł
Poradnik narzędziowca w.5./WNT/ 73,33 zł 77,00 zł
Pompy i podajniki do betonu. Poradnik operatora 37,14 zł 39,00 zł
Ryby i rośliny w akwarium zimnowodnym i oczku wodnym 47,62 zł 50,00 zł
Poradnik frezera wyd.8 65,71 zł 69,00 zł
Dylematy taty.Subiektywny poradnik dla rodzica 28,49 zł 29,91 zł
Czas na dziecko. Poradnik dla dojrzałych matek 37,14 zł 39,00 zł
Szkoła Barmanów 74,29 zł 78,00 zł
Poradnik Tokarza wyd.12 zmienione 75,24 zł 79,00 zł
Homo corporaticus, czyli przewodnik przetrwania w korporacji 31,33 zł 32,90 zł
Godzina dziennie z Facebook marketingiem 65,71 zł 69,00 zł
Oprogramowanie szyte na miarę. Jak rozmawiać z klientem, który nie wie, czego chce 38,00 zł 39,90 zł
Wychowywanie zaradnych dzieci. Poradnik bez kantów 33,24 zł 34,90 zł
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieć trwałych kontaktów biznesowych 33,24 zł 34,90 zł
Elektronarzędzia, wszechstronny poradnik majsterkowicza 38,10 zł 40,00 zł
Ogrzewnictwo praktyczne Projektowanie montaz certyfikacja energetyczna eksploatacja . Wydanie II 104,76 zł 110,00 zł
Technika chłodnicza. Poradnik, tom 2 85,71 zł 90,00 zł
Technika chłodnicza. Poradnik. Tom 1 76,19 zł 80,00 zł
Technika klimatyzacyjna.Poradnik. 95,24 zł 100,00 zł
Poradnik tokarza 75,24 zł 79,00 zł
Koleje linowe i wyciągi narciarskie. Budowa i eksploatacja 50,48 zł 53,00 zł
Agregaty tynkarskie. Poradnik operatora 34,29 zł 36,00 zł
Budowa i konserwacja dźwigów hydraulicznych 33,33 zł 35,00 zł
Wentylacja dachów i stropodachów. Poradnik 64,76 zł 68,00 zł
Jak zostać fotomodelką 24,76 zł 26,00 zł
Pierwsze 100 dni z dzieckiem 4,76 zł 5,00 zł
Tylko dla dziewczyn 47,52 zł 49,90 zł
Yorkshire terrier. Poradnik hodowcy 28,48 zł 29,90 zł
Jak budować? Kompendium wiedzy budowlanej 40,00 zł 42,00 zł
Poradnik Ciesielski 40,95 zł 43,00 zł
Koń. Poradnik opiekuna. Wyd. 3 33,32 zł 34,99 zł
Od zabawy do mówienia. Poradnik dla rodziców i logopedów 18,10 zł 19,00 zł
Gołębie. Poradnik dobrego hodowcy. 28,48 zł 29,90 zł
Poradnik mechanika samochodowego 49,00 zł 51,45 zł
Recyklery, remontery, skrapiaki. Poradnik operatora 35,24 zł 37,00 zł
Siła sekretu. Praktyczny poradnik programowania przyszłości 26,57 zł 27,90 zł
Dekoracyjne postarzanie mebli, ozdób, bibelotów wyd.2 28,48 zł 29,90 zł
Weź się w garść! Jesteś piękna! 18,95 zł 19,90 zł
Suszenie drewna i nie tylko 47,62 zł 50,00 zł
Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Poradnik. 93,33 zł 98,00 zł
Metoda Montessori w domu. 80 zabaw edukacyjnych 28,56 zł 29,99 zł
Wspólnota mieszkaniowa w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik 46,67 zł 49,00 zł
Wypadki i choroby zawodowe - dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo 40,00 zł 42,00 zł
Gołębie pocztowe. Poradnik hodowcy 28,48 zł 29,90 zł
Wspólnota mieszkaniowa w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik 42,86 zł 45,00 zł
Zarabiaj na nieruchomościach. Praktyczny poradnik, jak kupić, wyremontować i wynająć mieszkanie 46,67 zł 49,00 zł
Poradnik narzędziowca. WNT 75,24 zł 79,00 zł
Detoks dla bystrzaków 38,00 zł 39,90 zł
Jak mądrze kupić mieszkanie, dom lub działkę. Poradnik praktyków 33,24 zł 34,90 zł
Ratunku! Moje dziecko mnie wykończy. Poradnik dla zmęczonych rodziców 33,24 zł 34,90 zł
Sztuka komunikacji dla bystrzaków 33,24 zł 34,90 zł
Wizualna strona biznesu. Jak przekonywać, przewodzić i sprzedawać za pomocą rysunków 38,00 zł 39,90 zł
Jak uczyć się skutecznie. Jakie to proste. 57,05 zł 59,90 zł

programowanie (60)

Python. Wprowadzenie Wydanie IV 141,90 zł 149,00 zł
Inteligentna sieć. Algorytmy przyszłości. Wydanie II 52,29 zł 54,90 zł
React w działaniu. Tworzenie aplikacji internetowych 38,00 zł 39,90 zł
Narzędzia programowania Mikrokontrolerów. 38,00 zł 39,90 zł
ArchiCAD. Ćwiczenia praktyczne. 31,33 zł 32,90 zł
Szybkie projektowanie.Zapanuj nad chaosem zadań i presją czasu.ą czas 94,29 zł 99,00 zł
Genialne skrypty powłoki. Ponad 100 rozwiązań dla systemu Linux 63,81 zł 67,00 zł
Kali Linux. Testy penetracyjne. Technologia i rozwiązania 56,19 zł 59,00 zł
JavaScript i wzorce projektowe. Program dla zaawansowanych. 52,29 zł 54,90 zł
Mikrousługi w Javie. Poradnik eksperta 46,67 zł 49,00 zł
Piękny świat Minecrafta 28,48 zł 29,90 zł
Programowanie funkcyjne z JavaScriptem. Sposoby na lepszy kod 46,67 zł 49,00 zł
Responsive Web Design. Modernizacja witryny 38,00 zł 39,90 zł
SolidWorks 2017. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady. 94,29 zł 99,00 zł
Strategia UX. Jak tworzyć innowacyjne produkty cyfrowe, które spotkają się z uznaniem rynku. 46,67 zł 49,00 zł
Swift od podstaw. Praktyczny przewodnik 35,24 zł 37,00 zł
AIX. PowerVM- Unix, wirtualizacja, bezpieczeństwo. Podręcznik administra 84,76 zł 89,00 zł
ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języka JavaScript 63,81 zł 67,00 zł
Profesjonalne programowanie w Pythonie. Poziom ekspert. Wydanie II 75,24 zł 79,00 zł
Unity w akcji 65,71 zł 69,00 zł
Testy penetracyjne nowoczesnych serwisów. Kompendium inżynierów bezpieczeństwa 52,29 zł 54,90 zł
Platforma Node.js. Przewodnik webdevelopera. Wydanie III 56,19 zł 59,00 zł
Xamarin. Tworzenie aplikacji cross-platform. Receptury 56,19 zł 59,00 zł
C++ w 24 godziny. Wydanie VI 75,24 zł 79,00 zł
Gantry. Tworzenie szablonów dla Joomla! 38,00 zł 39,90 zł
Java. Programowanie funkcyjne 84,76 zł 89,00 zł
Java. Techniki zaawansowane. Wydanie X 141,90 zł 149,00 zł
Minecraft. Modyfikacje dla młodych bystrzaków 23,71 zł 24,90 zł
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V 103,81 zł 109,00 zł
Praktyka czyni mistrza. Wzorce, inspiracje i praktyki rzemieślników programowania 38,00 zł 39,90 zł
Programowanie w języku Go. Koncepcje i przykłady. Wydanie II 65,71 zł 69,00 zł
Python. Ćwiczenia praktyczne 23,71 zł 24,90 zł
Sass. Nowoczesne arkusze stylów 56,19 zł 59,00 zł
SQL Server i T-SQL w mgnieniu oka. Wydanie II 46,67 zł 49,00 zł
Wzorce projektowe. Leksykon kieszonkowy 23,71 zł 24,90 zł
CCNA 200-125. Zostań administratorem sieci kompterowych Cisco. 189,52 zł 199,00 zł
Zaawansowane uczenie maszynowez językiem Python. 54,29 zł 57,00 zł
Podstawy projektowania interfejsów użytkownika. 35,24 zł 37,00 zł
Zend Framework 3. Poradnik programisty. 56,19 zł 59,00 zł
Mistrzowski SQL. 61 technik pisaania wydajnego kodu SQL. 56,19 zł 59,00 zł
Node.js. Projektowanie, wdrażanie i utrzymanie aplikacji. 52,29 zł 54,90 zł
Matlab i Simulink. Poradnik użytkownika w.4. 46,67 zł 49,00 zł
Python C++. JavaScript zadania zprogramowania. 28,48 zł 29,90 zł
Opus Magnum C++11. Programowaniew języku C++ T-1/3 kpl. 141,90 zł 149,00 zł
C++.Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami. 28,48 zł 29,90 zł
Android Studio. Tworzenie aplikacji mobilnych. 65,71 zł 69,00 zł
AutoCAD 2018 PL. Pierwsze kroki. 38,00 zł 39,90 zł
Angular 2. Programowanie z użyciem języka TypeScript. 75,24 zł 79,00 zł
Język TypeScript. Tajniki kodu. 84,76 zł 89,00 zł
OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy użyciu biblioteki OpenCV. 141,90 zł 149,00 zł
Praktyczna analiza pakietów. Wykorzystanie narzędzia Wireshark do rozwiązywania problemów związanych z siecią. 65,71 zł 69,00 zł
Programowanie aplikacji dla Androida. 94,29 zł 99,00 zł
Python. Rusz głową. wydanie 2. 94,29 zł 99,00 zł
Python. Uczenie maszynowe. 65,71 zł 69,00 zł
Szkoła programisty. Język LAD w programowaniu sterowników przemysłowych. 56,19 zł 59,00 zł
Xamarin. Tworzenie interfejsów użytkownika. 63,81 zł 67,00 zł
Adobe Photoshop CC/CC PL. Oficjalny podręcznik. 73,33 zł 77,00 zł
Język R. Kompletny zestaw narzędzi dla analityków danych. 73,33 zł 77,00 zł
Język SQL.Przyjazny podręcznik.w.2. 44,76 zł 47,00 zł
Programowanie zorientowane obiektowo w języku JavaScript. 75,24 zł 79,00 zł

przewodniki (78)

Skandynawia śladami wikingów. Przewodnik 57,05 zł 59,90 zł
Turystyka i rekreacja na obszarach niezabudowanych-wybrane zagadnienia 33,33 zł 35,00 zł
Turcja Południowe Wybrzeże. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Wiedeń. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Barszcz ukraiński wyd.2 rozszerzone 38,00 zł 39,90 zł
Podstawy turystyki. Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej 41,71 zł 43,80 zł
Współczesna turystyka i rekreacja. Nowe wyzwania i trendy 33,33 zł 35,00 zł
Petersburg. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Berlin. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Chorwacja Istria, Zatoka Kvarner. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Szkatułka pełna Sahelu. Subsaharyjska ballada Bezdrożą. 42,76 zł 44,90 zł
Egipt. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Irlandia dla bystrzaków wyd.4 46,67 zł 49,00 zł
Wybrzeże Bałtyku oraz promem na Bornholm 23,71 zł 24,90 zł
Skandynawia. Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia. Przewodnik 25,62 zł 26,90 zł
Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki. Wybrane zagadnienia 28,57 zł 30,00 zł
Hiszpania dla bystrzaków wyd.4 46,67 zł 49,00 zł
Everest. Góra Gór 38,00 zł 39,90 zł
Przewodnik turystyczny po Polsce 28,48 zł 29,90 zł
Przewodnik turystyczny. Polska nie tylko na narty 28,48 zł 29,90 zł
Skanseny wyd. 2. Przewodnik turystyczny 28,48 zł 29,90 zł
Włochy dla bystrzaków wyd.4 Septem 46,67 zł 49,00 zł
Canoandes. Na podbój kanionu Colca i górskich rzek obu Ameryk 42,76 zł 44,90 zł
Aktywnie po Polsce. Przewodnik dla ludzi pełnych energii 38,00 zł 39,90 zł
Beskid Śląski, Żywiecki i Mały. Przewodnik-celownik 28,48 zł 29,90 zł
Słowacja. Ośrodki narciarskie 22,86 zł 24,00 zł
Bruksela. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Costa Brava, Barcelona, Girona. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Wybrane zagadnienia z ekonomiki przedsiębiorstw turystycznych 19,05 zł 20,00 zł
Warszawa. Syrenka w wielkim mieście 23,71 zł 24,90 zł
Mount Everest biznesu 46,67 zł 49,00 zł
Rodos. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Egipt. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Majorka. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Sztokholm. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Przewodnik po polskim Pomorzu oprawa miękka 28,48 zł 29,90 zł
Toskania. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Australia Tour 33,24 zł 34,90 zł
Szlak transsyberyjski. Przewodnik 57,05 zł 59,90 zł
Afryka. Przekrój podłużny. Rowerowe safari z Kairu do Kapsztadu 37,14 zł 39,00 zł
Mołdawianie w kosmos nie lietajut biez wina 33,24 zł 34,90 zł
Rodos. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Polska dla żeglarzy. Przewodnik Bezdroża 34,19 zł 35,90 zł
Paryż .Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Sardynia wyspa tajemnic. Przewodnik rekreacyjny 25,62 zł 26,90 zł
Gdynia (Księga miejsca) 32,29 zł 33,90 zł
Monachium i Bawaria. Udane Wakacje. 18,95 zł 19,90 zł
Księżycowa autostrada. Motocyklem przez Himalaje. 38,00 zł 39,90 zł
Szanghaj. Udane Wakacje. 18,95 zł 19,90 zł
POLSKA! POLSKO-ANGIELSKI PRZEWODNIK PO ZABYTKACH I PRZYRODZIE 46,67 zł 49,00 zł
Turcja - od środka. Kieszonkowy przewodnik 23,71 zł 24,90 zł
Dżongło. Niech Będzie, Jak Chce Woda 35,24 zł 37,00 zł
Wataha w podróży. Himalaje na czterech łapach 35,24 zł 37,00 zł
Obrazy spod powiek 38,00 zł 39,90 zł
Z plecakiem przez Swiat.Vademecum podróżnika 46,67 zł 49,00 zł
To nie jest miejsce dla gringo 38,00 zł 39,90 zł
Zakochani w świecie. Indie 38,00 zł 39,90 zł
Barcelona. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Wenecja. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Nowy Jork. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Toskania. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Wenecja. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Kuba. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Wybrzeże Liguryjskie, Genua, Cinque Terre. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Rzym. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Turcja. Przewodnik Marco Polo 23,81 zł 25,00 zł
Toskania. Przewodnik Dumont 18,95 zł 19,90 zł
Oslo. Przewodnik 18,95 zł 19,90 zł
Kotlet na wynos, czyli autostopem za równik 38,00 zł 39,90 zł
Przez polskie góry. Przewodnik biegacza 28,48 zł 29,90 zł
Strażnicy Marca Polo 28,48 zł 29,90 zł
Olo na Atlantyku. Kajakiem przez ocean. 38,00 zł 39,90 zł
Zapomniane polskie uzdrowiska 47,52 zł 49,90 zł
TukTukCinema. Czyli historia o Indiach, Gangesie, radości życia, wiecznie psującym się skuterze i Bolku i Lolku 37,14 zł 39,00 zł
Końca świata nie było 38,00 zł 39,90 zł
Piekło - niebo. Zrozumieć Koreę 37,14 zł 39,00 zł
Utracony świat. Podróże Leona Barszczewskiego po XIX-wiecznej Azji Środkowej 46,67 zł 49,00 zł
Pod samym niebem 37,14 zł 39,00 zł

rolnictwo (39)

Fitopatologia szczegółowa. Choroby roślin ogrodniczych 33,33 zł 35,00 zł
Szkółkarstwo sadownicze wyd.3 47,62 zł 50,00 zł
Podstawy produkcji zwierzęcej. Podręcznik dla uczniów Technikum Rolniczego i ZSZ 19,05 zł 20,00 zł
Analiza przedsiębiorstw agrobiznesu techniczno-skonomiczna, finansowa i strategiczna 35,05 zł 36,80 zł
Technologia produkcji kukurydzy 25,05 zł 26,30 zł
Pomysły na drób i dzikie ptactwo 8,57 zł 9,00 zł
Organizacja, regulacje i informacja na rynku rolnym Unii Europejskiej (monografia) 15,24 zł 16,00 zł
Osadnictwo wiejskie 12,38 zł 13,00 zł
Podstawy mechanizacji. Wiadomości ogólne 21,90 zł 23,00 zł
Taksacja rolnicza 33,33 zł 35,00 zł
Odporność owadów na insektycydy 65,05 zł 68,30 zł
Użytkowanie opryskiwaczy w ochronie roślin 35,24 zł 37,00 zł
Paliwa i oleje smarujące w rolnictwie 28,57 zł 30,00 zł
Choroby roślin w uprawach rolniczych 23,81 zł 25,00 zł
Rośliny oleiste uprawa i zastosowanie 55,14 zł 57,90 zł
Podstawy infrastruktury technicznej w przestrzeni rolniczej 28,57 zł 30,00 zł
Maszyny rolnicze cz.2 Maszyny i urządzenia do produkcji zwierzęcej 35,05 zł 36,80 zł
Podstawy techniki cieplnej w inżynierii rolniczej 47,62 zł 50,00 zł
Ogólna uprawa warzyw /PWRiL/ 70,19 zł 73,70 zł
Zasady identyfikacji i klasyfikacji wirusów roślin 23,81 zł 25,00 zł
Produkcja nasienna i przechowalnictwo ziemniaków 13,05 zł 13,70 zł
Kombajny zbożowe. Budowa, działanie, użytkowanie, obsługa 30,48 zł 32,00 zł
Maszyny do zbioru roślin okopowych. Budowa, działanie, eksploatacja 31,43 zł 33,00 zł
Produkcja roślinna. Cz. II. Czynniki produkcji roślinnej Produkcja roślinna. Cz. II. Czynniki produkcji roślinnej 30,48 zł 32,00 zł
Warzywnictwo/Hortpress/Podręcznik dla techn.szkół ogrodnicz. 38,10 zł 40,00 zł
ABC Sadownictwa 38,10 zł 40,00 zł
Chów i hodowla trzody chlewnej 21,90 zł 23,00 zł
Człowiek i owady 19,05 zł 20,00 zł
Dendrologia wyd.4 60,95 zł 64,00 zł
Pomidory. Odmiany i uprawa 18,95 zł 19,90 zł
Uprawa i eksploatacja wikliny 53,05 zł 55,70 zł
Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich 27,62 zł 29,00 zł
Mechanizacja rolnictwa cz.2 27,62 zł 29,00 zł
Produkcja roślinna cz.1 Środowisko i podstawy agrotechniki 30,48 zł 32,00 zł
Produkcja roślinna. Cz. III. Technologie produkcji roślinnej 37,14 zł 39,00 zł
Produkcja roślinna.Cz.I. Środowisko i podstawy agrotechniki 30,48 zł 32,00 zł
Sadownictwo wyd.2 /Hortpress/ Podręcznik dla techników ogrodniczych 38,10 zł 40,01 zł
Warzywnictwo /Hortpress/ Podręcznik dla technicznych szkół ogrodniczych 38,10 zł 40,01 zł
Pojazdy i ciągniki rolnicze 47,62 zł 50,00 zł
Sklep internetowy Shoper.pl