CENNIK

Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

architektura (112)

Kultura przestrzeni gminy 33,33 zł 35,00 zł
Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią 33,33 zł 35,00 zł
Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast 41,90 zł 44,00 zł
Analiza uwarunkowań środowiskowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy Cegłów 24,76 zł 26,00 zł
Drewno i architektura. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce 84,76 zł 89,00 zł
Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem 61,90 zł 65,00 zł
Historia Architektury Europejskiej 94,29 zł 99,00 zł
Kształtowanie architektury poprzez zmianę rozwiązań budowlanych 63,81 zł 67,00 zł
Zastosowanie roślin pnących i okrywowych w architekturze krajobrazu 33,33 zł 35,00 zł
Architektura sakralna regionu Podhala. Tradycja i nowoczesność 20,00 zł 21,00 zł
Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa T.2 66,57 zł 69,90 zł
Architektura okupowanej Łodzi. Niemieckie plany przebudowy miasta 66,57 zł 69,90 zł
Budynek inteligentny. Tom I. Potrzeby użytkownika a standard budynku inteligentnego. 56,00 zł 58,80 zł
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 90,48 zł 95,00 zł
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz. 1 36,19 zł 38,00 zł
Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne 94,29 zł 99,00 zł
Centralny Okręg Przemysł.1936-1939. Architektura i urbanistyka 95,14 zł 99,90 zł
Podstawy architektury krajobrazu. Cz.II 32,38 zł 34,00 zł
Podstawy architektury krajobrazu. Cz.I 32,38 zł 34,00 zł
Kształcenie architektów na Górnym Śląsku na tle ewolucji koncepcji edukacji architektonicznej 23,00 zł 24,15 zł
Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym 56,19 zł 59,00 zł
Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej 1918–1939. Funkcja 85,62 zł 89,90 zł
LEKSYKON ZABYTKÓW ARCHITEKTURY LUBELSZCZYZNY I PODKARPACIA 103,81 zł 109,00 zł
Leksykon zabytków architektury Małopolski 103,81 zł 109,00 zł
Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego 72,38 zł 76,00 zł
Osiedle mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta 23,81 zł 25,00 zł
Budynek inteligentny T-2 w.3. Podstawowe systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych. 26,00 zł 27,30 zł
Perspektywa wykresowa dla architektów 46,67 zł 49,00 zł
Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodar.wodami 33,33 zł 35,00 zł
Wieś i miasteczko 84,76 zł 89,00 zł
VADEMECUM PROJEKTANTA tom 1. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych 120,00 zł 126,00 zł
Architektura. Style i detale. Arkady 65,71 zł 69,00 zł
Współczesna architektura proekologiczna 46,67 zł 49,00 zł
Jak czytać kościoły. Krótki kurs architektury chrześcijańskiej 37,14 zł 39,00 zł
Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu wyd.3 57,14 zł 60,00 zł
Mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej obraz ewolucji idei 49,05 zł 51,50 zł
Jak czytać architekturę. Najważniejsze informacje o stylach i detalach 37,14 zł 39,00 zł
Architektura krajobrazu dla każdego 80,00 zł 84,00 zł
Teoria i praktyka planowania przestrzennego. Urbanistyka Europy 84,76 zł 89,00 zł
HISTORIA ARCHITEKTURY 113,33 zł 119,00 zł
Zawód-architekt.O etyce zawodowej i moralności architektury 36,19 zł 38,00 zł
Architecture and urban planning for contemporary industry. 49,00 zł 51,45 zł
Metody poszukiwania rozwiązań w projektowaniu architektonicznym. 14,00 zł 14,70 zł
Podstawy rysunku architektonicznego i krajobrazowego 65,71 zł 69,00 zł
BUILDING CONSTRUCTION 152,38 zł 160,00 zł
Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych konstrukcji drewnianych 56,19 zł 59,00 zł
Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej 1918-1939. Forma i styl 85,62 zł 89,90 zł
Architektura ziemi. Tradycja i współczesność 43,81 zł 46,00 zł
Architektura. Przewodnik po stylach. Wyd. 3 28,48 zł 29,90 zł
Detale projektowe dla architektów 152,38 zł 160,00 zł
Problemy architektury polskiej.Schematy planów bud.mieszkal. 15,24 zł 16,00 zł
Projektowanie architektoniczne. Wprowadzenie do zawodu architekta 35,24 zł 37,00 zł
Renowacja elementów architektury 84,76 zł 89,00 zł
Rośliny ozdobne cz.2.w architekturze krajobrazu.Podręcznik 42,86 zł 45,00 zł
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz.2. Podręcznik 44,29 zł 46,50 zł
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz.5 27,62 zł 29,00 zł
Technik architektury krajobrazu z-1 Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego 23,81 zł 25,00 zł
Technik architektury krajobrazu z-3 Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego 23,81 zł 25,00 zł
Technik architektury krajobrazu zeszyt 3 Zbiór zad.przygot.do egz.zaw. 23,81 zł 25,00 zł
Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast 46,67 zł 49,00 zł
Typologia zabudowy wielorodzinnej. Teoria, dydaktyka, praktyka. 35,00 zł 36,75 zł
Mieszkać w mieście. Tom 1. Sprawy mieszkaniowe 32,00 zł 33,60 zł
Mieszkać w mieście. Tom 2. Wyzwania współczesności 25,00 zł 26,25 zł
Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka 46,67 zł 49,00 zł
Mieszkać w mieście. Tom 2. Wyzwania współczesności 25,00 zł 26,25 zł
Mieszkać w mieście. Tom 1. Sprawy mieszkaniowe 32,00 zł 33,60 zł
Drzewo w krajobrazie kulturowym 33,33 zł 35,00 zł
AutoCAD w architekturze krajobrazu 38,10 zł 40,00 zł
Potrzeby osób starszych w obiektach z funkcją opieki. Wytyczne do projektowania. 23,05 zł 24,20 zł
Krajobraz w planowaniu przestrzennym 26,67 zł 28,00 zł
Gospodarka nieruchomościami w planowaniu przestrzennym 24,76 zł 26,00 zł
Projektowanie urbanistyczne na kierunku Gospodarka Przestrzenna 30,48 zł 32,00 zł
Rola badań przyrodniczych i społecznych w racjonalnym gospodarowaniu przestrzenią 26,67 zł 28,00 zł
Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią 36,19 zł 38,00 zł
Teoria i praktyka iluminacji obiektów 55,24 zł 58,00 zł
ELEMENTY NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY. Pojmowanie współczesnych budynków 84,76 zł 89,00 zł
Zrównoważona rewitalizacja terenów zdegradowanych 42,86 zł 45,00 zł
Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych... 48,00 zł 50,40 zł
Projektowanie krajobrazu miasta 38,10 zł 40,00 zł
Architektura. Przewodnik po stylach. Wydanie III 28,48 zł 29,90 zł
Podstawy dynamiki budowli. 56,19 zł 59,00 zł
Warszawa 99 miejsc. 38,00 zł 39,90 zł
Architektura współczesna. Geneza i charakterystyka wiodących nurtów. 75,24 zł 79,00 zł
Leksykon zabytków architektury Kresów pólnocno-wschodnich. 103,81 zł 109,00 zł
LEKSYKON ZABYTKÓW ARCHITEKTURY KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH 103,81 zł 109,00 zł
Building construction. Markiewicz. 152,38 zł 160,00 zł
Moje Katowice 61,90 zł 65,00 zł
Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie konserwacji i wzmacnianiu zabytków. 56,19 zł 59,00 zł
Szkło we współczesnej architekturze. 45,00 zł 47,25 zł
Włoskie place miejskie w renesansie i baroku. Kompendium dla studentów wydziału architektury. 11,05 zł 11,60 zł
Architektura.Przewodnik po stylach. wyd.3 28,48 zł 29,90 zł
ILUSTROWANY LEKSYKON ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 65,71 zł 69,00 zł
JAK CZYTAĆ NOWOCZESNE BUDYNKI. Przyspieszony kurs wiedzy o architekturze epoki nowoczesnej 37,14 zł 39,00 zł
JAK CZYTAĆ ZAMKI. Krótki kurs wiedzy o fortyfikacjach 37,14 zł 39,00 zł
Założenia ogrodowo-parkowe we współczesnych miastach. Wybrane aspekty programowania przekształceń Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. 22,00 zł 23,10 zł
Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska 100,00 zł 105,00 zł
Kresy nowoczesne.Architektura na ziemiach wschodnich 66,57 zł 69,90 zł
Formy wspornikowe w architekturze domów indywidualnych. 45,71 zł 48,00 zł
Małe miasta w dobie równoważenia rozwoju. 40,00 zł 42,00 zł
Konotacje w architekturze cz.1. O sztuce wiązania znaczeń czerpanych z kultury. 29,00 zł 30,45 zł
Jakość zamieszkania w istniejących zespołach mieszkaniowych w aspekcie problematyki bezpieczeństwa. 47,00 zł 49,35 zł
Oblicza modernizmu w architekturze 40,00 zł 42,00 zł
Projektowanie architektoniczne. Wprowadzenie do zawodu architekta. Wydanie II 46,67 zł 49,00 zł
O rodzinie i przestrzeni jej zamieszkania 45,05 zł 47,30 zł
Drzewa w mieście 37,14 zł 39,00 zł
Technik architektury krajobrazu z-3 Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego 23,81 zł 25,00 zł
Technik architektury krajobrazu z-1 Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego 23,81 zł 25,00 zł
Tysiąc szkół na Tysiąclecie. Szkoły Tysiąclecia, architektura 41,81 zł 43,90 zł
Przewodnik po warszawskich blokowiskach. 47,52 zł 49,90 zł
Przewodnik po architekturze współczesnej. 46,67 zł 49,00 zł
Modele architektoniczne. 34,29 zł 36,00 zł
Ochrona i konserwacja zabytków założeń ogrodowych wydanie 2. 122,86 zł 129,00 zł

automatyka (29)

Zbiór zadań z podstaw robotyki wyd.3 /Szkodny/ 38,10 zł 40,00 zł
Dynamika robotów przemysłowych 25,00 zł 26,25 zł
Automatyzacja pracy maszyn roboczych. Metodyka i zastosowania 73,00 zł 76,65 zł
Budowa i eksploatacja układów hydraulicznych w maszynach 2011 Kabe 60,95 zł 64,00 zł
Zbiór zadań z podstaw automatyki. Teoria regulacji 37,14 zł 39,00 zł
Laboratorium podstaw automatyki i sterowania. Preskrypt 18,57 zł 19,50 zł
PODSTAWY AUTOMATYKI Tom II 30,00 zł 31,50 zł
Laboratorium podstaw miernictwa 23,05 zł 24,20 zł
Inteligentny dom i inne systemy sterowania w 100 przykładach 58,10 zł 61,00 zł
Automatyka.Technika regulacji 38,10 zł 40,01 zł
Automatyka procesów ciągłych 45,71 zł 48,00 zł
Maszynowa obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie 48,67 zł 51,10 zł
Automatyka przemysłowa w praktyce. Projektowanie, modernizacja. 54,29 zł 57,00 zł
Automatyka. Technika regulacji 38,10 zł 40,00 zł
Kinematyka robotów przemysłowych. 24,00 zł 25,20 zł
Podstawy automatyki 34,29 zł 36,00 zł
Implementacja i testowanie algorytmu regulacji PID w sterownikach Simatic serii S7-300/400 16,00 zł 16,80 zł
Kody i szyfry. 44,00 zł 46,20 zł
Obróbka skrawaniem. WNT. 65,71 zł 69,00 zł
Edgecam. Wieloosiowe toczenie CNC 122,86 zł 129,00 zł
Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych 75,24 zł 79,00 zł
Technologia walcowania gwintów zewnętrznych 56,19 zł 59,00 zł
Robotyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych 56,19 zł 59,00 zł
Zbiór zadań z podstaw robotyki. 38,10 zł 40,00 zł
Automatyka.Technika regulacji 46,67 zł 49,00 zł
Automatyka napęd elektryczny 56,19 zł 59,00 zł
Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Wyd III 65,71 zł 69,00 zł
Sensory w obrabiarkach CNC 84,76 zł 89,00 zł
Zadania z podstaw automatyki i sterowania. 36,19 zł 38,00 zł

bajki (28)

Urodzinki Paulinki 7,62 zł 8,00 zł
W baśniowym ogrodzie. BAŚNIE KRAJÓW BAŁTYCKICH 8,57 zł 9,00 zł
W oceanie 1,90 zł 2,00 zł
W Sadzie-bajka/Liwona/ 1,90 zł 2,00 zł
W szafie - bajka 1,90 zł 2,00 zł
Wesołe szablony. Pory Roku 23,05 zł 24,20 zł
Wesołe szablony.Pory roku/Liwona/ 23,81 zł 25,00 zł
Wiersze dla dzieci Maria Konopnicka 22,86 zł 24,00 zł
Zabawki - baja/gąbka/Liwona 9,52 zł 10,00 zł
Zorro na balu-bajka.Liwona 1,90 zł 2,00 zł
Podróże do leśnej krainy - wybór wierszy 58,10 zł 61,00 zł
Znajdź sekret! Co nas otacza? 12,38 zł 13,00 zł
Smok wawelski 1,90 zł 2,00 zł
W szafie - bajka 1,90 zł 2,00 zł
Mały konstruktor, STRAŻ POŻARNA 998 23,58 zł 29,00 zł
Tabliczki kontrastowe, do oglądania dla najmłodszych. Sówka mąd 17,07 zł 21,00 zł
Szablony zwierzęta - Big zabawka 14,47 zł 17,80 zł
Tablica dobrego zachowania, magnetyczna. 9,67 zł 11,90 zł
Sowa - bajka 9,52 zł 10,00 zł
Niedźwiadek. Liwona karton 10,48 zł 11,00 zł
ABC W Świecie Przedszkolaka 3-z. A/5 Książeczka edukacyjna dla dzieci. 3,81 zł 4,00 zł
Julian Tuwim - Lokomotywa, Okulary, Rzepka, Słoń trąbalski 10,48 zł 11,00 zł
Znajdź sekret! Mój dzień 12,38 zł 13,00 zł
Podkładka na biurko. Cyferki 2,44 zł 3,00 zł
Podkładka na biurko. Literki 2,44 zł 3,00 zł
Tomcio Paluszek(mała). Słuchowisko+bajka 8,57 zł 9,00 zł
Brzydkie kaczątko. Słuchowisko-piosenki na CD 11,43 zł 12,00 zł
W klasie 1,90 zł 2,00 zł

ekologia (57)

Wybrane zagadnienia ekologiczne wyd.3 28,57 zł 30,00 zł
Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego (wyd.2,2010) 32,38 zł 34,00 zł
Ochrona biosfery 49,52 zł 52,00 zł
Analiza środowiskowa w procesie prywatyzacji 50,48 zł 53,00 zł
Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków - poradnik inwestora 93,33 zł 98,00 zł
Mikroorganizmy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze w ekosystemach wodnych i sieciach wodociągowychipotenc.chor.w ekosystemach wod 84,76 zł 89,00 zł
Oczyszczalnia w ogrodzie 52,38 zł 55,00 zł
Paliwa formowane - biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych 40,00 zł 42,00 zł
Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków 90,48 zł 95,00 zł
Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę 90,48 zł 95,00 zł
Poszukiwania przecieków sieci wodociągowych 9,51 zł 9,99 zł
Przekształcanie osadów ściekowych w procesach termicznych 50,48 zł 53,00 zł
Przykłady projektów komunalnych oczyszczalni ścieków 9,51 zł 9,99 zł
Ryzyko w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę 57,14 zł 60,00 zł
Technika pomiarów przepływu wody i ścieków 9,51 zł 9,99 zł
Usuwanie zanieczyszczeń nieorganicznych ze środowiska wodnego metodami membranowymi 123,81 zł 130,00 zł
Wody opadowe a zjawiska ekstremalne 42,86 zł 45,00 zł
Zasady budowy wodociągów 120,00 zł 126,00 zł
Sanitacja wsi 110,48 zł 116,00 zł
Modelowanie procesów oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego 94,29 zł 99,00 zł
PODSTAWY NOWOCZESNEJ EKSPLOATACJI UKŁADÓW WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 49,00 zł 51,45 zł
Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska 180,00 zł 189,00 zł
Wody opadowe - odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie 104,76 zł 110,00 zł
Ekologia w budownictwie 40,00 zł 42,00 zł
Mapa akustyczna program ochrony środowiska przed hałasem jako elementy systemu zarządzania środowiskiem 46,67 zł 49,00 zł
Opracowanie kompleksowej metody kontroli stężeń struktur azbestu w powietrzu 56,19 zł 59,00 zł
Urządzenia do oczyszczania ścieków 94,29 zł 99,00 zł
Komunalne przepompownie ścieków 9,51 zł 9,99 zł
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 27,62 zł 29,00 zł
Podręcznik mikroskopowego badania osadu czynnego 9,51 zł 9,99 zł
Dezynfekcja ścieków 94,29 zł 99,00 zł
Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom 2. Obiekty specjalne. 104,76 zł 110,00 zł
Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom 1. Sieci kanalizacyjne. 104,76 zł 110,00 zł
Podstawy nowoczesnej eksploatacji ukł.wodociagowych i kanal. 49,00 zł 51,45 zł
Biologia środowiska 60,95 zł 64,00 zł
Ochrona środowiska współczesneproblemy 38,10 zł 40,00 zł
Planowanie miejskiej infrastruktury wodnej i ściekowej 75,24 zł 79,00 zł
Instalacje ekologiczne w budownictwie mieszkaniowym 60,00 zł 63,00 zł
Wysokoefektywne metody oczyszczania wody 56,19 zł 59,00 zł
Ekologia a budownictwo. 60,00 zł 63,00 zł
Kanalizacja - projektowanie, wykonanie, eksploatacja 142,86 zł 150,00 zł
Niekonwencjonalne metody wykorzystywania popiołów lotnych. 23,81 zł 25,00 zł
Inżynieria środowiska. Wybrane zagadnienia wyd.2 uzup. 26,00 zł 27,30 zł
Podręcznik mikroskopowego badania osadu czynnego 61,90 zł 65,00 zł
Niska emisja ze spalania węgla i metody jej ograniczenia. 36,00 zł 37,80 zł
Instalacje Kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja 94,29 zł 99,00 zł
Tlenowy granulowany osad czynny. Koncepcje mechanizmów formowania, właściwości i wymagania technologiczne 75,24 zł 79,00 zł
Ekologistyka i zagospodarowanie odpadów. 38,00 zł 39,90 zł
Autotermiczna termofilna stabilizacja osadów ściekowych 65,71 zł 69,00 zł
Wykonanie i odbiór sieci kanalizacyjnych 75,24 zł 79,00 zł
Sekwencyjne reaktory porcjowe. Podstawy technologii, zasady projektowania i przykłady zastosowań 84,76 zł 89,00 zł
Oczyszczalnie ścieków i ich eksploatacja. 34,29 zł 36,00 zł
Podręcznik eksploatacji pomp w wodociągach i kanalizacji 104,76 zł 110,00 zł
Osad czynny - biologia i analiza mikroskopowa. 110,48 zł 116,00 zł
Strefy ochrony ujęć wód podziemnych. Problematyka wodociągowa, urbanistyczna i sanitarna 76,00 zł 79,80 zł
Optymalizacja procesu usuwaniazwiązków biogennych w oczyszcz 36,19 zł 38,00 zł
Instalacje Wodociągowe - projektowanie, wykonanie, eksploatacja 109,52 zł 115,00 zł

elektronika (302)

Graficzne wyświetlacze LCD w przykładach 66,67 zł 70,00 zł
Rozpoznawanie biometryczne. Nowe metody ilościowej reprezentacji obiektów 41,90 zł 44,00 zł
Bezpieczeństwo telekomunikacji. Praktyka i zarządzanie 61,00 zł 64,05 zł
System nawigacyjny GALILEO. Aspekty strategiczne, naukowe i techniczne 30,48 zł 32,00 zł
Elektronika w zadaniach T-2 27,62 zł 29,00 zł
Mikrokontrolery LPC2000 w przykładach 89,52 zł 94,00 zł
Laboratorium elektroniki wyd.4 20,00 zł 21,00 zł
Laboratorium z dynamiki obwodów w Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku. Teoria, pomiary, symulacje 18,00 zł 18,90 zł
Elektronika 42,86 zł 45,00 zł
Nawigacja elektroniczna 38,10 zł 40,01 zł
ISDN - cyfrowe sieci zintegrowane usługowo 30,48 zł 32,00 zł
Przetworniki danych 88,57 zł 93,00 zł
Dźwięk cyfrowy. Systemy wielokanałowe 41,90 zł 44,00 zł
Scalone przetworniki a/c i c/a wyd.2 33,33 zł 35,00 zł
Budowa systemów i urządzeń zasilających 57,05 zł 59,90 zł
Elektronika w zadaniach T-3 25,71 zł 27,00 zł
K SEP-J-0003 System mikroprocesorowy CAMAC 14,00 zł 17,22 zł
Od obwodu elektrycznego do pierwszego robota 33,24 zł 34,90 zł
Sygnały i systemy 69,00 zł 72,45 zł
Programowalne układy przetwarzania sygnałów i informacji 39,05 zł 41,00 zł
Pola i fale elektromagnetyczne 40,95 zł 43,00 zł
Probabilistyczne metody detekcji sygnałów na tle zakłóceń 25,71 zł 27,00 zł
Elektronika analogowa w zadaniach T-VI Idealne wzmacniacze operacyjne w zastosowaniach nieliniowych 20,00 zł 21,00 zł
Pola i fale elektromagnetyczne 41,90 zł 44,00 zł
Elektronika analogowa w zadaniach T-VII Wzmacniacze mocy i układy zasilające 39,05 zł 41,00 zł
Spraw, by rzeczy przemówiły. Programowanie urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem Arduino 75,24 zł 79,00 zł
Układy elektroniczne cz.III Układy i systemy cyfrowe 37,14 zł 39,00 zł
Elektronika analogowa w zadaniach T-V Idealne wzmacniacze operacyjne w zastosowaniach liniowych 34,29 zł 36,00 zł
Podstawy konstrukcji mechanicznych dla elektroników 38,10 zł 40,00 zł
PADS w praktyce. Nowoczesny pakiet CAD dla elektroników 78,10 zł 82,00 zł
Mikrokontrolery 68HC08 w praktyce 66,67 zł 70,00 zł
Wyprawy w świat elektroniki T-1w.1(d) 41,90 zł 44,00 zł
Telewizyjne systemy dozorowe 45,71 zł 48,00 zł
Mikroprocesory AT91SAM9 w przykładach 90,48 zł 95,00 zł
Mikrokontrolery LPC1100 pierwsze kroki 65,71 zł 69,00 zł
Karty SD/MMC w systemach mikroprocesorowych 55,24 zł 58,00 zł
Niesamowite gadżety elektroniczne. Szalony Geniusz. Wydanie II 56,19 zł 59,00 zł
Podstawy teorii sygnałów. 49,00 zł 51,45 zł
Projektowanie złożonych układów cyfrowych 56,19 zł 59,00 zł
Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych 46,67 zł 49,00 zł
Nadprzewodnictwo 15,24 zł 16,00 zł
Układy elektroniczne cz.II Układy analogowe nieliniowe i impulsowe 41,90 zł 44,00 zł
Akceleracja obliczeń w systemach wizyjnych 71,43 zł 75,00 zł
Synteza układów cyfrowych 35,24 zł 37,00 zł
Lokalne interfejsy szeregowe w systemach cyfrowych 62,86 zł 66,00 zł
Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej 48,95 zł 51,40 zł
Bezprzewodowa transmisja informacji 32,38 zł 34,00 zł
Zabawy z elektroniką. Ilustrowany przewodnik dla wynalazców i pasjonatów 56,19 zł 59,00 zł
Multisim.Technika cyfrowa w przykładach 66,67 zł 70,00 zł
Zarys elektrotermii. INPE 47 12,00 zł 12,60 zł
Elektronika analogowa w zadaniach T-III.Analiza małosygnałowa układów półprzewodnikowych 27,62 zł 29,00 zł
Budowa robotów dla średnio zaawansowanych wyd.2 65,71 zł 69,00 zł
GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne 35,24 zł 37,00 zł
Elektryczne i elektroniczne czujniki temperatury 34,29 zł 36,00 zł
Gadżety szpiegowskie. Szalony Geniusz 56,19 zł 59,00 zł
Arduino i Android. Niesamowite projekty. Szalony geniusz 38,00 zł 39,90 zł
Programowanie paneli operatorskich 26,67 zł 28,00 zł
Wielozaciskowe wzmacniacze operacyjne w układach oscylacyjnych 23,81 zł 25,00 zł
Głośniki i zestawy głośnikowe. Budowa, działanie , zastosowania 45,71 zł 48,00 zł
AVR Microcontyrollers, C-Programming Basics 133,33 zł 140,00 zł
Podstawy elektroniki cyfrowej wydanie V zmienione 56,19 zł 59,00 zł
Programowanie mikrokontrolerów LPC2000 w języku C. Pierwsze kroki 78,10 zł 82,00 zł
Podstawy projektowania elektroenergetycznych linii napowietrznych. Zeszyty dla elektryków - nr 11 45,71 zł 48,00 zł
Pracownia elektroniczna. Elementy układów elektronicznych 25,43 zł 26,70 zł
Elektronika. Od praktyki do teorii. Kolejne eksperymenty 75,24 zł 79,00 zł
Przepięcia w sieciach elektroenergetycznych i ochrona przed przepięciami 46,00 zł 48,30 zł
Serwis sprzętu domowego Nr.1/15(50) 14,29 zł 15,00 zł
Czujniki dla początkujących. Poznaj otaczający Cię świat za pomocą elektroniki, Arduino i Raspberry Pi 33,24 zł 34,90 zł
Wektory i macierze w automatyce i elektrotechnice 21,05 zł 22,10 zł
Projekty elektroniczne dla bystrzaków 52,29 zł 54,90 zł
Laboratorium w szufladzie. Elektrotechnika, elektronika, miernictwo 38,00 zł 39,90 zł
Mikrokontrolery z rdzeniem ARM9 w przykładach 66,67 zł 70,00 zł
PicoBlaze. Mikroprocesor w FPGA 78,10 zł 82,00 zł
Fascynujący świat robotów. Przewodnik dla konstruktorów 63,81 zł 67,00 zł
15 niezwykłych konstrukcji od mechaniki do elektroniki. Szalony Geniusz 38,00 zł 39,90 zł
Podstawy teorii sygnałów 45,71 zł 48,00 zł
Serwis elektroniki 9/2015 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektroniki 9/2015. Biuletyn serwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Mikrokontrolery PIC w praktycznych zastosowaniach. 65,71 zł 69,00 zł
Serwis elektroniki 10/2015 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektroniki 10/2015 Biuletyn Serwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Arduino. 36 projektów dla pasjonatów elektroniki 63,81 zł 67,00 zł
Układy wykorzystujące sterowniki PLC 47,52 zł 49,90 zł
Pamięci masowe w systemach mikroprocesorowych. Poradnik konstruktora 58,10 zł 61,00 zł
Sterowniki programowalne PLC - vademecum specjalisty - automatyka 16,00 zł 16,80 zł
Serwis elektroniki 11/2015. Biuletyn Serwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektroniki 11/2015 14,29 zł 15,00 zł
Mikrokontrolery PIC12Fxxx w praktyce 60,00 zł 63,00 zł
Mikrokontrolery LPC2000 w przykładach 67,62 zł 71,00 zł
Mikrokontrolery ST7 LITE w przykładach 47,62 zł 50,00 zł
20 prostych projektów dla elektroników 55,24 zł 58,00 zł
Projektowanie i analiza wzmacniaczy małosygnałowych 66,67 zł 70,00 zł
Serwis elektr. 12/201 14,29 zł 15,00 zł
Syntezery DDS. Podstawy dla konstruktorów 48,57 zł 51,00 zł
serwis elektr. 1/2016 BiuletynSerwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektr. 1/2016 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektr. 2/2016 BiuletynSerwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektr. 2/2016 14,29 zł 15,00 zł
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów - Metody, Algorytmy, Zastosowania 66,67 zł 70,00 zł
Układy mikroprocesorowe/PWN/ 46,67 zł 49,00 zł
Układy programowalne dla początkujących 65,71 zł 69,00 zł
Podstawy konstrukcji mechanicznych dla elektroników 38,30 zł 40,22 zł
Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów 114,29 zł 120,00 zł
Inteligentny dom. Automatyzacja mieszkania za pomocą platformy Arduino, systemu Android i zwykłego komputera 46,67 zł 49,00 zł
Moduły GSM w systemach mikroprocesorowych 71,43 zł 75,00 zł
Elektronika ależ to bardzo proste! 94,29 zł 99,00 zł
Serwis elektr. 3/2016 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektr. 3/2016 Biuletyn Serwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Wstęp do programowania sterowników PLC /dodruk/ 50,00 zł 52,50 zł
Fale i anteny Wyd. III 70,00 zł 73,50 zł
Linux w systemach i.MX 6 series 81,90 zł 86,00 zł
Przygoda z elektroniką 65,71 zł 69,00 zł
Anteny o sterowanej wiązce w technice radarowej 34,00 zł 35,70 zł
Mikrokontrolery AT91SAM7 w przykładach 89,52 zł 94,00 zł
Serwis elektr. 4/2016 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektr. 4/2016 Biuletyn Serwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Elektroniczne systemy ochrony osób i mienia. Poradnik praktyczny 61,90 zł 65,00 zł
LPC2000. Mikrokontrolery z rdzeniem ARM7 66,67 zł 70,00 zł
Półprzewodniki.Nowoczesne rozwiązania w układach scalonych 84,76 zł 89,00 zł
AVR & ARM7 programowanie mikrontrolerów dla każdego 73,33 zł 77,00 zł
Współczesne układy cyfrowe 48,57 zł 51,00 zł
Wyprawy w świat elektroniki T-2wyższy stop.wtajemn.wyd.1(d) 41,00 zł 43,05 zł
Układy programowalne - pierwsze kroki+CD rom 62,86 zł 66,00 zł
Wyświetlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych 66,67 zł 70,00 zł
Elektronika analogowa w zadaniach T-I.Analiza stałoprądowa i wielosygnałowa układów półprzewodnikowych 36,19 zł 38,00 zł
Serwis elektr. 5/2016 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektr. 5/2016 BiuletynSerwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Mikrokontrolery 8051 w praktyce 58,10 zł 61,00 zł
Mikrokontrolery PIC16F8x w praktyce 55,24 zł 58,00 zł
Sztuka programowania mikrokontrolerów AVR. Przykłady 65,71 zł 69,00 zł
Podstawy elektrotechniki i elektroniki 50,00 zł 52,50 zł
Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce 71,43 zł 75,00 zł
Serwis elektr. 6/2016 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektr. 6/2016 BiuletynSerwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Sewis elektr. 7/2016 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektr. 7/2016 Biuletyn Serwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Mikrokontrolery Kinetis dla (bardzo) początkujących. Proste aplikacje zestawu FRDM-KL25Z 64,76 zł 68,00 zł
Budowa robotów dla poczatkujących w.3. 65,71 zł 69,00 zł
Elektronika analogowa w zadaniach T.8 Rzeczywiste wzmacniacze operacyjne w zastosowaniach 40,00 zł 42,00 zł
Elektronika analogowa w zadaniach T-II Analiza wpływu zmian temperatury na pracę układów półprzewodnikowych 18,10 zł 19,00 zł
Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze w.3. 44,00 zł 46,20 zł
Elektronika analogowa w zadaniach T-IV Charakterystyki częstotliwościowe układów elektronicznych 22,86 zł 24,00 zł
Zarządzanie projektami dla inżynierów 56,19 zł 59,00 zł
Systemy czasu rzeczywistego QNX6 Neutrino 74,29 zł 78,00 zł
Arduino. Automatyka domowa dla każdego 31,33 zł 32,90 zł
RS232 w przykładach na PC i AVR 66,67 zł 70,00 zł
Protel 99 SE pierwsze kroki 51,43 zł 54,00 zł
BASCOM '51 w przykładach 55,24 zł 58,00 zł
USB dla niewtajemniczonych w przykładach na mikrokontrolery STM32 84,76 zł 89,00 zł
Pod maską SPICE'a. Metody i algorytmy analizy układów elektronicznych 60,95 zł 64,00 zł
Mikrokontrolery AVR w praktyce 60,00 zł 63,00 zł
Mikrokontrolery STM32 w sieci Ethernet w przykładach 80,95 zł 85,00 zł
Podstawy technologii montażu dla elektroników wyd.2 60,95 zł 64,00 zł
Programowalne moduły Ethernetowe w przykładach 40,95 zł 43,00 zł
Operator zespołów prądotwórczych 28,57 zł 30,00 zł
Anteny mikrofalowe.Technika i środowisko. 51,00 zł 53,55 zł
Programowanie mikrokontrolerów 8051 w języku C - pierwsze kroki 74,29 zł 78,00 zł
Programowanie mikrokontrolerów 8051 w języku C w praktyce 74,29 zł 78,00 zł
Procesory DSP w przykładach 84,76 zł 89,00 zł
Procesory DSP dla praktyków 94,29 zł 99,00 zł
Mikrokontrolery XMC1000 z Cortex-MO w praktyce.12 proj.ZMC2GO 46,67 zł 49,00 zł
Sztuka programowania mikrokontrolerów AVR. Podstawy 66,67 zł 70,00 zł
Układy wykorzystujące sterowniki PLC. Projektowanie algorytmów sterowania 37,14 zł 39,00 zł
Obraz cyfrowy. Podstawy JPEG, MPEG 55,71 zł 58,50 zł
Projektowanie układów analogowych. Poradnik praktyczny 63,81 zł 67,00 zł
Serwis elektr. 9/2016 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektr. 9/2016 BiuletynSerwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Mikrokontrolery AVR dla początkujących. Przykłady w języku Bascom 66,67 zł 70,00 zł
Elektromagnesy prądu stałego dla praktyków 65,71 zł 69,00 zł
Timer 555 w przykładach 58,10 zł 61,00 zł
Przetworniki A/C i C/A. Teoria i praktyka 132,38 zł 139,00 zł
BASCOM AVR w przykładach 62,86 zł 66,00 zł
Mikrokontrolery w systemach zdalnego sterowania 58,10 zł 61,00 zł
Zrozumieć małe mikrokontrolery 43,81 zł 46,00 zł
Zasilacze urządzeń elektronicznych - Przewodnik dla początkujących 60,95 zł 64,00 zł
Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej 78,10 zł 82,00 zł
Projektowanie systemów mikroprocesorowych 66,67 zł 70,00 zł
Fotowoltaika w teorii i praktyce 78,10 zł 82,00 zł
Mikroklocki. Mikroprocesory dla początkujących 66,67 zł 70,00 zł
Serwis elektr. 10/2016 Biuletyn Serwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektr.10/2016 14,29 zł 15,00 zł
Lutowanie bezołowiowe 74,29 zł 78,00 zł
Układy cyfrowe 61,05 zł 64,10 zł
Protel DXP pierwsze kroki 66,67 zł 70,00 zł
Elektronika dla bystrzaków w.3 46,67 zł 49,00 zł
Drony dla bystrzaków 38,00 zł 39,90 zł
Systemy teletransmisyjne 48,00 zł 50,40 zł
Analizy sieciowe w planowaniu rozwoju systemu elektroenergety 31,43 zł 33,00 zł
Serwis elektroniki 11/2016 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektroniki1/2016 Biuletyn Serwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Apokalipsa zombie nadchodzi! Obroń swoją bazę za pomocą prostych obwodów, Arduino i Raspberry Pi 46,67 zł 49,00 zł
Wytyczne (CD) pomiary w elektroenergetyce do 1kV 65,00 zł 79,95 zł
Serwis elektr. 12/2016 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektr. 12/2016 Biuletyn Serwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Lego Mindstorms EV3. Niesamowite projekty 56,19 zł 59,00 zł
Język C. Pasja programowania mikrokontrolerów 8 - bitowych 120,00 zł 126,00 zł
Wzmacniacze operacyjne - podstawy, aplikacje, zastosowania 64,76 zł 68,00 zł
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań 80,00 zł 84,00 zł
Projektowanie analogowych układów scalonych 78,10 zł 82,00 zł
Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inżynierskiej 78,10 zł 82,00 zł
Mikrokontrolery AVR Język C. Podstawy programowania + pliki do pobrania od wydawcy. 120,48 zł 126,50 zł
Programowanie mikrokontrolerow PIC w jezyku C 69,52 zł 73,00 zł
Podstawy nagłośnienia i realizacji nagrań w.4 52,38 zł 55,00 zł
Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych. Kwalifikacja E.24.1. 41,05 zł 43,10 zł
Budowa robotów dla początkujących. Wydanie III 65,71 zł 69,00 zł
DSP. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Praktyczny poradnik. 119,05 zł 125,00 zł
RS232 w przykładach na PC i AVR 66,67 zł 70,00 zł
Technika cyfrowa. Zbiór zadań z rozwiązaniami 46,67 zł 49,00 zł
Telefonia VoIP. Multimedialne sieci IP 71,43 zł 75,00 zł
Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej. Przykłady zastosowań 65,71 zł 69,00 zł
Mikrokontrolery AVR ATtiny w praktyce 70,48 zł 74,00 zł
Mikrokontrolery dla początkujących. Łagodne wprowadzenie w świat mikrokontrolerów 69,52 zł 73,00 zł
Podstawy sterowania z PLC 26,67 zł 28,00 zł
Wzmacniacze audio. Poradnik konstruktora 58,10 zł 61,00 zł
Sztuka elektroniki cz.1/2 kpl. wyd.10 113,33 zł 119,00 zł
Sterowniki SIMATIC S7-1200 w praktyce inżynierskiej 78,10 zł 82,00 zł
Podstawy programowania sterowników S7-1200 w języku SCL 78,10 zł 82,00 zł
Silniki PM BLDC właściwości, sterowanie, aplikacje 65,71 zł 69,00 zł
Język tekstu strukturalnego w sterownikach SIMATIC S7-1200 i S7-1500 84,76 zł 89,00 zł
Mikrokontrolery STM32 w praktyce 78,10 zł 82,00 zł
Technik antenowych instalacji telewizji cyfrowej DVB Poradnik praktyczny 47,62 zł 50,00 zł
Wkuwamy C. Majsterkuj razem zemną + pendriv. Yellowbook. 131,43 zł 138,00 zł
Cyfrowe przetwarzanie sygnałówz zastosowaniem MATLABA/PW/ 40,00 zł 42,00 zł
Proste konstrukcje lampowe audio 66,67 zł 70,00 zł
Układy FPGA w przykładach 66,67 zł 70,00 zł
Współczesny oscyloskop Budowa i pomiary 78,10 zł 82,00 zł
100 projektów na 555 56,19 zł 59,00 zł
Analogowe układy elektroniczne 60,00 zł 63,00 zł
Drony.Tajniki zdjęć i filmów lotniczych 56,19 zł 59,00 zł
Dźwięk w filmie 63,81 zł 67,00 zł
Eagle pierwsze kroki 62,86 zł 66,00 zł
Elektronika dla bystrzaków wyd.2 37,14 zł 39,00 zł
Elektronika. Od praktyki doteorii. wyd 2 65,71 zł 69,00 zł
Współczesny oscyloskop Budowa i pomiary 78,10 zł 82,00 zł
Instalacje elektryczne.Podręczni do zawodu technik elektryk 47,00 zł 49,35 zł
Komputerowe obliczenia w elektrotechnice 39,05 zł 41,00 zł
Lampy elektronowe w aplikacjach audio 60,00 zł 63,00 zł
Mikrokontrolery PIC16F. Przykłady w C dla początkujących 71,43 zł 75,00 zł
Poradnik inż.energoelektron.T-1 75,24 zł 79,00 zł
Poradnik inż.energoelektron.T-2 90,48 zł 95,00 zł
Programowanie mikrokontrolerów PIC w języku C 69,52 zł 73,00 zł
Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL 69,00 zł 72,45 zł
Projektowanie układów scalonych CMOS 52,00 zł 54,60 zł
Silniki elektryczne w praktyce elektronika wyd.2 71,43 zł 75,00 zł
STM 32. Aplikacje i ćwiczenia w języku C 75,24 zł 79,00 zł
Teoria obwodów + CD gratis wyd.2 40,00 zł 42,00 zł
Układy cyfrowe pierwsze kroki 60,00 zł 63,00 zł
Wzmacniacze operacyjne teoria i praktyka 75,24 zł 79,00 zł
MATLAB w zastosowaniu do obliczeń obwodowych i przetwarzaniu sygnałów 40,00 zł 42,00 zł
Serwis elektr. 8/2016 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektroniki 4/2015 (230) 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektroniki 2/2015 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektroniki 8/2015 Biuletyn serwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektroniki 2/2015(50). Biuletyn serwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektroniki 5/2015. Biuletyn serwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Serwis elektroniki 12/2015 BiuletynSerwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Wiedzieć więcej.Intermedium 41,90 zł 44,00 zł
Inteligentny dom.Automatyzacjamieszk.za pomocą platf.Arduino 46,67 zł 49,00 zł
Czujniki dla początkujących.Poznaj otaczający Cię świat 33,24 zł 34,90 zł
Arduino dla dzieci 46,67 zł 49,00 zł
Urządzenia zasilające 46,67 zł 49,00 zł
Podstawy programowania sterowników SIMATIC S7-1200 w języ.LAD 78,09 zł 81,99 zł
Wyprawy w świat elektroniki T-1w yd.1(d) 41,90 zł 44,00 zł
Wyprawy w świat elektroniki T-2 wyższy stopień wtajemniczenia. wyd.1 41,90 zł 44,00 zł
INSTALOWANIE URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH. KWALIFIKACJA E.6.1. PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK 40,95 zł 43,00 zł
Sztuka elektroniki cz.1/2 kpl 113,33 zł 119,00 zł
Mikrokontrolery AVR i ARM. Sterowanie wyświetlaczami LCD 84,76 zł 89,00 zł
Mikrokontrolery ST7 LITE w praktyce 47,62 zł 50,00 zł
Mikroprocesory AT91SAM9 w przykładach 90,48 zł 95,00 zł
Wybrane aspekty optymalizacji przyrządów fotoakustycznych 56,19 zł 59,00 zł
Komutacja kanałów i komutacja pakietów. 22,00 zł 23,10 zł
Elektronika dla małych i dużych. Od przewodu do obwodu 38,00 zł 39,90 zł
Termodynamika dla bystrzaków 46,67 zł 49,00 zł
Serwis elektroniki 8/2016 BiuletynSerwisowy 14,29 zł 15,00 zł
Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów 36,19 zł 38,00 zł
Ruch telekomunikacyjny i przeciążenia sieci pakietowych 56,19 zł 59,00 zł
Leksykon skrótów. Telekomunikacja 33,33 zł 35,00 zł
Elektronika w zadaniach T-2 27,62 zł 29,00 zł
Sztuka elektroniki. tom 1 i 2, komplet. 227,62 zł 239,00 zł
Zagadnienia wybrane teorii obwodów elektrycznych. 32,00 zł 33,60 zł
Myśl jak inżynier. Projekty techniczne dla młodych bystrzaków 28,48 zł 29,90 zł
Mikrofale. WKŁ. 44,00 zł 46,20 zł
Sztuka elektroniki cz.1/2 kpl.2018 227,62 zł 239,00 zł
Wybrane metody napraw elektronicznych podzespołów pojazdów samochodowych. 23,05 zł 24,20 zł
Mikrokontrolery STM32 w systemach sterowania i regulacji. 84,76 zł 89,00 zł
Schematy elektroniczne i elektryczne. Przewodnik dla początkujących. Wydanie III 35,24 zł 37,00 zł
Elektronika. Leksykon kieszonkowy 33,24 zł 34,90 zł
Elektronika analogowa w zadaniach. Tom 2. Analiza wpływu zmian temperatury na pracę układów półprzewodnikowych. 18,10 zł 19,00 zł
Elektronika analogowa w zadaniach. Tom 5. Idealne wzmacniacze operacyjne w zastosowaniach liniowych. 34,29 zł 36,00 zł
Elektronika analogowa w zadaniach. Tom 6. Idealne wzmacniacze operacyjne w zastosowaniach nieliniowych. 20,00 zł 21,00 zł
Rozproszone źródła energii. 37,14 zł 39,00 zł
Pomiary elektryczne i elektroniczne Podstawa programowa 2017 61,90 zł 65,00 zł
Sterowniki SIMATIC S7-1200 i S7-1500 w zaawansowanych systemach sterowania. 84,76 zł 89,00 zł
Czujniki dla początkujących. Poznaj otaczający Cię świat za pomocą elektroniki, Arduino i Raspberry Pi 33,24 zł 34,90 zł
Układy elektr.analogowe i cyfrowe 56,19 zł 59,00 zł
Transformacje sygnałów - od teorii do praktyki 84,76 zł 89,00 zł
Czujniki dla początkujących.Poznaj otaczający Cię świat 33,24 zł 34,90 zł
K SEP-I-0006 Szeregowa Magistrala CAN 14,00 zł 17,22 zł
Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektryków cz.1 30,19 zł 31,70 zł
Monolityczne mikrofalowe układy scalone 23,81 zł 25,00 zł
Zrób to sam.Generowanie ruchu, światła i dźwięku za pomocą Arduino. 46,67 zł 49,00 zł
Schematy elektroniczne i elektryczne.Przew.dla poczatkujacych 35,24 zł 37,00 zł

matematyka (99)

Zbiór zadań i ćwiczeń ZSZ cz.2. dla kl.I-III Matematyka nr dop. 543/2012 17,14 zł 18,00 zł
Zbiór zadań z algorytmów komputerowych i struktur danych 34,29 zł 36,00 zł
Matematyka wybrane zagadnienia z ćwiczeniami 14,00 zł 14,70 zł
Matematyka zbiór zadań i ćwiczeń dla zasadniczych szkół zawodowych kl.I-III 14,29 zł 15,00 zł
A First Course in Calculus 28,00 zł 29,40 zł
Wybrane metody obliczeniowe w rachunku wariacyjnym oraz w równaniach różniczkowych i całkowych 26,67 zł 28,00 zł
Podstawy analizy matematycznej T.2 Rachunek całkowy. Szeregi 31,90 zł 33,50 zł
Wybrane zagadnienia z funkcji zespolonych 27,62 zł 29,00 zł
Matematyka. Podstawowe wiadomości teoretyczne i ćwiczenia dla studentów studiów inżynierskich 39,05 zł 41,00 zł
Zbiór zadań z geometrii wykreślnej T-3. Przewodnik metodyczny 33,33 zł 35,00 zł
Tajemnicza liczba e i inne sekrety matematyki 47,00 zł 49,35 zł
Wyznaczniki, macierze, układy równań liniowych SGGW 17,14 zł 18,00 zł
Wybrane zagadnienia z geometrii wykreślnej 13,33 zł 14,00 zł
Wybrane zagadnienia jakościowej teorii równań różniczkowych 13,00 zł 13,65 zł
Liczba PI, jej historia i wpływ na twórczość matematyczną 36,43 zł 38,25 zł
Maple. Podręcznik 38,00 zł 39,90 zł
Statystyka matematyczna 32,00 zł 33,60 zł
Transakcje i monety internetowe. Transakcje i monety internetowe. Kryptologia a biznes – bezpieczeństwo stosowane 84,76 zł 89,00 zł
Wykaż że, zbiór zadań z geometrii. 25,00 zł 26,25 zł
Topics in Advanced Algebra 26,67 zł 28,00 zł
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa z zadaniami i 45,71 zł 48,00 zł
Matura z matematyki w roku 2015. Zakres podstawowy 24,76 zł 26,00 zł
Funkcje gamma i beta t-1 25,00 zł 26,25 zł
Funkcje gamma i beta t-2 29,00 zł 30,45 zł
Zbiór zadań z geometrii wykreślnej. Przewodnik metodyczny. Tom I 28,57 zł 30,00 zł
Algebra liniowa w zadaniach/PWN/ 47,52 zł 49,90 zł
Wybrane zagadnienia z matematyki stosowanej 39,05 zł 41,00 zł
Matura z matematyki 2015 cz.1 poziom podstawowy i rozszerzony 21,90 zł 23,00 zł
Wybrane metody obliczeniowe równań całkowych. 16,00 zł 16,80 zł
Matura z matematyki 2015 cz.2 poziom podstawowy i rozszerzony 20,95 zł 22,00 zł
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania wyd.4 46,67 zł 49,00 zł
Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach 26,67 zł 28,00 zł
Pokochaj matmę cz. I 45,71 zł 48,00 zł
Przekształcenie Taylora i jego zastosowania. 24,29 zł 25,50 zł
Przykładowe arkusze maturalne z matematyki zakres rozszerzony 14,29 zł 15,00 zł
Przykładowe arkusze maturalne z matematyki zakres podstawowy 14,29 zł 15,00 zł
Ćwiczenia z podstaw matematyki wyższej. Algebra liniowa. Geometria analityczna. Optymalizacja liniowa 40,00 zł 42,00 zł
Matura z matem.w roku 2015.p.rozszerzony.Zb.zad.maturalnych. 24,76 zł 26,00 zł
Geometria wykreślna cz.2.RzutyMonge'a wyd.4/2560/ 14,00 zł 14,70 zł
Algebra macierzy liczbowych dlastudentów politechnik 26,67 zł 28,00 zł
Mathcad. Od obliczeń do programowania 37,14 zł 39,00 zł
Matematyczne szkiełko i oko. Mniej i bardziej poważne zastosowania matmy 26,57 zł 27,90 zł
Wybrane zagadnienia statystykimatematycznej w Excelu 54,00 zł 56,70 zł
Nowe ślady Pitagorasa 51,43 zł 54,00 zł
Rodzinna Matematyka.Łamigłówki,które rozwijają i bawią 56,19 zł 59,00 zł
Funkcje na co dzień. Zbiór zadań z zastosowań matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych 22,90 zł 24,05 zł
Matura z matem.w roku 2015.p.rozszerzony.Zb.zad.maturalnych. 24,76 zł 26,00 zł
Przewodnik do wykładów i ćwiczeń z analizy matematycznej dla studentów wydziałów technicznych. Semestr II 13,33 zł 14,00 zł
Matura z matematyki w roku 2015. Zakres rozszerzony. 24,76 zł 26,00 zł
Analiza matematyczna I dla studentów informatyki 24,76 zł 26,00 zł
Równania różniczkowe cząstkowe 29,52 zł 31,00 zł
Elementy teorii katastrof w zadaniach 7,05 zł 7,40 zł
Algorytmy 46,67 zł 49,00 zł
Matematyka dyskretna 84,76 zł 89,00 zł
Matematyka. 30 wykładów z ćwiczeniami 27,62 zł 29,00 zł
Ćwiczenia z geometrii wykreślnej 26,67 zł 28,00 zł
Geometria wykreślna cz.1.Rzut cechowany w.5./2559/ 5,05 zł 5,30 zł
Geometria wykreślna. Rzuty Monge'a 21,90 zł 23,00 zł
Wprowadzenie do rachunkowości.Teoria,przykłady ,zadania 31,67 zł 33,25 zł
Wybrane techniki rachunkowe analizy matematycznej. Część I 38,00 zł 39,90 zł
Statystyczne systemy uczące się. Ćwiczenia w oparciu o pakiet R 20,48 zł 21,50 zł
W krainie łamigłówek logicznych i matematycznych 20,00 zł 21,00 zł
Matematyczne szkiełko i oko. Mniej i bardziej poważne zastosowania matmy 26,57 zł 27,90 zł
Tablice matematyczne oprawa broszurowa nr dop.MENiS 544/2004 PODKOWA. 27,62 zł 29,00 zł
Domowe lekcje matematyki 28,48 zł 29,90 zł
Gawędy matematyczne na każdy dzień miesiąca 56,19 zł 59,00 zł
Przewodnik do wykładów i ćwiczeń z analizy matematycznej dla studentów wydziałów technicznych. Semestr I 15,00 zł 15,75 zł
Przewodnik do wykładów i ćwiczeń z analizy matematycznej dla studentów wydziałów technicznych. Semestr I 15,00 zł 15,75 zł
Zbiór zadań z algebry 46,67 zł 49,00 zł
Wprowadzenie do algorytmów 141,90 zł 149,00 zł
Wprowadzenie do rachunkowości. Teoria, przykłady, zadania 31,67 zł 33,25 zł
Zbiór zadań z geometrii wykreślnej. Przewodnik metodyczny. Tom II 28,57 zł 30,00 zł
Matematyka przy kominku 51,43 zł 54,00 zł
Algebra dla studentów. Wydanie IV 46,67 zł 49,00 zł
Algorytmy. Ilustrowany przewodnik 52,29 zł 54,90 zł
Jak się nie pomylić, czyli potęga matematycznego myślenia 38,00 zł 39,90 zł
Zarys geometrii wykreślnej. Wydanie V zmienione 38,10 zł 40,00 zł
Przewodnik do ćwiczeń z algebry z elementami logiki matematycznej i teorii 23,05 zł 24,20 zł
Algebra dla studentów w.4.uzupełnione 42,86 zł 45,00 zł
Matematyka Poradnik encyklopedyczny(Twarda) 65,71 zł 69,00 zł
Elementy statystyki matematycznej i ich zastosowanie w inżynierii górniczej i robót ziemnych 28,00 zł 29,40 zł
Algebra liniowa i geometria analityczna dla informatyków. Część I. Podstawy algebry liniowej 28,57 zł 30,00 zł
Leksykon ucznia.Matematyka. 11,43 zł 12,00 zł
Zbiór zadań z analizy matematycznej 26,67 zł 28,00 zł
Homotopijna metoda analizy oraz przykłady jej zastosowań... 14,00 zł 14,70 zł
Analizy statystyczne z programami Statistica i Excel. 56,19 zł 59,00 zł
Matematyka przy okazji. Zadania i testy dla kl. IV-VI 21,90 zł 23,00 zł
Matematyka dyskretna dla informatyków. 46,67 zł 49,00 zł
Nowoczesne kompendium matematyki 141,90 zł 149,00 zł
MATEMATYKA LO 1 ZPR PODRĘCZNIK W 2015 NE 39,90 zł 41,90 zł
MATEMATYKA LO 1 PODR. ZR NPP W.2012 GWO 31,43 zł 33,00 zł
MATEMATYKA LO 2 PROSTO DO MATURY PODR. ZPIR NE 39,90 zł 41,90 zł
MATEMATYKA LO 3 PROSTO DO MATURY PODR ZPR W. 2014 39,90 zł 41,90 zł
Matematyka LO 2 Prosto do matury. Podręcznik ZP NE 34,76 zł 36,50 zł
Probabilistyka - Procesy stochastyczne, Statystyka matematyczna, Rachunek 61,90 zł 65,00 zł
Wstęp do algebry. Cz. 2 Algebra liniowa 28,48 zł 29,90 zł
Zarys matem.wyższej cz.2.Leitner 37,14 zł 39,00 zł
101 zabaw z klockami. Nauka matematyki poprzez zabawę. Podręcznik dla rodziców i nauczycieli Autorzy: Małgorzata Skura, Michał Lisicki 23,71 zł 24,90 zł
Geometria wykreślna. Ćwiczenia Descriptive Geometry exercises. 36,19 zł 38,00 zł

nauka zawodu (217)

Urządzenia techniczne w produkcji leśnej T.1 38,10 zł 40,00 zł
Podręcznik ilustrowania mody 56,19 zł 59,00 zł
Inwentaryzacja. Podręcznik do nauki zawodu Technik ekonomista /WsiP/ 31,24 zł 32,80 zł
Usługi turystyczne cz.1 Podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa 21,90 zł 23,00 zł
Egzamin zawodowy. Technik elektronik. Testy i zadania z rozwiązaniami 31,24 zł 32,80 zł
Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych 18,10 zł 19,00 zł
Fryzjerstwo. Ćwiczenia, pytania, testy kontrolne /10-13/ 21,81 zł 22,90 zł
Księgowość i kalkulacja 1. Podręcznik do nauki zawodu Technik ekonomista 41,71 zł 43,80 zł
Montaż maszyn i urządzeń. Technolgia WSiP 37,52 zł 39,40 zł
Kowalstwo artystyczne. Kraty, ogrodzenia, balustrady, schody 56,19 zł 59,00 zł
Informacja turystyczna cz.1 Podręcznik do nauki zawodu Technik obsługi turystycznej 47,05 zł 49,40 zł
Kadry i płace. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista /WSiP/ 41,71 zł 43,80 zł
Egzamin zawodowy Fryzjer /WSiP/ 32,29 zł 33,90 zł
Kowalstwo artystyczne. Bramy, drzwi, meble, akcesoria. Arkady 56,19 zł 59,00 zł
Budowa i obsługa wciągników. 31,43 zł 33,00 zł
Jestem kierowcą wózka jezdniowego napędzanego wyd.3 poprawione 20,95 zł 22,00 zł
Operator maszyn do robót drogowych Kabe 67,62 zł 71,00 zł
Fryzjerstwo.Ćw.pyt.testy(6-9) 6,67 zł 7,00 zł
ABC magazyniera. 29,52 zł 31,00 zł
Mechanik silników spalinowych.Technologia WSiP 44,00 zł 46,20 zł
Hakowy - materiał dydaktyczny 17,14 zł 18,00 zł
Operator narzędzi udarowych ręcznych wszystkie rodzaje zasilania 19,05 zł 20,00 zł
Operator ręcznych maszyn do robót drogowych 29,52 zł 31,00 zł
Zawiesia dźwignic.Budowa i eksploatacja 30,48 zł 32,00 zł
Posadzkarz 24,76 zł 26,00 zł
Betoniarz 18,10 zł 19,00 zł
Poradnik pedagogiczny dla kandydatów na nauczycieli 44,76 zł 47,00 zł
Operator koparko-ładowarki.Liwona 17,14 zł 18,00 zł
Żurawie przeładunkowe typu HDS 18,10 zł 19,00 zł
Egzamin zawodowy. Technik usług kosmetycznych 26,67 zł 28,00 zł
Pracownik biura rachunkowego 12,72 zł 13,36 zł
Usługi turystyczne cz.2 Podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa 29,52 zł 31,00 zł
Emulgatory WNT 23,00 zł 24,15 zł
Technologia gastronomiczna z obsługą gości cz.3 Podręcznik do nauki zawodu 24,76 zł 26,00 zł
Księgowość i kalkulacja cz. 2 Podręcznik do nauki zawodu Technik ekonomista 36,48 zł 38,30 zł
Kasjer 12,72 zł 13,36 zł
Pracownik call center 12,72 zł 13,36 zł
Sprawozdawczość i analiza finansowa. Podręcznik do nauki zawodu Technik ekonomista 31,24 zł 32,80 zł
Informacja turystyczna cz. 2 Podręcznik do nauki zawodu Technik obsługi turystycznej 36,48 zł 38,30 zł
Egzamin zawodowy Technik hotelarstwa / WSiP/ 32,29 zł 33,90 zł
Moda. Podręcznik projektanta 46,67 zł 49,00 zł
Vademecum Piekarza. Do nauki zawodu 100,00 zł 105,00 zł
Bezpieczeństwo pracy na wysokości 25,71 zł 27,00 zł
Podesty ruchome w pytaniach i odpowiedziach 19,05 zł 20,00 zł
Murarstwo cz.2 Podręcznik 16,19 zł 17,00 zł
Operator przecinarek do nawierzchni dróg Liwona 17,14 zł 18,00 zł
Mechanizacja ogrodnictwa T.2 56,00 zł 58,80 zł
Koki upięcia warkocze cz.2. 48,57 zł 51,00 zł
Wózki jezdniowe. Zagadnienia egzaminacyjne UDT w przykładach, pytaniach i odpowiedziach 14,29 zł 15,00 zł
Fryzjerstwo damskie 52,38 zł 55,00 zł
Dźwigi towarowe z obsługą 36,19 zł 38,00 zł
Ocena ryzyka zawodowego 25,33 zł 26,60 zł
ABC sprzedawcy.Kabe 29,52 zł 31,00 zł
Poradnik kelnera 19,05 zł 20,00 zł
Koki upięcia warkocze cz.1.Zasady i techniki 48,57 zł 51,00 zł
Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik hotelarstwa. Kwalifikacja T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 33,24 zł 34,90 zł
Mechanizacja ogrodnictwa t-1 74,76 zł 78,50 zł
Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik budownictwa. Kwalifikacja B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 33,24 zł 34,90 zł
Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik budownictwa. Betoniarz-zbrojarz. Kwalifikacja B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 33,24 zł 34,90 zł
Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik budownictwa. Murarz-tynkarz. Kwalifikacja B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 33,24 zł 34,90 zł
Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik usług kosmetycznych. Kwalifikacja A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 33,24 zł 34,90 zł
Operator spycharek w pytaniachi odpowiedziach 19,05 zł 20,00 zł
Kreowanie wizerunku we fryzjerstwie T-1. Stylizacja.Kwalifkacja A.23 39,05 zł 41,00 zł
Florystyka ślubna 76,19 zł 80,00 zł
Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy - Technik budownictwa. Kwalifikacja B.30 28,19 zł 29,60 zł
Operator pilarek w pytaniach iodpowiedziach 19,05 zł 20,00 zł
Platformy załadowcze. Budowa, obsługa i konserwacja 29,52 zł 31,00 zł
Ochrona osób i mienia. Broń palna i środki przymusu bezpośredniego 23,81 zł 25,00 zł
Brukarstwo 19,05 zł 20,00 zł
REA - Podstawy żywienia człowieka. Podstawy żywienia i higieny. Podręcznik. Technikum i szkoły policealne. Część 2 39,62 zł 41,60 zł
Piekarstwo. Receptury, normy, porady i przepisy prawne wyd.3 114,29 zł 120,00 zł
SZKOŁA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO. Zasady, praktyka, nowe programy i technologie 56,19 zł 59,00 zł
Operator wielozadaniowych nośników osprzętów w pytaniach i odpowiedziach 19,05 zł 20,00 zł
Jak sprzątać? 29,52 zł 31,00 zł
Poradnik instruktora praktycznej nauki zawodu 38,10 zł 40,00 zł
Odnawialne źródła energii. Zbiór zadań dla techników i instalatorów 56,19 zł 59,00 zł
Operator pilarki do ścinki drzew 25,71 zł 27,00 zł
Budowa i konserwacja urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych 33,33 zł 35,00 zł
Zarządzanie kolorem. Podręcznik dla grafików i projektantów 56,19 zł 59,00 zł
Kierowca-operator wózków jezdniowych napędzanych wyd.9 KaBe 27,62 zł 29,00 zł
Obrabiarki i urządzenia w stolarstwie 66,00 zł 69,30 zł
Mleczarstwo.Technika i Technologia 62,86 zł 66,00 zł
Toczenie i frezowanie 40,00 zł 42,00 zł
Encyklopedia materiałów odzieżowych 85,62 zł 89,90 zł
Praktyczne podstawy eksploatacji obrabiarek CNC z wykorzystaniem komputerowego systemu szkoleniowego MTS w pytaniach i odpowiedziach 50,48 zł 53,00 zł
Murarz. wyd. KaBe. 25,71 zł 27,00 zł
Operator walców w pytaniach i odpowiedziach 19,05 zł 20,00 zł
Wybrane prace ślusarsko-kowalskie 48,57 zł 51,00 zł
Konserwacja suwnic. 48,57 zł 51,00 zł
Podręcznik pilota wycieczek.Warsztat praktyczny 47,52 zł 49,90 zł
Wózki jezdniowe podnośnikowe. Wybrane zagadnienia dotyczące konserwacji i użytkowania 36,19 zł 38,00 zł
Egzamin kwalif.GAZOWY osób zajmuj.się ekspl.sieci i inst. 54,29 zł 57,00 zł
Konserwacja ładowarek teleskopowych. 49,52 zł 52,00 zł
Jak czytać modę. Szybki kurs interpretacji stylów 37,14 zł 39,00 zł
Wózki widłowe. Podręcznik operatora 13,33 zł 14,00 zł
Malarz-tapeciarz 19,05 zł 20,00 zł
Wiertnice poziome i horyzontalne. Budowa, eksploatacja, technologia robót 33,33 zł 35,00 zł
Suwnice 30,48 zł 32,00 zł
Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora 60,00 zł 63,00 zł
Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazu TIG 29,52 zł 31,00 zł
Kamień we współczesnym budownictwie. 36,19 zł 38,00 zł
Operator kotłów rusztowych parowych i wodnych. 28,57 zł 30,00 zł
Zbrojarz 22,86 zł 24,00 zł
Żurawie przeładunkowe. Montaż i konserwacja Kabe 53,33 zł 56,00 zł
Maszyny do robót ziemnych. ABC operatora 64,76 zł 68,00 zł
Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.12.1 44,48 zł 46,70 zł
Snycerstwo 47,52 zł 49,90 zł
Podesty ruchome wiszące. Budowa i eksploatacja 25,71 zł 27,00 zł
Obsługa dźwigów 20,95 zł 22,00 zł
Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia 30,48 zł 32,00 zł
Dźwigniki montowane na pojeździe-Hakowce i bramowce.Kabe 26,67 zł 28,00 zł
Egzamin w kieszeni. Pytania i odpowiedzi dla kandydatów na kierowców-operatorów wózków jezdniowych napędzanych 22,86 zł 24,00 zł
Żurawie przeładunkowe.Budowa i eksploatacja. 50,48 zł 53,00 zł
Żurawie samojezdne i wieżowe.Konserwacja i montaż 72,38 zł 76,00 zł
Palacz kotłów centralnego ogrzewania 33,33 zł 35,00 zł
Dekarstwo i blacharstwo budowlane. Technologia WSiP 61,05 zł 64,10 zł
Lusterko wewnętrzne 22,76 zł 28,00 zł
Metaloplastyka Techniki formowania, kucia i spajania 65,71 zł 69,00 zł
Podstawy kominiarstwa + suplement z 2012: Wentylowanie pomieszczeń 37,14 zł 39,00 zł
Podstawy poligrafii 47,81 zł 50,20 zł
Glazurnik 20,00 zł 21,00 zł
Dekarz 19,05 zł 20,00 zł
Przedstawiciel handlowy 26,67 zł 28,00 zł
Wózki paletowe,magazynowe orazpodnośniki stołowe/platformowe 28,57 zł 30,00 zł
Pytania i odpowiedzi dla kandydatów na operatorów koparekw pełnym zakresie uprawnień 40,00 zł 42,00 zł
Konserwacja dźwigów elektrycznych 56,19 zł 59,00 zł
Spawanie w osłonie gazów metodą TIG 30,48 zł 32,00 zł
Podesty ruchome masztowe samowznoszące. Budowa i eksploatacja 25,71 zł 27,00 zł
Konserwacja podestów ruchomych przejezdnych 28,57 zł 30,00 zł
Obsługa suwnic w pytaniach i odpowiedziach 20,00 zł 21,00 zł
Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw. Poradnik operatora 35,24 zł 37,00 zł
Budownictwo ogólne. Podręcznik do nauki zawodu Technik Budownictwa 43,33 zł 45,50 zł
Stolarstwo 33,33 zł 35,00 zł
Roboty podłogowe i okładzinowe. Technologia WSiP 50,00 zł 52,50 zł
Kasy fiskalne. Poradnik podatnika Kabe wyd.3 25,71 zł 27,00 zł
Ślusarstwo ogólne 55,24 zł 58,00 zł
Egzamin kwalifikacyjny do zawodu technik logistyk 6 zestawów przykładowych testów i zadań z rozwiązaniami 33,33 zł 35,00 zł
Roboty ciesielskie 20,95 zł 22,00 zł
Rysunek zawodowy dla stolarza 37,05 zł 38,90 zł
Podesty ruchome przejezdne.Budowa i eksploatacja. 30,48 zł 32,00 zł
Praktyczne podstawy mechatroniki dla techników. 28,57 zł 30,00 zł
Obsługa żurawi wieżowych 50,48 zł 53,00 zł
Obsługa i konserwacja żurawi stacjonarnych 30,48 zł 32,00 zł
Budowa suwnic i cięgników oraz ich obsługa 34,29 zł 36,00 zł
Operator żurawi samojezdnych 29,52 zł 31,00 zł
Wózki jezdniowe napędzane specjalizowane w pytaniach i odpowiedziach. 33,33 zł 35,00 zł
Stolarstwo 2. Technologia i materiałoznawstwo 37,24 zł 39,10 zł
Betoniarz 2016r. Kabe 20,00 zł 21,00 zł
Moda. Projektowanie w.3 /Arkady/ 65,71 zł 69,00 zł
Grooming. Podstawy pielęgnacji psów. 27,62 zł 29,00 zł
Urządzenia dźwignicowe - suwnice. Praktyczny poradnik do szkoleń 40,00 zł 42,00 zł
Wózki jezdniowe. Praktyczny poradnik do szkoleń. Wydanie V 40,00 zł 42,00 zł
Odroczony rozrost 80,00 zł 84,00 zł
Obsługa kelnerska. Klasa mistrzowska 57,14 zł 60,00 zł
Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi. Podręcznik do nauki zawodu 43,71 zł 45,90 zł
Murarstwo cz.1 Podręcznik 30,48 zł 32,00 zł
Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi. Ćwiczenia, pytania, testy kontrolne z działów 1-5 23,71 zł 24,90 zł
Technologia gastronomiczna cz.1 Podręcznik do nauki zawodu 23,81 zł 25,00 zł
Vademecum Kucharz & Gastronom 157,14 zł 165,00 zł
Operator koparko - ładowarki opracowanie 20,00 zł 21,00 zł
Operator ładowarek jednonaczyniowych 20,00 zł 21,00 zł
Technika biurowa.Pracownia ekonomiczna cz.1 22,86 zł 24,00 zł
Wózki jezdniowe.Zagadnienia egzaminacyjne UDT w przykładach, pytaniach i odpowiedziach 7,62 zł 8,00 zł
Technologia tworzyw drzewnych cz.2 Wykończanie powierzchni 49,52 zł 52,00 zł
Pracownik na stanowisku robotniczym. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bhp 20,00 zł 21,00 zł
PODRĘCZNIK CERAMIKA 56,19 zł 59,00 zł
Kosy spalinowe. Bezpieczna obsługa 18,10 zł 19,00 zł
Zawiesia dźwignic. Budowa i obsługa 24,00 zł 25,20 zł
Kurs księgowości komputerowej. Sage Symfonia 2015 + płyta CD 51,43 zł 54,00 zł
Murarz 18,10 zł 19,00 zł
Podesty ruchome wiszące. Budowa i eksploatacja 30,48 zł 32,00 zł
Koki upięcia warkocze DVD krok po kroku. Szkoleniowe. 65,04 zł 80,00 zł
Koki upięcia warkocze. Zasady i techniki cz.2 52,38 zł 55,00 zł
Malarz tapeciarz. Kabe 20,95 zł 22,00 zł
Podesty ruchome masztowe samowznoszące. Budowa i eksploatacja. 25,71 zł 27,00 zł
Stolarstwo. wyd. KaBe 33,33 zł 35,00 zł
Kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych. Buczek. 34,29 zł 36,00 zł
Palownice i kafary. Budowa, eksploatacja, technologia robót. KaBe 29,52 zł 31,00 zł
Obsługa dźwigów. 2017 23,81 zł 25,00 zł
Wózki jezdniowe w.6.Praktycznyporadnik do szkoleń 40,00 zł 42,00 zł
Stolarstwo cz.1.Technologia. WSiP. 51,05 zł 53,60 zł
Przewodnik dla stolarzy. 46,67 zł 49,00 zł
Budowa i obsługa wciągników. 31,43 zł 33,00 zł
Stolarstwo cz.1.Technologia 51,05 zł 53,60 zł
Stolarstwo cz.2. Technologia 52,00 zł 54,60 zł
Urządzenia dźwignicowe. Suwnice. Praktyczny poradnik do szkoleń 40,00 zł 42,00 zł
ABC Florystyki 71,43 zł 75,00 zł
Układy pneumatyczne w maszynachi urządzeniach. Poradnik. 38,10 zł 40,00 zł
Technika biurowa. Pracownia ekonomiczna część 1 - podręcznik z ćwiczeniami 20,00 zł 21,00 zł
Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia 30,48 zł 32,00 zł
Palacz kotłów centralnego ogrzewania. 28,57 zł 30,00 zł
Księga zaleceń i uwag społecznego inspektora pracy. Wyd. III 22,86 zł 24,00 zł
Operator żurawi samojezdnych. 2018, Kabe. 34,29 zł 36,00 zł
Wózki jezdniowe. Praktyczny poradnik do szkoleń. Wyd VII 40,00 zł 42,00 zł
Podstawy elektroniki w praktycecz.2,Podręcznik elektroniczna 40,95 zł 43,00 zł
Technologia Gastronomiczna z towaroznawstwem cz.2 34,10 zł 35,80 zł
Technologia Gastronomiczna z towaroznawstwem cz.1 36,29 zł 38,10 zł
PROCESY TECHNOLOGICZNE W GASTRONOMII. ZESZYT ĆWICZEŃ DO NAUKI ZAWODU TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH. CZĘŚĆ 1 40,95 zł 43,00 zł
MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA INSTALACJI, MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH. EE.05. PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODÓW TECHNIK ELEKTRYK I ELEKTRYK. CZ. 1 53,90 zł 56,60 zł
Technologia Gastronomiczna z towaroznawstwem. cz.3. 31,05 zł 32,60 zł
Podstawy elektroniki w praktyce. cz.1,Podręcznik sp. elektroniczna, informatyczna, elektryczna. 40,95 zł 43,00 zł
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznyc. .cz.2. EE.05 i EE26 53,90 zł 56,60 zł
Podstawy elektroniki w praktyce. Podręcznik sp. elektroniczna, infomatyczna, elektryczna. 42,19 zł 44,30 zł
CIEŚLICTWO POLSKIE. Uzupełnienie Polskiego Budownictwa Drewnianego z rysunkami. 33,33 zł 35,00 zł
ABC Florystyki 71,43 zł 75,00 zł
Sprzedawca 12,72 zł 13,36 zł
Programowanie obrabiarek NC/CNC 33,33 zł 35,00 zł
"Obsługa żurawi samojezdnych w pytaniach i odpowiedziach" 22,86 zł 24,00 zł
Programowanie obrabiarek NC/CNC 30,48 zł 32,00 zł
Technika biurowa cz.1.Pracowniaekonomiczna 22,86 zł 24,00 zł
Egzamin zawodowy. Technik informatyk. Testy i zadania WSiP 30,38 zł 31,90 zł
Słów kilka o zegarmistrzostwie. 33,33 zł 35,00 zł
Wózki jezdniowe. Praktycznyporadnik do szkoleń wydanie 8 40,00 zł 42,00 zł
Podesty ruchome masztowe samowznoszące. Budowa i eksploatacja. 21,90 zł 23,00 zł
Technika biurowa cz.1.Pracownia ekonomiczna. 22,86 zł 24,00 zł
Handlowanie to gra. 52,38 zł 55,00 zł
Obsługa wózków jezdniowych podnśnikowych 19,05 zł 20,00 zł

szkoła średnia (156)

Organizacja sprzedaży. Podręcznik dla zawodu sprzedawca w ZSZ 28,10 zł 29,50 zł
Informatyka dla liceum ogólnokształcącego. Część 2 8,57 zł 9,00 zł
Fizyka nowa matura.Poradnik Licealisty 24,76 zł 26,00 zł
Ekonomia i prawo w hotelarstwie. Podstawy ekonomiczne i prawne w hotelarstwie 33,24 zł 34,90 zł
Matura z matematyki 2012-14 T-1 poziom podstawowy i rozszerzony 21,90 zł 23,00 zł
Budowa podwozi i nadwozi samochodowych WSiP 38,00 zł 39,90 zł
Wzory wypracowań z języka angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjów i średnich 20,00 zł 21,00 zł
Matematyka nowa matura-poradnik licealisty 10,48 zł 11,00 zł
Matematyka - Zbiór zadań dla klasy 1 -w otaczającym nas świecie pod. i roz. 18,10 zł 19,00 zł
AZ Język polski. Młoda Polska, 20-lecie międzywojenne Repetytorium 10,57 zł 11,10 zł
Zbiór zadań kl.1 Matematyka zakres podstawowy nr dop. 549/1/2012 16,19 zł 17,00 zł
Zbiór zadań do Podręcznika 2 Matematyka /zakres podstawowy i rozszerzony nr dop.596/2/2013 23,81 zł 25,00 zł
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. Część 1 19,05 zł 20,00 zł
Organizacja pracy cz.2 w hotelarstwie. Podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa 28,57 zł 30,00 zł
AZ Historia Polski. Repetytorium 24,57 zł 25,80 zł
Matura z matematyki 2010 - ... Poziom podstawowy i rozszerzony. Część 2 20,95 zł 22,00 zł
Silniki pojazdów samochodowych Cz.2.Układy zasilania, chłodzenia, smarowania, dolotowe i wylotowe 55,00 zł 57,75 zł
Organizacja pracy w hotelarstwie cz.1 Podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa 25,71 zł 27,00 zł
Elastyczne programowanie obrabiarek /PWN/ 42,76 zł 44,90 zł
Ekonomia i prawo w hotelarstwie. Podstawy ekonomiczne i prawne w hotelarstwie. 33,24 zł 34,90 zł
Geometria dla licealistów 19,05 zł 20,00 zł
Miernictwo elektryczne i elektroniczne /WSiP/ 28,48 zł 29,90 zł
AZ Geografia. Pytania testowe. Matura-egzamin 9,52 zł 10,00 zł
Matura - zbiór zadań cz.1 Matematyka 21,90 zł 23,00 zł
AZ Filozofia Średniowieczna. Repetytorium 21,19 zł 22,25 zł
Matematyka w ZSZ Kl.1 podręcznik 21,90 zł 23,00 zł
Wzory wypracowań z języka niemieckiego dla szkół podstawowych, gimnazjów i średnich 20,00 zł 21,00 zł
Matematyka zbiór zadań testowych 19,05 zł 20,00 zł
Matura z matematyki od roku 2010.Zbiór zadań maturalnych z zakresu kształcenia rozszerzonego 26,67 zł 28,00 zł
Matematyka w otaczającym nas świecie. Podręcznik dla klasy 2 zakres rozszerzony 30,48 zł 32,00 zł
Historia i Wiedza o Społeczeństwie.cz.1 16,19 zł 17,00 zł
Matura -zbiór zadań cz.2. Matematyka 21,90 zł 23,00 zł
Język Polski. Nowa Matura-Prezentacja i rozmowa Przygotowanie krok po kroku 8,57 zł 9,00 zł
AZ Geografia. Pytania testowe. Matura-egzamin 11,52 zł 12,10 zł
Podstawy fryzjerstwa. Podręcznik do nauki zawodu WSiP 41,67 zł 43,75 zł
AZ Geografia Repetytorium 23,81 zł 25,00 zł
Technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta cz.2 16,19 zł 17,00 zł
Matematyka w ZSZ Podręcznik dla klasy 2 21,90 zł 23,00 zł
Współczesna Polszczyzna. Podręcznik języka polskiego dla szkół średnich 35,24 zł 37,00 zł
Język polski od A do Z. Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne. Repetytorium. 10,48 zł 11,00 zł
AZ Język polski. Teoria literatury. Repetytorium 10,57 zł 11,10 zł
AZ Geografia. Matura. Pytania testowe 11,43 zł 12,00 zł
AZ Język polski. Renesans, Barok, Oświecenie. Repetytorium 10,57 zł 11,10 zł
Technologia informacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych 8,57 zł 9,00 zł
Matura z matematyki od roku 2010. Zbiór zadań z zakresu kształcenia podstawowego 26,67 zł 28,00 zł
AZ Filozofia Starożytna.Repetytorium 23,12 zł 24,28 zł
AZ Historia Powszechna. Repetytorium 20,95 zł 22,00 zł
AZ Język polski. Literatura 1939-45 i powojenna. Repetytorium 10,57 zł 11,10 zł
Język Polski. Nowa Matura-Prezentacja i rozmowa Przygotowanie krok po kroku 8,57 zł 9,00 zł
AZ Wiedza o społeczeństwie. Repetytorium. 13,33 zł 14,00 zł
AZ Historia Powszechna. Repetytorium 20,95 zł 22,00 zł
AZ Biologia. Pytania testowe 15,43 zł 16,20 zł
AZ Biologia. Repetytorium, matura 23,81 zł 25,00 zł
AZ Chemia. Pytania testowe 11,43 zł 12,00 zł
AZ Fizyka. Pytania testowe 11,43 zł 12,00 zł
AZ Geografia. Repetytorium 26,29 zł 27,60 zł
Korepetycje bez korepetytora. Testy, Pytania, Odpowiedzi - Biologia Gimnazjum 17,14 zł 18,00 zł
AZ Historia Polski.Repetytorium. 22,86 zł 24,00 zł
AZ Język polski. Literatura 1939-45 i powojenna. Repetytorium 10,48 zł 11,00 zł
Język Polski od A do Z Repetytorium. Nauka o języku 10,48 zł 11,00 zł
AZ Język polski. Renesans, Barok, Oświecenie. Repetytorium 9,52 zł 10,00 zł
Język polski od A do Z. Romantyzm, Pozytywizm. Repetytorium 10,48 zł 11,00 zł
AZ Język polski. Teoria literatury. Repetytorium 10,48 zł 11,00 zł
Informatyka dla liceum ogólnokształcącego cz.1 8,57 zł 9,00 zł
Zbiór zadań z podstaw rachunkowości i finansów w hotelarstwie 12,38 zł 13,00 zł
Marketing /WSiP/ Podręcznik do nauki zawodu Technik Handlowiec 42,67 zł 44,80 zł
Podstawy działalności handlowej. Podręcznik dla zawodu sprzedawca 32,86 zł 34,50 zł
Obsługa ruchu turystycznego - PROKSENIA 32,38 zł 34,00 zł
Język Polski. Matura z języka polskiego. Zbiór ćwiczeń i zadań dydaktycznych ze wskazówkami i odpowiedziami 20,00 zł 21,00 zł
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. Część 2 20,00 zł 21,00 zł
Fizyka nowa matura.Poradnik Licealisty 24,76 zł 26,00 zł
Praca biurowa część 1. Obsługa klawiatury (REA) 15,24 zł 16,00 zł
Organizacja sprzedaży. Podręcznik dla zawodu sprzedawca w ZSZ i szkole policealnej 24,76 zł 26,00 zł
AZ Język polski. Starożytność, Średniowiecze. Repetytorium 10,57 zł 11,10 zł
Przedsiębiorstwo gastronomiczne. Podręcznik dla techn.żywienia 32,38 zł 34,00 zł
Tablice geograficzne (małe) KRAM 3,81 zł 4,00 zł
Marketing - ćwiczenia dla uczniów szkół średnich o profilu handlowym 16,19 zł 17,00 zł
Historia i Wiedza o Społeczeństwie.cz.2 18,10 zł 19,00 zł
Tablice polonistyczne 26,67 zł 28,00 zł
Technologia drewna cz.3. Podręcznik do nauki zawodu 20,95 zł 22,00 zł
AZ Język polski. Nauka o języku. Repetytorium 8,76 zł 9,20 zł
Język polski od A do Z Repetytorium. Romantyzm Pozytywizm 10,57 zł 11,10 zł
Urządzenia i pielęgnacja cz.2/T-1 terenów zieleni 20,95 zł 22,00 zł
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni cz.II t.III 42,86 zł 45,00 zł
Aby czytając rozumieli 18,00 zł 18,90 zł
AZ Filozofia Starożytna.Repetytorium 17,14 zł 18,00 zł
Korepetycje bez korepetytora. Matematyka Gimnazjum - Zbiór zadań zamkniętych 15,24 zł 16,00 zł
AZ Geografia Matura pytania testowe 17,33 zł 18,20 zł
Język angielski - matura. Poradnik Licealisty 9,52 zł 10,00 zł
Technologia instalacji wodociągowych i gazowych cz.2 Instalacje gazowe. Podręcznik do nauki zawodu 10,48 zł 11,00 zł
Zbiór zadań do podręcznika 2 Matematyka zakres podstawowym nr dop.549/2/2013 16,19 zł 17,00 zł
AZ Język polski. Starożytność, Średniowiecze. Repetytorium 10,48 zł 11,00 zł
Energoelektronika WSiP Podręcznik 34,29 zł 36,00 zł
Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą. Lektura z opracowaniem. 7,60 zł 7,98 zł
Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów t.2 34,29 zł 36,00 zł
Elektronika WSiP 47,62 zł 50,00 zł
Technologia gastronomiczna Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne. Część 1 35,43 zł 37,20 zł
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych Podręcznik do nauki zawodu technik pojazdów samochodowych. Szkoły ponadgimnazjalne 55,33 zł 58,10 zł
Technik ogrodnik-zbiór zadań do egzaminu zawodowego 21,90 zł 23,00 zł
Usługi gastronomiczne Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych. Szkoły ponadgimnazjalne 39,81 zł 41,80 zł
Obsługa ruchu turystycznego cz.1.Podręcznik do zawodu technik obsługi turystycznej 28,48 zł 29,90 zł
Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń. Kwalif.M.44.1 39,81 zł 41,80 zł
Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla ZSZ 65,81 zł 69,10 zł
Pracownia podstaw techniki cyfrowej 57,05 zł 59,90 zł
Przygotowanie do działalności usługowej. Marketing usług. 34,00 zł 35,70 zł
Przygotowanie do działalności usługowej. Podstawy Rachunkowości 36,00 zł 37,80 zł
Przygotowanie do działalności usługowej. Podstawy usług. Ekonomika 41,62 zł 43,70 zł
Urządzenia i pielęgnacja cz.2, tom I 20,95 zł 22,00 zł
Język Polski 100 bohaterów lektur. Poradnik licealisty 14,29 zł 15,00 zł
Podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej 40,95 zł 43,00 zł
AZ Fizyka. Pytania testowe 10,48 zł 11,00 zł
AZ Biologia. Repetytorium, matura 23,81 zł 25,00 zł
Montaż maszyn i urządzeń. Kwalifikacja M.17.1 39,81 zł 41,80 zł
Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik usług fryzjerskich. Fryzjer. Kwalifikacja A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 33,24 zł 34,90 zł
Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik usług kosmetycznych. Kwalifikacja A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 33,24 zł 34,90 zł
ZBIÓR ZADAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ZAWODOWEGO Z KWALIFIKACJI R.21 – PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA ROŚLINNYCH OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 23,81 zł 25,00 zł
ZBIÓR ZADAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ZAWODOWEGO Z KWALIFIKACJI R.21 – PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA ROŚLINNYCH OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 23,81 zł 25,00 zł
Ciastkarstwo. Technologia dla szkół zasadniczych. WSiP. 57,05 zł 59,90 zł
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Podstawy budowy, diagnozowania i naprawy 76,00 zł 79,80 zł
Obsługa maszyn i urządzeń Podręcznik do nauki zawodu technik mechanik. Szkoły ponadgimnazjalne 33,24 zł 34,90 zł
Podstawy konstrukcji maszyn 70,00 zł 73,50 zł
Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych. Kwalifikacja A.31.2. 33,90 zł 35,60 zł
Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe. Kwalifikacja Z.13.4. 38,76 zł 40,70 zł
Zagrożenia w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego. Kwalifikacja Z.13.3 44,29 zł 46,50 zł
Szkolenia i usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwalifikacja Z.13.5 44,29 zł 46,50 zł
Przepisy prawne określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwalifikacja Z.13.1 44,29 zł 46,50 zł
Wykonywanie połączeń materiałów. Kwalifikacja M.20.3. 38,71 zł 40,65 zł
Części maszyn z elementami mechaniki technicznej 78,00 zł 81,90 zł
Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.42.2. 33,19 zł 34,85 zł
Organizowanie obsługi pojzadów samochodowych. Kwalifikacja M.42.1 39,81 zł 41,80 zł
Ergonomiczne warunki pracy. Kwalifikacja Z.13.2. 37,33 zł 39,20 zł
Naprawa poj.samochodowych. Kwalifikacja M.18.2 48,10 zł 50,51 zł
Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Kwalifikacja M.20.4. 38,71 zł 40,65 zł
Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej. Kwalifikacja M.20.1. Podręcznik do nauki zawodów technik mechanik i ślusarz 37,33 zł 39,20 zł
Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej. Kwalifikacja M.20.2 37,33 zł 39,20 zł
Krój i modelowanie odzieży lekkiej. Krawiectwo miarowo-usług 50,00 zł 52,50 zł
AZ Fizyka. Repetytorium 17,52 zł 18,40 zł
Pracownik mechatroniki samochochodowej.Kwalifikacja M.12 46,86 zł 49,20 zł
Organizacja robót rozbiórkowych Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Szkoły ponadgimnazjalne 22,10 zł 23,21 zł
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 42,10 zł 44,21 zł
Testy i zad.prakt.Tech.mechanik,ślusarz Kwalifikacja M.20 29,24 zł 30,70 zł
Przygotowywanie konwencjo.obrabiarek skraw.do obróbki M.19.1 41,05 zł 43,10 zł
Repetytorium + testy egz.zaw.Tech.poj.sam.Kwalifikacja M.18 41,05 zł 43,10 zł
Montaż elementów,podzespołów izespołów machanicznych E.3.1 41,05 zł 43,10 zł
Pracownia mechatroniki samochodowej. Kwalifikacja M.12. WSiP. 46,86 zł 49,20 zł
Przygotowanie obrabiarek sterowanych numer.do obróbki M.19.3 41,05 zł 43,10 zł
Pracownia diagnostyki samochodowej.Kwalifikacja M.18 46,86 zł 49,20 zł
Konstrukcja i modelowanie odzieży ciężkiej. WSiP. 60,00 zł 63,00 zł
Atlas rozbioru tusz zwierząt rzeźnych.WNT 52,38 zł 55,00 zł
AZ Fizyka. Repetytorium matura 21,81 zł 22,90 zł
Diagnostyka pojazdów samochod.Podr.do nauki zaw.mechanik 53,90 zł 56,60 zł
Konserwacja instalacji urządzeńelektronicznych.Kw.E.8.2 35,14 zł 36,90 zł
Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych.Kw.E.18.1 40,95 zł 43,00 zł
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Podręcznik do nauki zawodu technik pojazdów samochodowych 58,57 zł 61,50 zł
Zbiór zadań z rysunku technicznego dla mechaników. 42,00 zł 44,10 zł
Gramatyka języka polskiego w.15./WP/ 44,00 zł 46,20 zł
Sklep internetowy Shoper.pl